Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Et spørsmålssett er en samling spørsmål som er hentet fra utvalgte prøver og spørsmålsbanker.

Du kan bruke spørsmålssett når du oppretter prøver. Du velger hvor mange spørsmål du vil ha med i settet. Spørsmålene er tilfeldig valgt hver gang studenter svarer på prøven. Spørsmålsutvalg bruker den samme arbeidsflyten som Finn spørsmål, der du kan søke etter og bla gjennom etter metadata.

Du kan ta med flere spørsmålssett i en prøve. For hvert spørsmålssett kan du angi disse parameterne:

  • Spørsmålsbankene og prøvene spørsmålssettene skal hentes fra
  • hvilke spørsmålstyper spørsmålene skal hentes fra
  • hvor mange spørsmål spørsmålene skal hentes fra

Du velger antall spørsmål fra spørsmålssettet som skal vises. Du kan for eksempel vise 3 spørsmål av totalt 50. Spørsmålene blir deretter tilfeldig fordelt, slik at hver student ser et annet sett med tre spørsmål. Du kan også vise studentene alle spørsmålene i spørsmålssettet.


Ultra vs. Original-emnevisning i vurderingsbegreper

Vi har gjort noen endringer til navn på oppgavefunksjoner basert på brukerundersøkelser og nåværende industristandarder. Ultra-emnevisningen inneholder nye begreper som innretter med gjeldende standarder.

Denne tabellen inneholder navnene på funksjoner for vurderingsspørsmål i de to emne visningene.

Ultra vs. Original-begreper i vurderinger
Ultra-emnevisning Original-emnevisningen
Spørsmålsbank Tilfeldige spørsmål fra spørsmålsbank og spørsmålsett
Spørsmålsbank Spørsmålsbank
Spørsmålsanalyse Elementanalyse

Spørsmålssett kontra tilfeldig sammensatte blokker

Selv om studentene ser spørsmål i vilkårlig rekkefølge med både spørsmålssett og tilfeldig sammensatte blokker, har de to funksjonene noen distinkte forskjeller:

  • Med spørsmålssett kan du manuelt velge spørsmål fra alle prøver, undersøkelser og spørsmålsbanker. Tilfeldig sammensatte blokker henter spørsmål bare fra spørsmålsbanker, så du kan ikke inkludere spørsmål fra andre prøver eller undersøkelser. Før du oppretter tilfeldig sammensatte blokker, må du opprette minst én spørsmålsbank.
  • Når du oppretter spørsmålssett, kan du søke etter spørsmål og bla gjennom metadata. Dette kan du ikke gjøre når du oppretter tilfeldig sammensatte blokker.
  • I spørsmålssett kan du slette spørsmål. Spørsmålene blir fjernet fra settet, men de blir ikke slettet fra emnet. Du kan ikke slette spørsmål fra tilfeldig sammensatte blokker. Hvis du ikke vil at et spørsmål skal tas med i en tilfeldig sammensatt blokk, kan du fjerne det fra spørsmålsbanken det ligger i.

Når du er ferdig med å velge, angir du den samme verdien for mulige poeng for alle spørsmål i settet og blokken. Hvis du vil gi et spørsmål en annen poengverdi, må du legge til spørsmålet individuelt utenfor blokken eller settet.


Opprett spørsmålssett

Hvis dette er aktivert, må du sørge for å deaktivere popup-blokkeringen for Blackboard Learn, slik at du får tilgang til popup-vinduet Hent tilfeldige spørsmål fra prøve og spørsmålsbank.

  1. Åpne prøven. I Gjenbruk spørsmål-menyen velger du Hent tilfeldige spørsmål fra prøve og spørsmålsbank.
  2. I popup-vinduet søker du etter spørsmål i Bla gjennom vilkår-panelet. Utvid kriteriedelene, og velg spesifikke kriterier. Du kan søke i spørsmålsbanker, prøver, spørsmålstyper, kategorier, temaer, vanskelighetsgrader og nøkkelord. Alle spørsmålene som oppfyller disse kriteriene, vises. Du kan også bruke Søk i gjeldende resultater-boksen for å skrive inn uttrykk, ord eller deler av ord for å finne samsvarende spørsmål.
  3. Merk av i boksene for spørsmålene du vil legge til. Spørsmålene vises i Valgte spørsmål-området nederst på skjermen. Du kan utvide området for å se listen over spørsmålene dine. Velg det røde X-ikonet ved siden av et spørsmål for å fjerne det. Spørsmålet blir fjernet fra samlingen, men det slettes ikke fra emnet.
  4. Velg Send. Spørsmålene er lagt til i spørsmålssettet på prøvelerretet.

Rediger spørsmålssett

prøvelerretet finner du spørsmålssettet. I spørsmålssettet ser du totalt antall spørsmål i settet samt antall spørsmål som skal vises. Ett spørsmål er standard.

Du kan endre antallet i Antall spørsmål som skal vises-boksen.

I Poeng per spørsmål-boksen skriver du inn hvor mange poeng studentene kan få for hvert spørsmål i settet. Hvis du for eksempel angir poengverdien til 10 og spørsmålssettet viser to av fem spørsmål, kan studentene få maksimalt 20 poeng for spørsmålssettet. Du kan ikke tildele egne poengverdier for ulike spørsmål i det samme spørsmålssettet. Derfor kan det være lurt å bare inkludere spørsmål med lignende vanskelighetsgrad.

Fordi spørsmålssett velges ut tilfeldig, må du være forsiktig når du refererer til bestemte spørsmål i innhold eller nummerering. Spørsmålene som vises, endres i hvert forsøk.

Legg til spørsmål i settet:

Fra spørsmålssettet utvider du Spørsmål i settet. Velg Legg til spørsmål.

I popup-vinduet bruker du kriteriene for å finne og velge spørsmålene du vil legge til spørsmålene som allerede finnes i settet. Velg Send.

Fjern spørsmål fra settet:

Velg spørsmålene, og velg deretter Fjern spørsmål. Spørsmålene blir fjernet fra settet, men de blir ikke slettet fra emnet.