Opprett prøver og spørreundersøkelser

På denne siden

  Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. Lærere har alltid tilgang til prøver i Ultra-emnevisningen, men spørreundersøkelser som sendes anonymt, støttes ikke for øyeblikket.

  Du kan bruker prøver og spørreundersøkelser til å måle kunnskapen og fremgangen til studenter samt samle inn informasjon fra dem.

  Minn studentene dine på at de må bruke en kablet tilkobling når de tar prøver. Trådløse tilkoblinger er mer utsatt for nettverksproblemer. Signalstabiliteten avhenger av hvor lenge studenten mye båndbredde studentene bruker, samt hvor lenge de bruker den – nesten som med 4G-datatilkobling på mobilenheter.

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-videoen om hvordan du lager prøver.

  Grunnleggende om prøver og spørreundersøkelser

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du lager prøver.

  Når du har opprettet en prøve eller spørreundersøkelse, kan du lage spørsmål eller legge til eksisterende spørsmål fra andre prøver, spørreundersøkelser og spørsmålsbanker. På Spørsmålsinnstillinger-siden kan du justere spørsmålsinnstillingene for en prøve, spørreundersøkelse eller spørsmålsbank. Du kan for eksempel angi alternativer for poengtildeling, tilbakemeldinger, bilder, metadata, ekstra studiepoeng og hvordan spørsmål vises til studenter.

  Mer om spørsmålsinnstillinger

  Deretter velger du alternativer før du distribuerer prøven eller spørreundersøkelsen i et innholdsområde eller en mappe. Når du legger til en prøve eller spørreundersøkelse i et innholdsområde, blir den «distribuert».

  Mer om alternativer for prøver og spørreundersøkelser

  Mer om hvordan du distribuerer prøver

  Du legger til spørsmål i prøver og spørreundersøkelser på samme måte, men du legger ikke til poeng for spørsmål i spørreundersøkelser. Spørsmål i spørreundersøkelser vurderes ikke, og studentenes svar er anonyme. Du kan se om en student har fullført en spørreundersøkelse og se samlede resultater for hvert spørsmål i spørreundersøkelsen.

  Mer om resultater fra prøver og spørreundersøkelser


  Opprett en prøve eller spørreundersøkelse, og legg til spørsmål

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du lager prøver.

  Kontrollpanel > Emneverktøy > Prøver, undersøkelser og spørsmålsbank > Prøver eller Spørreundersøkelser

  1. Velg Opprett prøvePrøver-siden.
  2. Skriv inn et navn på Informasjon-siden. Hvis du vil, kan du skrive instruksjoner eller en beskrivelse.
  3. Velg Send.
  4. Velg en spørsmålstype i Opprett spørsmål-menyen på prøvelerretet.
  5. Oppgi den nødvendige informasjonen på Lag eller rediger-siden for å lage et spørsmål.
  6. Velg Send.
  7. Når du har lagt til alle spørsmålene du trenger, velger du OK. Prøven legges til på listen på Prøver-siden og er klar for å gjøres tilgjengelig for studenter.

  I den neste delen finner du ut hvordan du legger til nye spørsmål akkurat der du vil ha dem.

  Mer om hvordan du lager prøver med JAWS


  Legg til spørsmål i en eksisterende prøve eller spørreundersøkelse

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du legger til spørsmål.

  Du kan legge til nye spørsmål akkurat der du vil ha dem i prøven eller på spørreundersøkelseslerretet. Velg plusstegnet før eller etter et annet spørsmål, og velg en spørsmålstype.

  Du kan også endre verdien for enkeltspørsmål etter behov.

  Endre rekkefølgen på spørsmål

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du endrer rekkefølge på spørsmål.

  Spørsmålene nummereres automatisk i rekkefølgen du legger dem til i. Spørsmålsnumrene oppdateres når du endrer rekkefølgen på spørsmålene eller setter dem i tilfeldig rekkefølge. Derfor bør du være forsiktig når du referer til spesifikke spørsmålsnumre i teksten for spørsmål.

