Vurder prøver

På denne siden

  Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. Lærere har alltid tilgang til prøver i Ultra-emnevisningen, men spørreundersøkelser som sendes anonymt, støttes ikke for øyeblikket.

  Åpne prøver som skal vurderes

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du får tilgang til prøver.

  Du kan åpne prøvene du må vurdere på Ikke vurdert-siden eller i vurderingssenteret.

  En vurderingssenterkolonne opprettes automatisk for hver prøve du oppretter og knytter til emnet. En prøve som har blitt sendt inn, men ikke vurdert, indikeres med Ikke vurdert-ikonet. Selv om systemet gir poeng til mange spørsmålstyper, må du vurdere noen spørsmål manuelt – for eksempel langsvar, kortsvar og filopplasting.

  Du har mulighet til å vurdere prøver anonymt, vurdere alle tilbakemeldinger til spesifikke spørsmål og gi full studiepoengtildeling for alle tilbakemeldinger til spørsmål. Du kan også slette spørsmål fra prøver eller slette prøveforsøk for å la studenter ta prøver på nytt.


  Send påminnelser om manglende emnearbeid

  I kolonnene i vurderingssenteret kan du sende påminnelser på e-post til studenter og gruppemedlemmer som ikke har sendt inn emnearbeid. Studentene får en systemgenerert e-post som inneholder informasjon om emnet, emnearbeidet og eventuelt leveringsdatoen.

  Mer om hvordan du sender påminnelser


  Tildel prøvevurderinger på Ikke vurdert-siden

  For emner med mange påmeldte studenter og elementer som kan vurderes, kan Ikke vurdert-siden hjelpe deg til å avgjøre hvilke prøver som må vurderes først.

  Prøver som pågår vises ikke på Ikke vurdert-siden.

  Du kan for eksempel sortere etter leveringsfrist sånn at den endelige prøven vurderes før leveringsfristen til institusjonen. Hvis du har en angitt tidsplan for alle elementer som kan vurderes, kan du tilpasse visningen av elementer med Ikke vurdert-status. Du kan sortere og filtrere listen og vurdere prøvene som haster mest, først.

  Kontrollpanel > Vurderingssenter-delen > Ikke vurdert-siden

  Mer om ikke vurdert-siden


  Tildel prøvevurderinger i vurderingssenteret

  Vurderingssenteret viser alle elementer som kan vurderes. Antallet elementer kan påvirke hvordan du organiserer tiden din for vurdering av oppgaver. Du kan også ha nytte av å se på studentenes tidligere vurderinger når du vurderer.

  Åpne vurderingssenteret:

  1. Utvid Vurderingssenter-delen på kontrollpanelet.
  2. Velg Hele vurderingssenteret eller Prøver-smartvisningen – om tilgjengelig – for å åpne prøveforsøkene.

  Vurder en enkelt prøve:

  1. Finn cellen for prøven til en student med Ikke vurdert-ikonet.
  2. Åpne cellemenyen og velg Forsøk. Vurder prøve-siden vises.

  Vurder alle forsøkene for en prøve:

  1. Åpne menyen til prøvekolonnen.
  2. Velg Vurder forsøk. Vurder prøve-siden vises.

  Mer om tildeling av vurderinger i vurderingssenteret


  Gi prøven vurdering-siden

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om prøvesiden.

  Vurderingstest-siden kan du navigere blant studenter og forsøk, se vurderingsmatriser, vurdere anonymt og se informasjon om prøver.

  Åpne Prøveinformasjon-lenken for å vise status, instruksjoner og relevante datoer og tidspunkter. Du kan slette prøveforsøk slik at studenter kan sende inn prøven på nytt. Du kan også sende inn en prøver som pågår, slik at du kan vurdere den.

  Hvis en prøve har spørsmål som du må gi poeng for, er prøvestatusen Ikke vurdert og forsøkspoengsummen er 0.

  1. Skriv inn en poengsum for alle spørsmålene som ikke vurderes automatisk, på Vurder prøve-siden. Du kan også endre eksisterende poengsummer.
  2. Hvis du er tilknyttet en vurderingsmatrise med langsvar-, kortsvar- eller filopplastingsspørsmål, kan du, som et alternativ, velge Vis vurderingsmatrise for å vurdere spørsmålet med vurderingsmatrisen.
  3. Legg eventuelt til tilbakemelding på respons som er spesifikk for det individuelle spørsmålet. Tilbakemelding på respons-boksen vises bare for visse innholdstyper – for eksempel langsvar.
  4. Du kan også skrive kommentarer i Tilbakemelding til studenten-boksen.
  5. Du kan også skrive inn kommentarer i Bemerkninger til vurderinger-boksen. Denne teksten sees ikke av studentene.
  6. Velg Lagre og lukk for å gå tilbake til Hele vurderingssenteret, Ikke vurdert-siden eller Vurderingsgrunnlag-siden, avhengig av hvor vurderingen begynte.

