Denne informasjonen gjelder bare for Original-opplevelsen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Instrumentbord for varslinger er et sted du kanskje kan se varslinger for alle emnene du er påmeldt eller underviser i. Hvis institusjonen din bruker det, vises Instrumentbord for varslinger som en sekundær fane på Min institusjon-fanen.

Informasjonen vises i bokser som kalles moduler, for eksempel Kunngjøringer, Gjøremål, Oppfølgingsoppgaver og Siste endringer. Systemet genererer informasjonen i hver modul.


Typer varslingsmoduler

Som standard vises følgende moduler på Instrumentbord for varslinger. Du kan legge til flere moduler.

  • Oppfølgingsoppgaver: Viser alle elementer i et emne som krever samhandling. Undervisere, undervisningsassistenter og vurderere ser studentinnsendinger som må gis vurdering, for eksempel oppgaver, prøver, spørreundersøkelser, diskusjonsinnlegg og dagbok- og blogginnlegg. Undervisningsassistenter og vurderere ser studentinnsendinger som må vurderes, for eksempel oppgaver, prøver, diskusjonsinnlegg og dagbok- og blogginnlegg.
  • Varsler: Viser varslinger for forfalte frister og oppfølgingssenteret for alle emner. Undervisere, undervisningsassistenter og vurderere ser hvilke brukere i hvert emne som har elementer som skulle vært levert, og hvilke brukere som har generert varsler i oppfølgingssenteret. Undervisningsassistenter og vurderere ser hvilke brukere i hvert emne som har elementer som skulle vært levert, og hvilke brukere som har generert varsler i oppfølgingssenteret.
  • Siste endringer: Viser en liste over nye elementer i alle relevante emner og organisasjoner. Lærere, undervisningsassistenter og sensorer ser nye prøver og oppgaver som er sendt inn. De ser også nye diskusjonsinnlegg, dagbok- og blogginnlegg og emnemeldinger. Studenter ser nye innlegg, nye emnemeldinger, nye publiserte vurderinger og nytt innhold som er tilgjengelig. Undervisningsassistenter og vurderere ser nye prøver og oppgaver som er sendt inn. De ser også nye diskusjonsinnlegg, dagbok- og blogginnlegg og emnemeldinger. Studenter ser nye innlegg, nye emnemeldinger, nye publiserte vurderinger og nytt innhold som er tilgjengelig.
  • Siste endringer: Viser statusen (forfalt / skal leveres) for relevant emnearbeid. Studenter ser vurderingselementer med leveringsfrister i to kategorier – hva som skulle vært levert, og hva som skal leveres senere. Lenker til relevante emneelementer oppgis.

Slå av varslinger

I systemet er varslinger slått på som standard. Hvis institusjonen din slår av varslinger, kan du ikke slå dem på.

Hvis du ikke vil motta varslinger, kan du deaktivere én eller flere av dem.

Mer informasjon om varslingsinnstillinger


Slik arbeider du med varslingsmoduler

Du kan utvide, skjule eller åpne hver modul i et nytt vindu. Du kan legge til nye moduler og dra dem for å omorganisere dem.

Du kan utvide hvert element i en modul for å vise elementets individuelle varslinger. For kommunikasjonsverktøyene velger du varslingstittelen for å gå direkte til verktøyet. Hver varsling har sin egen meny.

Arbeid med varslingsmoduler
Funksjon Handling tilgjengelig
Menyer Vis alle: Viser alle elementene i en modul.

Skjul alle: Skjuler alle elementene i en modul.

Forkast alle: Fjerner alle varslingene i en modul.
Rediger varslingsinnstillinger Bare i Original-opplevelsen: Velg hvilke varslinger du vil motta, og hvordan du mottar dem.
Tilpass side Endre fargetemaet.
Menyen for hver varsling Vis detaljer eller Åpne: Gå direkte til emneområdet for varslingen, for eksempel oppfølgingssenteret, diskusjoner eller vurderingssenteret, for å se informasjon om den.

Oppdater: Se etter nye elementer, for eksempel diskusjonsmeldinger som har kommet etter at modulen sist ble lastet inn.

Forkast: Fjern varslingen fra modulen. Varslingen slettes, men elementet blir værende i emnet.

Emnets startside

Som standard har Original-emner Emnets startside i emnemenyen. Emnets startside er en emnemodulside. Du kan endre navn på eller slette denne siden og opprette andre emnemodulsider. Du kan også velge hvilke moduler som vises.

Emnemodulsider inneholder informasjon om nytt innhold og leveringsfrister for emnet ditt.

Brukerinnstillingene for varslinger gjelder også for varslingene som vises på Emnets startside.