Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. Lærere har alltid tilgang til prøver i Ultra-emnevisningen, men spørreundersøkelser som sendes anonymt, støttes ikke for øyeblikket.

Åpne prøver som skal vurderes

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du får tilgang til prøver.

Du kan åpne prøvene du må vurdere på Ikke vurdert-siden eller i vurderingssenteret.

En vurderingssenterkolonne opprettes automatisk for hver prøve du oppretter og knytter til emnet. En prøve som har blitt sendt inn, men ikke vurdert, indikeres med Ikke vurdert-ikonet. Selv om systemet gir poeng til mange spørsmålstyper, må du vurdere noen spørsmål manuelt – for eksempel langsvar, kortsvar og filopplasting.

Du har mulighet til å vurdere prøver anonymt, vurdere alle tilbakemeldinger til spesifikke spørsmål og gi full studiepoengtildeling for alle tilbakemeldinger til spørsmål. Du kan også slette spørsmål fra prøver eller slette prøveforsøk for å la studenter ta prøver på nytt.


Send påminnelser om manglende emnearbeid

I kolonnene i vurderingssenteret kan du sende påminnelser på e-post til studenter og gruppemedlemmer som ikke har sendt inn emnearbeid. Studentene får en systemgenerert e-post som inneholder informasjon om emnet, emnearbeidet og eventuelt leveringsdatoen.

Mer om hvordan du sender påminnelser


Tildel prøvevurderinger på Ikke vurdert-siden

For emner med mange påmeldte studenter og elementer som kan vurderes, kan Ikke vurdert-siden hjelpe deg til å avgjøre hvilke prøver som må vurderes først.

Prøver som pågår, vises ikke på Ikke vurdert-siden.

Du kan for eksempel sortere etter leveringsfrist sånn at den endelige prøven vurderes før leveringsfristen til institusjonen. Hvis du har en angitt tidsplan for alle elementer som kan vurderes, kan du tilpasse visningen av elementer med Ikke vurdert-status. Du kan sortere og filtrere listen og vurdere prøvene som haster mest, først.

Kontrollpanel > Vurderingssenter-delen > Ikke vurdert-siden

Mer om ikke vurdert-siden


Tildel prøvevurderinger i vurderingssenteret

Vurderingssenteret viser alle elementer som kan vurderes. Antallet elementer kan påvirke hvordan du organiserer tiden din for vurdering av oppgaver. Du kan også ha nytte av å se på studentenes tidligere vurderinger når du vurderer.

Åpne vurderingssenteret:

 1. Utvid Vurderingssenter-delen på kontrollpanelet.
 2. Velg Hele vurderingssenteret eller Prøver-smartvisningen – om tilgjengelig – for å åpne prøveforsøkene.

Vurder en enkelt prøve:

 1. Finn cellen for prøven til en student med Ikke vurdert-ikonet.
 2. Åpne cellemenyen og velg Forsøk. Vurder prøve-siden vises.

Vurder alle forsøkene for en prøve:

 1. Åpne menyen til prøvekolonnen.
 2. Velg Vurder forsøk. Vurder prøve-siden vises.

Mer om tildeling av vurderinger i vurderingssenteret


Gi prøven vurdering-siden

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om prøvesiden.

Vurderingstest-siden kan du navigere blant studenter og forsøk, se vurderingsmatriser, vurdere anonymt og se informasjon om prøver.

Åpne Prøveinformasjon-lenken for å vise status, instruksjoner og relevante datoer og tidspunkter. Du kan slette prøveforsøk slik at studenter kan sende inn prøven på nytt. Du kan også sende inn en prøver som pågår, slik at du kan vurdere den.

Hvis en prøve har spørsmål som du må gi poeng for, er prøvestatusen Ikke vurdert og forsøkspoengsummen er 0.

