Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Når du legger til lærebokinformasjon i emnet, vises den også i emnekatalogen hvor potensielle studenter har tilgang til den før tilknytning. Åpne emnekatalogen på Blackboard-påloggingssiden eller i Emner-fanen når du har logget inn.


Søk etter lærebøker

Du kan opprette elementer for hver lærebok som brukes i emnet ditt. Du kan søke i en ekstern kilde eller legge til lærebokinformasjonen manuelt.

Sørg for at redigeringsmodus er PÅ, sånn at du har tilgang til alle lærerfunksjonene.

I et innholdsområde eller en mappe velger du Partnerinnhold for å åpne menyen og velge Søk etter lærebok.

Søk etter lærebok-siden velger du en kategori i menyen: ISBN, Tittel, Forfatter eller Emne.

Skriv inn Nøkkelord, for eksempel navnet på forfatteren eller tittelen. Hvis du vil begrense søket enda mer, velger du Type for boken: Digital, Trykket eller Alle. Velg .

Velg en lærebok fra søkeresultatene. På Opprett lærebok-siden velger du Obligatorisk eller Anbefalt for læreboken. Skriv inn en valgfri beskrivelse, og velg de riktige alternativene for tilgjengelighet, sporing og visningsdatoer. Visningsdatoer påvirker bare når lærebøker vises – ikke tilgjengeligheten.

Når du har sendt inn informasjonen, vises den i innholdslisten. Du kan når som helst endre innholdet. Åpne menyen for elementet, og velg Rediger.

Du kan endre hvor elementet vises i listen, med dra-og-slipp-funksjonen eller verktøyet for omorganisering via tastaturet.


Legg til lærebokinformasjon manuelt

Hvis du ikke fikk de søkeresultatene du var ute etter, kan du oppgi informasjonen som trengs. Velg Partnerinnhold for å åpne menyen og velge Angi lærebok manuelt. Du kan oppgi lærebokinformasjon og -bilde samt velge passende alternativer for tilgjengelighet, sporing og visningsdatoer.