Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

På wikier kan emnemedlemmer bidra med informasjon og endre sider med emnerelatert materiell, noe som gjør dette til en god metode for deling og samarbeid. Brukerne kan raskt opprette og redigere sider, samtidig som de kan spore endringer og tillegg, og dermed tilrettelegges det for samarbeid mellom flere forfattere. Du kan opprette én eller flere wikier hvor alle emnemedlemmer kan bidra, og wikier hvor spesifikke grupper kan samarbeide.

Alle emnemedlemmer kan bruke wikiverktøyet til å legge inn informasjon, samt ha det som et repositorium for emneinformasjon og kunnskap. Emnewikier er enorme informasjonskilder som utarbeides av emnemedlemmene. Med wikier får brukergrupper et godt fundament for samarbeid og læring. Utvekslingen av informasjon fører til økt sosial interaksjon.

Studentene kan bruke wikier til å samarbeide på delt innhold fra ulike steder og til ulike tider. De kan se tidligere endringer, kommentere innhold eller endringer – også nytt innhold – og revidere eksisterende innhold. På samme måte som for diskusjonstavlen, fungerer du som tilrettelegger i stedet for å måtte legge inn alt emneinnholdet. I motsetning til blogger, som kan være nokså upersonlige, krever wikier en høy grad av samarbeid, i og med at det opprettes lenker mellom og bygges videre på informasjon.

Du kan vurdere wikibidrag eller bare bruke den for å gå gjennom emneinnhold. Uansett kan studenter bidra med flere sider i samme wiki og gjøre så mange revisjoner de vil på sider – uansett hvem som har lagt dem inn. Du kan også aktivere gruppewikiverktøyet for å hjelpe grupper med å dele og samhandle.

Du kan se alle endringer i alle wikisider. Du kan se endringene på overordnet nivå og gå i dybden for å se informasjon om enkeltpersoners bidrag.


Fordeler med wikier

Wikier kan hjelpe emnemedlemmer med å lage et delt kunnskapsrepositorium. Etter hvert som kunnskapsbasen øker, kan du regne med at wikien får en grad av stabilitet og tas alvorlig.

Når du går inn for å bruke wikier, kan du få til følgende:

 • Skap et kommunikasjonsmiljø det er lett å bruke.
 • Frem samarbeid i stedet for konkurranse.
 • Legg til rette for en sosial og interaktiv tilnærming til læring.
 • Lag partnerskap der du kan dra nytte av andres styrker.
 • Legg til rette for bedre nettverksbygging, tillit og forhandlingsferdigheter.
 • Gi støtte og be om tilbakemeldinger.
 • Lag et felles område der deltakerne raskt og enkelt kan søke etter, oppdatere og få tilgang til informasjon.
 • Øk og forbedre muligheten for kreativitet, spontanitet og innovasjon ved å ta i bruk reflekterende tenkning.

Når bør du bruke wikier?

Du kan bruke wikier som emneinnhold eller vurderte oppgaver for følgende aktivitetstyper:

 • Ordlister
 • Artikler
 • Klassesammendrag og oversikter
 • Samlede studentarbeider som danner en bok
 • Et ressursrepositorium
 • Labeksperimenter
 • Studentløsninger for scenarioer og kasusstudier
 • Notatbøker for undersøkelser
 • Gruppepresentasjoner av prosjekter

Lærere kan lage emnewikier for å oppfordre studentene til å samle kunnskapen sin på en organisert måte. Alle emnemedlemmer kan opprette sider i wikier – med mindre du vil være den eneste forfatteren og bruke wikien som emneinnhold. Wikier kan også brukes av grupper.

Mer om emnegrupper


Delene i wikier

Wikier består av følgende elementer:

 • Først må du opprette et wikitema, så emnemedlemmene kan bidra med ideer, undersøkelsesresultater og tanker. Wikitemaet er et tema flere wikisider dreier seg om. Med et wikitema samles relaterte wikisider på samme sted.
 • Deretter kan du opprette wikisider innad i temaet. En wikiside er en mer spesifikk tekst eller et tema som er knyttet til det mere generelle fokuset for wikitemaet. Hvis for eksempel 1900-tallets arkitektur er et wikitema, kan en av wikisidene være Frank Lloyd Wright.
 • Wikioppføringssiden inneholder alle wikitemaer som er opprettet i et emne eller en gruppe.

