Få innsikt i studentenes aktiviteter

Som lærer kan du se når studentene åpnet, startet og sendte prøver og oppgaver, i studentaktivitetsrapporten. Generelt sett er denne funksjonen lik uansett om du jobber i et Original- eller Ultra-emne. I et Original-emne kan du også se studentaktiviteter for multimedieinnhold fra Kaltura.

Mer om hvordan du finner ut hvilken emnevisning du har


Se studentaktivitet for en vurdering

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du ser studentaktivitet for en oppgave eller prøve.

  1. Når du er i Original-emnet, kan du velge Innhold-fanen.
  2. Naviger til en prøve eller oppgave, og velg pilen til høyre for oppgavens navn.
  3. Velg Studentaktivitet.
  4. Du ser Detaljer om studentaktivitet-panelet.

Du kan også se studentaktivitet for diskusjoner. Diskusjonsstatistikken finnes i aktivitetsoversikten og er et flott verktøy du kan bruke til å følge med på studenters fremgang i løpet av emnet. En sammendragstabell viser hver students tilgangshistorikk og fremgang.

Mer informasjon om diskusjonsstatistikk


Utforsk detaljer om studentaktivitet

Øverst på siden ser du en oversikt over informasjon, deriblant den gjennomsnittlige innsendingstiden for emnet, samt tid før åpning, tid før leveringsfrist og innsendingsaktivitet for alle studenter. I Vurderingsdistribusjon ser du hvilke vurderinger du har gitt studentene.

Den nederste halvdelen av siden inneholder en oversikt over enkeltstudenters aktivitet, deriblant de ulike studentenes navn, tidslinje for aktivitet, tid fra start til fullføring og vurdering. Du kan se disse dataene i to moduser: rutenettvisningen eller diagramvisningen. Rutenettvisningen viser en Aktivitetstidslinje i et boksplottdiagram. Du kan holde markøren over merkene i plottet for å se viktige markører for studentaktivitet, for eksempel datoen studenten åpnet oppgaven.

Diagramvisningen inneholder den samme informasjonen som grafen, men alle tidsdetaljene er oppført i egne kolonner med numeriske data. Hvis du vil, kan du laste ned dataene for alle studentene dine. Velg Last ned øverst til høyre på Detaljer om studentaktivitet.


Kontakt studenter for oppfølging

I Detaljer om studentaktivitet-delen er det enkelt å sende meldinger til spesifikke studenter fra rutenettvisningen.

Velg Melding, og send en melding til en student. Inviter studenten til å møte deg eller i løpet av kontortiden for å snakke om aktiviteten i emnet.

På mindre mobilenheter må du kanskje velge Flere valg-ikonet før du ser Melding-valget.


ULTRA: Se studentaktivitet for en vurdering

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du ser studentaktivitet for en oppgave eller prøve..

Åpne Studentaktivitet-data på Emneinnhold-siden. Åpne menyen for en oppgave, og velg Studentaktivitet. Det vises et panel med informasjon om studentaktivitet.

Du kan ikke åpne Studentaktivitet i menyen for oppgaver med anonym vurdering. Når du deaktiverer anonym vurdering, vises Studentaktivitet-alternativet i menyen.

Oversikten over studentaktivitet inneholder samlet informasjon om studentenes progresjon for oppgaven, for eksempel hvor mange som har gått gjennom lærerens tilbakemeldinger.

Du kan også se aktivitet for diskusjoner. Med diskusjonsanalyse får du en oversikt over deltakelse og aktivitet i forumer. Du kan bruke denne informasjonen til å identifisere studenter som deltar eller kanskje trenger hjelp og oppmuntring. Du kommer til diskusjonsanalysen via Diskusjoner- eller Emneinnhold-siden.

Mer om diskusjonsanalyse