 1. Skriv inn en poengsum for alle spørsmålene som ikke vurderes automatisk, på Vurder prøve-siden. Du kan også endre eksisterende poengsummer.
 2. Hvis du er tilknyttet en vurderingsmatrise med langsvar-, kortsvar- eller filopplastingsspørsmål, kan du, som et alternativ, velge Vis vurderingsmatrise for å vurdere spørsmålet med vurderingsmatrisen.
 3. Legg eventuelt til tilbakemelding på respons som er spesifikk for det individuelle spørsmålet. Hvis du vil vise tilbakemelding for enkeltspørsmål, for eksempel langsvaroppgaver, kan du velge det aktuelle alternativet på Spørsmålsinnstillinger-siden. Selv om det vises en Tilbakemelding på respons-tekstboks som standard, ser ikke studentene noen tilbakemelding du legger til, hvis du ikke velger alternativet. Du kan ikke gi individuelle tilbakemeldinger for svar på «sann/usann»-, «rekkefølge»- eller «pare sammen»-spørsmål.
 4. Du kan også skrive kommentarer i Tilbakemelding til studenten-boksen.
 5. Du kan også skrive inn kommentarer i Bemerkninger til vurderinger-boksen. Denne teksten sees ikke av studentene.
 6. Velg Lagre og lukk for å gå tilbake til Hele vurderingssenteret, Ikke vurdert-siden eller Vurderingsgrunnlag-siden, avhengig av hvor vurderingen begynte.

  –ELLER–

  Velg Lagre og neste for å vise neste student – om gjeldende.

  –ELLER–

  Bruk pilene til å navigere til forrige eller neste student – om gjeldende.

Hvis du har tillatt flere forsøk for en prøve, publiseres ikke studentens vurdering før du har vurdert alle forsøkene.


Legg til tilbakemeldingsopptak

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du tar opp tilbakemelding.

Du kan legge inn lyd- eller videoopptak med tilbakemelding i redigeringsverktøyet når du vurderer forsøk. Opptaksalternativet vises i redigeringsverktøyet for tilbakemelding for de fleste elementer med vurderinger i emnet ditt. Studentene kan se eller høre på tilbakemeldingen din ved siden av eventuell tekst du legger inn.

Mer om hvordan du legger til tilbakemelding i lyd-/videoformat


Vurder prøver med studentnavnene skjult

Når du vurderer prøvene, kan du når som helst skjule brukernavnene under vurderingsprosessen for å eliminere forutinntatte meninger for viktige prøver.

Anonym vurdering fører til ytterligere rettferdighet og upartiskhet. Du får ikke vite hvem som har sendt inn oppgaven, så du blir ikke påvirket av tidligere prestasjoner, deltakelse i klassen, konflikter, rase, kjønn eller oppfattelsen din av studentenes evner. Denne fremgangsmåten kan også bidra til å forbedre forholdet mellom studenter og lærere fordi studentene kan være sikre på at vurderingene deres ikke påvirkes av forutinntatte meninger.

Når du vurderer anonymt, skjules all identifiserende informasjon og alle prøveforsøk vises i tilfeldig rekkefølge. Alle får tildelt et nummer – for eksempel Student 8.

Åpne Ikke vurdert-siden:

 1. Åpne menyen til et prøveforsøk.
 2. Velg Gi vurdering med skjulte brukernavn. Vurder prøve-siden vises.

Åpne vurderingssenteret:

 1. Åpne menyen til prøvekolonneoverskriften.
 2. Velg Gi vurdering med skjulte brukernavn. Vurder prøve-siden vises.

Start fra Vurder prøve-siden:

 1. Velg Skjul brukernavn.
 2. Velg OK. Hvis vurdering pågikk, går alle ulagrede endringer i det åpne forsøket tapt. Vurder prøve-siden oppdateres, et nytt forsøk vises og all identifiserende informasjon er skjult.

Vurder prøver etter spørsmål

Du kan velge å vurdere alle svar på spesifikke spørsmål for hver prøve. Du kan gå gjennom innsendinger, og se og tildele poeng på det samme spørsmålet for hver student. Du kan spare tid når du bare konsentrerer deg om de innsendte svarene for ett spørsmål. Du kan se hvordan alle studentene svarte og gi umiddelbar tilbakemelding om hvordan gruppen presterte på det spesifikke spørsmålet. Du kan også vurdere etter spørsmål når du vil gå gjennom spørsmål som krever at du justerer poengsummen på nytt, for alle eller mange studenter

Du kan samtidig vurdere spørsmål med studentnavnene skjult. Alle prøveforsøkene forblir i Ikke vurdert-statusen til du har vurdert alle svarene for alle spørsmålene.

 1. Åpne menyen til en prøvekolonne i vurderingssenteret og velg Vurder spørsmål.