  I prøven eller på spørreundersøkelseslerretet kan du bruke dra-og-slipp-funksjonen til å endre rekkefølgen på spørsmål. Trykk på pilene ved siden av et spørsmål, og dra det til en annen plassering.

  Du kan også velge Tastatur er tilgjengelig for omorganisering-ikonet. Velg et spørsmål, og bruk Flytt opp- og Flytt ned-ikonene etter Element-boksen til å justere rekkefølgen.

  Bare nye forsøk blir påvirket når du endrer rekkefølgen hvis du ikke har angitt at spørsmålene i prøven skal vises i tilfeldig rekkefølge. Studenter som allerede har sendt inn svar, ser den opprinnelige rekkefølgen.


  Legg til prøver og spørreundersøkelser i innholdsområder

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du legger til prøver på Emneinnhold-siden.

  Når du har opprettet en prøve eller spørreundersøkelse, er neste trinn å distribuere den. Først legger du til prøven eller spørreundersøkelsen i et innholdsområde, en mappe, en læringsmodul eller en leksjonsplan. Deretter gjør du prøven eller spørreundersøkelsen tilgjengelig for studenter.

  1. Gå dit hvor du vil legge til en prøve eller spørreundersøkelse.
  2. Velg Vurderinger for å åpne menyen, og velg deretter Prøve eller Spørreundersøkelse.
  3. Velg en prøve eller spørreundersøkelse fra listen.
  4. Velg Send. Prøvealternativer- eller Spørreundersøkelsesalternativer-siden vises.
  5. Gjør testen eller spørreundersøkelsen tilgjengelig for studenter.
  6. Hvis du vil, kan du velge alternativer for tilbakemeldinger og visning samt angi en leveringsfrist og visningsdatoer.
  7. Velg Send.

  Mer om alternativer for prøver og spørreundersøkelser


  ULTRA: Opprett prøver

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om grunnleggende informasjon om prøver.

  Lærere har alltid tilgang til prøver i Ultra-emnevisningen, men spørreundersøkelser som sendes anonymt, støttes ikke for øyeblikket.

  Du kan lage prøver sammen med annet innhold studentene trenger når de forbereder seg.

  Ikke vær redd for å eksperimentere! Studentene ser ikke hva du legger til, før du gjør prøvene synlige.

  Mer om hvordan du redigerer eksisterende prøver

  Emneinnhold-siden kan du velge plusstegnet der du vil legge til prøver. Du kan også utvide eller opprette mapper og legge til prøver.

  Velg Opprett for å åpne Opprett element-panelet. Utvid Vurdering-delen, og velg Prøve. Ny prøve-siden åpnes.

  Når du oppretter prøver, opprettes det automatisk elementer i vurderingsboken. Poengsummen for en prøve består av den totale mengden poeng for alle spørsmålene.

  Når du har lagt ut vurderingene for prøvene, kan studentene se poengsummene sine på vurderingssidene eller i aktivitetsstrømmen. De kan også åpne prøver, innsendinger, tilbakemeldinger og vurderinger fra Emneinnhold-siden.

  Hvis en prøve bare har spørsmål som gis poeng automatisk, for eksempel Flervalg med ett riktig svar og Sant/usant, blir poengsummene automatisk publisert og gjort tilgjengelige for studentene.


  Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-videoen om hvordan du lager prøver.


  ULTRA: Ny prøve-siden

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du oppretter prøver.

  Skriv inn en tittel. Gi prøven en intuitiv tittel, sånn at studentene lett kan finne den blant emneinnholdet. Tittelen vises som lenken studenten velger for å se materiellet. Hvis du ikke legger til noen tittel, vises «New test» i innholdslisten.

  Legg til spørsmål og andre ting. Velg Legg til spørsmål, og velg en spørsmålstype. Du kan også legge til filer og tekst – for eksempel instruksjoner for prøven.

