Alternativer for emnekopiering

Kopier emnematerialer til et nytt emne: Når du kopierer emnemateriell til et nytt emne, oppretter systemet et emne som fylles med innholdet fra et emne som allerede ligger i systemet. Emnemenyen som er angitt i kildeemnet, erstatter standardmenyen i det nye emnet.

Kopier emnematerialer til et eksisterende emne: Når du kopierer emnemateriell til et eksisterende emne, blir innholdet lagt til i emnet uten at eksisterende innhold fjernes. Du kan bare kopiere materiell til emner hvis du har rolle som lærer, undervisningsassistent (TA) eller emnebygger.

Kopier emne med brukere (nøyaktig kopi): Kopier brukerposter, for eksempel diskusjonsaktivitet og vurderinger, til det nye emnet. Alt i emnet blir kopiert til det nye emnet nøyaktig som det ser ut i det eksisterende emnet. Hvis du har flere deler, kan du ta en nøyaktig kopi og deretter fjerne tilknytningen til bestemte brukere for å opprette to deler av samme emne.

Deltakelsesdata

Deltakelsesdata inkluderes ikke når du kopierer et emne til et nytt eller eksisterende emne. Deltakelse-alternativet fjernes fra kopieringsalternativene.

Deltakelsesdata inkluderes i en nøyaktig emnekopi.

Mer om kopiering av deltakelse og emne


Kopier emner

 1. Åpne emnet du vil kopiere.
 2. Utvid Pakker og hjelpeprogrammer-delen i kontrollpanelet, og velg Emnekopi.
 3. Velg det aktuelle alternativet:
  • Kopier emnematerialer til et nytt emne
  • Kopier emnematerialer til et eksisterende emne
  • Kopier emne med brukere (nøyaktig kopi)
 4. Skriv inn en emne-ID i Destinasjonsemne-ID-boksen for det nye emnet som skal opprettes og fylles med innhold fra det nåværende emnet. Sørg for at den nye emne-ID-en samsvarer med navneretningslinjene til institusjonen din. Emne-ID-en kan ikke inneholde mellomrom eller andre tegn enn tall og bokstaver (A–Z), bindestrek (-), understrek (_) og punktum (.). Emne-ID-en må være unik og kan ikke endres. Når du har opprettet det kopierte emnet, kan du ikke endre emne-ID-en.
 5. Hvis du valgte Kopier emnematerialer til et nytt emne eller Kopier emnematerialer til et eksisterende emne, må du velge hvilket emnemateriell du vil kopiere.

  Du kan ikke sette i gang emnekopieringen før du har valgt minst ett av disse områdene: Innhold, Kontakter eller Innstillinger. Hvis du ikke velger et område, kan ikke Blackboard Learn opprette noe nytt emne, og det vises en advarsel.

 6. Velg alternativet lenker skal kopieres i henhold til, fra Filvedlegg-delen:
  • Kopier lenker til emnefiler: Ingen kopier av koblede filer inkluderes i kopien. Det kopierte emnet har det samme settet med lenker. Disse lenkene leder tilbake til de opprinnelige plasseringene til lenkene som er angitt i kildeemnet.
  • Kopier lenker og kopier av innholdet: Kopier koblede filer, men bare filene det er lenket til. Filer i emnets hjemmemappe som ikke er knyttet til noe innhold i emnet, tas ikke med i kopien.
  • Kopier lenker og kopier av innholdet (ta med hele hjemmemappen for emnet): Kopier alle filene i emnets hjemmemappe – uavhengig av om disse filene er knyttet til emneinnholdet.

   Du må administrere tillatelsene for et element for å ta med kopier av de filene. Hvis du ikke har denne tillatelsen, kan det hende noen filer mangler etter kopieringen.

 7. Velg Mappe for Mitt innhold-filer hvis det er aktuelt.
 8. Velg Tilknytninger for å kopiere listen over brukere i emnet. Brukerposter, for eksempel diskusjonsaktivitet og vurderinger, blir ikke kopiert. Brukerposter blir bare kopiert hvis du velger Kopier emne med brukere (nøyaktig kopi)-alternativet.
 9. Velg Send.

Funksjonen til kopiert materiell

Når du kopierer et emne, blir emnetilgjengeligheten for kildeemnet angitt for destinasjonsemnet. Hvis destinasjonsemnets tilgjengelighet er angitt som utilgjengelig, men det opprinnelige emnet er tilgjengelig, blir destinasjonsemnets tilgjengelighet endret.

Når du kopierer emnemateriell, ser du følgende alternativer:

 • Innhold: Emnemateriell – inkludert opplastede filer, læringsmoduler og lenker – blir kopiert. Det er valgfritt å kopiere emneinformasjon, emnedokumenter, oppgaver og nettadresser.

