Denne informasjonen gjelder bare for Original-opplevelsen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Få tilgang til prøver

Du får tilgang til prøver fra kontrollpanelet. Velg lenken til overskrift nummer 4 under Emneverktøy, og velg deretter Prøver, undersøkelser og spørsmålsbank.


Opprett prøver

 1. I Prøver, undersøkelser og spørsmålsbank velger du lenken til overskrift 3 under Prøver.
 2. Velg Opprett prøve-lenken.
 3. Finn Navn-redigeringsfeltet. Dette er navnet på den nye prøven. Trykk på Tab-tasten for å gå videre til Beskrivelse-feltet med utvidede redigeringsalternativer.
 4. Trykk på Tab-tasten to ganger fra Beskrivelse for å komme til Avbryt-knappen. Trykk på Tab-tasten for å gå til Send, og trykk på Enter for å opprette prøven. Dette åpner Prøvelerret-siden. På denne siden kan du legge til spørsmål og administrere poengverdiene deres.
 5. Finn Opprett spørsmål-overskriften, og trykk på Enter for å åpne menyen.

  Hvis du vil bruke et spørsmål på nytt, kan du trykke på Tab-tasten for å gå til Gjenbruk spørsmål.

 6. Velg spørsmålstypen fra menyen som vises.

Når du oppretter eller redigerer et spørsmål, kan fokuset sitte fast på Riktig respons-feltet. I så fall må du dobbelttrykke på pluss-tasten på det nummeriske tastaturet og trykke på E-tasten for å flytte fokuset til redigeringsfunksjonen for Tilbakemelding på feil respons.


Tips for beregnede formler

Du trenger hjelp fra en seende for å redigere formler. Selv om det er mulig å sette inn symboler, er det ikke mulig å bruke JAWS til for eksempel å redigere telleren og nevneren for en brøk.

Det er en verktøylinje mellom spørsmålstekstboksen og formeltekstboksen som du kan bruke til å sette inn symboler i formelen din. Selv om mange av disse knappene er merket, er ikke det samme tilfellet med menyknappene som viser flere symboler, og JAWS leser opp disse som «Unlabeled x» der x er et vilkårlig tall. Følgende er en liste over knappene på verktøylinjen. Det står (umerket) i begynnelsen av linjen for umerkede knapper:

 • Kvadratrot
 • (Umerket) hakeparenteser, loddrette streker.
 • Matrise med 3 rader, 3 kolonner med parentes
 • (Umerket) Alternativer for matrisen: legg til / fjern kolonner og rader.
 • Multiplikasjonstegn
 • (Umerket) Flere matematiske tegn: Pluss, minus, pluss eller minus.
 • Tallet pi
 • (Umerket) Flere irrasjonale tall: e.
 • (Umerket) Flere greske bokstaver.
 • Stor omega
 • (Umerket) Flere store greske bokstaver.
 • (Umerket) Flere geometriske symboler.
 • (Umerket) Flere redigeringskontroller – klipp ut.

Tips for flervalg med ett eller flere riktige svar

Når du trykker på Tab-tasten, flyttes fokuset vanligvis mellom valgknappen og redigeringsfunksjonen for et svar. Av og til kan fokuset bli sittende fast i redigeringsfunksjonen for de ulike svarene. Dette betyr at du ikke kan bruke Tab-tasten til å gå til neste kontroll.

Hvis dette skjer, må du fokusere på Korrekt-valgknappgruppen. Trykk på Tab-tasten herfra for å skrive inn det riktige svaret. Den riktige valgknappen fokuseres som standard. Når du har skrevet svaret, trykker du Shift + Tab-tasten for å gå tilbake gruppen med valgknapper. Bruk nedoverpilen for å markere det neste riktige svaret. Når du trykker på Tab-tasten herfra, flyttes fokuset til redigeringsfunksjonen for neste svar.

Gjør dette til du har oppgitt alle svarene. Trykk deretter på Shift + Tab for å gå tilbake til valgknappene, og velg det riktige svaret på nytt ved hjelp av piltastene.

Eksempel:

 1. Finn Spørsmålstittel-redigeringsfeltet. Skriv inn en tittel.
 2. Trykk på Tab-tasten til du kommer til Spørsmålstekst-feltet. Skriv inn spørsmålsteksten.
 3. Trykk på Tab-tasten til du kommer til Nummerering av svar. Ta et valg.
 4. Dette spørsmålet har ett riktig svar og ett mindre riktig svar. Merk av for Tillat delvis studiepoengtildeling. Når du merker av i boksen, vises Tillat negative poengsum for feil svar-avmerkingsboksen. Ikke merk av i denne boksen. Det kommer ikke til å være noen negative poengsummer.
 5. Trykk på Tab-tasten til du kommer til Antall svar. Standad bør være 4. Dette spørsmålet har 4 svar.

