Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Et forum er et område på diskusjonstavlen hvor deltakerne diskuterer ett eller flere relaterte temaer. Studentene kan opprette flere tråder i hvert forum. Tråder inneholder det opprinnelige innlegget og alle svarene på det. Du kan opprette forumer og tråder for å dele diskusjoner inn i mindre deler eller temaer som er knyttet til emnet ditt.

Opprett et forum

Kontrollpanel > Emneverktøy > Diskusjonstavle > Opprett forum

Velg diskusjonstavlen du vil opprette et forum på, så vises Opprett forum-alternativet.

Du kan bruke diskusjoner på forskjellige måter ved hjelp av foruminnstillingene. Du kan for eksempel få full kontroll over et forum ved at du oppretter alle tråder, vurderer innleggene og moderer. For å la studentene lede diskusjonen kan du tillate at de oppretter nye tråder og publiserer anonymt.

 1. Skriv inn et navn og eventuelt instruksjoner eller en beskrivelse. På hovedsiden for diskusjonstavlen vises beskrivelsen etter navnet på forumet.

  Forumbeskrivelsen vises når studenter oppretter tråder og når de støter på tråder med «publiser først»-innstillingen. Forumbeskrivelser brukes ofte som oppfordringer, og vises der studenter publiser innlegg.

 2. Velg Ja i Forumtilgjengelighet-delen.

  Du kan opprette forumer på forhånd og angi tilgjengeligheten som Nei, frem til du vil at diskusjonen skal starte.

 3. Velg Vis etter og Vis til for å gjøre det mulig å velge dato og klokkeslett. Visningsbegrensninger påvirker når forumet vises.
 4. Velg foruminnstillinger basert på hva du har behov for.

  Se tråder/svar: For å fremme originalitet, kreativitet og varierte svar kan du velge Deltakere må opprette en tråd for å kunne vise andre tråder i dette forumet – som er «publiser først»-innstillingen. Da må studenter svare før de kan lese klassekameraters innlegg. I standardvisningen kan alle personer se alle tidligere opprettede tråder i forumet.

  Vurdering: Du kan opprette et forum eller en tråd hvor det gis vurdering. Da opprettes det automatisk en kolonne i vurderingssenteret.

  Velg Vurder diskusjonsforum, og skriv inn en poengverdi for å vurdere deltakere basert på hvordan de presterer generelt i et forum.

  Hvis du angir mulige poeng til et ikke-heltall, kan det hende bokstavvurderinger ikke tilordnes på riktig måte.

  Velg Vurder tråd for å vurdere deltakere basert på prestasjon i hver tråd.

  Hvis du skal vurdere innlegg og vil bevare innleggene som de fremstår når du har vurdert dem, kan du fjerne avmerkingen for Tillat forfatter å redigere egenpubliserte innlegg i Opprett og rediger-innstillingene.

  Hvis du aktiverer vurdering for forumet, bør du merke av for Vis deltakere med Har ikke fått karakter-statusen og velge antallet innlegg i menyen. Når du aktiverer denne innstillingen, vises Ikke vurdert-ikonet i vurderingssenteret og settes innleggene i kø på Ikke vurdert-siden etter at brukerne har publisert det spesifiserte antallet innlegg. Hvis du velger et vurderingsalternativ UTEN å merke av i avmerkingsboksen, vises ikke Ikke vurdert-ikonet i vurderingssenteret og heller ikke innlegg på Ikke vurdert-siden.

  Hvis du velger tre innlegg i menyen og en student bare sender inn to, vises Pågår-ikonet i cellen i vurderingssenteret og på diskusjonstavlen frem til det spesifiserte antallet innlegg er publisert.

  Leveringsfrist og vurderingsmatrise: Når du aktiverer vurdering, kan du oppgi en leveringsfrist. Leveringsfrister brukes til å organisere og tildele elementer som kan vurderes, til vurderingsperioder i vurderingssenteret. Innlegg som skal vurderes, men blir opprettet etter leveringsfristen, merkes med SENVurderingsopplysninger-siden i vurderingssenteret og på Ikke vurdert-siden.

  Hold markøren over Legg til vurderingsmatrise for å åpne menyen og tilknytte en vurderingsmatrise du kan bruke til å vurdere.

  Abonner: Du kan la studentene abonnere på dette forumet eller tråder i forumet. Studenter som abonnerer på et forum eller en tråd, mottar varslinger når det er aktivitet.

  Opprett og rediger: Velg hva studentene kan opprette eller redigere i dette forumet.

  Flere alternativer: Tillat studentene å tagge eller rangere innlegg i forumet.

 5. Velg Send.

Det nye forumet vises nederst på listen på Diskusjonstavle-siden. 

Foreslåtte foruminnstillinger

Du kan kontrollere oppførselen til forum i en diskusjonstavle med disse metodene:

Opprett effektive sosiale forumer. Inntil studentene blir vant til diskusjoner, kan det være lurt å la dem publisere anonymt og slippe å tenke på at de blir vurdert.