Opprett et wikitema

For å komme i gang må du opprette et wikitema i temaet ditt. Studentene og andre emnemedlemmer kan legge til sider i det aktuelle temaet.

 1. Gå til Kontrollpanel > Emneverktøy > Wikier og velg Opprett wiki.
 2. Skriv inn et navn og eventuelt instruksjoner. Gjør wikien tilgjengelig for studentene.
 3. Merk av for Vis etter og Vis til for å gjøre det mulig å velge dato og klokkeslett. Visningsbegrensninger påvirker bare når wikien vises – ikke tilgjengeligheten.
 4. Velg alternativet Studenttilgang. Du kan når som helst endre studenttilgangen.
  • Lukket for redigering: Velg dette når det bare er du som kan legge inn sider, eller for å forhindre at brukere endrer sider senere. Velg dette alternativet når du er klar til å begynne å vurdere wiki-bidrag. Alle emnemedlemmer kan se wikier som er lukket for redigering.
  • Åpen for redigering: Brukerne kan modifisere alle wikisider. I gruppewikier må brukerne være medlem av den tilknyttede gruppen for å kunne redigere wikisider.
 5. I Wiki-innstillinger-delen kan du velge Ingen vurdering eller Vurdering-alternativet og skrive inn antallet Mulige poeng. Når du har aktivert vurdering, opprettes en kolonne automatisk i vurderingssenteret. Wikien kan vurderes permanent, og du kan ikke endre innstillingen til Ingen vurdering

  Mer om vurdering av wikier

 6. Hvis du vil, kan du merke av for Vis deltakere med Ikke vurdert-status og velge antall nødvendige sider. Hvis du tar i bruk denne innstillingen, vises Ikke vurdert-ikonet i vurderingssenteret. Sidene vises i køen på Ikke vurdert-siden når studentaktiviteten oppfyller denne terskelverdien.
 7. Legg til en rubrikk hvis du vil.
 8. Velg Send.

Wikitemasiden

Wikitemasiden er startsiden som samler alle andre wikisider. Startsiden er den første siden brukere ser når de åpner wikien.

 1. Velg Opprett wikiside for å legge til en side i wikitemaet.
 2. Wikiinstruksjoner utvides som standard, men du kan minimere dem. Velg Tilpasninger for å legge til tilpasninger.
 3. I sidefeltet kan du utvide Wikidetaljer:-delen for å se informasjon om for eksempel type, opprettelsesdato og antall sider og kommentarer. Velg høyrepilen for å lukke sidefeltet. Velg ikonet med fire piler for å se wikien i fullskjermmodus.
 4. Du kan se et sammendrag av studentaktivitet ved å velge Deltakelse og vurdering for vurderte wikier eller Deltakelsessammendrag for wikier uten vurdering. Begge lenkene åpner en Deltakelsessammendrag-side, hvor du kan se deltakelsen til studentene som har bidratt i wikien.
 5. I sidefeltet vises wikisidene i alfabetisk rekkefølge etter startsiden (som indikeres av husikonet). Startsiden er alltid først i listen. Velg tittelen på en wikiside for å se den i innholdsrammen. Åpne menyen for siden for å se sidehistorikken. På Sidehistorikk-siden ser du alle versjoner av en wikiside, hvor den nyeste versjonen vises først. På denne siden kan du slette versjoner. Hvis du sletter den nyeste versjonen, blir den nest nyeste versjonen den som vises i wikien. Du kan slette mer enn én versjon av en wikiside, men det må alltid være igjen minst én versjon. Når du sletter en versjon, blir all deltakelseshistorikk for den aktuelle versjonen slettet.
 6. Du kan se alle brukerne som har bidratt i en wiki, ved å velge Alle for å utvide menyen og velge et medlem. Alternativt kan du velge Vis alle medlemmer for også å se brukere som ikke har bidratt til wikien.
 7. Ikoner viser status for brukeres aktivitet for wikier som kan vurderes. Ikke vurdert-ikonet indikerer at en bruker har oppfylt minimumsaktiviteten for vurdering du har angitt for wikien. Pågår-ikonet vises når en bruker har noe aktivitet, men ikke har oppfylt minimumsmengden som er nødvendig for å aktivere Ikke vurdert-statusen.

