Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

En tråd er en samtale i et forum som inkluderer det opprinnelige innlegget og alle svarene på det.

Eksempel: Du kan opprette et forum som tar opp et omfattende tema – for eksempel: «Avhengig av olje». Deretter oppretter du to tråder som inneholder de spesifikke problemene som skal diskuteres – for eksempel erstatting av olje med atomkraft og fordelene og ulempene ved miljøvern. For å sørge for at studentene bare publiserer i eksisterende tråder kan du forby oppretting av nye tråder via foruminnstillingene.

Eksempel: Du oppretter et forum og stiller et spørsmål eller oppgir instruksjonene eller detaljene i beskrivelsen – for eksempel: «Hvordan kan vi redusere behovet vårt for olje?» Deretter oppretter studentene tråder for hver løsning på problemet med oljeavhengighet. Alle medlemmer publiserer i eksisterende tråder for å kommentere på andres svar eller oppretter nye tråder for å komme med nye løsninger. Sørg for at du velger Tillat medlemmer å opprette nye tråder-alternativet i foruminnstillingene.

Hvis du aktiverer trådvurdering, kan ikke medlemmene opprette nye tråder.


Opprett en tråd

 1. Åpne et forum på Diskusjonstavle-siden, og velg Opprett tråd.
 2. Opprett tråd-siden åpnes, og forumbeskrivelsen vises. Beskrivelsen vises også når brukere støter på tråder med «publiser først»-innstillingen. Forumbeskrivelser brukes ofte som oppfordringer til diskusjon, så de er nå synlige der brukere publiserer innlegg.
 3. Skriv inn et emne og instruksjoner, en beskrivelse eller et spørsmål.
 4. Du kan legge ved filer i Vedlegg-delen. Velg Bla gjennom min datamaskin for å laste opp en fil fra datamaskinen du bruker. Du kan også laste opp en fil fra lagringsrepositoriet for emnet: Hvis Emnefiler brukes for emnet ditt, velger du Bla gjennom emne. Hvis institusjonen din har tilgang til funksjonene for innholdsstyring, velger du Bla gjennom Mitt innhold.

  Filer studenter laster opp, blir ikke lagret i Emnefiler eller Mitt innhold.

 5. Hvis du valgte å vurdere tråder når du opprettet forumet, bestemmer du selv hvilke tråder du vil vurdere, og du ser ytterligere innstillinger. Merk av for Vurder tråd og skriv inn antall mulige poeng i Vurdering-delen. Merk av for Vis deltakere med Har ikke fått karakter-statusen, og velg antallet innlegg fra menyen.
 6. Når du aktiverer denne innstillingen, vises Ikke vurdert-ikonet i vurderingssenteret og settes innleggene i kø på Ikke vurdert-siden etter at brukerne har publisert det spesifiserte antallet innlegg. Hvis du velger et vurderingsalternativ UTEN å merke av i avmerkingsboksen, vises ikke Ikke vurdert-ikonet i vurderingssenteret og heller ikke innlegg på Ikke vurdert-siden.

  Hvis du velger tre innlegg i menyen og en bruker bare sender inn to, vises Pågår-ikonet i cellen i vurderingssenteret og på diskusjonstavlen frem til det spesifiserte antallet innlegg er publisert.

  Du kan også tilknytte en vurderingsmatrise for bruk til vurdering ved å peke på Legg til vurderingsmatrise.

 7. Velg Lagre utkast for å lagre et utkast av innlegget eller Send for å opprette tråden.

Den nyopprettede tråden vises i forumet. Hvis du har aktivert trådvurdering, vises to funksjoner i Vurdering-kolonnen:

 • Velg Vurder tråd for å vurdere innleggene.
 • Velg Vurdering for å aktivere vurdering for en tråd og tildele en verdi.

Se en tråd

Når du ser på en tråd, vises alle innleggene og trådbeskrivelsen på én side. Du kan bruke trådbeskrivelser til å oppmuntre brukere til å delta i diskusjonen. Profilbildene til innleggsforfatterne vises ved siden av innleggene. Dermed blir det enkelt å se hvem som har skrevet hva. Bruk Vis alle og Skjul alle for å administrere synligheten til innlegg på siden. Flytt markøren til hvor som helst på siden, så vises det funksjoner øverst – for eksempel Søk og Oppdater.

Redigeringsverktøyet vises rett etter meldingen du svarer på. Du kan lese andre innlegg på siden mens du skriver svaret ditt.

