Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. Lærere har alltid tilgang til prøver i Ultra-emnevisningen, men spørreundersøkelser som sendes anonymt, støttes ikke for øyeblikket.

Åpne prøven eller spørreundersøkelseslerretet

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du får tilgang til prøver.

I prøven eller på spørreundersøkelseslerretet kan du legge til, redigere og slette spørsmål. Du kan også legge til spørsmålssett eller tilfeldig sammensatte blokker, endre rekkefølgen på spørsmålene og redigere informasjonen for prøver eller spørreundersøkelser før studenter sender inn forsøk.

Når du har mottatt innsendinger, kan du ikke legge til spørsmål, endre antallet spørsmål i spørsmålssett eller endre definisjoner eller alternativer for tilfeldig sammensatte blokker. Du kan kanskje slette spørsmål.

Mer om hvordan du sletter spørsmål

Åpne spørreundersøkelseslerretet på disse måtene:

 • Vurderingssenteret > topptekstmenyen for spørreundersøkelses- eller prøvekolonnen > Rediger prøve
 • Kontrollpanel > Emneverktøy > Prøver, undersøkelser og spørsmålsbank > Prøver > menyen for prøven > Rediger
 • Innholdsområdet > menyen for prøven > Rediger prøven

Rediger, slett eller endre rekkefølgen på spørsmål

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du redigerer eller sletter spørsmål.

For å endre spørsmål velger du først menyen for et spørsmål i prøven eller spørreundersøkelseslerret, og så velger du Rediger.

Du kan slette spørsmål selv etter at studenter har sendt inn forsøk. Alle påvirkede prøveinnsendinger vurderes på nytt, og alle påvirkede resultater fra spørreundersøkelser oppdateres. Spørsmålsnumrene oppdateres automatisk.

prøvelerretet merker du av i avmerkingsboksen for hvert spørsmål du vil slette, før du velger Slett og gi vurdering på nytt.

spørreundersøkelseslerretet merker du av i avmerkingsboksen for hvert spørsmål du vil slette, før du velger Slett og oppdater resultater.

Du blir varslet øverst på siden om at du ikke kan slette spørsmål hvis en prøve eller spørreundersøkelse har pågående forsøk. Slett og gi vurdering på nytt-funksjonen er fjernet.

Endre verdien for prøvespørsmål

Du kan endre hvor mange poeng det er mulig å få ved å svare riktig på spørsmål, på to måter: Uansett hvilken måte du gjør det på, beregnes nye vurderinger for alle tidligere innsendte prøver.

Hvis du angir mulige poeng til mindre enn 1, kan det hende bokstavvurderinger ikke tilordnes på riktig måte.

 1. Velg de gjeldende poengene for et spørsmål på prøvelerretet.
 2. I Oppdater poeng-boksen kan du endre poengene, angi at spørsmålet er verdt ekstra studiepoeng eller gi full studiepoengtildeling. For å fjerne fullstendig eller ekstra studiepoengtildeling for et spørsmål merker du av i den aktuelle avmerkingsboksen. Du kan ikke gi full studiepoengtildeling eller ekstra studiepoeng for spørsmål hvis du ikke har valgt alternativene for dette på Spørsmålsinnstillinger-siden.
 3. Velg Send eller Send og gi ny vurdering.

  –ELLER–

 1. Merk av i avmerkingsboksen for hvert spørsmål du vil endre, på prøvelerretet.
 2. Skriv inn et tall i Poeng-boksen over spørsmålslisten.
 3. Velg Oppdater eller Oppdater og gi ny vurdering.

Endre rekkefølgen på spørsmål

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du endrer rekkefølge på spørsmål.

Spørsmålene nummereres automatisk i rekkefølgen du legger dem til i. Spørsmålsnumrene oppdateres når du endrer rekkefølgen på spørsmålene eller setter dem i tilfeldig rekkefølge. Derfor bør du være forsiktig når du referer til spesifikke spørsmålsnumre i teksten for spørsmål.

