Du kan vurdere dagbokdeltakelse for enkeltpersoner og grupper.

Sånn fungerer dagbokvurderinger

Når du aktiverer vurdering for dagbøker, opprettes en kolonne automatisk i vurderingssenteret. Ettersom studenter sender inn innlegg, begynner ikoner å vises i vurderingssenteret, dagbokemnesiden og på Ikke vurdert-siden:

 • Ikke vurdert-ikonet vises når studentaktiviteten har nådd terskelen du valgte i dagbokinnstillingene. Hvis du for eksempel velger å bli varslet etter at fire studenter har levert inn arbeidet sitt, vises dette ikonet etter at minst fire studenter har studenter har sendt inn dagbokinnleggene sine.
 • Pågår-ikonet vises når
  • Studentaktiviteten oppfyller ikke minimumsantallet du anga.
  • du ikke har merket av for Vis deltakere med Ikke vurdert-statusen.

Du kan vurdere dagbokinnlegg i vurderingssenteret, på Ikke vurdert-siden eller ved å gå til Kontrollpanel > Emneverktøy > Blogger i et emne.

Rediger kolonneinformasjonen i vurderingssenteret for å avgjøre hvorvidt elevene kan se karakterene og tilbakemeldingene sine på Mine resultater

Mer om vurderingskolonnene og elementene i vurderingssenteret

Etterhvert som du vurderer studentenes dagbokinnlegg, vises vurderingene umiddelbart i vurderingssenteret. Når du redigerer en tildelt vurdering fra dagbokemnesiden, oppdateres vurderingssenteret.


Endre dagboktemaer fra vurdert til ikke vurdert

Du kan ikke endre vurderte dagboktemaer til ikke vurderte. Du må slette det vurderte dagboktemaet fra Dagbøker-oppføringssiden og vurderingssenteret, og opprette et nytt ikke-vurdert tema.

Du kan alternativt beholde innlegg ved å konfigurere dagbokens vurderingssenterkolonne til å ikke inkluderes i beregningene. Dagboken fortsetter kort sagt å anses som vurdert i vurderingssenteret, men alle tildelte resultater eller vurderinger ignoreres i andre beregninger.


Vurder spesifikke dagbokinnlegg

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om vurderte dagbøker.

Begynn å vurdere dagbøker fra vurderingssenteret, Ikke vurdert-siden eller Emneverktøy-delen i kontrollpanelet.

 1. På dagbokemnesiden kan du finne listen med navnet ditt for å få tilgang til alle emnemedlemmene Velg et brukernavn med et tall. Brukerens dagbokinnlegg åpnes i innholdsrammen.
 2. Skriv inn en poengsum i Vurdering-feltet. Hvis du har tilknyttet en vurderingsmatrise for dagboken, kan du utvide og fullføre vurderingsmatrisen.
 3. Velg Vurdering-boksen og endre vurderingen for å redigere en eksisterende vurdering.
 4. Du kan også inkludere tilbakemeldingen for en student i Tilbakemelding til student-boksen. Velg redigeringsikonet som er angitt av bokstaven A for å åpne vinduet for popup-redigeringsprogrammet. Du kan legge inn en lyd/video-opptak i tilbakemeldingen din samtidig som du vurderer.
 5. Velg Legg til notater for å legge til notater som bare vises for deg og sensorrollen.
 6. Velg Send for å legge til vurdering, tilbakemelding og vurderingsmerknader i vurderingssenteret.

Vurder gruppedagbøker

På dagbokemnesiden kan du lese alle innleggene for en gruppedagbok og legge til én vurdering for alle medlemmene. Hvis du ikke har tildelt en karakter til et gruppemedlem, vises Ikke vurdert-ikonet i vurderingssenteret, på dagbokemnesiden i Alle gruppemedlemmer-listen og i gruppedagboken som er oppført på Ikke vurdert-siden.

På gruppedagboksiden vises vurderingssidepanelet, som har alle gruppemedlemmene oppført.

Når du legger til vurderinger for gruppedagbøker, gis vurderingen automatisk til alle medlemmene i gruppen. Alle medlemmene får tildelt en vurdering – uansett om medlemmene har bidratt eller ikke – men du kan endre denne vurderingen. Studentene kan se gruppedagbokvurderingene sine i Mine vurderinger og i gruppebloggen ved å velge navnene sine i Alle gruppemedlemmer-menyen.


Gi forskjellige vurderinger til gruppemedlemmene

Du kan gi et individuelt gruppemedlem en annen vurdering enn gruppen. Hvis du endrer vurderingen til et gruppemedlem og deretter tildeler en ny vurdering til gruppen, påvirker ikke den nye gruppevurderingen vurderingen til enkeltpersonen. Studentene ser bare sine egne vurderinger – ikke hva hvert enkelt gruppemedlem har blitt tildelt.

