Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. ltra">Lærere har alltid tilgang til oppgaver i Ultra-emnevisningen.

Før du tilordner gruppearbeid

Du vil ikke at studentene skal se på gruppearbeid som mye jobb. Hvis ikke gruppearbeid bidrar til å fremme læringsmålene og gi verdi, bør du vurdere andre undervisningsteknikker. Du bør bare bruke gruppearbeid for prosjekter der enkeltstudenter ikke kan oppnå like gode resultater og fullføre innen den angitte tidsperioden på egen hånd.

Forskningsresultater viser at studenter jobber hardere når andre regner med dem. For å tilrettelegge for slik gjensidig avhengighet kan du opprette gruppeoppgaver som krever at studentene deler opp arbeidet om å nå målet, stille spørsmål ved og utfordre hverandres ideer og dele tilbakemeldinger og oppmuntring.

Før du innlemmer gruppearbeid i emnet ditt, bør du stille deg selv disse spørsmålene:

 • Kommer gruppearbeidet til å fremme emnemålene mine?
 • Hvilket innledende materiell eller informasjon om grupperessurser kan jeg oppgi for å sørge for at studentene oppnår gode resultater?
 • Hvordan skal gruppene dannes?
 • Skal studentene være involvert i planleggingen av gruppene?
 • Hvordan skal jeg vurdere studentenes læring og opprettholde hver students individuelle ansvar? Skal jeg kreve at gruppen leverer en gruppeoppgave?
 • Hvordan kommer jeg til å takle spørsmål og problemer?

Kilde: «44 Benefits of Collaborative Learning.» gdrc.org Ingen dato. Web. 3. januar 2020.

Opprett gruppeoppgaver

Du kan sørge for at studentene samarbeider og kommuniserer ved å bruke gruppeverktøyet og gruppeoppgaver til å bygge opp et interaktivt miljø på nettet.

Mer om hvordan du oppretter grupper

Du kan opprette gruppeoppgaver og publisere dem til én eller flere grupper i emnet ditt. Hver gruppe sender inn én gruppeoppgave, og alle gruppemedlemmene får den samme vurderingen. Du kan opprette én oppgave og tildele den til alle grupper eller lage flere forskjellige oppgaver og tildele dem til spesifikke grupper. Bare du og medlemmene av gruppen har tilgang til oppgaven.

Før du starter

 • Det må finnes en emnegruppe for at du skal kunne opprette gruppeoppgaver for den.
 • Studenter som er tilknyttet flere grupper som mottar den samme oppgaven, kan sende inn flere forsøk for denne oppgaven. Du må kanskje gi disse studentene en totalvurdering for oppgaven.
 • Studenter som ikke var påmeldt da en gruppeoppgave ble sendt inn, har ikke tilgang til den aktuelle innsendingen. Disse studentene kan bare se at innsendingen er gjort.
 • Studenter du fjerner fra en gruppe, kan ikke se gruppeoppgavene. De kan åpne innsendingene sine i Mine resultater.
 • Hvis du redigerer oppgaven mellom opprettelsen og leveringsfristen, kan hele gruppen miste alt arbeidet de har gjort.
 • Hvis du sletter en gruppe fra oppgaven etter at studentene har begynt et forsøk, men før det er sendt inn, mister de tilgangen til oppgaven og alt arbeidet de har gjort.

Du oppretter gruppeoppgaver på samme måte som du oppretter oppgaver studentene må gjøre individuelt. Når du oppretter gruppeoppgaver, opprettes en vurderingskolonne automatisk. Du kan opprette gruppeoppgaver i innholdsområder, læremoduler, læreplaner og mapper. Gruppeoppgaven vises i emneområdet du opprettet det i, og på gruppens startside.

Gå til Innsendingsdetaljer-delen på Opprett oppgave-siden for å levere oppgaver til grupper.

 1. Velg Gruppeinnsending.
 2. Velg gruppen eller gruppene som skal få denne oppgaven, i Elementer som kan velges-feltet. Velg høyrepilen for å flytte utvalget inn i Valgte elementer-feltet. Du kan velge flere grupper samtidig på en Windows-datamaskin ved å trykke på og holde inne Shift-tasten og velge gruppene. Du kan velge grupper som ikke er oppført etter hverandre, ved å holde Ctrl-tasten inne og velge de ulike gruppene. På Mac må du trykke på Kommando-tasten i stedet for Ctrl-tasten. Bruk Velg alle-funksjonen hvis du vil velge alle gruppene.
 3. Velg antall forsøk. Du kan tillate mer enn et forsøk for en gruppeoppgave.