  –ELLER–

  Ikke vurdert-siden kan du åpne en prøvemeny og velge Gi vurdering per spørsmål.

 2. Vurder spørsmål-siden kan du filtrere spørsmålene etter status: Vurdert, Ikke vurdert eller Pågår. Om nødvendig kan du også krysse av avkryssingsruten for Vurdere med brukernavn skjult.
 3. Velg nummeret for hvert spørsmål i Tilbakemeldinger-kolonnen.
 4. Vurder svar-siden kan du åpne Spørsmålsinformasjon-lenken for å se spørsmålet. Hvis du ikke allerede har valgt anonym vurdering, velger du Skjul brukernavn. Velg OK i popup-vinduet.
 5. Velg Rediger ved siden av poengsummen til en student.
 6. Skriv inn en vurdering i Poengsum-boksen. Legg eventuelt til tilbakemelding på respons som er spesifikk for det individuelle spørsmålet. Tilbakemeldingsboksen vises bare for visse spørsmålstyper – for eksempel langsvar. Velg Send.
 7. Hvis du er tilknyttet en vurderingsmatrise med langsvar-, kortsvar- eller filopplastingsspørsmål, kan du, som et alternativ, velge Vis vurderingsmatrise for å vurdere spørsmålet med vurderingsmatrisen.
 8. Når du har vurdert alle studentsvarene, velger du Tilbake til spørsmål for å gå tilbake til Vurder spørsmål-siden.

Gi eller fjern full poengtildeling

Du kan gi full poengtildeling for alle prøveinnsendinger for spørsmålet du ser på. Påfølgende innleveringer gis også full poengtildeling. Når du har gitt full studiepoengtildeling, kan du fjerne full studiepoengtildeling for å tilbakestille til den automatiske vurderingen eller til en tidligere tildelt manuell vurdering.

 1. Følg trinnene 1–3 i avsnittet foran for å åpne Vurder svar-siden.
 2. Åpne Spørsmålsinformasjon-lenken for å se spørsmålet. Hvis du ikke allerede har valgt anonym vurdering, velger du Skjul brukernavn. Velg OK i popup-vinduet.
 3. Velg Gi full studiepoengtildeling for å gi full studiepoengtildeling for spørsmålet –ELLER– Fjern full studiepoengtildeling.
 4. Velg Tilbake til spørsmål for å gå tilbake til Vurder spørsmål-siden.

Rediger, slett eller endre verdien for spørsmål

I prøven eller på spørreundersøkelseslerretet kan du legge til, redigere og slette spørsmål. Du kan også legge til spørsmålssett eller tilfeldig sammensatte blokker, endre rekkefølgen på spørsmålene og redigere prøve- eller undersøkelsesinformasjon før studentene gjør innsendinger.

Når en prøve har mottatt innsendinger, kan du ikke legge til spørsmål, endre antallet spørsmål i spørsmålssett eller endre definisjoner eller alternativer for tilfeldig sammensatte blokker.

Du kan slette spørsmål selv etter at du har distribuert en prøve eller spørreundersøkelse og studentene har levert innsendinger. Alle påvirkede prøveinnsendinger vurderes på nytt, og alle påvirkede resultater fra spørreundersøkelser oppdateres. Spørsmålsnumrene oppdateres automatisk. Hvis det finnes prøveinnsendinger og du sletter et spørsmål, fjernes spørsmålet fra testen, sammen med eventuelle mulige spørsmål. Prøveforsøk vurderes på nytt som om spørsmålet ikke var inkludert i prøven.

Mer om hvordan du endrer og sletter svar


ULTRA: Hvor begynner jeg å vurdere?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du får tilgang til prøver.

Du kan velge hvor du vil begynne å vurdere.

Vil du se hvor mange prøver som er klare til vurdering, i alle emnene dine? I listen med navnet ditt har du umiddelbar tilgang til alle vurderingsoppgavene for emnene dine på den globale Vurderinger-siden. Alle vurderingsoppgavene dine er organisert etter emne. Du kan raskt se fremgangen din, angi prioriteringer og begynne å vurdere. Du trenger altså ikke å navigere til hvert emne for å se hva som er klart for vurdering.

Siden inneholder bare informasjon hvis du må gjøre noe. Du ser prøver som er klare for vurdering, eller hvilke prøver som har forfalt, og antallet studenter de kommer fra.

