Hva gjør redigeringsprogrammet?

Hvor vises redigeringsprogrammet?

Med redigeringsverktøyet kan du legge til og formatere tekst, legge ved filer og bygge inn multimedier samt sette inn ligninger, lenker og tabeller. Bruk alternativene i redigeringsverktøyet når du jobber med oppgaver, prøver, diskusjoner, dagbøker, blogger, wikier og annet.

Content editor example for adding text

Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + OPT + F10. Fokuset plasseres på det første ikonet til venstre i øverste rad. Bruk høyre- og venstrepilen for å gå frem og tilbake i teksten. Det er ikke mulig å bytte mellom rader ved bare å trykke på pil opp og pil ned. Bruk piltastene for å gå til slutten av en rad og deretter opp eller ned til neste tilgjengelige rad.


Alternativer og ikoner i redigeringsverktøyet

Hvert alternativ i redigeringsverktøyet representeres av et ikon. Noen alternativer har en meny med alternativer.

Velg det treprikkede Mer-ikonet i høyre ende av første rad, for å vise bare de mest brukte tekstalternativene. Noen alternativer vises i andre rader når du viser eller skjuler rader i redigeringsverktøyet.

Utilgjengelige alternativer er nedtonet. For eksempel er Fjern lenke -alternativet bare tilgjengelig etter at du velger tekst eller et objekt som allerede inneholder en lenke i tekstboksen. Alternativene for å endre en tabell blir bare aktive når en tabell opprettes og velges.

Institusjoner og undervisere kan deaktivere alternativene for matteredigering og stavekontroll.

Rad 1

Alternativer i rad 1
Alternativer Beskrivelse
Gjør den merkede teksten fet, eller fjern denne stilen.
Gjør den merkede teksten kursiv, eller fjern denne stilen.
Legg til understrek for den merkede teksten, eller fjern denne stilen.
Gjennomstreking: Vis teksten med en vannrett linje gjennom bokstavene.
Velg en avsnittstil for teksten fra denne listen.
Velg en skrifttype for teksten fra listen over tilgjengelige skrifttyper.
Velg størrelsen på teksten fra en liste.
Lag punktlister.
Lag nummererte lister.
Velg tekstfarge fra fargekartboksen.
Velg fargen på tekstfremhevingen. Fargen vises som en bakgrunn.
Fjern all formatering, sånn at bare ren tekst vises.
Klipp ut de merkede elementene.
Kopier de merkede elementene.
Lim inn de sist kopierte eller utklippede elementene.
Søk etter og erstatt tekst.
Angre forrige handling.
Gjør om forrige handling (fungerer bare hvis en handling er angret).
Juster tekst til venstre marg.
Midtstill teksten.
Juster tekst til høyre.
Juster tekst både til venstre og høyre marg.
Øk innrykk: Flytt teksten eller objektet til høyre. Velg ikonet igjen for å gjøre innrykket større.
Reduser innrykk (redusere innrykk): Flytt teksten eller objektet mot venstre. Velg ikonet igjen for å gjøre innrykket mindre. Du kan ikke flytte teksten forbi venstre marg.
Vis funksjonene i redigeringsprogrammet: Viser flere eller færre alternativer, avhengig av den nåværende statusen til redigeringspanelet.