   –ELLER–

   Velg Lagre og neste for å vise neste student – om gjeldende.

   –ELLER–

   Bruk pilene til å navigere til forrige eller neste student – om gjeldende.

  Hvis du har tillatt flere forsøk for en prøve, publiseres ikke studentens vurdering før du har vurdert alle forsøkene.


  Vurder prøver med studentnavnene skjult

  Når du vurderer prøvene, kan du når som helst skjule brukernavnene under vurderingsprosessen for å eliminere forutinntatte meninger for viktige prøver.

  Anonym vurdering fører til ytterligere rettferdighet og upartiskhet. Du får ikke vite hvem som har sendt inn oppgaven, så du blir ikke påvirket av tidligere prestasjoner, deltakelse i klassen, konflikter, rase, kjønn eller oppfattelsen din av studentenes evner. Denne fremgangsmåten kan også bidra til å forbedre forholdet mellom studenter og lærere fordi studentene kan være sikre på at vurderingene deres ikke påvirkes av forutinntatte meninger.

  Når du vurderer anonymt, skjules all identifiserende informasjon og alle prøveforsøk vises i tilfeldig rekkefølge. Alle får tildelt et nummer – for eksempel Student 8.

  Åpne Ikke vurdert-siden:

  1. Åpne menyen til et prøveforsøk.
  2. Velg Gi vurdering med skjulte brukernavn. Vurder prøve-siden vises.

  Åpne vurderingssenteret:

  1. Åpne menyen til prøvekolonneoverskriften.
  2. Velg Gi vurdering med skjulte brukernavn. Vurder prøve-siden vises.

  Start fra Vurder prøve-siden:

  1. Velg Skjul brukernavn.
  2. Velg OK. Hvis vurdering pågikk, går alle ulagrede endringer i det åpne forsøket tapt. Vurder prøve-siden oppdateres, et nytt forsøk vises og all identifiserende informasjon er skjult.

  Vurder prøver etter spørsmål

  Du kan velge å vurdere alle svar på spesifikke spørsmål for hver prøve. Du kan gå gjennom innsendinger, og se og tildele poeng på det samme spørsmålet for hver student. Du kan spare tid når du bare konsentrerer deg om de innsendte svarene for ett spørsmål. Du kan se hvordan alle studentene svarte og gi umiddelbar tilbakemelding om hvordan gruppen presterte på det spesifikke spørsmålet. Du kan også vurdere etter spørsmål når du vil gå gjennom spørsmål som krever at du justerer poengsummen på nytt, for alle eller mange studenter

  Du kan samtidig vurdere spørsmål med studentnavnene skjult. Alle prøveforsøkene forblir i Ikke vurdert-statusen til du har vurdert alle svarene for alle spørsmålene.

  1. Åpne menyen til en prøvekolonne i vurderingssenteret og velg Vurder spørsmål.

   –ELLER–

   Ikke vurdert-siden kan du åpne en prøvemeny og velge Gi vurdering per spørsmål.

  2. Vurder spørsmål-siden kan du filtrere spørsmålene etter status: Vurdert, Ikke vurdert eller Pågår. Du kan også ved behov merke av for Gi vurdering med skjulte brukernavn.
  3. Velg nummeret for hvert spørsmål i Tilbakemeldinger-kolonnen.
  4. Vurder svar-siden kan du åpne Spørsmålsinformasjon-lenken for å se spørsmålet. Hvis du ikke allerede har valgt anonym vurdering, velger du Skjul brukernavn. Velg OK i popup-vinduet.
  5. Velg Rediger ved siden av poengsummen til en student.
  6. Skriv inn en vurdering i Poengsum-boksen. Legg eventuelt til tilbakemelding på respons som er spesifikk for det individuelle spørsmålet. Tilbakemeldingsboksen vises bare for visse spørsmålstyper – for eksempel langsvar. Velg Send.
  7. Hvis du er tilknyttet en vurderingsmatrise med langsvar-, kortsvar- eller filopplastingsspørsmål, kan du, som et alternativ, velge Vis vurderingsmatrise for å vurdere spørsmålet med vurderingsmatrisen.
  8. Når du har vurdert alle studentsvarene, velger du Tilbake til spørsmål for å gå tilbake til Vurder spørsmål-siden.

