Hva er fordelene med anonym vurdering?

Du kan aktivere anonym vurdering i opprettingsfasen for å fjerne muligheten for at vurderinger av viktige oppgaver blir påvirket av forutinntatte meninger.

Når det er ekstra viktig at vurderingene dine er rettferdige og upartiske, kan du bruke funksjonen for anonym vurdering. Du får ikke vite hvem som har sendt inn oppgaven, så du blir ikke påvirket av tidligere prestasjoner, deltakelse i klassen, konflikter, rase, kjønn eller oppfattelsen din av studentenes evner. Denne fremgangsmåten kan også bidra til å forbedre forholdet mellom studenter og lærere fordi studentene kan være sikre på at vurderingene deres ikke påvirkes av forutinntatte meninger.Aktiver anonym vurdering

Når du vurderer oppgaver, kan du skjule studentnavn når som helst i løpet av vurderingsprosessen. Men hvis du aktiverer anonym vurdering når du oppretter en oppgave, blir studentene varslet når de åpner den. Du kan også be studenter om å la være å ta med informasjon som kan identifisere dem, for eksempel ved ikke å skrive navnet sitt på filene de legger ved oppgaver.

Merk av for Aktiver anonym vurdering i Vurderingsalternativer-delen på Opprett oppgave-siden. Velg deretter når studentene ikke skal være anonyme lenger.

 1. På en bestemt dato: Skriv inn datoen du vil deaktivere anonym vurdering. Systemet begynner automatisk å fjerne anonymiteten før utløpet av den aktuelle datoen.
 2. Etter at alle innsendinger er vurdert: Oppgi en innleveringsfrist. Når studentene har har sendt inn forsøkene sine, leveringsfristen er passert og du har vurdert forsøkene, blir studentenes anonymitet fjernet.

Du kan når som helst fjerne avmerkingen for Aktiver anonym vurdering for å deaktivere anonym vurdering. Du kan slå anonym vurdering av og på helt til en student sender inn et forsøk. Etter at den første innsendingen er mottatt, kan du bare slå alternativet av. Hvis du vurderer noen forsøk anonymt og så deaktiverer innstillingen for anonym vurdering, spores ikke elementene du har vurdert med navn, som «Vurdert anonymt».


Varslinger for anonym vurdering

Du blir varslet når det finnes innsendinger for oppgaver som kan vurderes anonymt. Varsler vises i disse områdene:

 • Ikke vurdert-siden – brukernes anonymitet bevares i listen
 • Ikke vurdert- og Varsler-modulene
 • E-postvarslinger som sendes enkeltvis
 • SMS-, tale- og daglig sammendrag-varslinger

Åpne anonyme innsendinger

Du kan åpne innsendte oppgaver som skal vurderes anonymt, i vurderingssenteret eller på Ikke vurdert-siden.

 1. Vurderingssenter: Når leveringsfristen for en oppgave er passert eller alle forsøk er sendt inn, kan du gå til oppgavekolonnen og velge Vurder forsøk.
 2. Ikke vurdert-siden: Filtrer elementer som må vurderes, så du bare ser oppgaven du vil vurdere. Velg Vurder alle brukere i oppgavemenyen for å begynne vurderingsprosessen.

Begge tilgangsalternativene tar deg til Vurder oppgave-siden, der du kan se innsendinger og vurdere som normalt.

Mens du går fra student til student, blir brukernavn byttet ut med «Anonym student». Du kan også se hvor mange elementer som kan vurderes, køen inneholder. Når anonym vurdering er deaktivert, vises vurderingene i vurderingssenterkolonnen.


Flere anonyme forsøk

Når du tillater flere anonyme forsøk, trenger du kanskje ikke å vurdere alle. Når du velger å vurdere anonymt, skjules forsøk og studentenes navn. Hvis du velger å bruke enten første eller siste forsøk for vurderingen, kan du ikke se hvor mange forsøk studenten har sendt inn. Når du begynner å vurdere fra vurderingskolonnen, kan du enkelt se hvilke forsøk som blir regnet som en del av studentens vurderinger.

Velg Vurder forsøk i menyen for vurderingskolonnen. Gå til forsøk som bare vises med Ikke vurdert-ikonet, ved siden av Anonym student.

Forsøk som ikke er en del av beregningene av en students vurdering, vises med Inngår ikke studentens vurdering-ikonet, og du trenger ikke å vurdere dem.

Hvis du begynner å vurdere på Ikke vurdert-siden, ser du bare forsøk som må vurderes basert på hvilke forsøk du velger å vurdere først og sist.. Du kan velge å se alle forsøk. Studentenes navn og forsøksstatus er skjult.

Mer om ikke vurdert-siden

Flere forsøk med anonym vurdering

Tillat ytterligere forsøk vises bare hvis en student allerede har sendt inn det maksimale antallet forsøk som er tillatt for den oppgaven. Du kan fortsette å gi muligheter til å sende inn forsøk på nytt hver gang en student når det maksimale antallet. Du trenger ikke å vurdere tidligere forsøk for å tillate at en student kan sende inn på nytt.

Det er mulig å gi studenter flere forsøk for anonyme oppgaver også. Du kan se studentenes navn, men ikke innsendingene deres eller hvor mange forsøk de har igjen. Forespørselen din ignoreres hvis det er igjen forsøk.

Du kan alternativt velge Ignorer forsøk for å ignorere forsøkets poengsum i vurderingsberegningene og ikke telle den mot det maksimale antallet forsøk.


Send påminnelser om manglende emnearbeid

I kolonnene i vurderingssenteret kan du sende påminnelser på e-post til studenter og gruppemedlemmer som ikke har sendt inn emnearbeid. Studentene får en systemgenerert e-post som inneholder informasjon om emnet, emnearbeidet og eventuelt leveringsdatoen. Når e-poste er sendt, ser du en melding øverst på skjermen.

Du kan også sende påminnelser for oppgaver med anonym eller delegert vurdering. For å beskytte studentenes anonymitet er navnene og forsøksstatusene deres skjult.

Du ser ikke dette menyvalget hvis institusjonen bruker en eldre versjon av Blackboard Learn.


Bevis for anonym vurdering

Institusjoner trenger en løsning for å bekrefte at bestemte oppgaver er vurdert anonymt.

Du og administratorene kan bekrefte at anonym vurdering var aktivert da du vurderte oppgavene. Selv etter at anonymitet er deaktivert, vises bekreftelsen på forsøksskjermen for vurderingen samt i loggen i vurderingssenteret.

Studentene blir informert om at oppgavene deres skal vurderes anonymt, på Opplastingsoppgave-siden. De blir bedt om ikke å ta med informasjon som kan identifisere dem, i oppgavene sine.

Gjennomgå innsendingshistorikk-siden eller i Mine resultater ser studentene Vurdert anonymt-ikonet for oppgaver som er vurdert anonymt.


Anonymitet i vurderingssenteret

Studentenes identitet beskyttes når du bruker anonym vurdering:

 • Poengsummer fra anonymt vurderte oppgaver brukes ikke i beregnede kolonner før du deaktiverer anonymiteten.
 • Anonymt vurderte oppgaver vises ikke i rapporter i vurderingssenteret før du deaktiverer anonymiteten.
 • Kolonner for anonymt vurderte oppgaver kan ikke velges når du laster ned data fra vurderingssenteret.