Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Hvis det er tillatt, kan du kontrollere om gjeste- og observatørrollene skal ha tilgang til emnet ditt eller ikke. Du har også kontroll over innholdet de kan se. Institusjonen må opprette kontoene og knytte observatører til studenter.

Gjester i et emne kan for eksempel være gjesteforelesere, potensielle studenter eller andre brukere som ikke deltar i emnet ditt direkte.

Observatører tilordnes vanligvis spesifikke brukere i Blackboard Learn uten å samhandle med systemet. Observatørene kan se emnet ditt og følge med på studentenes fremgang. Dessuten kan du ved behov sende e-postvarsler til alle observatører fra emnet ditt.

Når observatører logger på, kan de se informasjon om studentene de er tilknyttet, på Observatørinstrumentbordet. Dette kan åpnes fra Min institusjon-fanen på Verktøy-panelet.


Tillat gjeste- og observatørtilgang

  1. Endre Redigeringsmodus til .
  2. Utvid Tilpasning-delen i Kontrollpanel, og velg Tilgang for gjester og observatører.
  3. Velg Ja for Tillat gjester og Tillat observatørerTilgang for gjester og observatører-siden.

Tilpass tilgangen for gjester og observatører

Når du har tillatt gjest- og observatørtilgang i emnet ditt, kan du bestemme hvilket innhold de ser, på to måter:

  1. Du kontrollerer tilgangen til enkeltfunksjonene institusjonen har tillatt at gjester og observatører ser.
  2. Du velger hvilke emnemenyelementer gjester og observatører kan se.

Institusjonen kan tillate eller nekte at gjester og observatører har tilgang til bestemte funksjoner i emner, for eksempel innholdsområder og verktøy.

Systeminnstillingene overstyrer emneinnstillingene når de begrenser tilgang. Hvis systemet ikke tillater gjestetilgang til et verktøy, kan du ikke gi gjestene som er tilknyttet emnet ditt, tilgang til verktøyet på emnenivå.

Tilgang til enkeltfunksjoner

Du kan gi gjester og observatører tilgang til enkeltfunksjoner som ikke overstyres på systemnivå. Funksjonene er synlige (skrivebeskyttet), men gjester og observatører kan ikke bruke dem når de er tillatt i emnet ditt.

  1. Utvid Tilpasning-delen i kontrollpanelet, og velg Verktøytilgjengelighet.
  2. Verktøytilgjengelighet-siden kan du sette og fjerne avmerkinger for å kontrollere tilgang for gjester og observatører. Verktøy med Utilgjengelig-ikonet i en kolonne har ingen tilgjengelighetsinnstillinger i systemet som kan forandres.

Mer om hvordan du administrerer verktøytilgjengelighet

Denne tabellen inneholder en liste over verktøy som enten er utilgjengelige for både gjester og observatører på systemnivå eller bare er tilgjengelige for observatørrollen. Institusjonen kan nekte tilgang til bestemte verktøy i denne listen for observatørrollen.

Utilgjengelige verktøy
Verktøy Utilgjengelig for både gjeste- og observatørrollen
Prøver Ja
Blogger Ja
Samarbeid Ja
Diskusjonstavle Ja
E-post Utilgjengelig for gjesterollen
Grupper Ja
Dagbøker Ja
Meldinger Ja
Mine resultater Utilgjengelig for gjesterollen
Deltakerliste Utilgjengelig for gjesterollen
Vurderingsmatriser Ja
Oppgaver Utilgjengelig for gjesterollen

Tilgang til emnemenyelementer

Du må velge hvilke emnemenyelementer gjester og observatører skal ha tilgang til. De fleste elementer på emnemenyen er utilgjengelige for gjester og observatører hvis du ikke gir dem tilgang til dem. Det er enkelte elementer du ikke kan gi gjester og observatører tilgang til, for eksempel diskusjoner, blogger og dagbøker.

Åpne menyen for et element for å velge det. Du kan trekke tilbake tilgangen igjen i samme meny.