  Oppgaver som er opprettet i leksjonsplaner, blir ikke kopiert på riktig måte. Sørg for at du legger til oppgavene dine separat, sånn at alt fungerer som det skal.

 • Oppslag: Alle oppslag kopieres.
 • Prøver, undersøkelser og spørsmålsbank: Alle prøver og spørreundersøkelser – inkludert spørsmål og alternativer for å implementere dem – blir kopiert. Alle spørsmålsbanker kopieres.
 • Kalender: Alle kalenderelementer kopieres til det nye emnet.
 • Datoer: Datoer for elementer og verktøy blir ikke endret. Se Datostyring for å finne ut hvordan du justerer datoer raskt.
 • Diskusjonstavle: Ta med startinnleggene for alle tråder i alle forumer (anonymt) i emnekopien, eller bare ta med forumer uten startinnlegg.
 • Elementer og innstillinger i vurderingssenteret: Elementene i vurderingssenteret og innstillingene for dem – for eksempel type, kategorier og visningsalternativer – blir kopiert.
 • Gruppeinnstillinger: Innstillingene inkluderer navnene på gruppene, innstillingene for verktøytilgjengelighet og navnene fra diskusjonsforumer.
 • Kontakter: Alle kontakter kopieres.
 • Emneinnstillinger: Hvis du tar med dette, blir følgende innstillinger kopiert:
  • Emnenavn
  • Emnebeskrivelse
  • Startside for emnet
  • Emneutforming
  • Emnebanner
  • Blackboard-verktøy
  • Building Block-verktøy
  • Innholdsverktøy
  • Emne-ID
  • Emnetilgjengelighet
  • Gjestetilgang
  • Observatørtilgang
  • Emnets varighet
  • Alternativer for tilknytning
 • Lenker: Lenker til deler av emner som ikke tas med i kopien, blir brutt når lenkene vises i destinasjonsemnet. Hvis for eksempel en lenke til en prøve vises i et innholdsområde og du velger å ikke kopiere prøver, blir lenken til prøven brutt.
 • Innholsområder: Innhold fra innholdsområder som vises i emnemenyen og har samme navn i begge emnene, blir lagt til i det samme innholdsområdet. Ingenting blir fjernet fra destinasjonsemnet og erstatt av innhold fra kildeemnet.
 • Tilknytninger: Hvis du velger dette alternativet, blir listen over brukere i emnet kopiert. Brukerposter, for eksempel diskusjonsaktivitet og vurderinger, blir ikke kopiert. Brukerposter kopieres bare hvis du velger Kopier emne med brukere (nøyaktig kopi)-alternativet.
 • Delegert vurdering: Sensorer og innstillinger overføres til det nye emnet når du gjør ett av følgende:
  • Du velger Kopier emne med brukere (nøyaktig kopi).
  • Du velger Kopier emnematerialer til et nytt emne og merker av for Include Enrollments in the Copy.
  • Arkiverer/gjenopprett – siden brukere og innstillingene deres er en del av et arkivert emne.

  Innstillingen for delegert vurdering uten tilknytninger

  Når du kopierer et emne til et nytt emne uten å ta med tilknytningene, blir den delegerte innstillingen overført som aktivert for alle eksisterende delegerte vurderingsoppgaver. Læreren som kopierer emnet, blir satt til å vurdere alle innsendinger og fullføre vurderinger.

  Når du kopierer eller importer et emne til et eksisterende emne uten å ta med tilknytningene, blir den delegerte innstillingen overført som aktivert for alle eksisterende delegerte vurderingsoppgaver. Alle gjeldende brukere som kan fullføre vurderinger, blir også satt til å vurdere alle innsendinger.


Hva skjer når emneelementer kopieres?

Når du kopierer innhold og verktøy fra andre emner til et eksisterende emne, må lenkene i emnemenyen lede til destinasjonsemnet.

Dette skjer med emneelementer som kopieres
Hvis
et emneområde i kildeemnet ikke finnes i destinasjonsemnet blir området lagt til i emnemenyen i destinasjonsemnet
emneområdet i kildeemnet og emneområdet i destinasjonsemnet har samme navn og er av samme type blir innholdet fra kildeemnet lagt til, men det erstatter ikke innholdet i området i destinasjonsemnet
emneområdet i kildeemnet og emneområdet i destinasjonsemnet har samme navn, men er ikke av samme type blir emneområdet fra kildeemnet lagt til i destinasjonsemnet med et annet navn. Det blir lagt til et økende tall på slutten av det nye navnet. For eksempel blir Emnemateriell til Emnemateriell1.