Vil du snevre inn visningen? Åpne vurderingsboken for et emne i navigasjonsfeltet for emnet. Her ser du hvem som har sendt inn elementer, og du kan begynne å vurdere.

I aktivitetstrømmen blir du varslet når studenter har innsendinger som er klare for vurdering. Velg lenken for å gå til vurderingsboken. Eller velg en prøve på Emneinnhold-siden for å se hvor mange studenter som har sendt inn.


ULTRA: Begynn å vurdere fra en prøve

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen for Vurder prøve-siden.

Når du åpner en prøve, viser Innhold og innstillinger-siden spørsmålene og innstillingene – for eksempel leveringsfrist og maksimal poengsum. Velg Prøveinnstillinger-ikonet for å gjøre endringer. Du kan for eksempel når som helst endre vurderingsskjemaet. Endringen vises for studentene dine og i vurderingsboken.

Gruppeprøver vurderes på samme måte som gruppeoppgaver.

Følg med på samtalen. Hvis du har tillatt samtaler om denne prøven, kan du velge Åpne klassesamtalen-ikonet. Studentene kan diskutere prøven med deg og andre i klassen når prøven er tilgjengelig. Studentene kan være med i samtalen før, under og etter prøven. Samtalen vises bare sammen med den relevante prøven.

Det vises en lilla sirkel sammen med ikonet for å indikere ny aktivitet.

Mer om samtaler

Sjekk hvor mange som må vurderes. Velg Innsendinger-lenken for å se hvor mange studenter som har fullført prøven.

Finstem spørsmål. Det kan hende du må korrigere spørsmål etter at studenter har åpnet en prøve eller gruppeprøve. Det kan for eksempel hende du har valgt feil svar, har funnet en feilstaving eller bare vil justere poengene eller vurderingsalternativene. Du kan gjøre endringer for alle studenter og oppdatere alle vurderinger automatisk.

Mer om hvordan du redigerer spørsmål


ULTRA: Siden med liste over prøveinnsendinger

På siden med innsendingslisten ser du alle tilknyttede studenter. Du kan søke etter studenter eller grupper og velge hvor mange elementer du vil vise på siden. Systemet husker hva du velger, så hvis du lukker det og kommer tilbake senere, er innstillingen bevart i neste økt. Nederst på skjermen kan du velge hvilken side du vil se.

Bruk Filter-menyen for å vise kun de innsendinger som trenger vurdering. På dette tidspunktet, kan du filtrere etter Alle statuser og Trenger vurdering. Filter-menyen vises ikke for gruppe- og diskusjonselementer.

Hvis du aktiverer anonym vurdering for en prøve, vises det en melding om at anonym vurdering pågår. Innsendingslisten inneholder bare studenter som har sendt inn noe. All studentinformasjon er skjult, og en generell silhuett brukes i stedet for studentbilder. Studenter med innsendinger blir tilordnet «Anonym student» og et tall, for eksempel Anonym student 244260. Innsendingene er sortert i vilkårlig rekkefølge – ikke etter innsendingsdato.

Mer om anonym vurdering

Hold orden på alle innsendinger på én og samme side. Se raskt hvilke forsøk som er klare til vurdering. Studentenes profilbilder vises med en rød sirkel når de har sene innleveringer eller når leveringsfristen er passert uten at de har sendt inn noe forsøk.

Se detaljene. Du kan når som helst gå gjennom veiledningen og innstillingene. Du kan for eksempel velge Innhold og innstillinger-lenken for å gå tilbake til prøvesiden.

Se studenter med tilpasninger. Du kan angi tilrettelegginger for enkeltstudenter og frita dem fra krav som leveringsfrister og tidsbegrensninger. Tilrettelegginger kan brukes for å hjelpe studenter som har vanskeligheter med å klare visse krav, med å oppnå fremgang i emnet ditt. I vurderingsboken og på deltakerlisten ser du ikoner ved siden av navnene til studenter med tilpasninger.

Mer om justering av leveringsfrister

Se gjennom samtalen. Velg Åpne klassesamtalen-ikonet for å se hva studentene sier.

