Institusjoner kan vise at programmene og pensumene deres er effektive ved å tilpasse emneinnhold og -aktiviteter til mål. Prosessen består av tre trinn:

 1. Institusjonen din slår på målverktøyet og importerer eller oppretter mål. Lærere kan ikke opprette mål.
 2. Lærere tilpasser emneinnhold til ett eller flere mål. Noen av innholdstypene som kan tilpasses til mål i Original-emnevisningen, er diskusjonsforumer og -tråder, blogger, dagbøker og prøver samt individuelle spørsmål, oppgaver og vurderingssenterkolonner. I Ultra-emnevisningen kan du innrette mål med flere innholdselementer i emnet.

  Mer om hvordan du innretter mål i Ultra-emnevisningen

 3. I Original-emnevisningen kan undervisere og administratorer kjøre emnerapporter for å undersøke hvordan emneinnhold stemmer overens med institusjonens mål samt hvordan studenter presterer mot mål.

Mål for grunnskoler

For grunnskoler (K-12) i USA kan administratorer importere læringsmål fra USAs 50 delstater og Washington DC. Du kan tilpasse emneinnhold til disse målene og kjøre emnerapporter. I rapportene ser du hvor emneinnholdet ikke dekker målene, slik at du kan endre læreplanen deretter.


Mål for institusjoner med resultatvurderinger

Institusjoner som har tilgang til funksjonene for resultatvurdering, kan bruke mål til enda mer. Institusjoner kan samle inn bevis på studenters prestasjoner mot mål. Institusjoner kan for eksempel samle inn bevis fra emner for å bruke dem til akkrediteringsaktiviterer og for å vurdere hvor bra programmer fungerer. Institusjoner kan også finne ut hvor programmer må forbedres.


Innrett innhold med mål

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om mål.

Når administratorer har opprettet mål, kan du tilpasse innhold til målene. Du kan tilpasse en hel beholder – for eksempel en mappe eller læreplan – eller ett eller flere innholdselementer.

Hvis du aktiverer dette, må du slå av blokkering av popup-vinduer for Blackboard Learn, så du får tilgang til Finn mål-vinduet.

 1. Velg Legg til tilpasninger i menyen for et element. Finn mål-vinduet åpnes.
 2. Utvid kriteriedelen i Bla gjennom vilkår-panelet, og velg spesifikke kriterier:
  • Kilde: Bare én kilde kan vises om gangen. Viser hvor målet er lagret.
  • Målsettype
  • Målsett Læringsgrenen eller temaet for målet.
  • Kategori
  • Måltype: klassifiseringen av målet – for eksempel Standard.

  Du kan også skrive inn en frase, et ord eller deler av et ord i Søk i gjeldende resultater-boksen for å finne samsvarende mål.

 3. Da vises mål som passer til kriteriene. Merk av i boksene for målene du vil legge til. Målene vises i Valgte mål-området nederst på skjermen. Du kan utvide området for å se listen over målene dine. Velg den røde X-en ved siden av et mål for å fjerne det. Målet fjernes fra samlingen, men det slettes ikke fra systemet.
 4. Velg Send.
 5. De valgte målene vises sammen med innholdselementet. Du kan gjøre mål synlige for studenter med Synlighet for studenter-ikonet. Velg Fjern tilpasning-ikonet for å fjerne et mål.

Om diskusjonsforumer og tråder

Du kan tilpasse mål til diskusjonsforumer og tråder. Alternativene avhenger av vurderingsalternativet du valgte når du opprettet forumet.

 • Ingen vurdering i forum: Tilpass enten forumer eller tråder.
 • Vurder forum: Angi forumtilpasningene automatisk. Du kan ikke endre dem. Tilpasningsalternativene markeres med grått.
 • Vurder tråder: Angi trådtilpasninger automatisk. Du kan ikke endre dem. Tilpasningsalternativene markeres med grått.

Det neste trinnet er å åpne forumet eller tråden og legge til tilpasninger.

For tråder vises Tilpasninger-alternativet i menyen øverst på siden når flytter markøren dit.

For forumer velger du Tilpasninger øverst på siden og deretter Legg til tilpasninger.


Om blogger, dagbøker og wikier

Gå til en blogg, dagbok eller wiki. Utvid instruksjonene, velg Tilpasninger og velg deretter Legg til tilpasninger.


Om vurderingssenteret

Du kan tilpasse mål til kolonner i vurderingssenteret. Åpne menyen for en kolonne, og velg Vis og legg til tilpasninger. Velg Legg til tilpasninger i popup-vinduet.


Se hvilke mål prøvespørsmål er innrettet med

I vurderingssenteret kan du se målene som er tilpasset til individuelle prøvespørsmål. Åpne menyen for prøvekolonnen, og velg Forsøksstatistikk.

Målene som er tilpasset hvert spørsmål, vises i Aktive mål-delen på Prøvestatistikk-siden.


Se rapporter om måldekning

Lærere kan kjøre to forskjellige rapporter om mål i ett emne. Utvid Vurdering-delen i kontrollpanelet, og velg Emnerapporter.

 • Med Rapport om emnedekning får du data om hvordan innholdet i et emne dekker mål og hvor det finnes mangler.
 • Med Course Performance Report kan du angi målverdier for akseptabel prestasjon samt områder for mål. I rapporten ser du hvor godt studenters arbeid som er tilpasset til de aktuelle målene, dekker målverdien.

Administratorer kan kjøre rapporter om måldekning for alle emner i systemet.

