Du kan vurdere dagbokdeltakelse for enkeltpersoner og grupper.

Sånn fungerer dagbokvurderinger

Når du aktiverer vurdering for dagbøker, opprettes en kolonne automatisk i vurderingssenteret. Ettersom studenter sender inn innlegg, begynner ikoner å vises i vurderingssenteret, dagbokemnesiden og på Ikke vurdert-siden:

 • Ikke vurdert-ikonet vises når studentaktiviteten har nådd terskelen du valgte i dagbokinnstillingene. Hvis du for eksempel velger å bli varslet etter at fire studenter har levert inn arbeidet sitt, vises dette ikonet etter at minst fire studenter har studenter har sendt inn dagbokinnleggene sine.
 • Pågår-ikonet vises når
  • Studentaktiviteten oppfyller ikke minimumsantallet du anga.
  • du ikke har merket av for Vis deltakere med Ikke vurdert-statusen.

Du kan vurdere dagbokinnlegg i vurderingssenteret, på Ikke vurdert-siden eller ved å gå til Kontrollpanel > Emneverktøy > Blogger i et emne.

Rediger kolonneinformasjonen i vurderingssenteret for å avgjøre hvorvidt elevene kan se karakterene og tilbakemeldingene sine på Mine resultater

Etterhvert som du vurderer studentenes dagbokinnlegg, vises vurderingene umiddelbart i vurderingssenteret. Når du redigerer en tildelt vurdering fra dagbokemnesiden, oppdateres vurderingssenteret.


Endre dagboktemaer fra vurdert til ikke vurdert

Du kan ikke endre vurderte dagboktemaer til ikke vurderte. Du må slette det vurderte dagboktemaet fra Dagbøker-oppføringssiden og vurderingssenteret, og opprette et nytt ikke-vurdert tema.

Du kan alternativt beholde innlegg ved å konfigurere dagbokens vurderingssenterkolonne til å ikke inkluderes i beregningene. Dagboken fortsetter kort sagt å anses som vurdert i vurderingssenteret, men alle tildelte resultater eller vurderinger ignoreres i andre beregninger.


Vurder spesifikke dagbokinnlegg

Begynn å vurdere dagbøker fra vurderingssenteret, Ikke vurdert-siden eller Emneverktøy-delen i kontrollpanelet.

 1. På dagbokemnesiden kan du finne listen med navnet ditt for å få tilgang til alle emnemedlemmene Velg et brukernavn med et tall. Brukerens dagbokinnlegg åpnes i innholdsrammen.
 2. Skriv inn en poengsum i Vurdering-feltet. Hvis du har tilknyttet en vurderingsmatrise for dagboken, kan du utvide og fullføre vurderingsmatrisen.
 3. Velg Vurdering-boksen og endre vurderingen for å redigere en eksisterende vurdering.
 4. Du kan også inkludere tilbakemeldingen for en student i Tilbakemelding til student-boksen. Velg redigeringsikonet som er angitt av bokstaven A for å åpne vinduet for popup-redigeringsprogrammet. Du kan bygge inn et lyd-/videoopptak av tilbakemeldingen din mens du vurderer.
 5. Velg Legg til notater for å legge til notater som bare vises for deg og sensorrollen.
 6. Velg Send for å legge til vurdering, tilbakemelding og vurderingsmerknader i vurderingssenteret.

Vurder gruppedagbøker

På dagbokemnesiden kan du lese alle innleggene for en gruppedagbok og legge til én vurdering for alle medlemmene. Hvis du ikke har tildelt en karakter til et gruppemedlem, vises Ikke vurdert-ikonet i vurderingssenteret, på dagbokemnesiden i Alle gruppemedlemmer-listen og i gruppedagboken som er oppført på Ikke vurdert-siden.

På gruppedagboksiden vises vurderingssidepanelet, som har alle gruppemedlemmene oppført.

Når du legger til vurderinger for gruppedagbøker, gis vurderingen automatisk til alle medlemmene i gruppen. Alle medlemmene får tildelt en vurdering – uansett om medlemmene har bidratt eller ikke – men du kan endre denne vurderingen. Studentene kan se gruppedagbokvurderingene sine i Mine vurderinger og i gruppebloggen ved å velge navnene sine i Alle gruppemedlemmer-menyen.


Gi forskjellige vurderinger til gruppemedlemmene

Du kan gi et individuelt gruppemedlem en annen vurdering enn gruppen. Hvis du endrer vurderingen til et gruppemedlem og deretter tildeler en ny vurdering til gruppen, påvirker ikke den nye gruppevurderingen vurderingen til enkeltpersonen. Studentene ser bare sine egne vurderinger – ikke hva hvert enkelt gruppemedlem har blitt tildelt.

I vurderingssidepanelet kan du velge blyantikonet for å endre gruppevurderingen til et medlem. Skriv inn den nye vurderingen og velg kontrollmerkeikonet for å lagre den. Denne vurderingen blir en overstyringsvurdering.

Gruppevurderingen og de individuelle gruppemedlemmenes endrede vurdering vises i vurderingssenteret. Nedtonede celler vises i gruppedagbokkolonnen for emnemedlemmer som ikke er en del av gruppen.

Angre endringen av vurderingen til et gruppemedlem

Du kan tilbakestille den redigerte vurderingen til et medlem tilbake til den opprinnelige gruppevurderingen som alle gruppemedlemmene fikk.

Velg blyantikonet for medlemmet med den redigerte vurderingen i vurderingssidepanelet. Velg venstrepilen for å endre vurderingen til den opprinnelige gruppevurderingen. Overstyringsikonet fjernes og endringen vises i vurderingssenteret.