  Gi eller fjern full studiepoengtildeling

  Du kan gi full studiepoengtildeling for alle prøveinnsendingene for spørsmålet du ser på. Påfølgende innleveringer gis også full studiepoengtildeling. Når du har gitt full studiepoengtildeling, kan du fjerne full studiepoengtildeling for å tilbakestille til den automatiske vurderingen eller til en tidligere tildelt manuell vurdering.

  1. Følg trinnene 1–3 i avsnittet foran for å åpne Vurder svar-siden.
  2. Åpne Spørsmålsinformasjon-lenken for å se spørsmålet. Hvis du ikke allerede har valgt anonym vurdering, velger du Skjul brukernavn. Velg OK i popup-vinduet.
  3. Velg Gi full studiepoengtildeling for å gi full studiepoengtildeling for spørsmålet –ELLER– Fjern full studiepoengtildeling.
  4. Velg Tilbake til spørsmål for å gå tilbake til Vurder spørsmål-siden.

  Slett eller endre verdien for spørsmål

  I prøven eller på spørreundersøkelseslerretet kan du legge til, redigere og slette spørsmål. Du kan også legge til spørsmålssett eller tilfeldig sammensatte blokker, endre rekkefølgen på spørsmålene og redigere prøve- eller undersøkelsesinformasjon før studentene gjør innsendinger.

  Når en prøve har mottatt innsendinger, kan du ikke legge til spørsmål, endre antallet spørsmål i spørsmålssett eller endre definisjoner eller alternativer for tilfeldig sammensatte blokker.

  Du kan slette spørsmål selv etter at du har distribuert en prøve eller spørreundersøkelse og studentene har levert innsendinger. Alle påvirkede prøveinnsendinger vurderes på nytt, og alle påvirkede resultater fra spørreundersøkelser oppdateres. Spørsmålsnumrene oppdateres automatisk. Hvis det finnes prøveinnsendinger og du sletter et spørsmål, fjernes spørsmålet fra testen, sammen med eventuelle mulige spørsmål. Prøveforsøk vurderes på nytt som om spørsmålet ikke var inkludert i prøven.

  Mer om hvordan du endrer og sletter svar


  ULTRA: Hvor begynner jeg å vurdere?

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du får tilgang til prøver.

  Du kan velge hvor du vil begynne å vurdere.

  Vil du se hvor mange prøver som er klare til vurdering, i alle emnene dine? I listen der du først ser navnet ditt, har du umiddelbar tilgang til alle vurderingsoppgavene for emnene dine på den globale Vurderinger-siden. Alle vurderingsoppgavene dine er organisert etter emne. Du kan raskt se fremgangen din, angi prioriteringer og begynne å vurdere. Du trenger altså ikke å navigere til hvert emne for å se hva som er klart for vurdering.

  Siden inneholder bare informasjon hvis du må gjøre noe. Du ser prøver som er klare for vurdering, eller hvilke prøver som har forfalt, og antallet studenter de kommer fra.

  Vil du snevre inn visningen? Åpne vurderingsboken for et emne i navigasjonsfeltet for emnet. Her ser du hvem som har sendt inn elementer, og du kan begynne å vurdere.

  I aktivitetstrømmen blir du varslet når studenter har innsendinger som er klare for vurdering. Velg lenken for å gå til vurderingsboken. Eller velg en prøve på Emneinnhold-siden for å se hvor mange studenter som har sendt inn.


  ULTRA: Begynn å vurdere fra en prøve

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen for Vurder prøve-siden.

  Når du åpner en prøve, viser Innhold og innstillinger-siden spørsmålene og innstillingene – for eksempel leveringsfrist og maksimal poengsum. Velg Prøveinnstillinger-ikonet for å gjøre endringer. Du kan for eksempel når som helst endre vurderingsskjemaet. Endringen vises for studentene dine og i vurderingsboken.

  Følg med på samtalen. Hvis har tillatt samtaler for denne prøven, kan du velge snakkebobleikonet for å se hva studentene sier. Studentene kan diskutere prøven med deg og andre i klassen når prøven er tilgjengelig. Studentene kan være med i samtalen før, under og etter prøven. Disse samtalene lagres sammen med prøven, og du kan åpne dem på denne siden eller fra siden for prøveinnsendinger.