Begynn å vurdere. Velg studenters navn for å gå til innsendingene deres og gi vurderinger og tilbakemelding. Skriv inn en tallverdi med maksimalt fem sifre. Du kan ta med to sifre til etter desimaltegnet. Du kan også gi vurderinger direkte fra denne siden. Slike vurderinger er overstyringsvurderinger. En overstyringsetikett vises ved siden av vurderingene. Når du har tildelt en verdi, kan du klikke hvor som helst utenfor vurderingsområdet for å lagre.

Mer om overstyrte oppgaver

Er du klar til å publisere vurderinger? Du ser Publiser ved siden av hver vurdering du ikke har publisert ennå. Du kan velge hvilke vurderinger du vil publisere, og når du vil gjøre det. Vurderinger som er publisert, vises med en Publisert-melding i kolonnen. Du kan også vurdere alle innsendinger for et element og så velge Publiser alle vurderinger for å legge ut alle vurderingene samtidig.

Når du legger ut vurderinger, kan studentene se dem og eventuelle tilbakemeldinger du har gitt. All tilbakemelding for alle forsøk, til og med ikke vurderte forsøk, vises for studentene.

Hvis du valgte å ikke vise riktige svar for automatiske poengsummerte spørsmål, går du tilbake til vurderingsinnstillinger-panelet og velger Vis riktige svar-avkryssingsruten.

Mer om visning av riktige svar

Gå til en students innsendingsside, og åpne menyen ved siden av vurderingspillen for å legge til et unntak for prøven. Unntak inkluderer flere forsøk eller utvidet tilgang – selv om den aktuelle prøven er skjult for andre studenter. Du kan også legge til unntak etter å ha publisert vurderinger.

Mer om unntak for oppgaver eller prøver

Se tidsstempler for innsendinger

Når du starter eller gjennomgår vurderinger, kan du holde markøren over et tidsstempel for innsendinger for å se mer informasjon. Tidsstempler vises på sidene for studentenes innsendinger samt på forsøkspanelene deres når du har tillatt flere forsøk for en oppgave.

Eksempel: På siden for en students innsending kan du se når studenten sendte innsendingen, samt når du publiserte vurderingen. Tidsstempelet vises i rødt og er merket med «sen» når leveringsfristen er overskredet.

For flere forsøk kan du velge navnet på en student på siden med Innsendinger-listen for å åpne forsøkspanelet. Hold markøren over et tidsstempel for å se mer informasjon.


ULTRA: Tilbakemeldingspanel

Åpne et forsøk. På Innsending -siden velger du tilbakemeldings-ikonet for å åpne tilbakemeldings-panelet. Panelet forblir på samme sted mens du blar gjennom oppgaven og legger til overordnet tilbakemelding og en vurdering.

Når du legger ut vurderinger, kan studentene se dem og eventuelle tilbakemeldinger du har gitt. All tilbakemelding for alle forsøk, til og med ikke vurderte forsøk, vises for studentene.


ULTRA: Sett inn tilbakemeldingsopptak i redigeringsverktøyet

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du tar opp tilbakemeldinger.

Du kan legge inn lyd- eller videoopptak med tilbakemelding i redigeringsverktøyet når du vurderer forsøk. Opptaksalternativet vises i redigeringsverktøyet for tilbakemelding for de fleste elementer med vurderinger i emnet ditt. Studentene kan se eller høre på tilbakemeldingen din ved siden av eventuell tekst du legger inn.

Denne funksjonen støttes ikke av alle nettlesere. Du bør bruke Chrome eller Firefox for å få den beste brukeropplevelsen.

Mer om hvordan du legger til tilbakemelding i lyd-/videoformat


ULTRA: Siden for studentens innsendinger

Åpne studentinnsendingene fra prøveinnsendingslisten.

Gjennomgå studentarbeid. Studentsvarene vises for hvert spørsmål. Studenter kan også legge til kommentarer og filer på slutten av prøvene sine. Du kan ikke endre poengene for individuelle studenter som er innrettet med spørsmål som gis vurdering automatisk.

Se hvor mange du har vurdert. Etter hvert som du vurderer innsendingene, kan du se fremgangen din øverst til høyre.

Gå til andre innsendinger. Bruk pilene for å gå til en annen innsending som er klar for vurdering.

Se vurderingsmatrisen. Hvis du har tilknyttet en vurderingsmatrise med denne prøven, velger du vurderingsmatriseikonet i den tomme vurderingspillen for å se kriteriene. Skjermen justeres sånn at du kan se studentinnsendingene sammen med vurderingsmatrisen.