  Mer om hvordan du legger til spørsmål

  Vis eller skjul prøven. Studenter kan ikke se prøver før du velger å vise dem. Du kan opprette alt innhold på forhånd og velge når det skal bli synlig for studentene i henhold til timeplanen din. Du kan også angi datoer for når en prøve skal vises og skjules. På Emneinnhold-siden kan studentene se når du har angitt at prøven skal vises.

  Bruk prøveinnstillinger. Velg Prøveinnstillinger-ikonet for å åpne panelet hvor du oppgir detaljer og informasjon for prøven.

  Oppgi en leveringsfrist. Innleveringsfrister vises i kalenderen og aktivitetsstrømmen. Studentene ser et vindu med en emnevarsling den første gangen de åpner et emne samme dag som en prøve skal leveres og er sen. Innsendinger som kommer inn for sent, vises med Sen-etiketter i vurderingsboken for emnet. Du bør oppfordre studentene til å gå gjennom hva som skal leveres, både nå og senere, slik at de kan stille spørsmål så tidlig som mulig.

  Legg til en tidsbegrensning. Legg til en tidsbegrensning for å holde studentene fokusert på arbeidet sitt. Prøveforsøket sendes automatisk når tiden er ute.

  Du kan for øyeblikket ikke legge til tidsbegrensninger for gruppeprøver.

  Tillat klassesamtaler. Hva om studentene dine har spørsmål om en prøve? Du kan tillate samtaler i en prøve, og alle kan bidra. Samtalen vises bare sammen med den relevante prøven.

  Tilfeldig rekkefølge. Du kan vise spørsmål i tilfeldig rekkefølge for å støtte oppunder øving og unngå juks. Velg Tilfeldig rekkefølge, så spørsmål vises i en annen rekkefølge hver gang en student starter et forsøk. Husk at du ser spørsmålene i samme rekkefølge hver gang, men studentene ser dem i tilfeldig rekkefølge. For å unngå forvirring bør du ikke bruke numre for å vise til andre spørsmål i slike prøver.

  Mer om tilfeldig rekkefølge for spørsmål

  Endre vurderingskategori. Du kan endre vurderingskategorien for prøven, for å bruke en egendefinert vurderingsbokkategori du har konfigurert i emnet ditt. Du kan opprette nye kategorier for å tilpasse hvordan emnearbeid grupperes i emnet ditt. Du kan bruke enten standardkategoriene eller egendefinerte kategorier når du konfigurerer totalvurderinger.

  Bestem antall forsøk. Du kan la studentene dine sende inn flere enn ett forsøk på en prøve. Når du tillater flere forsøk, kan du også velge hvordan den endelige vurderingen skal beregnes.

  Velg vurderingsskjemaet. Velg et eksisterende vurderingsskjema, for eksempel Poeng i Vurder med-menyen. Poengsummen for en prøve består av den totale mengden poeng for alle spørsmålene. Du kan når som helst endre vurderingsskjemaet. Endringen vises for studentene dine og i vurderingsboken.

  Hvis du oppretter en prøve som bare består av tekstblokker, kan du manuelt angi en maksimal poengsum.

  Legg til vurderingsmatriser. Med vurderingsmatriser kan du enklere vurdere studentenes innsendinger basert på nøkkelkriteriene du definerer. I prøveinnstillingene kan du opprette en ny vurderingsmatrise eller tilknytte en vurderingsmatrise du allerede har opprettet i emnet ditt.

  Du kan for øyeblikket bare legge til en vurderingsmatrise i prøver uten spørsmål.

  Legg til mål og standarder. Du kan tilpasse en prøve til ett eller flere mål. Du og institusjonen din kan bruke mål for å måle studentprestasjoner på tvers av programmer og emneplaner. Du kan også tilpasse individuelle prøvespørsmål til mål.