  Velg Slett-ikonet for å fjerne dine egne eller andres innlegg i samtalen. Studenter kan slette sine egne bidrag, men ingen har tillatelse til å gjøre endringer.

  Mer om prøvesamtaler

  Sjekk hvor mange som må vurderes. Velg Innsendinger-lenken for å se hvor mange studenter som har fullført prøven.


  ULTRA: Siden med liste over prøveinnsendinger

  På siden med innsendingslisten ser du alle tilknyttede studenter.

  Hold orden på alle innsendinger på én og samme side. Se raskt hvilke forsøk som er klare til vurdering. Studentenes profilbilder vises med en rød sirkel når de har sene innleveringer eller når leveringsfristen er passert uten at de har sendt inn noe forsøk.

  Se detaljene. Du kan når som helst gå gjennom veiledningen og innstillingene. Du kan for eksempel velge Innhold og innstillinger-lenken for å gå tilbake til prøvesiden.

  Se studenter med tilpasninger. Det vises ikoner ved siden av profilbildene til studenter med tilpasninger. Innsendingene for studenter med justert leveringsfrist blir ikke merket som sene.

  Mer om justering av leveringsfrister

  Se gjennom samtalen. Velg snakkebobleikonet for å se hva studentene sier.

  Begynn å vurdere. Velg studenters navn for å gå til innsendingene deres og gi vurderinger og tilbakemelding. Du kan også gi vurderinger direkte fra denne siden. Slike vurderinger er overstyringsvurderinger. En overstyringsetikett vises ved siden av vurderingene. Når du har tildelt en verdi, kan du klikke hvor som helst utenfor vurderingsområdet for å lagre.

  Mer om overstyrte oppgaver

  Er du klar til å publisere vurderinger? Du ser Publiser vurderinger ved siden av hver vurdering du ikke har publisert ennå. Du kan velge hvilke vurderinger du vil publisere, og når du vil gjøre det. Vurderinger som er publisert, vises med en Publisert-melding i kolonnen.

  Se tidsstempler for innsendinger

  Når du starter eller gjennomgår vurderinger, kan du holde markøren over et tidsstempel for innsendinger for å se mer informasjon. Tidsstempler vises på sidene for studentenes innsendinger samt på forsøkspanelene deres når du har tillatt flere forsøk for en oppgave.

  Eksempel: På siden for en students innsending kan du se når studenten sendte innsendingen, samt når du publiserte vurderingen. Tidsstempelet vises i rødt og er merket med «sen» når leveringsfristen er overskredet.

  For flere forsøk kan du velge navnet på en student på siden med Innsendinger-listen for å åpne forsøkspanelet. Hold markøren over et tidsstempel for å se mer informasjon.


  ULTRA: Siden for studentens innsendinger

  Åpne studentinnsendingene fra prøveinnsendingslisten.

  Gjennomgå studentarbeid. Studentsvarene vises for hvert spørsmål. De kan ikke formatere med HTML-kode eller legge til filer til individuelle spørsmål på dette tidspunktet. Studenter kan imidlertid legge til kommentarer og filer på slutten av prøvene sine.

  Se hvor mange du har vurdert. Etter hvert som du vurderer innsendingene, kan du se fremgangen din øverst til høyre.

  Gå til andre innsendinger. Bruk pilene for å gå til en annen innsending som er klar for vurdering.

  Se vurderingsmatrisen. Hvis du har tilknyttet en vurderingsmatrise med denne prøven, velger du vurderingsmatriseikonet i den tomme vurderingspillen for å se kriteriene. Skjermen justeres sånn at du kan se studentinnsendingene sammen med vurderingsmatrisen.

  Mer om hvordan du vurderer med vurderingsmatriser

  Vurder, gi tilbakemelding og publiser. Tildel poeng for hvert spørsmål. Du kan bruke opptil to desimaler. Klikk hvor som helst utenfor vurderingspillen for å lagre. Når du er ferdig, vises totalsummen øverst på prøven. Poengsummen for en prøve består av den totale mengden poeng for alle spørsmålene.

  Ved siden av prøvens vurderingspille kan du velge Flere valg-ikonet for å åpne alternativene. Legg til en merknad med forslag, oppmuntring og generelle tilbakemeldinger om innleveringen. Publiser vurderingen eller slett innsendingen, slik at du studenten kan prøve på nytt.

