Enestående nettemner begynner med enestående innhold som presenteres på en måte som reduserer hindringer for forståelsen.

Når du designer innhold på en effektiv måte, kan du få det til å se mer appellerende og engasjerende ut. Godt designet innhold bør ha følgende karakteristikker:

 • Lett å lære: Hvor raskt kan nye studenter navigere gjennom emnet mens de lærer seg materialet?
 • Effektivt å bruke: Hvor raskt kan studentene utføre oppgaver når de er kjent med emneoppsettet?
 • Subjektivt tilfredsstillende: Hvor godt liker studentene å jobbe med emnematerialet?
 • Brukervennlig: Kan brukere med ulik grad av ferdigheter, erfaring, kunnskap, språkferdigheter, maskinvare og konsentrasjonsnivå lett bruke emnet ditt?
 • Tilgjengelig: Personer med funksjonshemminger bør få samme grad av informasjon, tjenester og bruk som personer uten funksjonshemminger. Er emnet ditt like tilgjengelig for alle?

Effektivt design kan også innebære et enkelt og stilrent utseende. Et stilrent og enkelt design kan være både visuelt tiltrekkende og slagkraftig.

Godt designede emner krever planlegging. Du må ikke bare tenke på det visuelle designet, men også på skrivestilen, tonen, måten informasjonen presenteres på, og tilgjengeligheten.


Fokuser på tilgjengelighet

Når du forbereder innhold til et nettemne, bør du huske på at ulike studenter har forskjellige behov. Det kan hende at de fleste i klassen du underviser, ikke har noen former for fysiske funksjonshemminger. Men kanskje en av studentene er blind, døv eller har konsentrasjonsvansker.

Tim Berners-Lee, personen som fant opp Internett, sa at det som gjør nettet så kraftig, er hvor universalt det er. Og at et essensielt aspekt er at det er tilgjengelig for alle – uavhengig av funksjonshemminger. Det samme bør være tilfellet med nettemnet ditt.

Vi i Blackboard fokuserer på å levere tilgjengelige apper, slik at selve miljøet er så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Ved å følge noen få enkle retningslinjer kan du gi samme grad av opplæring til alle.

 • Sørg for at informasjonen er satt opp på en solid og logisk måte.
 • Hold layouten ren og enkel. Bruk samme layout på så mange sider som mulig, så brukerne vet hva de kan forvente.
 • Bruk CSS-teknologi. CSS brukes for å skille innhold fra strukturen på siden, så nettsider blir mer tilgjengelige for personer som bruker skjermlesere eller spesialiserte nettlesere. CSS styrer hvordan sider ser ut.
 • Velg fargekombinasjoner med høy kontrast til tekst, bakgrunner og grafikk. Hold bakgrunnen enkel. Hvitt fungerer best med tekst i en mørk farge.
 • Legg til alternativ tekst som beskriver bilder for personer som bruker skjermlesere eller bruker nettstedet med bilder slått av. Legg til alternativ tekst for alle bilder, med følgende to unntak:
  • Hvis teksten rundt bildet formidler meningen med bildet
  • Hvis bildet ikke er nødvendig for å forstå meningen (for eksempel i punklister)
 • Lag lenker som er signifikante uten innholdet rundt. Unngå lenker med vag tekst, for eksempel «klikk her».
 • Bruk HTML som oppfyller W3C-spesifikasjonene. Sjekk at sidene dine oppfyller W3C-standardene. Ideelt sett bør du få personer med funksjonshemminger til å teste emnet ditt og gi deg tilbakemelding. Du kan bruke disse nettbaserte tilgjengelighetsverktøyene:
  • Med alternativsverktøyet for brukergrensesnitt fra skaperne av A-Checker-tilgjengelighetskontrollen kan du bruke alternativer for brukergrensesnitt til å forbedre eller forbedre nettstedets brukervennlighet, fleksibilitet og tilgjengelighet ved å gjøre det mulig å tilpasse og kontrollere sider ved nettsteder uten at det er nødvendig med mer programvare eller verktøy.
  • WAVE Accessibility Tool er et gratis nettbasert verktøy som gjør det raskt og effektivt å vurdere tilgjengeligheten for nettinnhold.

