Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Du kan skrive spørsmål frakoblet i en tekstfil og laste det opp i prøver, undersøkelser og spørsmålsbanker.

Når du har lastet opp filen, kan du redigere og bruke spørsmålene på samme måte som spørsmålene du oppretter i emnet ditt.


Før du starter

 • Spørsmålene og filen du vil laste opp, må overholde retningslinjene som er beskrevet i dette temaet.
 • Spørsmål som inneholder feil, lastes ikke opp. Spørsmål uten feil lastes opp.
 • Systemet ser ikke etter like spørsmål.
 • Opplastede spørsmål får automatisk poengverdien de er tildelt når de lastes opp. Hvis du ikke har angitt noen standardverdi, har spørsmålene automatisk en poengverdi lik null. Du må legge til en poengverdi for hvert spørsmål.

Opprett en spørsmålsfil du vil laste opp

Retningslinjer for filformater

Hver fil som inneholder spørsmål som skal lastes opp, må overholde disse retningslinjene:

 • Hver fil må være en tabulatordelt TXT-fil. Du kan redigere denne filen i Microsoft® Excel® eller i et tekstredigeringsprogram.
 • Blackboard anbefaler at satsvise filler ikke overstiger 500 poster på grunn av begrensinger knyttet til tidsavbrudd som gjelder for de fleste nettlesere.
 • Ikke inkluder overskriftsrader i filen.
 • Ikke bruk tomme linjer mellom oppføringer. Den tomme linjen blir behandlet og returnerer en feil.
 • Inkluder bare ett spørsmål per rad.
 • Spørsmålstypen defineres i det første feltet i hver rad.
 • Del alle feltene i en rad med en TAB.
 • correct, incorrect, true, false og andre ord som identifiserer svar, må være på engelsk.

Retningslinjer for spørsmålsformat

Spørsmålene i tekstfilen må overholde retningslinjene i denne tabellen for at de skal lastes opp.

Når de legges til i en spørreundersøkelse, blir correct|incorrect-svarene ignorert, men filen må bruke det samme formatet som er beskrevet for prøver og spørsmålsbanker.

Spørsmål som inneholder feil, lastes ikke opp. Spørsmål uten feil lastes opp.

Retningslinjer for spørsmålsformat
SpørsmålstypeStruktur
Flervalg med ett riktig svarMC TAB question text TAB answer text TAB correct|incorrect TAB answer two text TAB correct|incorrect

Tekst i () kan gjentas for hvert svar som er en del av et Flervalg med ett riktig svar-spørsmål. Maksimalt antall svar er 100.
Flervalg med flere riktige svarMA TAB question text TAB answer text TAB correct|incorrect TAB answer two text TAB correct|incorrect

Tekst i () kan gjentas for hvert svar som er en del av et Flervalg med flere riktige svar-spørsmål. Maksimalt antall svar er 100.
Sant/usantTF TAB question text TAB true|false
LangsvarESS TAB question text TAB [example]

Tekst i [] er valgfri. Du kan velge å legge til en prøve eller la dette stå tomt.
RekkefølgeORD TAB question text TAB answer text TAB answer two text

Tekst i () kan gjentas for hvert svar som er en del av et Rekkefølge-spørsmål. Maksimalt antall svar er 100. Rekkefølgen som er ført opp i filen, er den riktige rekkefølgen. Systemet viser svarene i tilfeldig rekkefølge.
ParingMAT TAB question text TAB answer text TAB matching text TAB answer two text TAB matching two text

Tekst i () kan gjentas for hvert svar som er en del av et Paring-spørsmål. Maksimalt antall svar er 100. Systemet viser svarene og spørsmålene i tilfeldig rekkefølge. Når du laster opp et samsvarende spørsmål, må du ha et en-til-en forhold mellom spørsmål og svar. Hvis du ikke har det, kan riktige svar merkes som feil hvis mer enn ett svar har samme verdi.
Skriv inn ett manglende ordFIB TAB question text TAB answer text TAB answer two text

Tekst i () kan gjentas for hvert svar som er en del av et Skriv inn ett manglende ord-spørsmål. Maksimalt antall svar er 100.
Skriv inn flere manglende ordFIB_PLUS TAB question text TAB variable1 TAB answer1 TAB answer2 TAB TAB variable2 TAB answer3

Formatet består av en liste over variabelsvar der hvert variabelsvar er sammensatt av variabelnavnet og en liste over riktige svar for variabelen. Variabelsvar skilles med et tomt felt.

Maksimalt antall variabler er ti.
FilopplastingFIL TAB question text
Numerisk svarNUM TAB question text TAB answer TAB [optional]tolerance
KortsvarSR TAB question text TAB sample answer
VurderingsskalaOP TAB question text

Maksimalt antall svar er 100.
NedtrekkJUMBLED_SENTENCE TAB question text TAB choice1 TAB variable1 TAB choice2 TAB TAB choice3 TAB variable2

Formatet består av en liste over alternativer. Hvert alternativ/svar består av alternativet, etterfulgt av listen over variabler som alternativet er det riktige svaret på. Et tomt felt indikerer slutten av et alternativ/svar. Et alternativ som umiddelbart er etterfulgt av et tomt felt, indikerer at alternativet ikke er det riktige svaret for noen av variablene.

Maksimalt antall svar er 100.
Hva er spørsmåletQUIZ_BOWL TAB question text TAB question_word1 TAB question_word2 TAB phrase1 TAB phrase2

Formatet består av en liste med gyldige spørreord etterfulgt av et tomt felt og en liste med gyldige svarsetninger.

Det maksimale antallet spørreord er 103.

Det maksimale antallet svarfraser er 100.

Eksempel på en spørsmålsfil


Last opp en pensumfil

 1. Velg Last opp spørsmål i prøven, spørreundersøkelsen eller spørsmålsbanken.
 2. Velg Bla gjennom for å finne filen.
 3. Eventuelt kan du skrive inn et tall i Poeng per spørsmål-boksen for å angi en standardverdi for alle spørsmål. Hvis boksen forblir tom, får alle spørsmålene en poengverdi lik null. Du kan redigere verdier for enkeltspørsmål senere.
 4. Velg Send og OK. Spørsmålene vises i prøven, spørreundersøkelsen eller spørsmålsbanken. Du kan redigere og endre rekkefølgen på spørsmålene.