Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. Lærere har alltid tilgang til vurderingsboken i Ultra-emnevisningen.

Gi vurderinger i vurderingssenteret

Nettbaserte prøver og spørreundersøkelser som ikke har spørsmål som krever manuell vurdering, får vurdering automatisk.. Du kan endre disse vurderingene manuelt.

Her ser du hvordan du kan gi vurderinger i vurderingssenteret:

 • Åpne elementer du vil vurdere, i vurderingssenteret eller på Ikke vurdert-siden. For enkelte elementer, for eksempel blogger eller diskusjoner som kan vurderes, åpnes verktøyet der du kan gi vurderingen.
 • Gi vurderinger manuelt i vurderingssenteret.
 • Last opp vurderinger fra en ekstern kilde, for eksempel fra CSV-filer (kommaseparerte verdier) eller Excel-regneark. Du kan jobbe uten nett og deretter laste opp vurderingene til vurderingssenteret.

Du kan gi vurderinger i alle celler i vurderingssenteret eller på Vurderingsgrunnlag-siden, som du kan åpne fra menyene for celler. Når du skriver i celler, kan vurderingen være en overstyrt vurdering. Trykk på Enter for å lagre oppføringen. Hvis ikke ser du en påminnelse.

Hvorfor inneholder vurderingsverdien desimaler?


Gi en vurdering på Vurderingsopplysninger-siden

Vurderingsgrunnlag-siden kan du se studenters forsøk og vurderingshistorikk, gi og redigere vurderinger og slette og frita vurderinger.

 1. Åpne menyen for en celle, og velg Se vurderingsgrunnlag.
 2. Velg Vurder forsøk under Forsøk-fanen på Vurderingsgrunnlag-siden, og skriv inn en vurdering.
 3. Velg Lagre og lukk for å gå tilbake til hovedsiden i vurderingssenteret.

  –ELLER–

  Velg Lagre og neste for å se det neste forsøket.

Mer om Vurderingsgrunnlag-siden


Send påminnelser om manglende emnearbeid

I kolonnene i vurderingssenteret kan du sende påminnelser på e-post til studenter og gruppemedlemmer som ikke har sendt inn emnearbeid. Studentene får en systemgenerert e-post som inneholder informasjon om emnet, emnearbeidet og eventuelt leveringsdatoen. Du mottar en melding om fullførelse øverst på skjermen når e-posten er sendt og en kopi for ditt register.

Du kan også sende påminnelser for oppgaver med anonym eller delegert vurdering. For å beskytte studentenes anonymitet vises ikke navn eller forsøksstatus.

Du ser ikke dette menyvalget hvis institusjonen bruker en eldre versjon av Blackboard Learn.


Kan jeg vurdere oppgaver direkte i nettleseren?

Du kan bruke Bb Annotate for direkte vurdering i både Original-emnet og Ultra-emnevisninger. Bb Annotate er et mer robust funksjonssett som gir tilpasset tilbakemelding til studenter. Funksjonene inkluderer en sammendragsvisning for sidepanel, verktøy for frihåndstegning, ulike fargevalg og mye mer.

Mer om direkte vurdering


Vurder og administrer flere forsøk

Du kan muliggjøre flere forsøk når du oppretter prøver og oppgaver. Du kan også velge hvilket forsøk du skal bruke for vurderingen som vises for studenter.

Mer om flere forsøk for oppgaver

På Vurderingsopplysninger-siden

Åpne Vurderingsgrunnlag-siden i menyen for en celle. På Forsøk-fanen ser du en liste med alle innsendte forsøk, slik at du kan vurdere og slette forsøk. Du kan også tillate flere forsøk. Vurderinger for alle forsøk spores på Vurderingshistorikk-fanen.

Du kan også ignorere forsøk for å ta vare på dem samtidig som de utelates fra beregninger i vurderingssenteret. Slike forsøk telles ikke for antall tillatte forsøk. Du kan også redigere vurderinger av oppgaver.

Bruk Slett-menyen for å velge ett forsøk eller alle forsøkene du vil slette.

I rutenettet i vurderingssenteret

Du kan se en liste over fullførte forsøk fra menyen for en celle i rutenettet i vurderingssenteret. Du kan frita vurderinger, men du kan ikke slette forsøk, fra menyen.

Eksempel:

Du tillater to forsøk for en oppgave. Etter at de er sendt inn, vises begge i menyen for cellen.

Hvis du bare vurderer ett av forsøkene, vises poengsummen i cellen og menyen sammen med Ikke vurdert-ikonet for forsøket du ikke har vurdert.