Mer om hvordan du vurderer med vurderingsmatriser

Vurder, gi tilbakemelding og publiser. Tildel poeng for hvert spørsmål. Du kan bruke opptil to desimaler. Klikk hvor som helst utenfor vurderingspillen for å lagre. Når du er ferdig, vises totalsummen øverst på prøven. Poengsummen for en prøve består av den totale mengden poeng for alle spørsmålene.

Mer om vurderingspiller

Åpne menyen ved siden av vurderingspillen for å velge alternativer. Velg tilbakemeldingsikonet for å legge til en kommentar med forslag, oppmuntring og generell tilbakemelding om innsendingen. Publiser vurderingen eller slett innsendingen. Du kan også gi studenten et unntak for denne prøven. Unntak inkluderer flere forsøk eller utvidet tilgang – selv om den aktuelle prøven er skjult for andre studenter.

I en students innsending, kan du åpne spørsmålets meny og velgee Rediger / gi ny vurdering for å foreta endringer eller gi full poengsum til alle. Disse endringene påvirker alle sine prøver. Hvis det finnes studentvurderinger og endringene fører til ny vurdering, ser du en advarsel når du lagrer.

Mer om hvordan du redigerer og gir ny vurdering til prøver

Hva ser studentene? Når du har vurdert prøver og publisert resultatene, kan studentene se poengsummene sine på vurderingssidene eller i aktivitetsstrømmen. De kan også åpne prøvene, innsendingene sine, tilbakemeldingen din og vurderingene sine fra Emneinnhold-siden.

Se kommentarer og filer fra studenter

Bb Annotate

Du kan bruke Bb Annotate for direkte vurdering i både Original-emnet og Ultra-emnevisninger. Bb Annotate er et mer robust funksjonssett som gir tilpasset tilbakemelding til studenter. Funksjonene inkluderer en sammendragsvisning for sidepanel, verktøy for frihåndstegning, ulike fargevalg og mye mer.


Bb Annotate arbeidsflyt for vurdering

På siden Oppgaveinnsending, åpnes støttede filtyper i nettleseren. Du kan se og legge inn merknader i de følgende dokumenttypene i nettleseren:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint®(PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel® (XLS, XLSX)
 • OpenOffice®-dokumenter (ODS, ODT, ODP)
 • Digitale bilder (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, BMP, HEIC)
 • Kildekode (Java, PY, C, CPP, osv.)
 • Helsebilder (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • TXT
 • WPD

Office Suite-makroer, som Visual Basic støttes ikke.

Merknadsøkter varer bare en time Du får en advarsel før økten utløper. Merknader, tilbakemeldinger og filer lagres på siden. Når du kommer tilbake, kan du fortsette der du slapp.

Animerte GIF-filer viser bare den første rammen i PDF-visningsprogrammet for merknadsformål. Last ned innsendingen for å se den animerte GIF-filen.

Den opprinnelige formateringen og innebygde bilder beholdes. Hvis en student har sendt inn en fil som ikke støttes, får du en melding om at du kan laste den ned. Oppgaveinnsendinger opprettet via redigeringsprogrammet, er ikke kompatible med direktevurdering.

Fra 10. des 2020: Hvis den innsendte filen (ikke konvertert) er større enn 300 MB, vil behandlingen stoppes, for å garantere å unngå datatap og for å sikre god ytelse.

Bb Annotate støttes på nåværende versjoner av Firefox, Chrome, og Safari.

Som en del av den endrede svarutformingen, vises menyen på bakgrunn av skjermstørrelsen. På middels og liten skjerm, Dokumentvisning-innstillinger viser sidetallet du ser på. Merknadsverktøy stables under Vis merknadsverktøy-Ikonet. På små skjermer er innholdsbiblioteket skjult.

Innstillinger for dokumentvisning

A. Sidepanel: Se miniatyr bilder-, kontur-, eller Merknad visninger for innsendingen.

B. Sider: Bruk pilene til å gå til forskjellige sider i innsendingen.

C. Panorer Flytt innsendingen på siden.

D. Zoom og Tilpass: Zoom inn og ut av innsendingen, eller tilpass visningen til å passe til siden, tilpass bredden, eller velg den beste tilpasningen.