I vurderingssidepanelet kan du velge blyantikonet for å endre gruppevurderingen til et medlem. Skriv inn den nye vurderingen og velg kontrollmerkeikonet for å lagre den. Denne vurderingen blir en overstyringsvurdering.

Gruppevurderingen og de individuelle gruppemedlemmenes endrede vurdering vises i vurderingssenteret. Nedtonede celler vises i gruppedagbokkolonnen for emnemedlemmer som ikke er en del av gruppen.

Angre endringen av vurderingen til et gruppemedlem

Du kan tilbakestille den redigerte vurderingen til et medlem tilbake til den opprinnelige gruppevurderingen som alle gruppemedlemmene fikk.

Velg blyantikonet for medlemmet med den redigerte vurderingen i vurderingssidepanelet. Velg venstrepilen for å endre vurderingen til den opprinnelige gruppevurderingen. Overstyringsikonet fjernes og endringen vises i vurderingssenteret.


ULTRA: Aktiver dagbokvurdering

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om vurderte dagbøker.

Du kan motivere studentene til å komme med nyttige bidrag ved å la dagboklen telle for en vurdering. Når du aktiverer vurdering for en dagbok, opprettes en kolonne automatisk i vurderingsboken.

Velg tannhjulikonet for å åpne Dagbokinnstillinger-panelet. Kryss av i ruten for Vurder dagbok. Når du velger å vurdere en dagbok, ser du flere alternativer som leveringsfrist og maksimalt antall poeng.

Oppgi en leveringsfrist. Innleveringsfrister vises i kalenderen og aktivitetsstrømmen. Du bør oppfordre studentene til å gå gjennom hva som skal leveres, både nå og senere, slik at de kan stille spørsmål så tidlig som mulig.

Oppgi maksimalt antall poeng. Poengene gjelder for én eller flere innlegg som er laget av en student.

Velg vurderingsskjemaet. Velg et eksisterende vurderingsskjema, for eksempel Poeng i Vurder med-menyen. Du kan når som helst endre vurderingsskjemaet. Endringen vises for studentene dine og i vurderingsboken.

Legg til en vurderingsmatrise. Med vurderingsmatriser kan du enklere vurdere studentenes innsendinger basert på nøkkelkriteriene du definerer. du kan opprette eller legge til en eksisterende vurderingsmatrise, så studentene kan se kravene til det vurderte arbeidet. Du kan bare tilknytte én vurderingsmatrise per dagbok.


ULTRA: Grunnleggende arbeidsflyt for dagbokvurdering

Når innsendingene av en vurdert dagbok er klar for vurdering, blir du varslet i aktivitetsstrømmen. Velg lenken for å åpne dagboken i et nytt lag for å gå gjennom innleggene.

Du kan også åpne dagboken fra Emneinnhold-siden og bruk disse trinnene til å vurdere innsendinger.

 1. Når du har gått gjennom dagbokinnleggene og kommentarene til en student, lukker du dagboklaget og velger Vurderingsbok-ikonet i navigasjonsfeltet.
 2. Vurderingsbok-siden i listevisning, kan du se hvor mange studenter som har lagt ut innlegg. Bytt til rutenettvisningen for å vurdere.
 3. Naviger til dagbokkolonnen i rutenettvisningen. Ny innsending vises i celler for studenter med innlegg. Velg Vurder nå-lenken for å gi en vurdering. Klikk hvor som helst på utsiden av vurderingsområdet for å lagre.

Du kan også bruke vurderingsverktøy for Ultra, inkludert tilbakemelding og vurderingsmatriser, for å opprette og publisere vurderinger. Både deltakelses-og innsendingsdagbokvisningen har en lenke til vurderingsboken for enkel vurdering.

Publiser vurderinger

Når du er klar til å publisere vurderingene til studentene, kan du velge Publiser-alternativet i kolonnetoppteksten. Alle vurderinger du har gitt i denne kolonnen, publiseres, så studentene kan se dem. Hvis du vil publisere én vurdering om gangen, kan du klikke i en students celle og velge Publiser i menyen. Vurderinger som er publisert, vises med en Publisert-melding i kolonnen.

Når du har lagt ut vurderingene for dagbøker, kan studentene se poengsummene sine på vurderingssidene eller i aktivitetsstrømmen. De kan også gå til dagbokbidragene sine og vurderingene deres fra dagboklenken på Emneinnhold-siden.

Endre statusen på en dagbok fra vurdert til uten vurdering

Du kan endre en vurdert dagbok til ikke vurdert så lenge det ikke finnes noen oppføringer eller kommentarer til dagboken. Du kan ikke endre dagboktypen etter at oppføringer eller kommentarer er lagt inn.


ULTRA: Slett en vurdert dagbok

Hvis du sletter en vurdert dagbok, fjernes dagboken fra Emneinnhold-siden og vurderingsboken.