Dataene i målrapporter oppdateres automatisk hvert 20. minutt. Institusjonen din kan oppdatere rapportdataene manuelt hvis det trengs.

Mer om hvordan du kjører og lagrer rapporter


Data i målrapporter

Alle målrapporter er i HTML-format som standard, og åpnes i et eget vindu. Du kan ta et dypdykk i støttedataene. Bruk disse områdene i Dekningsdetaljer for emner-rapporten for å se data.

Feltet for Dekningsdetaljer for emne-rapporten
RapportområdeRapport med støttedata
Feltene for målsammenligning
Ikke bruktEn liste over mål som ikke brukes
DekketEn liste over mål som er dekket, og tilpassede innholdstyper
Ikke dekketEn liste over mål som ikke er dekket
Kolonnenumrene for målene
Ikke bruktEn liste over mål som ikke brukes
DekketEn liste over mål som er dekket, og tilpassede innholdstyper
Ikke dekketEn liste over mål som ikke er dekket
Kolonnen for målsettnavnet
Navnet på målsettetOversikt over dekning for målsettnavnet
Kolonnen for læringsnivå
Navn på læringsnivåetDekningsdetaljer for læringsnivå
Emnekolonne
Navn på emnetRapport om emnedekning
Navnet på et målDetaljer om måldekning

ULTRA: Mål

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om mål.

I Ultra-emnevisningen kan du innrette mål med flere elementer i emnet ditt:

Institusjoner kan vise at programmene og pensumene deres er effektive, når målene er innrettet med emneinnhold og -aktiviteter. Institusjonen din importerer eller lager mål, og du kan innrette dem med emneinnholdet ditt. Lærere kan ikke lage mål, men du kan finne og legge til mål som er tilgjengelige i systemet.

Innrett mål med prøver, oppgaver eller diskusjoner

I prøver, oppgaver eller diskusjoner kan du velge Innstillinger-ikonet for å legge til, redigere og fjerne mål. Velg Innrett med mål i panelet som åpnes. Du ser Mål og standarder-siden. Hvis elementet allerede har tilknyttede mål, viser lenken hvor mange mål som er tilknyttet.

Hvis du vil innrette mål med et spesifikt prøvespørsmål, må du først åpne den aktuelle prøven. Åpne menyen ved siden av spørsmålet, og velg Innrett med mål. Du ser et troféikon ved siden av spørsmål med tilknyttede mål. Velg ikonet for å redigere eller fjerne mål fra de ulike spørsmålene. Eventuelt kan du velge Innrett med mål på nytt for å legge til, redigere eller fjerne mål som er tilknyttet spørsmålene.

Studentene kan se informasjon om mål du innretter med prøver, oppgaver eller diskusjoner, slik at de vet hva som forventes.

Innrett mål med elementer på Emneinnhold-siden

Du kan innrette mål med enkelte elementer på Emneinnhold-siden, deriblant lenker, undervisningsverktøy med LTI-tilkobling, filer og dokumenter. Hvis du vil legge til, redigere eller fjerne mål som er tilknyttet disse elementene, åpne menyen i raden for et element og velg Rediger. Velg Innrett med mål i panelet som åpnes. Du ser Mål og standarder-siden. Hvis elementet allerede har tilknyttede mål, viser lenken hvor mange mål som er tilknyttet.

Studentene kan ikke se mål du innretter med lenker, LTI-verktøy, filer eller dokumenter.

Innrett mål med en vurderingsmatrise

Velg Tilpass med mål-lenken du kan se under en kriterierad i en ny eller eksisterende vurderingsmatrise, for å legge til, redigere eller fjerne tilknyttede mål. Du ser Mål og standarder-siden. Studentene kan ikke se målene du har tilpasset med en vurderingsmatrise.

Mer om hvordan du oppretter vurderingsmatriser i Ultra

Mål og standarder-siden.

Mål & standarder-siden du kan velge mål du vil innrette med emneinnhold, eller fjerne mål som er lagt til.

 1. Utvid delene på Bla gjennom vilkår-panelet, og velg spesifikke kriterier:
  • Kilde: Bare én kilde kan vises om gangen. Viser hvor målet er lagret.
  • Målsettype
  • Målsett Læringsgrenen eller temaet for målet. Administratorer lager målsett for å klassifisere mål på overordnet nivå.
  • Kategori
  • Måltype: klassifiseringen av målet – for eksempel Standard.

  Du kan også skrive inn en frase, et ord eller deler av et ord i Søk i gjeldende resultater-boksen for å finne samsvarende mål.

 2. Da vises mål som passer til kriteriene. Merk av for målene du vil legge til.
 3. Målene vises i Valgte mål-området nederst på skjermen. Du kan utvide området for å se listen over målene dine.
  • Velg den røde X-en ved siden av et mål for å fjerne det. Målet fjernes fra samlingen, men det slettes ikke fra systemet.
 4. Velg Send. De valgte målene innrettes med elementet.

Fjern mål

Du kan fjerne mål fra emneinnhold ved å velge den samme lenken du brukte til å innrette dem. Lenketeksten viser hvor mange mål som er innrettet med elementet, for eksempel Tilpasset med 3 mål. Velg lenken for å åpne mållisten, og velg papirkurvikonet ved siden av målet du vil fjerne.

Hvis du vil fjerne mål fra et spesifikt prøvespørsmål, må du først åpne den aktuelle prøven. Velg troféikonet ved siden av et spørsmål. Velg papirkurvikonet ved siden av målet du vil fjerne i listen over mål.