  Publiser nå eller senere. Du kan gjøre vurderinger og tilbakemeldinger tilgjengelig for studentene etter hvert som du vurderer innsendingene. Publiser vurderinger vises også ved siden av alle vurderinger du ikke har publisert, på siden med innsendingslisten. Du kan velge hvilke vurderinger du vil publisere, og når du vil gjøre det.

  Hva ser studentene? Når du har vurdert prøver og publisert resultatene, kan studentene se poengsummene sine på vurderingssidene eller i aktivitetsstrømmen. De kan også åpne prøvene, innsendingene sine, tilbakemeldingen din og vurderingene sine fra Emneinnhold-siden.

  Mer om aktivitetsstrømmen

  Se kommentarer og filer fra studenter

  Du kan be studentene oppgi kildehenvisninger for langsvarspørsmål, legge til laboratoriearbeid eller forberede innhold før de tar prøven. Studenter kan også legge til kommentarer om arbeidet sitt. Eventuelt kan du lage en prøve uten spørsmål og legge til instruksjoner om opplasting av dokumenter for å fullføre prøven.

  Hvis studentene har lagt ved innhold som du skal se, i prøvene sine, vises det på slutten av innsendingen. Hvis institusjonen din tillater det, kan du vurdere og skrive merknader i studentfiler som vises i slutten av en prøve direkte i nettleseren. Avhengig av hva institusjonen har konfigurert, er det innebygde visningsprogrammet drevet av Crocodoc eller New Box View, som er tredjeparts skybaserte teknologier. 

  Du kan se og legge inn merknader i de følgende dokumenttypene i nettleseren:

  • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
  • Microsoft® PowerPoint® (PPT, PPTX)
  • Microsoft® Excel® (XLS, XLSX)
  • PDF

  Du kan se andre dokumenttyper i nettleseren, for eksempel bilder og videoer, men du kan ikke legge inn merknader i dem. Kommentarer studenter oppretter med redigeringsprogrammet, er ikke kompatible med direktevurdering.

  Støttede filer åpnes automatisk i nettleseren. Den opprinnelige formateringen og innebygde bilder beholdes. Hvis en student har lastet opp en fil som ikke støttes, får du en melding om at du kan laste den ned.

  Du kan bruke to merknadstyper i New Box View:

  • Fremheving: Trykk og dra markøren for å fremheve tekst, og velg Highlight text. Velg Add comment to highlighted text for å legge til en kommentar i et fremhevet område.
  • Poengbaserte kommentarer: Velg kommentarikonet og trykk der du vil legge til en kommentar til studenten.

  Hvis du bruker Crocodoc-tjenesten, kan du også tegne og stryke ut tekst. Finn ut mer om overgangen fra Crocodoc til New Box View.

  Studenter ser ikke merknader i filene sine før du publiserer vurderingene.

  Du kan fjerne kommentarer ved å velge Slett-ikonet i kommentarvinduet. Du kan fjerne fremhevingen av et område ved å trykke på det og velge Highlight text på nytt. Du kan også zoome inn og ut samt navigere til andre sider i en students fil.

  Du kan legge til og redigere merknader også etter at du publiserer vurderinger.

  For filer du kan legge inn merknader i, kan du velge Flere alternativer-ikonet for menyen og deretter Skjul filen eller Last ned filen. I tillegg kan du laste ned og skrive ut filen fra menyen i det innebygde visningsprogrammet. Eventuelle merknader vises ikke i den nedlastede eller utskrevne filen.


  ULTRA: Farger på vurderingspillen

  Fargen på vurderingspillen for de ulike prøvespørsmålene, samt den endelige prøvevurderingen, er basert på vurderingsskjemaet du har valgt. For vurderingsskjemaet som brukes som standard, tilordnes fargene på følgende måte:

  > 90 % = grønn

  89–80 % = gul/grønn

  79–70 % = gul

  69–60 % = oransj

  59–50 % = rød


  ULTRA: Vurder en gruppeprøve

  Etter at en gruppe har sendt inn en prøve, kan du begynne å vurdere på flere steder: fra Vurderinger-siden, Emneinnhold-siden eller vurderingsboken. Tildel samme vurdering til hele gruppen, eller vurder hvert teammedlems bidrag individuelt, i tilfelle ikke alle har bidratt likt. Husk at du ikke kan endre vurderingsinnstillinger eller gruppemedlemskap etter at du har begynt å vurdere.