I prøven eller på spørreundersøkelseslerretet kan du bruke dra-og-slipp-funksjonen til å endre rekkefølgen på spørsmål. Trykk på pilene ved siden av et spørsmål, og dra det til en annen plassering.

Du kan også velge Tastatur er tilgjengelig for omorganisering-ikonet. Velg et spørsmål, og bruk Flytt opp- og Flytt ned-ikonene til å justere rekkefølgen.

Bare nye forsøk blir påvirket når du endrer rekkefølgen hvis du ikke har angitt at spørsmålene i prøven skal vises i tilfeldig rekkefølge. I forsøk som allerede er innsendt, beholdes den opprinnelige rekkefølgen studentene så når de tok prøven.


Slett prøver eller spørreundersøkelser

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du sletter prøver.

Du kan slette prøver og spørreundersøkelser før eller etter du distribuerer dem i et innholdsområde. Åpne menyen for prøven eller spørreundersøkelsen, og velg Slett. Hvis ingen studenter har forsøkt å ta prøven eller spørreundersøkelsen, kan du trygt slette den fra innholdsområdet uten at data går tapt. Du fjerner den bare fra innholdsområdet. Prøven eller spørreundersøkelsen blir liggende i Prøver- eller Spørreundersøkelser-siden, hvor du kan redigere den, distribuere den på nytt eller slette den fra systemet.

Hvis ingen studenter har tatt en prøve eller spørreundersøkelse, og du sletter den på Prøver-eller Spørreundersøkelse-siden, fjernes den også fra innholdsområdet.

Når du har slettet en prøve eller spørreundersøkelse fra et innholdsområde, kan du distribuere den på nytt. Det finnes ingen tilknytning eller delte data mellom den første og andre distribueringen.

Hvis studenter allerede har tatt en prøve eller undersøkelse, kan du gjøre den utilgjengelig i stedet for å slette den.

Hvis du prøver å slette en prøve med registrerte forsøk, vises en advarsel med disse alternativene:

 • Bevar poengsummer i vurderingssenteret for denne prøven, men slett alle forsøk for prøven. Du kan slette prøven fra innholdsområdet. Vurderingene for den aktuelle prøven blir værende i vurderingssenteret, men forsøkene slettes. Du kan ikke se studentenes svar eller vurdere spørsmål når forsøkene er slettet. Denne handlingen kan ikke angres.
 • Slett dette innholdselementet, vurderingssenterelementet for denne prøven, alle vurderinger for denne prøven og alle forsøk for denne prøven. Du kan slette prøven fra innholdsområdet og fjerne alle spor av den fra vurderingssenteret. Alle opplysninger om studentprestasjoner blir slettet for godt. Denne handlingen kan ikke angres.

Prøver- eller Spørreundersøkelser-siden kan du slette prøver eller spørreundersøkelser for godt. Hvis Slett ikke vises i menyen for en prøve eller spørreundersøkelse, har du distribuert den i et innholdsområde. Du må slette distribuerte prøver eller spørreundersøkelser fra innholdsområdet før du kan slette dem fra Prøver- eller Spørreundersøkelser-siden.

Prøver og spørreundersøkelser som ikke er distribuert, vises ikke i vurderingssenteret. Derfor påvirkes ikke vurderingssenteret når du sletter dem.


ULTRA: Legg til, rediger og slett spørsmål

Når du har lagt til det første spørsmålet, velger du plusstegnet der du vil legge til et annet spørsmål, skrive tekst eller laste opp en fil. Du kan legge til så mange tekstblokker og filer du vil.

Du kan ikke aktivere anonym vurdering hvis du legger til spørsmål.

Studentene ser innholdet akkurat som du ser det, men uten redigeringsmulighetene eller informasjon om hva som er riktig svar.