Merknader

E. Merknadsverktøy: Velg hvert verktøy for å se verktøyegenskapene.

 • Tegning, Penselog Viskelær: Tegn frihåndsform på innsendingen med forskjellige farger, tykkelse og tetthet. Velg viskelæret for å fjerne merknader. Du kan slette deler av frihåndstegninger med viskelæret eller velge Slette-ikonet for å slette hele tegningen.
 • Bilde Eller Stempel: Velg et forhåndsdefinert stempel eller opprett ditt eget tilpassede stempel eller bilde som skal legges til i innsendingen.
 • Tekst: Legg til tekst direkte i innsendingen. Du kan flytte, redigere og endre teksten og velge skrift, størrelse, tilpasning og farge for teksten.
 • Former: Velge Linje, Pilen, Rektangel, Ellipse, PolygonOg Polylinje. Hver figur har egne innstillinger for å endre farge, bredde, tetthet og mer.

F. Kommentar: Gi tilbakemelding i kommentarer. Kommentarene dine vises i en panel ved siden av innsendingen.

Studentene har tilgang til de kommenterte filene, men de kan ikke legge til merknader i innsendingene sine.

G. Skriv ut eller Last ned: Skriv ut eller last ned innsendingen med merknadene.

Et kjent problem med noen nettleseres innebygde PDF-visningsprogram er at de ikke viser alle merknadene dine. Du bør åpne PDF-filer med merknader i et eget PDF-visningsprogram, for eksempel Adobe Acrobat.

H. Søk Søk etter spesifikk tekst i innsendingen.

I. Innholdsbibliotek: Opprett en bank med gjenbrukbare kommentarer. Du kan legge til, redigere, slette og søke etter kommentarer i biblioteket. Du kan også legge til kommentarer direkte på innsendingssiden fra menyen. Velg plusstegnet for å legge til en ny kommentar i innholdsbiblioteket. Du kan  plassere kommentarer, kopiere til utklippstavle, redigere eller slette innhold fra biblioteket. Skriv inn nøkkelord eller fraser for å søke etter lagrede kommentarer.

Innholdsbiblioteket er bare tilgjengelig i SaaS-miljøer.

Merkepenn: Velg spesifikke deler av innsendingen som skal utheves. Når du fremhever tekst i innsendingen, åpnes det en ekstra meny. Du kan fremheve, gjennomstreke, understreke, ujevne eller kommentere i den uthevede delen.

Video: Bb Annotate Overview


Watch a video about Bb Annotate

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Bb Annotate overview provides a tour of the Bb Annotate tools available for inline grading in both the Original and Ultra Course Views.


ULTRA: Vurder med SafeAssign

Du kan bruke SafeAssign for prøver i Ultra-emnevisningen. Når du vurderer oppgaver med SafeAssign aktivert, kan du se en originalitetsrapport som viser hvor mye av innholdet studenten har sendt inn, som overlapper med annet publisert materiell.

Du kan ikke bruke SafeAssign for prøver i Original-emnevisningen.

Mer om vurdering av prøver med SafeAssign


ULTRA: Vurder en prøve med flere forsøk

Når du oppretter en prøve, kan du velge å la studentene sende inn mer enn ett forsøk. Når studenter sender inn flere forsøk, blir den endelige vurderingen for prøven beregnet på en annen måte. Velg hvordan sluttvurderingen skal beregnes:

 • Gjennomsnitt av alle forsøk
 • Første forsøk med vurdering
 • Forsøket med høyeste vurdering
 • Siste forsøk med vurdering
 • Forsøket med laveste vurdering

Du kan ikke tillate flere forsøk for gruppeprøver eller for innleveringer som ikke samles inn via nettet.

Vurderingsforsøk-innstillingen avgjør hvordan den automatiske beregningen av sluttvurderingen gjøres, men du kan overstyre den. Leveringsfristen du angir for prøver, gjelder for alle forsøkene. Hvis en student sender et forsøk etter leveringsfristen, merkes det som sent. Forsøk som sendes før leveringsfristen, vises som levert i tide.

Du kan bare overstyre den endelige vurderingen, ikke vurderingene for hvert forsøk.

