Brukerhåndboken for lærerfeltet er fjernet. Du har tilgang til andre lærerressurser i Blackboard hjelp.