Prøver, spørsmålsbanker og spørreundersøkelser

På denne siden

  Du kan bruker prøver og spørreundersøkelser til å måle kunnskapen og fremgangen til studenter samt samle inn informasjon fra dem.

  Du tildeler poeng for prøvespørsmål for vurdering, men spørsmålene i spørreundersøkelser gis ikke poeng.

  Resultater fra spørreundersøkelser er anonyme, men du kan se om en student har fullført en spørreundersøkelse og se samlede resultater for hvert spørsmål i spørreundersøkelsen. Nå kan du bare opprette spørreundersøkelser i Original-emnevisningen.

  Mer om resultater fra prøver og spørreundersøkelser

  Spørsmålsbanker er samlinger og grupper av spørsmål som du kan inkludere i prøver og spørreundersøkelser i Original-emnevisningen.

  Mer informasjon om bruk av spørsmålsbanker