  Opprett gruppeprøver. Du kan opprette prøver for grupper med studenter. Som standard tilordner du vurderinger til hver gruppe som et hele, men du kan også endre studenters individuelle vurdering.

  Legg til en valgfri beskrivelse. Beskrivelsen vises sammen med prøvetittelen på Emneinnhold-siden. Du kan be studentene om å laste opp filer på slutten av prøver. Du kan for eksempel be dem oppgi kildehenvisninger for langsvarspørsmål, legge til laboratoriearbeid eller forberede innhold før de tar prøven. De kan også legge til kommentarer om arbeidet sitt.


  ULTRA: Legg til spørsmål i prøver

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du legger til spørsmål.

  Når du oppretter en ny prøve, kan du velge Legg til spørsmål for å åpne Legg til spørsmål-panelet og velge en spørsmålstype.

  Test Content-området åpnes. Der skriver du inn spørsmålet samt svaralternativer hvis det er nødvendig – for eksempel for flervalgsspørsmål med ett riktig svar. Standardverdien for spørsmål er 10 poeng. Velg poengfeltet for å skrive inn en ny verdi.

  Du kan formatere teksten med funksjonene i redigeringsprogrammet.

  Du kan bruke tastaturet til å hoppe til verktøylinjen i redigeringsprogrammet ved å trykke på ALT + F10. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.

  Når du har lagt til det første spørsmålet, kan du velge plusstegnet der du vil legge til tekst, en fil eller et nytt spørsmål.

  Mer om hvilke typer spørsmål du kan legge til

  Mer om hvordan du legger til filer og tekstblokker

  Rediger og slett spørsmål

  For å endre verdien for eksisterende spørsmål kan du velge poengsumpillen og skrive inn en ny verdi. Du kan også velge Flere valg-ikonet for å se spørsmålsalternativer og velge Rediger eller Slett.

  Du kan redigere teksten for alle spørsmål – selv etter at studenter har sendt inn svar. Når studentene har åpnet prøven, kan du ikke legge til nye spørsmål, slette spørsmål, flytte på innhold, redigere verdier eller endre riktige svar.

  Hvis du legger til filer i et prøvespørsmål, kan du gå inn i redigeringsmodus for å redigere filene eller legge til flere. Du kan velge å vise filen som et vedlegg eller direkte i nettleseren hvis nettleseren din tillater det. Du kan også legge til alternativ tekst for å forbedre tilgjengeligheten.

  Du kan tilpasse mål til individuelle prøvespørsmål for å gjøre det lettere for institusjonen din å måle prestasjoner. Velg Flere valg-ikonet ved siden av spørsmålet, og velg Tilpass med mål. Når du har gjort prøven tilgjengelig, kan studentene se informasjon om målene du innretter med prøver og spørsmål, sånn at de vet hva du forventer.

  Mer om hvordan du tilpasser mål til emneinnhold


  ULTRA: Legg til filer og tekstblokker i prøver.

  Velg plusstegnet der du vil legge til spørsmål, tekst eller filer. Du kan legge til så mange tekstblokker og filer du vil.

  Legg til tekstblokker. Velg Legg til tekst for å åpne redigeringsprogrammet. Du kan legge til instruksjoner for en del av prøven eller innledende tekst for lyd- og bildefiler. Du kan også lime inn tekst fra Word-dokumenter. Hvis du klikker utenfor tekstboksen, lagres arbeidet automatisk.

  Du kan også bruke redigeringsprogrammet til å bygge inn bilder og legge ved filer sammen ned teksten.

  Hvis du oppretter en prøve som bare inneholder tekstblokker, kan du manuelt endre den maksimale poengsummenPrøveinnstillinger-panelet. Du kan for eksempel velge at studentene skal laste opp innsendinger eller bruke feltene for fritekst.