Tekst for nettet

Når du forbereder innhold til et nettemne, kan det hende du oppdager at du allerede har materiell du vil ta med i Blackboard Learn. Sannsynligvis må du redigere slikt materiell noe for å klargjøre det for nettet og hjelpe studentene til å få maksimalt utbytte av det.

Det er ganske annerledes å lese nettinnhold enn trykt materiell. I en undersøkelse Jakob Nielson utførte i 1997, viste det seg at ca. 80 % av testbrukerne skummet gjennom nettsider. Bare 16 % leste innholdet ord for ord.

Studien viste også at de fleste leste i et «F»-mønster. Først leste de den øverste delen av siden. Deretter hoppet de flere linjer nedover og leste horisontalt på nytt, før de skummet vertikalt gjennom den venstre delen av siden.

Hva kan du lære av lesevanene til disse testbrukerne? For det første bør du legge den viktigste informasjonen i de første to avsnittene. Hvis studentene slutter å lese der, har de i alle fall fått med seg de viktigste konseptene du vil formidle. Studenter med kognitive utfordringer slutter kanskje å lese før de har kommet gjennom siden, og en slik struktur på innholdet gagner dem.

I denne tabellen ser du flere retningslinjer fra Jakob Nielsons nettsted.

Retningslinjer fra Jakob Nielson
Retningslinjer Beskrivelse
Legg til rette for lesere som skumleser
 • Presenter informasjon i blokker.
 • Legg ord som formidler informasjon i underoverskrifter og avsnitt.
 • Bruk punktlister til å bryte opp innhold ytterligere.
 • Bruk korte setninger.
Lag godt strukturerte avsnitt.
 • Presenter én idé per avsnitt. Begrens hvert avsnitt til mellom to og fire setninger.
 • Plasser den viktigste informasjonen i den første setningen, og følg deretter opp med detaljene.
Reduser ordantallet.
 • Bruk 50 % færre ord enn du ville ha gjort i trykt format.
 • Hvis en side er lengre enn to til tre skjermhøyder, bør du dele den opp i flere kortere sider.
Fremhev nøkkelord
 • Bruk farger, fet skrift, kursiv eller ulike skrifttyper, men med måte.
 • Unngå å bruke for mye STORE BOKSTAVER, noe det er vanskelig å lese.
 • Unngå understreking. Studentene kan tro at understreket tekst er lenker.
Bruk en naturlig tone
 • Skriv som du snakker – uformelt, men informativt.
 • Bruk personlige pronomen og handlingsfylte verb.
 • Bruk en aktiv tone, så setningene er konsise, flyter godt og er lette å forstå.
 • Unngå sjargong og et unødvendig komplisert eller teknisk språk.

Effektive layouter

Selv om tekstformatet er viktig for at teksten skal være lett å lese, spiller også sidens design og layout en rolle når det gjelder hvor effektivt innholdet er.

Du bør bruke disse prinsippene når du designer sider:

 • Bruk stilrene og enkle sider. Bruk nok tomrom mellom avsnitt, bilder og andre sideelementer, for å unngå at leserne blir overveldet.
 • Bruk blokkstil for avsnitt. La det være et mellomrom mellom hvert avsnitt, og ikke rykk inn den første linjen.
 • Vær konsekvent. Gjør layouten forutsigbar ved å gjenta designelementer på flere sider. Bruk samme skrifter, farger og overskriftsstiler på alle sider, så studentene blir komfortable og raskere finner informasjon.
 • Bruk overskrifter Plasser informasjonen sammen, og gjør det lettere å skumlese sidene.
 • Bruk konsekvente farger. Unngå å bruke mer enn fem farger. Det kan være effektivt å bruke ulike nyanser av samme fargetone og en eller to uthevingsfarger. Velg farger som gjør innholdet lett å lese. Hvis du er i tvil, bør du bruke svart på hvitt.

Bruk grafiske elementer

Du kan bruke grafiske elementer til å illustrere annet innhold eller som egne læringselementer. Grafiske elementer kan for eksempel inneholde verdifull informasjon i diagrammer, bilder, grafer og eksempler. Du kan bruke bilder til å bedre navigasjonen ved å bruke bannere eller legge inn visuelle hint som hjelper studentene med å orientere seg i emnet ved hjelp av ikoner.

