Hvor kan jeg vurdere arbeidet til studentene mine?

Du får tilgang til vurderingssenteret via kontrollpanelet.

Utvid Vurderingssenter-delen for å vise lenkene til Ikke vurdert-siden, hele vurderingssenteret og smartvisningene.

Du kan vurdere oppgaver, gruppeoppgaver, prøver, blogg- og dagbokinnlegg, wikiside- og diskusjonsinnlegg på Ikke vurdert-siden.

Mer informasjon om navigering i vurderinger


Hvordan gir jeg vurderinger?

Nettbaserte prøver og spørreundersøkelser som ikke har spørsmål som krever manuell vurdering, får poengsummer automatisk. Du kan redigere automatiske vurderinger manuelt.

Her ser du hvordan du kan gi vurderinger i vurderingssenteret:

  • Du kan åpne prøvene og oppgavene du skal vurdere, i vurderingssenteret eller på Ikke vurdert-siden.
  • Gi vurderinger manuelt i vurderingssenteret. Du kan gi enkelte elementer, for eksempel blogger og diskusjoner som kan gis vurdering, vurderinger med verktøyet.
  • Last opp vurderinger fra en ekstern kilde, for eksempel fra CSV-filer (kommaseparerte verdier) eller Excel-regneark. Du kan jobbe uten nett og deretter laste opp vurderingene til vurderingssenteret.

Mer om vurdering av oppgaver, deriblant om vurdering av forsøk og sletting av vurderinger

Skjul kolonner for studenter


Kan jeg kontrollere når studentene ser vurderinger og tilbakemeldinger?

Du kan skjule kolonner for studentenes Mine vurderinger-sider mens du tilordner vurderinger og tilbakemeldinger. Du ser fortsatt kolonner i rutenettet i vurderingssenteret selv om du skjuler dem for studentene.

  1. Åpne menyen for en kolonneoverskrift i vurderingssenteret, og velg Rediger kolonneinformasjon.
  2. Rediger kolonne-siden går du til Alternativer-delen.
  3. Velg Nei for Ta med denne kolonnen i beregningene i vurderingssenteret og Vis studentene denne kolonnen.
  4. Velg Send.

Da ser ikke studentene det vurderte arbeidet på Mine vurderinger-sidene. Hvis en student åpner det vurderte arbeidet fra et innholdsområde, vises det ingen vurderinger eller tilbakemelding.

I rutenettet i vurderingssenteret vises kolonnen med Kolonne ikke synlig for brukere-ikonet ved siden av kolonnetittelen.

Når du er klar til å vise studentene vurderingene og tilbakemeldingene, kan du gå til Rediger kolonne-siden og velge Ja for begge alternativene.