Med gjenbrukbare objekter kan du bruke og dele emneelementer som er lagret i Mitt innhold, på nytt. Det går fort å opprette gjenbrukbare objekter og finne dem i henhold til kategorier. Du kan legge til gjenbrukbare objekter i mange områder i emnet.

Institusjonen avgjør om du kan opprette og finne gjenbrukbare objekter.


Opprett gjenbrukbare objekter

 1. Velg Mitt innhold-fanen, og gå til emne-innholdsmappen du vil opprette det gjenbrukbare elementet i. Hvis du åpner Mitt innhold via emnets kontrollpanel, får du ikke tilgang til Bygg-listen eller de seks kategoriene med gjenbrukbare objekter.
 2. Hold markøren over Bygg, og velg en gjenbrukbare objekttype.

  Mer om typer gjenbrukbare objekter

 3. Skriv inn et navn på Opprett gjenbrukbart objekt-siden. Dette blir filnavnet i Mitt innhold
 4. Skriv inn informasjon i Innhold-boksen. Alternativt kan du bruke alternativene i redigeringsverktøyet til å formatere teksten samt legge til filer, nettlenker, multimedieinnhold og nettflettingsinnhold. Filene du laster opp fra datamaskinen, lagres i samme mappe i Mitt innhold.

  Redigeringsprogrammet er ikke tilgjengelig for det gjenbrukbare Ekstern lenke-objektet.

 5. Velg Send.

Det gjenbrukbare objektet vises i den valgte mappen i Mitt innhold. Systemet legger til .html-utvidelsen i filnavnet for alle objekter, bortsett fra eksterne lenker. Vær oppmerksom på at alle gjenbrukbare objekter har det samme i ikonet i mappelisten for Mitt innhold, bortsett fra eksterne lenker.


Se en liste over gjenbrukbare objekter

I katalogen over læremateriell kan du se hele samlingen av gjenbrukbare objekter du har opprettet, og de som er delt med deg av andre brukere ved institusjonen din.

 1. Gå til Mitt innhold.
 2. Velg pilen for å utvide menyen Hopp til….
 3. Velg pilen for å utvide Læremateriell-delen.
 4. Velg Vis katalog.
 5. Du kan se kategoriene for gjenbrukbare objekter i Bla gjennom gjenbrukbare objekter-delen. Utvid en kategori for å se en liste over gjenbrukbare objekter. Du kan kanskje ikke se eksterne lenker. I Mitt innhold vises eksterne lenker bare i mappen du opprettet dem i.

  Du kan ikke legge til gjenbrukbare gjenstander i emnet ditt fra dette området.


Tillat at andre kan finne de gjenbrukbare objektene dine

Hvis du vil dele gjenbrukbare objekter i Mitt innhold, må du angi tillatelser for de spesifikke gjenbrukbare objektene eller de tilhørende mappene. Når du angir tillatelser, må du velge hvilke brukere eller grupper som skal ha tilgang til elementene og mappene, og du må avgjøre tilgangsnivået – lese, skrive, fjerne eller administrere.

Du kan for eksempel starte med bare å gi lesetillatelser. Deretter kan du opprette en mappe som bare skal brukes til samarbeid, og gi ønskede brukere lese- og skrivetillatelser. Deretter kan brukerne med lese- og skrivetillatelser tilpasse det gjenbrukbare objektet ved å laste opp nye filer og mapper og redigere informasjonen.

Mer om tillatelser


Rediger og slett gjenbrukbare objekter

Du kan redigere de fleste gjenbrukbare objekter i Mitt innhold ved hjelp av Rediger i Blackboard-alternativet. Velg Overskriv URL-adresse og endre adressen for eksterne lenker. Endringer du gjør i Mitt innhold for de gjenbrukbare objektene i Eksterne lenker og Oppgave, gjenspeiles i alle emner. Endringer du gjør i de gjenbrukbare objektene i Vurderingssenter, Diskusjonsemne, HTML-objekt og Emneinnhold, gjenspeiles ikke der lenkene allerede vises i emner. Endringer du gjør, gjelder når du legger dem til i emner i fremtiden.

Hvis du har lagt ved en fil i et gjenbrukbart objekt, kan du oppdatere den i Mitt innhold ved hjelp av Overskriv-funksjonen for filen. Den nye filen vises i det gjenbrukbare objektet i emnet, så lenge filformatet er det samme. Hvis du for eksempel opprinnelig la ved en PNG-fil, må du overskrive med en ny PNG-fil.

Hvis du sletter et gjenbrukbart objekt det er lenket til, fra emnet ditt, slettes det ikke fra Mitt innhold. Lenken til det gjenbrukbare objektet i emnet er slettet.

Hvis du vil slette et gjenbrukbart objekt fra Mitt innhold, og det finnes en lenke til det i emnet, vises det en advarselsmelding om at slettingen ødelegger eksisterende lenker. Du kan bruke 360°-visning-rapporten for å se hvor lenken er, før du sletter den.