  Legg til filer. Velg Legg til fil for å se etter filer på datamaskinen din eller OneDrive. Du kan dra filer fra datamaskinen din, for eksempel Word-dokumenter eller lydfiler. Du kan ikke legge til mapper med elementer. Du blir spurt om du vil legge til enkeltelementene i mappen. Det er institusjonen som kontrollerer den maksimale filstørrelsen for opplasting.

  Hvis du oppretter prøver på en mobilenhet, vises dette alternativet som «Last opp fra enhet».

  Mer om hvordan mediefiler vises

  OneDrive: Microsoft OneDrive er en skybasert lagringsplattform for filer og bilder. Du kan få tilgang til OneDrive fra flere enheter. Filene du legger til, er kopier. Hvis du gjør endringer i en fil i OneDrive, må du laste opp en ny kopi til emnet ditt. Hvis nettleseren din tillater det, kan mediefilene du legger til fra OneDrive, vises direkte i nettleseren. Hvis du velger en mappe med filer i OneDrive, fjernes innholdet fra mappen, og så vises det i stedet som enkeltelementer i dokumentet.

  Du kan ikke åpne OneDrive på små enheter.

  Studentene ser innholdet akkurat som du ser det, men uten redigeringsmulighetene.

  Visningsalternativer for mediefiler

  Hvis det støttes i nettleseren, vises mediefilene du legger til i prøver, som standard direkte i nettleseren. Hvis nettleseren din ikke kan vise mediefiler direkte i nettleseren, vises de som vedlegg. Det samme er tilfellet for filer du legger til fra OneDrive.

  Bilder som vises direkte i nettleseren, er bygget inn i en blokk på 768 piksler ved de største bruddpunktene. Jo nærmere den størrelsen bildene er, jo mindre er avstanden rundt dem.

  Velg Flere alternativer-ikonet foren mediefil for å åpne menyen, og velg deretter Rediger fil. I panelet kan du velge hvordan video-, lyd- eller bildefiler skal vises i prøven: direkte i nettleseren eller som vedlegg. Du kan for eksempel vise ekstremt store filer som vedlegg studentene kan laste ned. Du kan redigere filnavnene til filer som vises som vedlegg.

  Du kan også legge til alternativ tekst for å beskrive bilder. Alternativ tekst leses høyt av skjermlesere og hjelper til med å beskrive det enkelte brukere ikke kan se. Alternativ tekst kan ikke bestå av mer enn 100 tegn.

  For bildefiler som vises direkte i nettleseren, kan studentene velge et bilde og se det separat.

  For video- og lydfiler som vises direkte i nettleseren, har studentene alternativer de kan bruke for å spille dem av, sette dem på pause og justere volumet. Studentene kan se videofilene i fullskjermmodus.

  Se mediefiler som vedlegg

  Studentene må bruke menyen for mediefiler som vises som vedlegg, for å se dem. Velg Last ned fil for å åpne en fil i et nytt vindu eller en ny fane. Velg View File for å åpne filen på dokumentsiden. Lærere har ekstra funksjoner til å flytte, redigere og slette.

  Legg til filer i spørsmål

  For å forbedre organiseringen av prøveinnholdet kan du også legge til filer i individuelle spørsmål. Flytt markøren til området under spørsmålsteksten. Velg plusstegnet for å legge til mer tekst, laste opp en fil fra datamaskinen eller velge en fil fra OneDrive. Gå til redigeringsmodus for å redigere filene du har lagt til. Bruk den samme prosessen som er beskrevet tidligere, for å redigere filene.


  ULTRA: Omorganiser spørsmål, tekst og filer

  Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du endrer rekkefølgen på spørsmål.

  Spørsmålene nummereres automatisk i rekkefølgen du legger dem til i. Spørsmålsnumrene oppdateres når du endrer rekkefølgen på spørsmål. Du kan ikke endre rekkefølge på elementene i prøven etter at studenter har åpnet prøven.

  Hold markøren over et spørsmål for å se Flytt-ikonet. Trykk og dra for å flytte spørsmålet, tekstblokken eller filen til en annen plasseringen.

