Denne informasjonen gjelder bare for Original-opplevelsen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Qwickly er en produktivitetsintegrering for Blackboard Learn som brukerne kan bruke til å laste opp filer fra Dropbox, Google Disk, OneDrive og Box til Blackboard Learn via moduler og emneverktøy. For fakulteter kan du bruke Qwickly-modulen til å gjøre emner tilgjengelige, sende e-poster, publisere oppslag samt publisere innlegg i flere emner samtidig. Med Qwickly får studentene kontakt med hverandre, og dermed kommuniserer de også lettere i grupper.

Du kan bruke Qwickly til å gjøre vanlige emneoppgaver og laste opp skyinnhold. Du kan også lage oppgaver og la studentene sende inn arbeidet sitt via skytjenester, for eksempel Google Dokumenter.

Mer om hvordan studenter bruker Qwickly


Bruk av modulen

Hvis Qwickly distribueres som et verktøy, må du velge lenken for å åpne Qwickly-modulen. Disse funksjonene er tilgjengelige i Qwickly-modulen:

 • Emnetilgjengelighet: Velg emners tilgjengelighet. Listen over emner kontrolleres av systemadministratoren.
 • Publiser oppslag: Publiser oppslag i emner og organisasjoner.
 • Send e-post: Send e-post til emner og organisasjoner.
 • Legg ut innhold: Publiser lenker eller dokumenter i områder for skylagring i emner og organisasjoner.
 • Post Link: Publiser nettadresser i emner og organisasjoner.
 • Opprett oppgave: Opprett skyoppgaver i emner og organisasjoner
 • Ikke vurdert: Her ser du antallet elementer som er sendt inn, men ikke er vurdert ennå.

Om dette tallet reflekterer Ikke vurdert-området i emnet, avhenger av hvor mange innsendinger du tillater.


Bruk modulen for å legge til skyfiler

 1. Velg Legg ut innhold. i Qwickly-modulen.
 2. Et nytt vindu åpnes. Der kan du skrive inn et navn og en beskrivelse for filen.
 3. Velg hvor filen skal lagres – enten hos en skytjenesteleverandør eller på datamaskinen din.
  • Hvis du velger en skyleverandør, må du skrive inn brukernavnet og passordet ditt.
 4. Velg en fil og hvor du vil at den skal vises i emnet ditt.
 5. Velg Send.

Legg til skyfiler i emner

 1. Gå til området hvor du vil at filen skal vises, i et emne.
 2. Velg Bygg innhold > Qwickly Upload Cloud Content.
 3. Skriv inn et navn og en beskrivelse for filen.
 4. Velg hvor filen skal lagres – enten hos en skytjenesteleverandør eller på datamaskinen din.
 5. Velg en fil.
 6. Velg om filen skal vises nå eller ikke samt om antallet visninger skal spores.
 7. Velg Send.

Når du har sendt elementet, vises det på innholdslisten.


Opprett oppgaver med Qwickly

Det finnes to metoder for å opprette oppgaver i Blackboard Learn-emner med Qwickly.

I en skyoppgave brukes det skybaserte dokumentet ditt som det elementet studentene velger i et innholdsområde. Du oppretter skyoppgaver på Qwickly Cloud Assignment-siden. Skyoppgaver er utformet for å la studentene kunne sende inn arbeidet sitt som skybaserte filer også. Studentene kan også laste opp filer fra datamaskinene sine, men de har ikke tilgang til redigeringsprogrammet, så de kan ikke sende inn ekstra innhold sammen med oppgavene sine. Skyoppgaver vises med et skyikon i innholdsområder, sånn at studenten ser at de er lagret utenfor emnet.

Når du oppretter oppgaver direkte i et Blackboard Learn-emne via Opprett oppgave-siden, oppretter du integrerte oppgaver. Dette betyr at du bruker Blackboards programvare til å legge til innhold og velge innstillinger. Med Qwickly kan du sette inn skyfiler i redigeringsprogrammet for en oppgave, men filene vises som lenker studentene må velge for å kunne se dem, i stedet for at de åpnes automatisk. Integrerte oppgaver vises som normale elementer i innholdsområdet – med ikoner som illustrerer innholdstypen.

Opprett skyoppgaver

 1. Velg Qwickly Cloud Assignment i Vurderinger-menyen i et innholdsområde.
 2. Skriv inn et navn samt instruksjoner.
 3. Velg lagringssted for filen du vil legge til i denne oppgaven.
 4. Finn filen, og legg den til.
 5. Velg innstillinger for oppgaven – for eksempel maksimalt antall mulige poeng og leveringsfrist.
 6. Velg Send for å lagre oppgaven.

Studentene kan sende inn skyoppgaver via modulen eller ved å velge skyoppgavelenken i et innholdsområde. De velger sin egen skybaserte fil for å legge den ved som innsendingen sin for oppgavene.

Opprett integrerte oppgaver

Du kan bruke verktøyet for nettfletting i redigeringsprogrammet for å legge til skybaserte elementer i integrerte Blackboard Learn-oppgaver.

 1. Åpne Nettfletting-menyen i redigeringsprogrammet for å se alle alternativene.
 2. Velg Qwickly Link Cloud File.
 3. I vinduet som åpnes, finner du frem til filen.
 4. Skriv inn tekst for lenken til filen.
 5. Velg Send for å sette inn lenken i innholdsredigeringen.

Filen din vises i området for oppgaveinnsending hvis du bruker den til å lenke til en skyoppgave. Hvis studenter vil sende inn skybaserte filer som en del av en integrert Blackboard-oppgave, må de på lignende måte bruke modulen eller verktøyet for nettfletting i redigeringsprogrammet