Mer om hvordan du legger til filer og tekst

Åpne menyen for å se Rediger eller Slett, før studenter åpner en vurdering. For å endre poengverdien kan du velge poengsumpillen og skrive inn en ny verdi.

Velg Innrett med mål i menyen for å innrette mål med individuelle spørsmål for å hjelpe institusjonen din med å måle prestasjon. Studenter kan se informasjon om mål du innretter med vurderinger og spørsmål, slik at de vet hva du forventer.

Mer om hvordan du tilpasser mål til emneinnhold

Når studentene har åpnet en vurdering

Du kan redigere teksten for de fleste spørsmål og svar – selv etter at studenter har sendt inn svar. Det kan for eksempel hende du har valgt feil svar, har funnet en feilstaving eller bare vil justere poengene eller vurderingsalternativene. Du kan gjøre endringer for alle studenter og oppdatere alle vurderinger automatisk.

Oppdateringen får innvirkning på eksisterende forsøk, forsøk som er i gang, og senere innsendinger. Studentvurderingene oppdateres, men det er ikke sikkert at de nye vurderingene vises med en gang. Studentene ser de oppdaterte vurderingene sine i aktivitetsstrømmen.

Hvis du gjør endringer mens studenter har oppgaver eller prøver åpne, ser de ikke endringene. De må laste inn siden på nytt eller sende inn oppgaven eller prøven og åpne den igjen.

Etter at studenter har åpnet vurderingen kan du ikke foreta disse endringene:

 • Legge til nye spørsmål og svar
 • Slette spørsmål
 • Slette svar i Pare sammen- og Flervalg med ett riktig svar-spørsmål
 • Endre antallet manglende ord i Manglende ord-spørsmål
 • Flytte på innholdet, for eksempel ved å endre rekkefølgen på spørsmål, svar eller ekstra innhold
 • Legg til eller fjern spørsmål fra en spørsmålsbank, eller slett en spørsmålsbank fra en vurdering

Du kan ikke endre poengene for individuelle studenter som er innrettet med spørsmål som gis vurdering automatisk.

Når studentene har åpnet oppgaven/prøven eller har sendt inn noe, kan du gjøre disse endringene:

 • Endre teksten for spørsmål og svar
 • Endre poengverdien
  • Det beregnes nye vurderinger for alle oppgaver/prøver som allerede er sendt inn.
 • Gi alle maksimal poengsum for et spørsmål
 • Endre hvilke svar som er riktige
 • Endre vurderingsalternativene for Flervalg med ett riktig svar- og Pare sammen-spørsmål
 • Innrett spørsmål med mål (bare fra oppgaven/prøven)

Åpne menyen for et spørsmål i en oppgave/prøve eller studentinnsending, og velg Rediger / gi ny vurdering for å gjøre endringer. Hvis det finnes studentvurderinger og endringene fører til ny vurdering, ser du en advarsel når du lagrer.

Hvis du redigerer spørsmål i en spørsmålsbank, vises endringene alle stedene der spørsmålet brukes. For eksempel, om du vil endre det riktige svaret, blir spørsmålet revurdert i alle oppgaver hvor spørsmålet blir brukt. Det samme gjelder for endringer du gjør i spørsmålene for en kildevurdering. Disse endringene påvirker alle spørsmålsbanker hvor spørsmålet vises.

Den nye poengsummen brukes for forsøket. Hvis du endrer vurderingen for en oppgave eller prøve manuelt i vurderingen, endrer ikke den nye poengsummen overstyringspoengsummen.


ULTRA: Gi maksimal poengsum

Hvis du har brukt spørsmål du ikke har forklart skikkelig, eller som ikke gjenspeiler innholdet i forelesningen eller læreboken skikkelig, kan du gi alle maksimal poengsum for dem.

Når du velger Rediger / gi ny vurdering i menyen for et spørsmål, kan du krysse av for Gi full poengsum for spørsmål. Når du har gitt full poengsum, kan du fjerne avmerkingen for å gå tilbake til den automatiske vurderingen eller en tidligere tilordnet manuell vurdering.