Godt designede grafiske elementer kan hjelpe studentene med

 • å navigere i og finne ulike typer informasjon ved hjelp av visuelle hint
 • å tolke informasjon det er vanskelig å forstå
 • å danne visuelle mentale modeller av materialet som beskrives i teksten
 • å få en bedre forståelse av forholdet mellom ideer og konsepter
 • Du bør ha et formål med grafiske elementer og ikke bare inkludere dem fordi de ser bra ut. Du bør ikke la designet overskygge innholdet, og det er heller ikke lurt å øke nedlastingstiden unødvendig.

I denne listen ser du noen grunnleggende regler for bruk av bilder:

 • Bruk riktig format. Du må lagre bildene dine i et format som er kompatibelt med bruk på nettet. Vanligvis bør du lagre enkle grafiske elementer, for eksempel logoer, diagrammer og skisser, som PNG-filer. JPG-formatet er vanligvis bedre egnet til bilder med skygger eller graderinger. JPG-filer blir også bedre komprimert (for eksempel kan filer på 1500 kB reduseres til 150 kB), men dette kan senke bildekvaliteten noe. Velg det beste formatet for å få bedre bildekvalitet og filer som tar mindre plass.
 • Vær forsiktig med animasjoner. Det kan være svært effektivt å bruke animasjoner til å demonstrere konsepter og prinsipper, men de blir ofte brukt for mye. Pass på at eventuelle animasjoner ikke trekker oppmerksomheten bort fra materiellet, samt at du har tillatelse til å bruke dem.
 • Unngå bakgrunnsbilder. Bruk en hvit eller lys farge som bakgrunn sammen med mørk tekst, i stedet for å bruke bakgrunnsbilder. Det er lettere å lese innhold med høy kontrast mellom bakgrunnen og teksten.
 • Følg med på filstørrelsen. Sider med mange og store bilder kan se flotte ut, men de fører ofte til frustrasjon hos brukerne når de må vente på at bildene lastes inn.
 • Beskjær bildene. Mindre bildestørrelser har maksimal virkning og kortere nedlastingstid.

Reduser emnestørrelsen

Vær oppmerksom på størrelsene på emnene du lager – det kommer Blackboard-administratoren til å sette pris på! Det kan hende at institusjonen du tilhører, har størrelsesgrenser for emner. Du kan redusere størrelsen på opplastede filer mens du lager innhold for å holde deg innenfor grensen hele semesteret. Disse anbefalingene kan hjelpe deg med å spare diskplass på institusjonens server. Det kan hende at institusjonen du tilhører, har flere retningslinjer du må følge.

Video: Du kan lenke til videoer i stedet for å laste opp videofilene dine i emnet. Du kan i stedet laste opp videoene dine til YouTube, Vimeo eller en egen medieserver på universitetsområdet og deretter lenke til dem fra emnet ditt. Vær oppmerksom på regler om åndsverk. Det kan for eksempel hende at det ikke er lovlig å ha en video fra National Geographic på Vimeo selv om du har lisens til å bruke den i et emne.

Bruk nettfletting: Last opp lysbildepresentasjoner til SlideShare, video til YouTube eller bilder til Flickr©. Du kan bygge inn disse elementene i Original-emnet ditt med nettflettingsverktøyet i Blackboard Learn.

Emnefiler eller Mitt innhold: Se etter store filstørrelser eller ubrukte filer og mapper du kan slette.

Reduser filstørrelser: Før du laster opp filer, bør du prøve å redusere størrelsen på dem:

 • Microsoft Office-filer: Bruk verktøyene som er tilgjengelige i Microsoft Office, til å redusere filstørrelsen på lysbildepresentasjoner og Word-filer. Du finner Reduser filstørrelse-alternativet i Fil-menyen. Du kan også lagre filer som PDF før du laster dem opp, noe som ofte gjør dem mindre og skrivebeskyttet.
 • Bilder: Bruk et bildeprogram til å endre størrelsen på bilder som skal vises på skjermer, før du laster dem opp. Du kan også bruke en nettjeneste, for eksempel Shrink Pictures eller picresize®.
 • Lyd: Bruk programvare til å resample eller trimme lydfiler for å redusere størrelsen på dem.