Wikier-oppføringssiden

Når du har opprettet en wiki, vises wikitemaene i alfabetisk rekkefølge på Wikier-oppføringssiden. Velg en kolonnetittel for å sortere innholdet.

 1. Wikier-oppføringssiden kan du velge en wikitittel, eller du kan velge Åpne i menyen for en wiki.
 2. Du kan endre tilgjengeligheten for en wiki – eller studentenes tilgang til den – ved å merke av i én eller flere bokser og bruke listene Tilgjengelighet og Studenttilgang.
 3. I Type-kolonnen ser du om en wiki er for emnet eller for en gruppe.
 4. Velg Rediger egenskaper i menyen for en wiki for å endre wikiens navn, instruksjoner og innstillinger.

Wikisider

Alle nyopprettede emne- eller gruppewikier trenger en startside. Den første gangen du åpner et nytt wikitema, blir du bedt om å opprette en startside. Startsiden vises alltid først i sidelisten for wikien, og innholdet vises når en bruker går til wikien. Siden startsiden er det første som vises, kan det være lurt å legge inn instruksjoner der.

Både du og gruppe- eller emnemedlemmer kan opprette startsiden. Ingen kan slette startsiden, men hvis wikien kan redigeres, kan den redigeres av alle emne- eller gruppemedlemmer.


Opprett wikisider

 1. Velg en wikitittel Wikier-oppføringssiden.
 2. Velg Opprett wikiside på temasiden for wikien.
 3. Skriv inn en tittel og instruksjoner eller en beskrivelse.
 4. Velg Send.

Du kan slette hele wikier eller siden i wikier, men du kan ikke slette selve wikistartsiden. Studenter kan ikke slette wikisider.


Opprett lenker til andre wikisider

Hvis en wiki inneholder mange sider, kan du opprette lenker til andre sider for å organisere informasjonen, sånn at det blir lettere å få tilgang til den. Du kan bare opprette lenker til andre wikisider når det finnes minst to sider.

 1. Opprett wikiside plasserer du markøren i Wikisideinnhold-området hvor du vil legge til lenken.
 2. Velg Lenke til wikiside-ikonet i redigeringsprogrammet. Ikonet ser ut som flere papirark. Hvis det bare finnes én side i wikien, er denne funksjonen deaktivert.
 3. Velg wikisiden du vil opprette en lenke til, fra listen i Sett inn lenke til wikiside-vinduet.
 4. Hvis du vil, kan du skrive inn et navn for lenken i tekstboksen for Gi nytt navn til lenke til wikiside. Hvis du ikke endrer navnet på lenken, blir den opprinnelige sidetittelen brukt som lenke.
 5. Velg Send. Lenken vises i redigeringsprogrammet.
 6. Velg SendOpprett wikiside-siden. Lenken vises på wikisiden.

Du kan redigere en eksisterende wikiside for å sette inn en lenke til andre wikisider. Rediger wikiinnholdet, og følg de samme trinnene som ovenfor.


Kommenter på wikisider

Emnemedlemmer kan kommentere på wikisider. Med kommentarer får du og studentene en måte å gi tilbakemelding og forslag på. Alle emnemedlemmer kan se kommentarer. Det totale antallet wikikommentarer telles i Wikidetaljer-delen i sidefeltet.

Ingen kan redigere publiserte kommentarer. Brukerne kan slette sine egne kommentarer.

Alle emnemedlemmer kan lese gruppewikier som standard, men en bruker må være medlem av gruppen for å kommentere i den. Du kan endre standardinnstillingen for bare å la gruppemedlemmer se gruppewikier.