Velg hvilket forsøk du vil vurdere

Når du tillater flere anonyme forsøk, trenger du kanskje ikke å vurdere alle. I menyen for vurderingscellen vises hvert forsøk med ett eller to ikoner. Hvis du velger å vurdere enten det første eller det siste forsøket, vises forsøket du må vurdere, med bare ett ikon – Ikke vurdert-ikonet. Hvis du har en stor klasse og mye som må vurderes, vet du hvilke forsøk du må fokusere på.

De andre forsøkene i menyen for vurderingscellen vises med Gjelder ikke for brukerens vurdering-ikonet og Ikke vurdert-ikonet.

Du ser ikke «Gjelder ikke for brukerens vurdering»-ikonet hvis institusjonen bruker en eldre versjon av Blackboard Learn.

Du kan også bruke Filter-funksjonen for å kontrollere hvilke forsøk som skal vises i menyen for hver av vurderingscellene. Med standardvisningen vises alle forsøk. Åpne Filter-feltet, og fjern avmerkingen for Vis forsøk som ikke gjelder for brukerens vurdering. Da ser du bare forsøkene du må vurdere, i menyen for hver av vurderingscellene.

Viktig: Hvis du tillater fire forsøk og velger å bruke det siste forsøket for vurderingen, vises bare Ikke vurdert-ikonet for forsøket som ble sendt inn sist. Så hvis en student har gjort tre forsøk, vises det bare ett ikon for det tredje forsøket – Ikke vurdert-ikonet. Hvis du vurderer det forsøket, kan studenten likevel gjøre et fjerde forsøk. Det neste forsøket vises bare med Ikke vurdert-ikonet fordi det er det fjerde og siste forsøket.

For enkelte elementer som kan vurderes, for eksempel oppgaver, kan du også velge Vurder forsøk i menyen for en vurderingskolonne og begynne å vurdere. Forsøk som ikke er en del beregningen for brukeres vurdering, vises med Gjelder ikke for brukerens vurdering-ikonet. Du kan navigere til forsøket som vises med bare Ikke vurdert-ikonet.

Grade attempts

Du kan også filtrere det som skal vurderes for flere forsøk, på Ikke vurdert-siden, og du kan se forsøk på Vurderingsgrunnlag-siden. Hvis du har aktivert anonym eller delegert vurdering av oppgaver, administreres flere forsøk på samme måte. For å beskytte studentenes anonymitet vises ikke navn eller forsøksstatus.

Mer om flere forsøk og anonym vurdering

Mer om flere forsøk og delegert vurdering


Velg et forsøk du vil vurdere

Når du tillater flere forsøk, kan du velge hvilket forsøk du vil bruke for vurderingen. Du kan velge forsøket når du oppretter elementet som kan vurderes.

For å velge hvilket forsøk du vil bruke, må du åpne menyen for kolonnen og velge Rediger kolonneinformasjon. Velg blant de følgende alternativene i Gi poeng til forsøk ved bruk av-menyen:

 • Siste forsøk som er gitt en vurdering
 • Høyeste vurdering
 • Laveste vurdering
 • Første vurderingsforsøk
 • Gjennomsnitt for forsøk med tildelt vurdering

Ta med kommentarer

Du kan gi tilbakemeldinger når du vurderer. Du kan også gå tilbake til cellen for elementet og legge til kommentarer i eventuelle vurderingsoppføringer.

Kommentarer du legger inn i Tilbakemelding til studenten-delen, er synlige for studenter. Kommentarer du legger inn i Bemerkninger til vurderinger-delen, er bare synlige for deg.

Åpne menyen for cellen, og velg Hurtigkommentarer. Det er bare plass til tekstkommentarer i Tilbakemelding til studenten- og Bemerkninger til vurderinger-delene. Velg Tekstredigeringsprogram for å få tilgang til alle funksjoner, for eksempel for å legge ved filer.

Du kan også legge inn kommentarer på Manuell overstyring-fanen på Vurdreingsgrunnlag-siden når du overstyrer en vurdering.

Mer om hvordan du legger ved filer


Legg til tilbakemeldingsopptak

Du kan legge inn et lyd- eller videoopptak med tilbakemelding når du vurderer forsøk. Studentene kan se eller høre på tilbakemeldingen din ved siden av eventuell tekst du legger inn.

Når du bruker opptak, kan du få bedre kontakt med studenter i emner hvor det bare er litt eller ingen kommunikasjon ansikt til ansikt. Når du kombinerer video- og lydopptak med tilbakemelding i tekstformat, blir det lettere å gi studentene nyttigere, mer praktisk og mer personlig tilbakemelding om innsendingene deres.

