Du kan bruke Kaltura-integreringer for å presentere rikt medieinnhold i emnene dine. Du kan også bruke Kaltura som vert for videoer, bilder og lydfiler og dele dette med emnemedlemmer.

Det spiller ingen rolle om du undervisere i Original- eller Ultra-emnevisningen – eller om du bruker begge. Du har alltid tilgang til Kaltura-mediekontoen din.

Sjekk ut Kalturas kunnskapsbase for LM- integreringer.

Sjekk ut Kalturas hjelpesider for Blackboard.


Om Kaltura

Kaltura My Media

Kaltura My Media er den personlige lagringsplassen din. Her kan du legge til, organisere og fjerne video-, lyd- og bildefiler mens du forbereder innhold for studentene. Når du er klar, kan du legge til innholdet i emnet, slik at alle studenter og andre emnemedlemmer får tilgang til det.

Kaltura Media Gallery

Kaltura Media Gallery er en delt lagringsplass for medieinnhold i emnet ditt. Du kan bruke Media Gallery som vert for videoer, som studentene kan se på og lære fra. Du kan også legge til videoer fra Media Gallery direkte på Emneinnhold-siden, slik at studentene ikke trenger å søke etter relevant innhold.

Kaltura Video Quiz

Kaltura Video Quiz er en video hvor seeren blir vist spørsmål under avspilling av videoen. Videoen fortsette å spille når seeren svarer på spørsmålet.


Legg til Kaltura-innhold i emner

Opprett innhold

Velg Bygg innhold i et innholdsområde, en læringsmodul, en læreplan eller en mappe for å åpne menyen.

Velg et Kaltura-menyelement for å legge til en lenke til det.

  • Kaltura Media Gallery
  • Kaltura Add Media
  • Kaltura Video Quiz

I redigeringsverktøyet

Du kan også legge til Kaltura-innhold direkte i redigeringsverktøyet i oppgaver, prøver og dokumenter i emnet ditt.

  1. Velg Nettfletting i redigeringsverktøyet.
  2. Velg Kaltura Media.
  3. Velg filen din, og legg den til.