Rad 2

Alternativer i rad 2
Alternativer Beskrivelse
Hevet skrift: Gjør at den merkede teksten vises litt ovenfor den vanlige teksten, eller fjern denne stilen.
Senket skrift: Gjør at den merkede teksten vises litt under den vanlige teksten, eller fjern denne stilen.
Velg tekst eller et objekt, og velg deretter Sett inn/rediger lenke-ikonet for å legge til en ny lenke eller redigere en eksisterende lenke. Du kan spesifisere en lenke til et nettsted, en fil på datamaskinen eller emnets filrepositorium – for eksempel Mitt innhold.
Fjern hyperlenker fra teksten eller objektet du har merket.
Legg til tekst til venstre for markøren.
Legg til tekst til høyre for markøren (standard).
Legg til en tynn vannrett linje ved markøren . Linjen strekker seg over hele bredden på tekstområdet.
Sett inn tegnet for hardt mellomrom ved markøren.
Start den automatiske stavekontrollen. Du kan velge et annet språk fra listen.
Åpne siden for redigeringsprogrammet for visuelle matteligninger.
Vis alle tegn som ikke kan skrives ut. Velg ikonet på nytt for å skjule dem fra visningen.
Formater teksten som et blokksitat.
Åpne Velg spesialtegn-vinduet. Velg et symbol for å sette det inn ved markøren.
Åpne Sett inn uttrykksikon-vinduet. Velg et uttrykksikon for å sette det inn ved markøren.
Bruk ankere til å plassere andre elementer og objekter, for eksempel bilder. Plasser markøren der du vil at ankeret skal vises, og åpne Sett inn / rediger anker-vinduet.
Åpne Sett inn / rediger tabell-vinduet. Hvis du velger ikonet mens du har en tabell åpen, opprettes den nye tabellen i den første tabellen.
Slett tabellen som er valgt.
Åpne Egenskaper for tabell-vinduet.
Åpne Egenskaper for tabellrad-vinduet.
Åpne Egenskaper for tabellcelle-vinduet.
Sett inn en tom rad i tabellen over markøren.
Sett inn en tom rad i tabellen etter markøren.
Slett den gjeldende raden fra tabellen. Hvis du velger flere rader, blir alle slettet.
Sett inn en tom kolonne i tabellen til venstre for musepekeren.
Sett inn en tom kolonne i tabellen til høyre for musepekeren.
Slett den gjeldende kolonnen fra tabellen. Hvis du velger flere kolonner, blir alle slettet.
Åpne Kildekode-vinduet for å endre koden direkte. Denne funksjonen er ment for erfarne nettutviklere.
Åpne Tilgjengelighetskontroll -vinduet: vis oppdagede tilgjengelighetsproblemer.
Sett inn/rediger kodeeksempel: Sett inn kode fra ulike programmeringsspråk, inkludert HTML/XML, JavaScript, CSS, PHP, Ruby, Python, Java, C, C# og C++. Denne funksjonen er ment for erfarne nettutviklere.
Åpne et forhåndsvisningsvindu for å se hvordan innholdet ditt ser ut når du sender det inn.
Åpne et hjelpevindu for redigeringsprogrammet.
Utvid redigeringsprogrammet, så det fyller hele nettleservinduet.

Legg til innhold Legg til og sett inn forskjellige innholdstyper, inkludert innhold fra Content Collection, Blackboard Collaborate, Digication, Flickr, SlideShares og YouTube.

Hvor vises redigeringsprogrammet?

Redigeringsverktøyet vises på de fleste steder hvor du kan legge inn tekst. Du kan bruke redigeringsverktøyet for å legge til og formatere tekst, bygge inn bilder, legge ved filer og sette inn ligninger, lenker og tabeller.

Hvis du ser redigeringsverktøyet på en mindre skjerm, kan du velge pluss-ikonet eller pilkonene for å se rullegardinmenyen eller de andre radalternativene. 

Bruk alternativene i redigeringsverktøyet når du jobber med oppgaver, prøver, diskusjoner, meldinger, samtaler, dagbøker, og så videre.

Når du åpner redigeringsverktøyet på en mindre skjerm, blir alternativene kondenert i menyer eller annenlinjemenyer som vil forbli åpne til du velger menyen på nytt eller velger en annen alternativmeny for enkel tilgang:

Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Fokuset plasseres på det første ikonet til venstre i øverste rad. Bruk høyre- og venstrepilen for å gå frem og tilbake i teksten. Det er ikke mulig å bytte mellom rader ved bare å trykke på pil opp og pil ned. Bruk piltastene for å gå til slutten av en rad og deretter opp eller ned til neste tilgjengelige rad.


Alternativer og ikoner i redigeringsverktøyet

Hvert alternativ i redigeringsverktøyet representeres av et ikon. Noen alternativer har en meny med alternativer.