For øyeblikket støttes ikke tilbakemelding i lyd- og videoformat for vurdering med vurderingsmatriser. Denne funksjonen støttes ikke av alle nettlesere. Du bør bruke Chrome eller Firefox for å få den beste brukeropplevelsen.

Mer om lyd- /videoopptak


Vurder med studentnavnene skjult

Du kan vurdere elementer uten å se studentinformasjon. Studenter vises i tilfeldig rekkefølge uten identifiserende informasjon. Med anonym vurdering reduserer du virkningen forutintatte meninger har på vurderingene.

 1. Åpne menyen for en kolonnetittel, og velg Gi vurdering med skjulte brukernavn.

  –ELLER–

  Åpne menyen for en vurderingscelle, og velg et forsøk. Velg Skjul brukernavnVurderingsgrunnlag-siden. Velg OK. Et nytt forsøk åpnes.

 2. Gi vurderinger.
 3. Velg Lagre og lukk for å gå tilbake til hovedsiden i vurderingssenteret.

  –ELLER–

  Velg Lagre og neste for å se neste student.

  –ELLER–

  Gå til neste eller forrige student med Vurder neste element- og Vurder forrige element-ikonene.

Mer om anonym vurdering av oppgaver


Slett en vurdering

Du kan slette vurderinger. Du kan angi vurderinger som null ved å skrive inn en bindestrek (-) i cellen eller trykke på Delete- eller Backspace-tasten for å slette vurderingen. Trykk på Enter for å lagre oppføringen. Hvis ikke ser du en påminnelse om å lagre vurderingsoppføringen.

Slett kolonner i vurderingssenteret

Du kan ikke slette standardkolonnene for fornavn, etternavn og brukernavn eller kolonner som er generert automatisk for vurderbare elementer. Du kan heller ikke slette kolonnen for ekstern vurdering. Hvis du har angitt en vurderingskolonne eller en beregnet kolonne som kolonnen for ekstern vurdering, må du velge en annen kolonne som kolonne for ekstern vurdering før du kan slette den første.

Mer om kolonnen for ekstern vurdering

Når du oppretter elementer som kan vurderes, i emnet ditt, opprettes følgende vurderingskolonner automatisk i vurderingssenteret:

 • Prøver, spørreundersøkelser og studentvurderinger.
 • Oppgaver
 • Diskusjonsinnlegg
 • Dagbok- og blogginnlegg
 • Wiki-bidrag

Den eneste måten å slette disse automatisk genererte kolonnene på, er ved først å slette det elementet som kan vurderes, i emnet ditt. I enkelte tilfeller – hvis det ikke finnes innsendinger når du sletter elementet – slettes kolonnen automatisk, eller du kan velge å slette den.

Før du sletter innhold som kan vurderes, fra emnet ditt, bør du tenke over hva det får innvirkning på. Hvis du sletter et innholdselement i emnet ditt, slettes studentarbeid, for eksempel innsendte oppgaver, sammen med det. Handlingen er endelig. I enkelte tilfeller kan du velge å lagre vurderingene i vurderingssenteret. Selv om du skulle ta vare på vurderingskolonnene, har du ikke tilgang til studentinnsendingene, fordi de ble slettet sammen med emneelementet.. Eventuelt kan du gjøre elementet som kan vurderes, utilgjengelig i emnet for å ta vare på alle innsendinger og poengsummer i vurderingssenteret.

Eksempel: Slett en oppgave

Når du sletter en oppgave som har innsendinger fra studenter, slettes også alle innsendingene. Du har to alternativer:

 • Bevar poengsummene i vurderingssenteret, men slett oppgaven og alle innsendingene. Selv om poengsummene blir værende i vurderingssenteret, har du ikke tilgang til innsendingene lenger. Denne handlingen kan ikke angres.
 • Slett oppgaven, kolonnen i vurderingssenteret, alle vurderinger og alle innsendinger. Denne handlingen kan ikke angres.

Frita vurderinger

Du kan frita en vurdering fra en students journal, så den ignoreres i alle beregninger i vurderingssenteret. Vurderingscellen vises med Fritatt-ikonet. Du kan også frita elementer før de vurderes.

Hvis du fritar et element etter å ha vurdert det, er vurderingen fortsatt tilgjengelig på Vurderingsgrunnlag-siden. Du kan også frita vurderinger på Vurderingsgrunnlag-siden.

Åpne menyen for cellen, og velg Fritatt vurdering. Du kan fjerne fritaket med Fjern fritak-valget i cellens meny.