  Du kan også flytte elementer med tastaturet.

  1. Trykk på Tab-tasten til du kommer til Flytt-ikonet for et element.
  2. Trykk på Enter for å aktivere flyttemodus.
  3. Velg en plassering med piltastene.
  4. Trykk på Enter for å slippe elementet på den nye plasseringen.

  ULTRA: Prøver og aktivitetsstrømmen

  Når du oppretter en prøve og gjør den synlig for studenter, blir de varslet i aktivitetsstrømmene sine.

  Når du har publisert prøvevurderinger, kan studenter velge Se vurderingen din for å se vurderingen de har fått. Eventuelle tilbakemeldinger du gir, vises etter prøvetittelen.

  Du ser et varsel i strømmen når du har innsendinger som må vurderes. Velg prøvetittelen for å begynne å vurdere på innsendingssiden for prøven.

  Mer om aktivitetsstrømmen


  ULTRA: Aktiver samtaler for prøver

  Hvis du aktiverer klassesamtaler, kan studentene diskutere prøven med deg og klassekamerater når prøven er tilgjengelig.

  Studentene kan være med i samtalen før, under og etter prøven. Samtalen vises bare sammen med den relevante prøven. Samtaler vises ikke på diskusjonssiden.

  Du kan se samtalen ved å velge snakkebobleikonet i prøveraden på Emneinnhold-siden. Du kan også åpne samtalen øverst til høyre på prøvesiden eller innsendingssiden. Du kan lese hva studentene dine har skrevet, og legge til dine egne tanker. Hvis du vil, kan du bruke funksjonene i redigeringsprogrammet til å formatere teksten.

  Du kan bruke tastaturet til å hoppe til verktøylinjen i redigeringsprogrammet ved å trykke på ALT + F10. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.

  Velg Slett-ikonet for å fjerne bidrag. Studenter kan slette sine egne bidrag, men ingen kan gjøre endringer.


  ULTRA: Opprett gruppeprøver

  Bruk gruppeoppgaver for å lære studenter hvordan de kan jobbe effektivt i team. Denne typen oppgaver kan hjelpe studenter med å innse at hvert gruppemedlem kan bidra med noe nyttig når de har fått i oppgave å løse et problem. Studentene får vise hva de kan, samtidig som de lærer å sette pris på andres perspektiver.

  Du oppretter gruppeoppgaver på nesten samme måte som du oppretter prøver som studentene skal gjennomføre individuelt. Når du oppretter en gruppeprøve, opprettes det automatisk et vurderingsbokelement.

  Du kan tillate klassesamtaler for en gruppeprøve. Studenter kan velge mellom en samtale med hele klassen eller bare med gruppemedlemmer. Studentene kan også holde virtuelle møter med andre i gruppen hvis Collaborate Ultra er tilgjengelig i emnet og du aktiverer samtaler for prøven.

  Mer om hvordan du bruker Collaborate Ultra i emner

  Velg Prøveinnstillinger-ikonet på New test-siden for å åpne panelet, og velg deretter Assign to groups.

  Studentene skal automatisk grupperes når Opprett grupper-siden åpnes, men du kan endre hvordan gruppene settes sammen:

  • Tilordne tilfeldig: Studentene tilordnes tilfeldig til det antallet grupper du vil opprette. Velg hvor mange grupper du vil opprette, i Antall grupper-menyen. Systemet fordeler studentene likt mellom antallet grupper du oppretter.
  • Tilpasset: Du kan opprette så mange grupper du vil, med et hvilket som helst antall studenter i hver gruppe. Du kan også opprette nye eller fjerne grupper basert på hvor mange du vil gi oppgaven til. Innstillingen endres til Tilpasset hvis du flytter studenter til forskjellige grupper etter at de er gruppert automatisk eller med tilfeldig tilordning.

  Velg en gruppetittel for å redigere gruppenavnet.