 1. Åpne en wikitemaside, og velg siden du vil se i sidefeltet. Wikisiden åpnes i innholdsrammen.
 2. Velg Kommentar under brukerens bidrag, og skriv en kommentar. Du kan bruke stavekontrollfunksjonen nederst i boksen etter behov.

  Kommentarer har en grense på 2000 tegn. En popup-melding varsler om at kommentarer over 2000 tegn må redigeres og sendes inn på nytt.

 3. Velg Legg til.
 4. Hvis du vil vise alle kommentarene, velger du den nummererte Kommentarer-lenken.

Rediger og administrer wikier

Åpne menyen for en wiki på Wikier-siden, og velg Rediger. Gjør endringene og velg Send.

Alle emnemedlemmer kan redigere wikisider for emnet, og alle gruppemedlemmer kan redigere wikisider for gruppen – med mindre du har deaktivert denne funksjonen. Det kan være lurt å deaktivere redigering når du har tenkt til å vurdere wikisidene. Du kan imidlertid fortsatt redigere studentsider. Alle emnemedlemmer, inkludert lærere, redigerer på samme måte.

Når en bruker redigerer en wikiside, blir den låst i 2 minutter for å hindre andre i å redigere den samme siden. Brukerne får beskjed om at en annen bruker holder på med å redigere siden. Låsen utløper uavhengig av om brukerne gjør noe eller ikke. Etter to minutter kan en annen bruker begynne å redigere siden, og det legges da en ny lås på siden.

Låsens funksjon eller varighet kan ikke endres.

Rediger wiki-innhold

Siden wikihistorikken inneholder informasjon om alle versjoner og personer som har redigert den, kan du hente ut informasjon om alle brukeres fremgang og bidrag. Du kan velge Historikk i menyen for en side for å se hvordan siden har blitt endret, se andre versjoner og sammenligne to versjoner side om side.

 1. Gå til wikitemasiden.
 2. Velg en side du vil gå gjennom og redigere. Wikisiden åpnes i innholdsrammen.
 3. Åpne menyen for siden i sidefeltet, og velg Rediger Egenskaper. Eventuelt kan du velge Rediger wiki-innhold ved siden av sidens tittel i innholdsrammen.
 4. Rediger wiki-siden kan du gjøre endringer i sidens navn og innhold.
 5. Velg Send for å lagre endringene dine.

Slett wikier

Hvis du ikke trenger en wiki lenger, kan du slette den. Du kan ikke angre dette.

Hvis en wiki kan vurderes, vises Slett bekreftelse-siden. Du må utføre noen ytterligere trinn for å fjerne en wiki som kan vurderes.,

 1. Åpne menyen for en wiki på Wikier-oppføringssiden, og velg Slett.
 2. Velg OK i advarselsvinduet. Hvis wikien kan vurderes, vises Slett bekreftelse-siden. Du har to alternativer:
  • Behold Vurderingssenter-informasjonen (ikke merk av i noen bokser) Wikien slettes, men Vurderingssenter-kolonnen og poengsummene du har tildelt, beholdes. For eksempel: Alle studentbidragene er vurdert og du vil fortsette å beholde Vurderingssenter-kolonnen for å beregne en endelig vurdering. Hvis du sletter en wiki, men likevel beholder Vurderingssenter-kolonnen, kan du slette denne kolonnen fra vurderingssenteret når som helst.
  • Slett vurderingssenterinformasjonen (velg hva du vil slette med avmerkingsboksene) Både vurderingskolonnen i vurderingssenteret og wikien slettes. Hvis du for eksempel ikke vil ta med vurderingskolonnen for wikibidragene i den endelige vurderingen, kan du trygt slette alle.
 3. Velg Fjern for å fullføre slettingen.

Legg til en wikilenke i emnemenyen

Du kan legge til en lenke i emnemenyen for å gi umiddelbar tilgang til wikiverktøyet. Du kan også tilpasse navnet på lenken.

 1. Velg plusstegnet over emnemenyen. Legg til menyelementer-listen vises.
 2. Velg Verktøyslenke og skriv inn et navn for lenken.
 3. Velg Wikier fra Type-listen.
 4. Velg Tilgjengelig for brukere-boksen.
 5. Velg Send.