Ikoner og alternativer i redigeringsverktøyet
Ikoner Alternativer Beskrivelse
Tekststilmeny:
Tittel
Overskrift
Underoverskrift
Avsnitt
Velg en forhåndsformatert avsnittstil i listen for den merkede teksten.
Skriftstil Skrifttype som kan velges mellom: Arial, Comic Sans MS, Courier New, Noto, Open Sans, Times New Roman and, Verdana.
Skriftstørrelse Skriftstørrelse har som standard en bestemt skrifttype som er valgt.
Fargevelger (skriftfarge) Skrift arge kan velges mellom: svart (standard), grå, lilla, blå, grønn og rød.
Fet Gjør den merkede teksten fet, eller fjern denne stilen.
Kursiv Gjør den merkede teksten kursiv, eller fjern denne stilen.
Understreking Legg til understrek for den merkede teksten, eller fjern denne stilen.
Tekstalternativer-meny I tekstalternativvelgeren åpnes det en ny linjemeny med alternativer for: hevet skrift, senket skrift og gjennomstreket tekst å velge mellom.
Formatstil: Gjennomstreking Vis teksten med en vannrett linje gjennom bokstavene.
Formatstil: Hevet skrift Gjør at den merkede teksten vises litt ovenfor den vanlige teksten, eller fjern denne stilen.
Formatstil: Senket skrift Gjør at den merkede teksten vises litt under den vanlige teksten, eller fjern denne stilen.
Justeringsalternativer Tekstalternativer-velgeren vil åpne en rullegardinmeny med alternativene for: venstrejuster, midtstill, høyrejuster og tilpass teksten du vil velge mellom.
Venstrejuster Venstrejuster for tekst.
Midtstill Midtstilling for tekst.
Høyrejuster Høyrejuster for tekst.
Tilpass Tilpasset justering for tekst.
Listealternativer-meny I listealternativvelgeren åpnes det en ny linjemeny med alternativer for: nummererte og punktmerkede lister du kan velge blant. Inkluderer også alternativet for linjehøydeområdevelger.
Listestil: Punktliste Lag en punktliste.
Listestil: Nummerert liste Lag nummererte lister.
Alternativsmeny for linjehøyde Linjehøydealternativ-velgeren vil åpne en rullegardinmeny med alternativene for: Alternativene Enkelt, 1,15, 1,5 og Dobbelt mellomrom å velge mellom.
Sett inn / rediger matteformel Åpne siden for visuelle matteligninger i redigeringsverktøyet, eller rediger den merkede ligningen.
Angre Angrer den siste handlingen som ble utført.
Fjern format Fjern det eksisterende formatet i en valgt del av teksten.
Sett inn/rediger lenke Legg til eller rediger en URL lenke til et nettsted, en side eller en fil.
Sett inn lokale filer Last opp en fil fra datamaskinen eller enheten din, for å bygge den inn i redigeringsverktøyet. Du kan vise den som et filvedlegg eller direkte sammen med annen tekst, såfremt nettleseren støtter det.
Sett inn innhold-meny Med innholdsvelgeren kan du velge mellom å sette inn eller redigere: bilder fra nettet, medier fra nettet, YouTube™-videoer, skylagringsinnhold og LTI-elementer.
Sett inn/rediger bilde fra nettet Bygg inn bilder i tekstboksen, eller endre valgte eksisterende bilder. Du kan legge til bilder fra nettadresser.
Sett inn/rediger media fra nettet Legg til eller rediger en nettadresse for en video fra en YouTube™- eller Vimeo™-kanal, bygg inn Office365-filer for bedrift.
Sett inn YouTube-video Bla gjennom og legg til innhold som er lagret hos den eksterne innholdsleverandøren YouTube.
Sett inn fra skylagring Bla gjennom og legg til innhold fra nettskylagringskontoene dine.
Sett inn/rediger LTI-element Du kan legge til filer eller verktøy som institusjonen din godkjenner fra Content Market.
Sett inn/rediger opptak Ta opp og sett inn en fil med kameraet og mikrofonen på enheten din.

Dette er bare tilgjengelig for undervisere i Tilbakemelding-området av oppgaver. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.