Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Du kan opprette regler for å legge til farge i cellene i vurderingssenteret – enten etter vurdering eller status. Med fargekoder i vurderingssenteret får du visuelle indikatorer som hjelper deg med å tolke informasjon raskt. Du kan for eksempel bruke gult til å fremheve vurderte elementer med poengsummer som tilsier at de ikke er bestått, sånn at det er lett å se hvilke studenter og kolonner som krever oppmerksomhet.


Aktiver og bruk fargekoding

 1. Åpne Administrer-menyen i vurderingssenteret, og velg Fargekoder for vurdering.
 2. Merk av for Fargekoder for vurderingAktiver vurderingsfargekoder-siden.
 3. I Fargekodealternativer-delen kan du utføre disse handlingene:
  • Velg ikonet med en nedoverpil i Bakgrunnsfarge-kolonnen for å åpne Prøvefarge-boksen for hver vurderingsstatus.
  • Velg en farge i Prøvefarge-boksen, og velg deretter Bruk for å lagre den.
 4. I Vurderingsområder-delen kan du utføre disse handlingene:
  • Velg Legg til vilkår for å opprette en fargeregel.
  • Velg Mer enn, Mindre enn eller Mellom i Vilkår-menyen.
  • Skriv inn en prosent i boksen eller boksene.
  • For Bakgrunnsfarge og Tekst velger du nedoverpilen for å åpne Prøvefarge-boksen.
  • Velg en farge, og velg deretter Bruk for å lagre den.
  • Velg Legg til vilkår for å opprette enda et Vurderingsområder-felt. Hvis du oppretter en regel som inneholder noe av den samme informasjonen som en annen regel, genererer systemet en advarsel, sånn du kan endre kriteriene dine.
 5. Velg Send.

Vurderingssenter-siden åpnes med en melding om at fargeregelen er opprettet. Nå vises det farger i de aktuelle cellene – basert på reglene dine.


Administrer fargekoder for vurdering

Du kan velge å slå fargekoder av eller på samt redigere fargereglene du har opprettet. Når du har aktivert fargekoder, vises Skjul/vis fargekode-funksjonen i vurderingssenteret.

Velg Skjul fargekode i en hvilken som helst visning av vurderingssenteret, for å fjerne alle angitte farger fra cellene. Fargereglene blir ikke fjernet. Velg Vis fargekode for legge til den angitte fargen i de aktuelle cellene igjen.

Rediger fargekoder for vurdering

Du kan redigere fargene du valgte, eller slette eksisterende kriterier. Du kan også opprette flere kriterier.

 1. Velg Fargekoder for vurdering fra Administrer-menyen.
 2. Fjern avmerkingen for Aktiver vurderingsfargekoderFargekoder for vurdering-siden for å fjerne alle angitte farger fra cellene i vurderingssenteret. Fargereglene du opprettet, ligger fortsatt på Fargekoder for vurdering-siden, og du kan bruke dem igjen senere. Når du deaktiverer fargekoder, vises det ingen funksjoner for å skjule eller vise fargekoder i vurderingssenteret.
 3. Velg en ny farge, eller velg Tilbakestill-ikonet for å fjerne en fargeregel.
 4. Rediger eksisterende Vurderingsområder-kriterier. Du kan se en forhåndsvisning av fargevalgene dine i Forhåndsvisning av indikator-kolonnen.
 5. Velg Slett vilkår for å fjerne eksisterende kriterier. Handlingen er endelig. Velg OK i popup-vinduet for å bekrefte slettingen.
 6. Velg Legg til vilkår for å opprette enda et Vurderingsområder-felt.
 7. Velg Send.