For å opprette et vellykket nettfellesskap trenger studentene verktøyene for å samhandle og kommunisere. Ved å snakke sammen lærer vi mye om hverandre, oss selv, temaet, hvordan vi kommer overens og å ta gruppeavgjørelser. Selv om tid og plassering noen ganger begrenser samtaler, opprettes fellesskap gjennom å knytte kontakt ved bruk av ulike kommunikasjonsteknologier.

Studentene rapporterer at tilfredshetsgraden for nettbaserte emner er knyttet til lærerens tilstedeværelse og samarbeidet og fellesskapet. For at et læringsfellesskap skal fungere, må studentene støtte og hjelpe hverandre til å oppnå mål de ikke kunne nådd på egenhånd. Det er samarbeid når studentene snakker med hverandre og bruker krefter på å nå et felles mål.

I Blackboard Learn får du fire kommunikasjonsverktøy som kan brukes til refleksjon, samarbeid og kommunikasjon. Med verktøy som diskusjonstavlen, blogger, dagbøker og wikier kan du tildele omfattende oppgaver og vurdere studentene med gode løsninger der de kan dele og skape kunnskap.

Hvert av de fire interaktive verktøyene kan brukes til forskjellige ting. Du kan bruke ett eller alle i emnet ditt, og de kan fungere godt når du kombinerer dem. Velg verktøyene som oppfyller emnemålene dine og legger til rette for så effektiv interaksjon mellom studentene som mulig.

Foreslåtte bruksområder

I denne tabellen finner du foreslåtte bruksområder for verktøy, slik at det blir lettere å avgjøre hvordan de kan brukes i emnet ditt. Jo lengre gjennom verktøylisten du kommer, jo høyere er interaksjonsnivået som kreves av studentene.

Foreslått bruk for interaktive verktøy

Dagbøker

Studentene kan uttrykke meningene sine, stille spørsmål og lufte bekymringer til deg privat.

Eksempler:

 • Be studentene om å registrere observasjoner.
 • Still spørsmål om innholdet.
 • Identifiser områder der de trenger hjelp.
 • Utvikle en plan for forbedring.
 • Sett mål.
 • Vurder studentenes læringsprosess.
 • Send utkast for oppgaver som gis vurdering, for å få veiledning og tilbakemeldinger.

Diskusjoner

Studentene kan uttrykke ideene sine, samle tilbakemeldinger og hjelpe til med å avgrense tankene og planene sine.

Eksempler:

 • Publiser ideer for prosjekter og stiloppgaver, og be klassekamerater om innspill.
 • Del innledende tanker om et tema før det diskuteres inngående i individuelle blogger.
 • Start en idedugnad for å finne ideer for et wikiprosjekt.
 • Uttrykk meninger for å dele studentene inn i arbeidsgrupper.

Wikier

Studenter kan opprette emneinnhold sammen. Del studentene inn i par eller grupper, eller opprett arbeid for hele klassen. Siden hvert emnemedlem er en pålitelig informasjonskilde, kan alle redigere og organisere innholdet.

Eksempler:

 • Klassesammendrag og oversikter.
 • Emneordliste.
 • Ressursrepositorium. Be studentene publisere lenker til bilder, artikler og mediefiler som er knyttet til leksjonen, og forklare hvorfor de ble valgt.
 • Labeksperimenter.
 • Gruppepresentasjoner av prosjekter.
 • Notatbøker for undersøkelser.
 • Knytt sammen skriftlig arbeid fra studenter for å lage en bok, studentløsninger for scenarioer og kasusstudier.
 • Endelige prøvevurderinger.

Kombinasjon av verktøy

Med de interaktive verktøyene i Blackboard kan du opprette rike oppgaver, og du får en annen måte å vurdere studentene på. Med disse viktige verktøyene kan du gi studentene konstruktive kommentarer, veiledning og vurderinger. Du kan også bruke en kombinasjon av verktøyene for å nå målene dine.

Diskusjoner + wikier

På diskusjonstavlen publiserer studentene ideene sine for en wikioppgave i emnet. Når studentene presenterer ideene sine og det publiseres flere innlegg, avgrenser de temaet og deler opp arbeidet før de går over til wikien. I emnewikien oppgir studentene tekst, bilder og rikt medieinnhold for å støtte emneinnholdet og temaet de har valgt, på diskusjonstavlen.

Diskusjoner + -dagbøker

Be studentene om å publisere en Internett-kilde på diskusjonstavlen som utdyper innholdet fra den forrige forelesningen. Men planleggingen av temaet begynner i dagbokverktøyet der du tilbyr veiledning og støtte. Hjelp studentene med å oppklare de viktigste punktene, og be om skriftlige eksempler før de publiserer ideene sine, slik at hele klassen kan lese og vurdere innholdet.