  Gi forskjellige vurderinger til gruppemedlemmene

  En vurdering for en gruppeprøve er som standard den samme for alle gruppemedlemmene. Du kan imidlertid endre vurderingen til et enkelt gruppemedlem hvis du føler at vedkommendes bidrag fortjener en annen vurdering enn resten av gruppen.

  I Innsending-visningen kan du tildele vurderinger for hele gruppen. Skriv inn en verdi i Vurdering-kolonnen. Du kan også tildele en vurdering til et individuelt gruppemedlem.

  Hvis du vil tilordne en annen vurdering til et individ i en gruppe, kan du utvide gruppelisten og skrive inn en verdi i Vurdering-cellen ved siden av studentens navn. Den samlede gruppevurderingen vises som Pågår. Legg ut vurderinger-alternativet vises ikke fordi noen studenter ikke har vurderingene for prøvene ennå.

  Du kan på samme måte redigere et gruppemedlems individuelle vurdering etter at du har tilordnet en vurdering til hele gruppen. Utvid listen over gruppemedlemmer, velg fra en students vurderingscelle og endre vurderingen. Den samlede gruppevurderingen vises som Flere.

  Du kan også tildele forskjellige vurderinger i rutenettvisningen for vurderingsboken. Velg cellen til et gruppemedlem, så fremheves alle de andre gruppemedlemmene i rutenettet. Rediger vurderingen til gruppemedlemmer etter behov. Du har muligheten til å bruke denne redigerte vurderingen for alle i gruppen.

  Når du er ferdig med å vurdere, bør du publisere vurderingene, så studentene kan se hva de har oppnådd.


  ULTRA: Vurder en prøve med flere forsøk

  Når du oppretter en prøve, kan du velge å la studentene sende inn mer enn ett forsøk. Når studenter sender inn flere forsøk, blir den endelige vurderingen for prøven beregnet på en annen måte. Velg hvordan sluttvurderingen skal beregnes:

  • Gjennomsnitt av alle forsøk
  • Første forsøk med vurdering
  • Forsøket med høyeste vurdering
  • Siste forsøk med vurdering
  • Forsøket med laveste vurdering

  Uansett hvilket alternativ du velger i Vurder forsøk, har du muligheten til å overstyre den endelige vurderingen. Leveringsfristen du angir for prøver, gjelder for alle forsøkene. Hvis en student sender et forsøk etter leveringsfristen, merkes det som sent. Forsøk som sendes før leveringsfristen, vises som levert i tide.

  Hvis du har knyttet en vurderingsmatrise til prøven, kan du bare overstyre den endelige vurderingen, ikke vurderingene for hvert forsøk.

  Se enkeltforsøk

  Du kan vurdere en prøve med flere forsøk fra samme sted der du vurderer vanlige prøver: Fra aktivitetsstrømmen, vurderingsboken eller selve prøven. Når du velger navnet på en student, vises det et panel med hvert forsøk i tillegg til datoen da hvert forsøk ble sendt inn. Velg et forsøk for å se innsendingen. Du kan legge til en vurdering og kommentarer for enkeltforsøk. Hvis du har brukt en vurderingsmatrise eller spørsmål som automatisk får poengsum, kan det hende at forsøket allerede har en vurdering.

  Endelige vurderinger

  Den endelige vurderingen for en prøve med flere forsøk vurderes i henhold til Vurder forsøk-innstillingen du valgte i Prøveinnstillinger. I panelet som viser en students forsøk, vises den endelige vurderingen når de nødvendige forsøkene er vurdert. Hvis den endelige vurderingen for eksempel er beregnet basert på forsøket med høyest vurdering, vises den endelige vurderingen umiddelbart etter at det siste forsøket er vurdert, men den kan endres etter hvert som du vurderer andre forsøk.

  Når du har vurdert forsøkene, kan du publisere den endelige vurderingen i studentens vurderingsbok.

  Hva ser studentene?

  Det står oppført hvor mange forsøk som er tillatt for hver prøve, i tillegg til hvordan den endelige vurderingen beregnes. Studenter ser denne informasjon på Detaljer og informasjon-siden før de begynner. Når vurderingene er publisert, kan studentene se vurderinger for hvert av forsøkene sine i tillegg til den endelige vurderingen. Hvis du bestemmer deg for å overstyre den endelige vurderingen, vises det en melding som gjør studentene oppmerksom på dette.

  Mer informasjon om hvordan studenter får tilgang til prøver i Blackboard Learn

  Bruk tilbake-funksjonen i nettleseren for å komme tilbake hit.