Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Det finnes tre måter du kan gi studentene flere poeng i vurderingssenteret:

 • Ekstra poeng i Totalt-kolonnen
 • Ekstra poeng ved vekting av vurderinger – legges til i en kategori
 • Ekstra poeng for en vektet totalkolonne

Ekstra poeng i Totalt-kolonnen

Du kan opprette en kolonne for ekstra studiepoeng i vurderingssenteret. Denne kolonnen inkluderes i beregningen for Total-kolonnen og har en maksimal poengsum på 0. Deretter kan du tildele ekstra studiepoeng etter behov.

Denne metoden fungerer bare for én kolonne for ekstra studiepoeng der vurderinger ikke vektes.

Eksempel: Kolonner i vurderingssenteret

Kolonner i vurderingssenteret med mulige poeng
Kolonne Mulige poeng
Oppg. 1 10
Oppg. 2 10
Langsvar 50
Prøve 30
Ekstra studiepoeng 0
Total 100

Hvis du velger 0 som antallet mulige poeng, representeres alle vurderingsskjemaer som bruker en prosentverdi (for eksempel «Prosent» eller «Bokstav»), som en poengsum i det fullstendige vurderingssenteret. Disse vurderingsskjemaene er basert på prosentverdien for poengsummen sammenlignet med det mulige antallet poeng. Når antallet mulige poeng er 0, er det ikke mulig å beregne en prosentverdi.

Opprett en kolonne for ekstra poeng

 1. Velg Opprett kolonne i vurderingssenteret.
 2. Oppgi den riktige informasjonen på Opprett vurderingskolonne-siden.
 3. Velg Poengsum i Primær visning-menyen.
 4. Velg Andel i Sekundær visning-menyen.
 5. Skriv inn 0 for mulige poeng.
 6. Velg Ja for Inkluder denne kolonnen i vurderingssenterberegninger.
 7. Velg Send.

Kolonnen for ekstra studiepoeng vises i vurderingssenteret. Når du har lagt til poeng i en kolonne for ekstra studiepoeng, kan studenters totale antall poeng utgjøre mer enn 100 prosent. Hvis en student får full studiepoengtildeling for alle elementer som kan vurderes (100 poeng), i tillegg til 6 ekstra studiepoeng, er resultatet 106 av 100 – eller 106 %.


Gi ekstra poeng ved vekting av vurderinger

Den vektede totalkolonnen genererer en vurdering basert på resultatet i valgte kolonner og kategorier og de tilhørende prosentverdiene. Når du oppretter en vektet kolonne, kan du inkludere andre beregnede kolonner og andre vektede kolonner. Du kan velge mellom å legge til ekstra poeng i en kategori eller i totalvurderingen.

Mer om hvordan du lager en vektet totalkolonne

Legg til ekstra poeng i en kategori

Eksempel:

Du vil legge til 5 ekstra poeng for prøver. I vurderingssenteret lager du da en kolonne for ekstra poeng med en verdi på 0 poeng. Når du har lagt til 5 poeng for hver student i kolonnen for ekstra poeng, oppretter du en annen kolonne for å beregne totalsummen av prøvevurderingene «Prøver totalt»-kolonnen inneholder alle kolonner med prøvevurderinger samt kolonnen for ekstra poeng. Når du oppretter den vektede totalkolonnen, legger du ikke til kategorien «Prøver» med en vekting på 20 %, men heller «Prøver totalt»-kolonnen med en vekting på 20 %.

 1. Velg Opprett kolonne i vurderingssenteret.
 2. Opprett vurderingskolonne-siden legger du inn den relevante informasjonen for en kolonne for ekstra poeng for prøver.
 3. Velg Poengsum i Primær visning-menyen.
 4. Skriv inn 0 for mulige poeng.
 5. Velg Ja for Inkluder denne kolonnen i vurderingssenterberegninger.
 6. Velg Send.

Opprett en annen kolonne for å beregne totalsummen for prøvekolonnene og kolonnen for ekstra poeng for prøver.

 1. Velg Opprett beregnet kolonne for å åpne menyen, og velg Summert.
 2. Legg inn den relevante informasjonen, og gi den et navn, for eksempel «Prøver totalt».
 3. Inkluder prøvekolonnene og kolonnen for ekstra poeng for prøver.
 4. Velg Prosent i Hovedvisning (studenter og underviser)-menyen.
 5. Velg Send.

For den vektede totalkolonnen bør du sjekke at «Prøver totalt» er den kolonnen som vektes, og ikke «Prøver»-kategorien.

Når du kombinerer en kolonne for ekstra studiepoeng med en vektet total-kolonne, beregnes begge som poeng i stedet for prosenter. Les mer om den matematiske logikken som brukes av vektede totalkolonner.

Legg til ekstra poeng i totalvurderingen

 1. Velg Opprett kolonne i vurderingssenteret.
 2. Opprett vurderingskolonne-siden legger du inn den relevante informasjonen for en kolonne for ekstra poeng.
 3. Velg Poengsum i Primær visning-menyen.
 4. Skriv inn 0 for mulige poeng.
 5. Velg Ja for Inkluder denne kolonnen i vurderingssenterberegninger.
 6. Velg Send.

Opprett en «Endelig total»-kolonne som inkluderer «Vektet total»- og «Ekstra poeng»-kolonnene.