Mer om konsekvensene av å overskride vurderinger

Se enkeltforsøk

Du kan begynne å vurdere prøver med flere forsøk fra samme sted som vanlige prøver:

 • Aktivitetsstrøm
 • Vurderingsbok
 • Prøven

Når du velger navnet på en student, vises det et panel med hvert forsøk i tillegg til datoen da hvert forsøk ble sendt inn. Velg et forsøk for å se innsendingen.

Tilbakemeldingsikonet vises ved siden av hvert forsøk. Velg ikonet for å åpne tilbakemeldingspanelet, som blir værende på siden av skjermen. Du kan rulle gjennom prøven og legge til overordnet tilbakemelding og en vurdering.

Husk: Når du legger ut vurderinger, kan studentene se dem og eventuelle tilbakemeldinger du har gitt. All tilbakemelding for alle forsøk, til og med ikke vurderte forsøk, vises for studentene.

Hvis du har brukt en vurderingsmatrise eller spørsmål som automatisk får poeng, kan det hende at forsøket allerede har en vurdering.

Endelige vurderinger

Den endelige vurderingen for en prøve med flere forsøk beregnes på bakgrunn av Vurder forsøk-innstillingen du har valgt i Prøveinnstillinger. På panelet som viser en students forsøk, vises den endelige vurderingen når de aktuelle forsøkene er vurdert. Hvis den endelige vurderingen for eksempel er beregnet basert på forsøket med høyest vurdering, vises den endelige vurderingen umiddelbart etter at det siste forsøket er vurdert. Det kan imidlertid hende vurderingen endres etter hvert som du vurderer flere forsøk.

Når du er ferdig med å vurdere forsøkene, kan du publisere den endelige vurderingen, så studentene ser den.

Hva ser studentene?

Det står oppført hvor mange forsøk som er tillatt for hver prøve, i tillegg til hvordan den endelige vurderingen beregnes. Studenter ser denne informasjon på Detaljer og informasjon-siden før de begynner. Når vurderingene er publisert, kan studentene se vurderinger for hvert av forsøkene sine i tillegg til den endelige vurderingen. Hvis du bestemmer deg for å overstyre den endelige vurderingen, vises det en melding som gjør studentene oppmerksom på dette.

Mer om hvordan studenter åpner prøver i Blackboard Learn – bruk tilbakefunksjonen i nettleseren for å komme tilbake til dette temaet.


ULTRA: Vurder prøver med tidsbegrensninger

Når du lar studenter fortsette å jobbe etter at tiden er ute, kan du se hvilke prøver tidsbegrensningen er overskredet for. Du kan også se hvor mange spørsmål som ble besvart etter at tiden var ute.

På studentenes innsendingssider ser du når de sendte inn prøven. Du kan også se om tidsbegrensningen er overskredet. Hold markøren over tidsstempelet for å se hvor mange spørsmål som ble besvart etter at tiden var ute. Spørsmål som er besvart etter at tiden var ute, merkes med gult og vises med (Besvart etter tidsbegrensningen).

Du kan trekke poeng manuelt fra den totale poengsummen for studentprøver som besvares når tiden er ute. Hvis du tillater flere forsøk, tilordner du en overstyringsvurdering når du manuelt redigerer den endelige vurderingen for prøven.

Overstyr vurderinger

Du kan bare overstyre den endelige vurderingen, ikke vurderingene for hvert forsøk. En overstyringsvurdering prioriteres foran alle andre vurderinger, inkludert forsøk studentene sender inn etter at en overstyringsvurdering er gitt. Og hvis du gir ny vurdering til et spørsmål, brukes den nye poengsummen som poengsum for forsøket. Hvis du endrer vurderingen for en oppgave eller prøve manuelt i vurderingen, endrer ikke den nye poengsummen overstyringspoengsummen.

Hvis du vurderer et annet forsøk etter at du har endret den endelige vurderingen manuelt, gjelder fortsatt overstyringsvurderingen. Det kan også hende du vil trekke poeng når en student har sendt inn alle forsøk eller leveringsfristen er passert.

Mer informasjon om overstyring av vurderinger

Tilrettelegging av tidsfrist + tidsbegrensning

Hvis noen studenter har en tilrettelegging av tidsfrist og du gir dem mer tid til å fullføre en oppgave i innstillingene, kombineres tidene.

Mer om tilrettelegging av tidsfrist