Du kan bruker prøver og spørreundersøkelser til å måle kunnskapen og fremgangen til studenter samt samle inn informasjon fra dem.

Du tildeler poeng for prøvespørsmål for vurdering, men spørsmålene i spørreundersøkelser gis ikke poeng.

Resultater fra spørreundersøkelser er anonyme, men du kan se om en student har fullført en spørreundersøkelse og se samlede resultater for hvert spørsmål i spørreundersøkelsen. Nå kan du bare opprette spørreundersøkelser i Original-emnevisningen.

Mer om resultater fra prøver og spørreundersøkelser

Spørsmålsbanker er samlinger og grupper av spørsmål som du kan inkludere i prøver og spørreundersøkelser i Original-emnevisningen.

Mer informasjon om bruk av spørsmålsbanker

Når du importerer en Original-spørsmålsbank i et Ultra-emne, eller når du konverterer et Original-emne, konverteres spørsmålsbankene til Ultra-spørsmålsbanker. Spørsmålstyper som ikke støttes, blir fjernet.

Mer om spørsmålsbanker