Oppdateringen får innvirkning på eksisterende forsøk, forsøk som er i gang, og senere innsendinger. Studentvurderingene oppdateres, men det er ikke sikkert at de nye (eller tidligere) vurderingene vises med en gang.

Du kan ikke endre studenters poengsum for et individuelt spørsmål når du gir full poeng. Du kan overstyre en students vurderingspoengsum for å justere poengene etter behov.

Mer om overstyring av vurderinger

Studentvisning av full poengsum

Etter vurderingen er fullført kan du vise studenter de riktige svarene, de kan se hvilke spørsmål du har gitt full poeng til. Full poengsum er gitt vises ved siden av vurderingspillen og i svardelen.

Rediger filer direkte fra spørsmål

Du kan redigere innstillingene for filene du har lagt til i spørsmål. Velg en fil i redigeringsverktøyet og så Rediger vedlegget-ikonet i raden med redigeringsfunksjoner. Du kan legge til et visningsnavn og en alternativ tekst.

Du kan også velge om du vil sette inn filen som en lenke i redigeringsverktøyet eller bygge den inn direkte, så den vises sammen med annet innhold du har lagt til.


ULTRA: Omorganiser spørsmål, tekst og filer

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du endrer rekkefølge på spørsmål.

Spørsmålene nummereres automatisk i rekkefølgen du legger dem til i. Spørsmålsnumrene oppdateres når du endrer rekkefølgen på spørsmål. Du kan endre rekkefølgen på elementene i prøver frem til studentene åpner prøvene.

Peke på et prøveelement for å åpne Dra for å omorganisere-ikonet. Trykk og dra for å flytte spørsmålet, tekstblokken eller filen til en annen plasseringen.

Du kan også flytte elementer med tastaturet.

 1. Trykk på Tab-tasten til du kommer til et elements Dra for å endre omorganisere-ikon.
 2. Trykk på Enter for å aktivere flyttemodus.
 3. Velg en plassering med piltastene.
 4. Trykk på Enter for å slippe elementet på den nye plasseringen.

ULTRA: Rediger, omorganiser og slett prøver

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du administrerer prøver.

Du kan endre eksisterende prøver og endre hvor de vises på Emneinnhold-siden din. Vær oppmerksom på at hvis du sletter en eksisterende prøve som studenter har tilgang til, kan det hende at noen av studentene har begynt på innsendingene sine.

Press Dra for å omorganisere-ikonet i en rekke i prøven for å flytte den til en ny plassering. Du kan også flytte prøver til mapper.

Gå til raden for en prøve, og åpne menyen for å se Rediger- og Slett-funksjonene.

Du kan endre leveringsfristen og vurderingsenheten for prøven når som helst – selv etter at studenter har sendt inn svar. Da blir også studentenes statuser, poengsummer og vurderingsenheter oppdatert.

Slett prøver

Hvis du sletter en prøve fra emnet ditt og det ikke finnes noen innsendinger fra studenter, blir vurderingsbokelementet også slettet. For prøver med innsendinger må du bekrefte at du vil fjerne prøven samt alle innsendingene og vurderingene fra emnet ditt for godt.

Eventuelt kan du skjule prøven for studenter for å beholde vurderingene og innsendingene i vurderingsboken. Studentene kan ikke se skjulte prøver på Emneinnhold-siden eller vurderingssidene sine – selv ikke hvis du har vurdert innsendinger.

Andre slettemåter

Du kan ikke slette kildeprøver for spørsmålsbanker fra disse områdene:

 • Emneinnhold-siden
 • Vurderingsbokliste- eller rutenettvisning

Du kan også ikke slette disse elementene:

 • Mapper som inneholder kildeprøver for spørsmålsbanker
 • Spørsmålsbanker som brukes i spørsmålsbank