 1. Velg antallet uleste innlegg for å se bare de innleggene i en tråd. Bruk piltastene for å gå til andre tråder i forumet.
 2. Hvis du aktiverer funksjonen for vurdering av innlegg i innstillingene for et forum, viser Rangering totalt gjennomsnittsvurderingen for et innlegg. Når du holder markøren over vurderingsområdet, ser du Din rangering i stedet.
 3. Marker innlegg som lest eller ulest. Blått ikon = ulest. Hvitt ikon = lest. Bare utvidede innlegg du ser på skjermen, blir merket som lest. Innlegg blir ikke automatisk merket som lest av at du blar fort nedover siden. Velg ikonet for å endre statusen for en melding manuelt. Du kan også flagge innlegg for å gå gjennom på nytt senere eller indikere at er viktige.
 4. Når du ser på tråder, ser du et merke ved siden av navnene til forumadministratorer og -moderatorer. Hold markøren over merket for å se brukerens rolle i emnet og forumet. Egendefinerte roller vises hvis institusjonen din bruker dem.
 5. Hold markøren over et innlegg for å se Svar, Sitat, Vis/Skjul og andre tilgjengelige funksjoner. Velg Skjul for å minimere et innlegg. Dette øker den vertikale skjermplassen du kan se innlegg på.
 6. Du kan se relative datoer for innlegg – for eksempel «7 dager siden». Når du holder markøren over den relative datoen, kan du se den absolutte datoen for når innlegget ble opprettet eller endret, samt antallet visninger.

Når du oppretter et forum, kan du velge å la medlemmene opprette tråder. Generelt sett er det hensikten med forumet som avgjør om medlemmene skal kunne opprette tråder. Et moderert, vurdert forum brukt for å evaluere studentresultater kontrolleres vanligvis nøye, og medlemmer kan ikke opprette tråder. Andre forumer er utformet for å la medlemmene dele meninger og tanker om temaer. Hvis du vil ha et slikt forum, kan du tillate medlemmene å opprette tråder og starte diskusjoner.

For å organisere visningen din bedre kan du endre statusen for eksisterende tråder og bestemme hvilke tråder som skal vises i et forum.

Lærere og studenter oppretter tråder på samme måte. Hvis du aktiverer vurdering, kan du også angi at tråden skal vurderes.


Endre statusen for tråder

Du kan endre statusen for en tråd for å holde studentene fokuserte på relevante diskusjoner og bedre organisere et forum som inneholder mange tråder. Når brukere oppretter og sender inn en tråd, blir den tildelt Publisert-statusen.

 • Publiser: Gjør en tråd tilgjengelig for alle brukere.
 • Skjult: Skjul en tråd fra hovedvisningen, men fortsett å la brukerne lese den. Unødvendig innhold skjules fra visningen, og dermed finner brukerne relevant innhold lettere. Brukerne kan ikke svare på eller redigere skjulte tråder – selv ikke hvis du aktiverer redigering for tråden. Brukerne kan se skjulte tråder ved hjelp av Vis-listen.
 • Gjør utilgjengelig: Skjul en tråd fra visningen for alle brukere bortsett fra forumadministratorer.
 • Lås: Tillat brukerne å lese en tråd, men ikke redigere eller legge til noe i den. Når du låser en tråd, kan du tildele vurderinger uten at brukerne oppdaterer eller endrer innleggene.
 • Lås opp: Lås opp en låst tråd for å velge en annen status.

Du kan endre statusen for tråder på to måter: For å endre statusen for én tråd kan du velge en status i menyen for tråden – eller:

 1. Åpne et forum, og bytt til listevisning hvis det er nødvendig.
 2. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av alle trådene du vil endre. For å velge alle tråder merker du av i avmerkingsboksen i overskriften.
 3. Velg en ny status for den valgte tråden eller de valgte trådene i Trådhandlinger-menyen.
 4. Statusen for hver tråd vises i Status-kolonnen. Hvis du lagrer et utkast av en tråd for å redigere den senere, vises Utkast i Status-kolonnen. For å se utkastene dine velger du Vis alle eller Kun utkast i Vis-menyen.

Filtrer listen over tråder

Hvis du har mange tråder i et forum og tildeler forskjellige statuser til trådene, kan du velge hvilke tråder som skal vises i forumet. Hvis du for eksempel oppretter flere tråder og lagrer dem som utkast, kan du velge å vise bare disse utkastene og deretter velge trådene for å redigere og publisere dem.

 1. Gå til forumet og bytt til listevisning hvis det er nødvendig.
 2. Hold markøren over Vis, og velg hvilken type tråder som skal vises i forumet.
 3. Bare de trådene du velger, vises på forumsiden.

Lag utkast til et innlegg

Du kan bruke Lagre utkast-alternativet hvis du vil gjøre ferdig innlegget ditt senere. Med denne funksjonen lagres kommentarene og filene dine på siden.

For å åpne utkastene dine må du gå tilbake til forumsiden og bruke Listevisning. Hold markøren over Vis, og velg Kun utkast for å se det lagrede innlegget.

Velg tittelen på utkastet for å åpne Tråd-siden. Når du ser innlegget ditt, kan du holde markøren over det for å se Rediger- og Slett-funksjonene. Velg Rediger for å åpne redigeringsprogrammet. Når du har oppdatert det du ville, kan du velge Lagre utkast igjen for å oppdatere utkastet eller Send for å publisere innlegget.