Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

En spørsmålsbank er en samling av spørsmål som er lagret for gjenbruk.

I Original-emnevisningen kan du bruke spørsmålbanker til å opprette prøver og spørreundersøkelser. Du kan også eksportere og importere spørsmålsbanker for bruk i prøver i andre emner.

Spørsmål i en spørsmålsbank er veldig like prøvespørsmål. De kan inneholde tilbakemeldinger, metadata og alle de andre elementene i testspørsmål, men de inneholder ikke poengverdier.

Lærere bruker vanligvis spørsmålsbanker for å opprette en database med spørsmål de kan bruke i flere prøver. En lærer i et fag om bærekraftig livsstil kan for eksempel opprette en spørsmålsbank for hvert av hovedtemaene i emnet: Kosthold, bolig og energi. Læreren kan deretter bruke disse spørsmålsbankene i flere prøver og andre emner.


Ultra- vs. Original-emnevisning i vurderingsbegreper

Vi har gjort noen endringer til navn på oppgavefunksjoner basert på brukerundersøkelser og nåværende industristandarder. Ultra-emnevisningen inneholder nye begreper som innretter med gjeldende standarder.

Denne tabellen inneholder navnene på funksjoner for vurderingsspørsmål i de to emne visningene.

Ultra- vs. Original-begreper i vurderinger
Ultra-emnevisningenOriginal-emnevisningen
SpørsmålsbankTilfeldige spørsmål fra spørsmålsbank og spørsmålsett
SpørsmålsbankSpørsmålsbank
SpørsmålsanalyseElementanalyse

Spørsmålsbanklerret

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-temaer om spørsmålsbanker.

Fra Utvalgslerretet kan du administrere og søke etter spørsmål du kan legge til i et utvalg. Du kan redigere navnet på og instruksjoner for spørsmålsbanken, opprette eller redigere spørsmål og laste dem opp. Du kan også slette dem eller endre poengverdier.

Når du velger spørsmål fra en spørsmålsbank for en prøve, opprettes det lenker mellom prøven og spørsmålet. Hvis du endrer det opprinnelige spørsmålet, vises dermed den endrede versjonen av spørsmålet.

Når du oppretter en spørsmålsbank som er ment for spørreundersøkelser, må du velge riktige svar. Deretter kan du bruke spørsmålene i både prøver og spørreundersøkelser. Svarene blir ignorert etter at spørsmålene er lagt til en spørreundersøkelse.

Du kan også bruke spørsmålsbanker for å importere og eksportere prøvespørsmål ved hjelp av QTI-standarden.


Lag en spørsmålsbank

 1. Utvid Emneverktøy-delen i Kontrollpanel, og velg Prøver, undersøkelser og spørsmålsbank.
 2. På siden Prøver, undersøkelser og spørsmålsbank velger du Spørsmålsbank.
 3. Spørsmålsbank-siden velger du Opprett spørsmålsbank.
 4. Fullfør Informasjon-siden, og velg Send.
 5. Du kan bruke Opprett spørsmål, Finn spørsmål og Last opp spørsmål for å legge til spørsmål.

Når du velger Finn spørsmål, kan du velge mellom eksisterende prøver i emnet ditt samt eventuelle prøver du har importert fra andre emner. Hvis du ikke har noen prøver, er denne delen tom.

Mer om import av prøver

Rediger eksisterende spørsmålsbanker

 1. Spørsmålsbank-siden åpner du menyen for en bank, og velger Rediger.
 2. Legg til spørsmål, slett spørsmål eller endre poengverdier.
 3. Velg OK for å gå tilbake til Spørsmålsbank-siden.

Rediger spørsmål

Når studentene har startet en prøve, bør du ikke gjøre endringer i spørsmål fra spørsmålsbanken som er inkludert i prøven. Hvis du redigerer spørsmål fra spørsmålsbanken, ser studentene nye, endrede spørsmål når de ser vurderingene og tilbakemeldingene sine. De ser ikke det opprinnelige spørsmålet.