Når du trykker på Tab-tasten, fokuseres det på en gruppe valgknapper som utpeker ett av de fire spørsmålene som riktig. Svarene er nummerert – uavhengig av om de var angitt med bokstaver tidligere.

Du kan som regel fokusere på redigeringsfunksjonen for dette svaret ved å trykke på Tab-tasten. Av og til blir fokuset sittende fast på den første valgknappen i gruppen.

Det riktige svaret for dette spørsmålet er #1. Denne alternativknappen er avmerket som standard. Hvis Tab-tasten ikke fungerer som den skal, må du trykke på pluss-tasten på talltastaturet raskt to ganger for å slå av skjemamodus. Trykk på E-tasten, og du kommer til redigeringsverktøyet for svar #1. Trykk på Enter for å aktivere skjemamodus igjen, skriv inn svaret og trykk på Tab-tasten. Hvis fokuset flytter seg til neste valgknapp, er alt i orden. Ellers må du dobbelttrykke på pluss-tasten på talltastaturet igjen og trykke på F til du hører «Correct 2 radio button not checked».

Trykk på E-tasten for å hoppe til redigeringsfunksjonen for svar 2.

Skriv inn et tall i Poeng-feltet, og gå videre til neste ved å bruke Tab-tasten. Eller følg trinnene som er beskrevet over.

Skriv inn de to siste svarene, og la de delvise poengprosentene være 0.

Når alle svarene er fylt ut, kommer du til Tilbakemelding på riktig respons-feltet. Skriv inn et riktig svar.

Fokuset kan bli sittende fast i Riktig respons-feltet. I så fall må du dobbelttrykke på pluss-tasten på det nummeriske tastaturet og trykke på E-tasten for å flytte fokuset til redigeringsfunksjonen for Tilbakemelding på feil respons.


Tips for ett manglende ord

JAWS uttaler etikettene for alle felt inni Spørsmål-delen når fokuset lander på kombinasjonsboksen Velg etikett for alternativ:

Du vet at du har nådd denne boksen, når du hører noe som dette:

«Required Answer 1 SelectOptionLabel Contains number Case Sensitive Case Sensitive Remove Required Answer 2 SelectOptionLabel Contains integer Case Sensitive Case Sensitive Remove Read Only SelectOptionLabel Combo box»

Det er med denne kontrollen du kan velge om et gitt svar må samsvare nøyaktig med, inneholde eller kopiere innholdet i svarfeltet.

Eksempel:

 1. Trykk på Tab-tasten til du kommer til Spørsmålstittel-feltet. Dette spørsmålet har ingen tittel.
 2. Trykk på Tab-tasten én gang for å komme til Spørsmålstekst-feltet. Skriv inn spørsmålsteksten med et tomt felt. Det tomme feltet kan være i et hvilket som helst format i enkle utfyllingsspørsmål.
 3. Trykk på Tab-tasten til du kommer til Antall svar. Dette spørsmålet har 2 riktige svar. Trykk på nedoverpilen til 2.
 4. Når du trykker på Tab-tasten, fokuseres det på Velg etikett for alternativ-kombinasjonsboksen. Trykk på pilen til du kommer til Inneholder, ettersom begge svarene kommer til å være riktige hvis de inneholder et bestemt ord.
 5. Trykk på Tab-tasten til du kommer til Svar 1-feltet, og skriv inn svaret.
 6. Trykk på Tab-tasten til du kommer til Velg etikett for alternativ for svar 2, og angi verdien til Inneholder.
 7. Skriv inn svaret.

Råd til Fyll inn ett manglende ord

Når du angir riktige svar for et utfyllingsspørsmål, må du bruke oppover- og nedoverpiltastene i stedet for Tab-tasten og Shift+Tab for å bevege deg gjennom skjemakontrollene.

H-tasten er spesielt nyttig her, ettersom overskrifter merker begynnelsen av hvert svars område.


Tips for kortsvar

Fokuset kan bli sittende fast på * Spørsmålstekst-feltet. I så fall må du dobbelttrykke på pluss-tasten på det nummeriske tastaturet og bruke E-tasten, H-tasten eller andre navigasjonstaster for å komme til riktig kontroll.