Emnemeldinger

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om meldinger.

Emnemeldinger er en løsning for privat og sikker tekstbasert kommunikasjon innad i et emne.

Selv om det ligner på e-post, må du være pålogget i et emne for å lese og sende emnemeldinger. Meldingsaktiviteten forblir inne i systemet, og du trenger ikke å bekymre deg for e-postadresser som kanskje er feil eller utdaterte.

Du kan få tilgang til meldinger på Kontrollpanel & gt; Emneverktøy & gt; Emnemeldinger eller fra en tilpasset lenke du legger til i emnemenyen. Studentene kan få tilgang til emnemeldinger fra den tilpassede lenken eller fra Verktøy-sidene.

Hvis du ser en liste til venstre med navnet ditt, kan du se og sende meldinger for alle emnene dine på Meldinger-siden.

Hvis du ser navnet ditt øverst til høyre på siden, har du tilgang til nye meldinger for alle emnene dine. Åpne menyen ved siden av navnet ditt, og velg Oppdatere-ikonet. Du kan se en liste med varsler om viktige hendelser og informasjon i alle emnene og organisasjonene dine.

Når du mottar nye emnemeldinger, vises et varsel i Siste endringer-modulen på Min institusjon-fanen og Emnets startside.

Mer om Nyheter-modulen

Både innkommende og utgående meldinger lagres i emnemeldinger i Innboksog Sendt-mappene. Du kan ikke endre navn på disse mappene.

Mer om hvordan du sender Original-meldinger

Hvis institusjonen din tillater det, kan du opprette personlige mapper for å bidra til å organisere emnemeldingene dine. Brukere kan som standard ikke opprette personlige mapper og legge til filvedlegg.

Du kan slette meldinger, men handlingen kan ikke angres.

Skrivebeskyttede emnemeldinger for studenter

Hver institusjon har forskjellige innstillinger og retningslinjer for kommunikasjon. Det kan hende noen institusjoner vil begrense hvordan studentene kommuniserer med andre i emnene sine. Institusjonen din kan velge å ikke la studentene svare på eller opprette meldinger i emnene sine. Du kan ikke slå denne innstillingen av og på i de ulike emnene dine.

Når denne innstillingen er slått på, kan studentene bare lese meldinger som er sendt i andre roller, for eksempel undervisere og undervisningsassistenter. Studentene kan heller ikke videresende meldingene de mottar.

Arbeidsflyt for underviser

Når emnemeldinger er skrivebeskyttet for studenter, blir du varslet når du oppretter en melding.

Arbeidsflyt for studenter

Når studentene ser de opprinnelige emnemeldingene sine, vises Opprett melding-, Svar-, og Videresende-alternativene er fjernet.

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-videoen om meldinger.

Legg til en lenke for emnemeldinger i emnemenyen

Du kan legge til en lenke i emnemenyen for å gi umiddelbar tilgang til emnemeldinger. Du kan også tilpasse navnet på lenken.

  1. Velg Legg til menyelement-ikonet over emnemenyen i Redigeringsmodus.
  2. Velg Verktøyslenke, og skriv inn et navn.
  3. Fra Type-menyen kan du velge Meldinger.
  4. Merk av for Tilgjengelig for brukere hvis du er klar for å vise modulsiden til studentene.
  5. Velg Send.

Når du har sendt inn, vises det en lenke til emnemeldinger i emnemenyen. Du kan endre rekkefølgen på lenkene og vise og skjule lenker for studentene.

Mer om hvordan du endrer rekkefølgen på emnemenyen


ULTRA: Den globale Meldinger-siden

Er du lærer? Da er du på riktig sted!
Er du student? Se meldingsinformasjonen for studenter.
Hvis du er administrator, bør du ta en titt på meldingsinformasjon som er spesifikk for administratorer.

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om emnemeldinger.

Du og studentene dine kan sende meldinger til hverandre, flere folk eller en hel klasse. Meldingsaktiviteten forblir inne i systemet, og du trenger ikke å bekymre deg for e-postadresser som kanskje er feil eller utdaterte.

Som lærer kan du raskt sende meldinger til alle studentene om viktige tidsfrister og endringer i planen.

Denne informasjonen gjelder også for organisasjoner.

Ikke gå glipp av noe. De nyeste meldingene for hvert emne vises først. Hvis du har både Original- og Ultra-emner, kan du se meldinger for begge deler på denne siden. Ny meldinger vises i fet skrift.

Se meldinger for ulike tidsperioder. Du kan se meldinger for nåværende, tidligere og fremtidige emner. Bruk pilene for å gå til en annen tidsperiode. Du kan for eksempel se meldinger fra tidligere emner som du vil bruke på nytt.

Gå til meldingene dine. Velg et emnekort for å se alle nye og eksisterende meldinger i emnet ditt. Du kan slette meldinger i emnet.

Er du klar til å dele? Velg Ny melding-ikonet på et emnekort for å sende en melding til én eller flere personer eller til hele klassen. I Ultra-emnevisningen kan du begynne å skrive, så dukker mottakernavnene opp. I Original-emnevisningen kan du velge Til. Da ser du en liste over alle emnemedlemmene. Velg mottakere i den første boksen, og velg den høyrevendte pilen for å flytte dem til Mottakere-boksen.


ULTRA: Emnemeldinger

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om emnemeldinger.

Du har tilgang til meldinger i navigasjonsfeltet fra hvor som helst i emner. På siden for emnemeldinger ser du alle meldinger som er tilknyttet emnet du er i.

Du trenger ikke å legge til noen lenke til emnemeldinger. Meldinger-ikonet er alltid en del av emnenavigeringen i Ultra-emnevisningen.

Skrivebeskyttede emnemeldinger for studenter

Hver institusjon har forskjellige innstillinger og retningslinjer for kommunikasjon. Det kan hende noen institusjoner vil begrense hvordan studentene kommuniserer med andre i emnene sine. Institusjonen din kan velge å ikke la studentene svare på eller opprette meldinger i emnene sine. Det er bare studentrollen som har disse begrensningene. Du kan ikke slå denne innstillingen av og på i de ulike emnene dine.

Når denne innstillingen er slått på, kan studentene bare lese meldinger som er sendt i andre roller, for eksempel undervisere og undervisningsassistenter. Studentene kan heller ikke videresende meldingene de mottar.

Arbeidsflyt for underviser

Når emnemeldinger er skrivebeskyttet for studenter, blir du varslet når du oppretter en melding. Tillat svar på denne meldingen-avmerkingsruten gjelder for rollene i emnet som kan svare på og opprette meldinger, for eksempel andre undervisere og undervisningsassistenter.

Arbeidsflyt for studenter

I skrivebeskyttet tilstand fjernes plusstegnet for å legge til en melding fra studentenes globale Meldinger--siden og Ultra-emnet Meldinger-siden.

Når studentene ser en individuell Ultra-emnemelding, kan de se en melding i Svar-ruten med status: Svar er deaktivert for denne meldingen.