Når du endrer spørsmål med lenker, ser du en advarsel om at endringene trer i kraft overalt der spørsmålet vises.

Hvis et spørsmål har forsøk og du endrer det, må innsendte forsøk vurderes på nytt – noe som kan påvirke poengsummen for prøven. Lærere og studenter som påvirkes, blir varslet.

Følg disse trinnene for å redigere spørsmål i en spørsmålsbank:

 1. Spørsmålsbank-siden åpner du menyen for en bank, og velger Rediger.
 2. spørsmålsbanklerretet kan du filtrere listen over spørsmål. Utvid kriteriedelen i Bla gjennom vilkår-panelet, og velg spesifikke kriterier:
 3. Åpne menyen til et spørsmål, og velg Rediger for å gjøre endringer.
 4. Velg Send for å utføre endringene i alle prøvene der dette spørsmålet er inkludert. Eventuelt kan du Lagre som ny for å opprette et nytt spørsmål – dette krever ikke ny vurdering av eksisterende forsøk.

QTI Packages


About QTI packages

Instructors and course builders may rely on third-party content to build their curriculum and complement materials such as textbooks. To help ensure compatibility, publishers and other content creators develop this material using industry standards.

Industry standards ensure that learning management systems are ready and able to process this content. The IMS Global Learning Consortium established the Question and Test Interoperability (QTI) standard to support compatibility between questions and a course, regardless of the learning management system.

If your institution uses a newer release of Blackboard Learn, you can import and export QTI packages to use in your assessments.

Questions imported from a QTI package are supported in the Original Course View only.

What’s supported in a QTI package?

 • Blackboard Learn supports certain questions types in a QTI package: True/False, Multiple Choice, Multiple Answer, Fill in the Blank, and Essay.
 • If a question contains embedded media, HTML 5 and HTML object tags are imported. HTML5 is exported.
 • Question metadata such as tags, categories, and alignments aren’t supported and aren't imported or exported.
 • Questions using the optional QTI response processing are skipped and not imported.
 • When question configuration options don’t match, Blackboard Learn prioritizes fidelity of the question and answer text over settings. For example, some exam systems allow differing partial credit allocations to be set per possible answer response, whereas Blackboard Learn maintains a list of correct answers. In this case, all answer options are imported as correct so they can be reviewed for continued applicability in Blackboard Learn.

Because different assessment tools have different features and varying media, HTML, and equation handling capabilities, you should always review and test questions after transfer between solutions.


Import a QTI package

You’ll need to import QTI packages into your course as question pools. After you import the questions, you can use them in assessments.

 1. In your course, go to Course Tools > Tests, Surveys, Pools > Pools.
 2. Select Import QTI 2.1 Package.
 3. Browse your computer or the Content Collection to locate the QTI package.
 4. Select Submit.
 5. After Blackboard Learn processes the package, you’ll see a status page to show the results. Select OK to return to the Pools page.

You can edit the questions in the pool. When you're ready, use the questions in a test.

Use questions in a test

Now that you’ve imported a QTI package, you can use the questions in a test. To build a test with questions in a pool:

 1. In your course, go to Course Tools > Tests, Surveys, Pools > Tests.
 2. Select Tests > Build Test.
 3. Type a name and optional description or instructions. Select Submit.
 4. In the Reuse Questions menu, select Find Questions.
 5. You’re brought to a library of test questions in your course, including those in pools. Select the pool created from the QTI package import.
 6. Select the questions you want to use and select Submit.
 7. The questions are added to your test.

Export a QTI package

Just like they’re imported into Blackboard Learn, QTI packages are exported as question pools. You need to move questions from an assessment to a question pool to export the QTI package.

 1. You can build a pool with questions from any assessments in your course.
 2. After you build the pool, return to the Pools page.
 3. In the pool’s menu, select Export QTI 2.1 Package.
 4. The package downloads to your computer as a ZIP file.

NOTATER