Overvåk kvalitet og oppførsel. Gi en moderator i oppgave å gå gjennom alle nye innlegg før de gjøres offentlig.

La studentene styre diskusjonen. La studentene redigere, slette og rangere innlegg. Du kan også la studentene opprette nye tråder og føre diskusjonen.

Ha et godt kontrollert forum, og bruk det til å vurdere studentenes prestasjoner. Velg alternativene for vurdering og moderering. Du kan sørge for at studentene fokuserer på eksisterende tråder ved å ikke tillate at de oppretter nye.

La forfattere redigere de publiserte innleggene sine. Du kan låse tråden når den er vurdert, sånn at forfatterne ikke kan endre innleggene sine.

Oppmuntre til originalitet og varierte ideer. Du kan opprette «publiser først»-forumer. Da må studentene publisere noe før de kan lese og svare på klassekameraters innlegg.

Det er noen innstillinger du ikke kan kombinere. Hvis du for eksempel vurderer forumer og tråder, er ikke anonyme innlegg tillat. Og hvis du aktiverer trådvurdering, kan ikke medlemmer opprette nye tråder.


Se forumer

Når du åpner et forum, vises det en liste over tråder. Når det er mulig, bør du bruke søkebanene for å gå til tidligere sider. Hvis du bruker «tilbake»-funksjonen i nettleseren, kan det oppstå feil under sideinnlastingen.

 1. I forumer kan du opprette tråder, vurdere forumbidrag, samle tråder og søke i innholdet.
 2. Bruk avmerkingsboksene for å velge én eller flere tråder og utføre handlinger som Samle inn eller Slett.
 3. Velg en trådtittel for å lese innleggene. Titler med fet skrift inneholder uleste innlegg.
 4. Se trådene i forumer i en liste- eller trevisning med alle innleggene oppført under hver trådtittel.

For å se et forum og de tilhørende trådene velger du navnet på forumet på diskusjonstavlen. Du kan se innholdet i forumer i en liste- eller trevisning. Den valgte visningsformen gjelder inntil du endrer den. Det kan du gjøre når som helst. Du endrer visningsformen øverst til høyre på forumsiden.

Listevisning

Med listevisningen sorteres trådene i tabellformat. Tråder som inneholder uleste innlegg, vises i fet skrift. Det vises forskjellige funksjoner avhengig av hvilke innstillinger du anga når du opprettet forumet. Hvis du for eksempel tillot tagging, vises en Tagger-funksjon. Hvis du aktiverte e-postabonnementer for forumet, vises en Abonner-funksjon.

Hvis du vil sortere basert på en kolonne, velger du kolonneoverskriften.

Merk av i avmerkingsboksen ved siden av en tråd, og velg noe i Trådhandlinger-menyen. Du kan velge flere tråder eller merke av i avmerkingsboksen i overskriften for å velge alle trådene. Velg blant disse handlingene:

 • Merke tråder som lest eller ulest.
 • Angi eller fjerne flagg. Du kan merke tråder du vil lese senere, med flagg.
 • Endre statusen for de valgte trådene.
 • Abonnere eller avslutte abonnementet på e-postvarslinger for nye innlegg i utvalgte tråder, hvis det er aktivert.

Trevisning

Med trevisningen vises trådstartermeldingene og deretter svarene på meldingene. I trevisningen kan du opprette tråder og slette eller samle innlegg.

Utvid og skjul tråder med pluss- og minusikonet ved siden av titlene. Hvis du har uleste innlegg tilknyttet trådstartermeldingen, vises tittelen på trådstartermeldingen i fet skrift. Bruk funksjonene Skjul alle og Vis alle for å skjule eller se alle innleggene fra alle trådene.

Merk av i avmerkingsboksen ved siden av en tråd, og velg noe i Meldingshandlinger-menyen. Du kan velge flere tråder eller merke av i avmerkingsboksen i overskriften for å velge alle trådene.


Tillat e-postvarsler om nye diskusjonsinnlegg

Hvis du aktiverer abonnementer, kan studenter velge å motta e-postvarsler om nye innlegg eller svar. Du kan la studentene abonnere på et helt forum eller bestemte tråder i et forum.

 1. Åpne menyen for forumet på Diskusjonstavle-siden, og velg Rediger.
 2. Velg Abonner-alternativer på Rediger forum-siden:
  • Tillat medlemmer å abonnere på tråder: Studentene kan velge spesifikke tråder i forumet.
  • Tillat medlemmer å abonnere på forum: Studentene kan abonnere på alle trådene i forumet.
  • Inkluder innleggsteksten i e-posten: legger inn meldingsteksten og en lenke for å svare på meldingen i e-postvarslingen.
  • Inkluder lenke til innlegget: legger inn en lenke til meldingen i e-postvarslingen.
 3. Velg Send.