Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Dagbøker er personlige områder hvor studentene kan kommunisere med deg privat. Studentene kan også bruke dagbøker som et selvreflekterende verktøy. De kan skrive om sine meninger, ideer og bekymringer om emnet eller diskutere og analysere emnerelaterte innhold.

Du kan opprette dagbokoppgaver som er omfattende og studentstyrte. Studentene kan gjenspeile læringsprosessen og dokumentendringene i meninger og holdninger. Studentene kan beskrive problemene de har møtt på, og hvordan de løste dem. Du kan også opprette underviserstyrte dagbokinnlegg som er mer formelle og har et smalere fokus, ved å føre opp temaene som skal diskuteres.


Hvordan kan du bruke dagbøker?

Dagbøker passer veldig bra til individuelle oppgaver. For eksempel kan eieren av hver dagbok i et emne for kreativ skriving opprette innlegg, og så kan undervisere kommentere. På denne måten kan studenter finpusse en del av en skriveoppgave over lengre tid ved hjelp av en undervisers veiledning og forslag. Studenter kan også kommentere sine egne innlegg for å fortsette samtalen.

Du kan velge å gjøre dagbokinnlegg offentlige, og i så fall ser alle emnemedlemmer alle innlegg. Du kan for eksempel velge å gjøre en dagbok offentlig når du ber om meninger om hvordan vurderingsprosessen kan forbedres. Studentene kan lese hva andre studenter har skrevet, og jobbe videre med disse ideene.

Når det brukes i gruppeområdet, kan gruppemedlemmene se og kommentere på hverandres innlegg i gruppedagboken. Gruppen – som en helhet – kan kommunisere med deg, og alle medlemmene drar nytte av kommentarene.

Du kan vurdere dagbokinnlegg eller bare bruke dem til kommunikasjon. I begge tilfeller kan studentene legge inn flere innlegg per dagboktema.


Opprett dagbøker

Du kan opprette én eller flere dagbøker studentene dine kan bruke i emnet ditt. Du må opprette dagboktemaer før studentene kan legge til egne innlegg.

Mer om hvordan du vurderer dagbokinnlegg

 1. Gå til Kontrollpanel > Emneverktøy > Dagbøker, og velg Opprett dagbok.
 2. Skriv inn et navn og eventuelt instruksjoner. Gjør dagboken tilgjengelig for studenter.
 3. Velg Vis etter og Vis til for å gjøre det mulig å velge dato og klokkeslett. Visningsbegrensninger påvirker bare når dagboken vises – ikke tilgjengeligheten.
 4. Velg Månedlig eller Ukentlig for indeksoppføringer i Journal Settings-delen. Hvis du vil, kan du merke av i boksene for å gi brukerne tillatelse til å redigere og slette innlegg eller slette kommentarer.
  • Du kan også merke av for Permit Course Users to View Journal. Hvis du gjør det, blir dagboken offentlig. Alle brukere kan se alle dagbokinnlegg som publiseres i dagbokteamet.
 5. I Vurderingsinnstillinger-delen kan du velge Ingen vurdering eller Vurdering-alternativet og skrive inn antallet Mulige poeng.

  Hvis du angir mulige poeng til et ikke-heltall, kan det hende bokstavvurderinger ikke tilordnes på riktig måte.

  De mulige poengene gjelder for ett eller flere innlegg en bruker publiserer i dagboktemaet. Når du har aktivert vurdering, opprettes en kolonne automatisk i vurderingssenteret. Dagboken kan alltid vurderes, og du kan ikke velge Ingen vurdering som innstilling.

 6. Hvis du vil, kan du merke av for Vis deltakere med Ikke vurdert-status og velge antall nødvendige innlegg. Hvis du tar i bruk denne innstillingen, vises Ikke vurdert-ikonet i vurderingssenteret. Innleggene vises i køen på Ikke vurdert-siden når studentaktiviteten når denne terskelverdien.
 7. Hvis du vil, kan du legge til en leveringsfrist.
 8. Legg til en rubrikk hvis du vil.
 9. Velg Send.

Dagboktemaene vises i alfabetisk rekkefølge på Dagbøker-oppføringssiden. Velg en kolonnetittel for å sortere innholdet.

Mer om siden for dagbokens tema

Du kan også legge til lenker til dagbøker i emneområder – for eksempel i innholdsområder og mapper.


Dagbokens temaside

Her ser du hvordan du kan komme til dagbokens temaside:

 • Åpne en dagbok i Dagbøker-verktøyet, og velg en bruker i All emnemedlemmer-menyen.
 • Åpne menyen for en dagbok på Ikke vurdert-siden, og velg Vurder alle brukere.
 • Finn kolonnen for dagboken du vil vurdere i vurderingssenteret. Hold markøren over en celle med Ikke vurdert-ikonet for å åpne menyen for dagboken. Velg Vurder brukeraktivitet

Dagbokens temaside er delt inn i to hoveddeler. I innholdsrammen kan du se dagbokinnleggene. I sidefeltet kan du se informasjon om dagbokens tema eller innlegget, utvide indeksen og gi innlegget en vurdering, hvis dagboken kan vurderes. Du kan velge ett og ett brukernavn for å se innleggene alene i innholdsrammen.

Hvis du ikke ser vurderingsfunksjonen i sidefeltet, har ikke institusjonen din slått på denne funksjonen.

 1. I sidepanelet kan du utvide Journal Details-delen for å se informasjon om det gjeldende valget – inkludert forfatteren, antallet innlegg og kommentarer. Velg pilen som peker til høyre, for å minimere sidepanelet for å få mer plass til å vise innleggene. Velg ikonet med fire piler for å se dagbokinnleggene i fullskjerm.
 2. Introduksjoner til dagbøker er utvidede som standard. Du kan minimere dem. Velg Tilpasninger for å legge til tilpasninger.
 3. Velg pilen som peker nedover for å se en liste og velge et medlem i Alle emnemedlemmer. Innleggene til det valgte medlemmet vises i innholdsrammen. Bruk pil venstre og pil høyre til å navigere til forrige eller neste student. Velg Vis tomme dagbøker for å se hvilke studenter som ikke har bidratt med noe.
 4. Ikoner viser status for brukeres aktivitet for dagbøker som kan vurderes. Ikke vurdert-ikonet indikerer at en bruker har oppfylt minimumsaktiviteten for vurdering du har angitt for dagboken. Pågår-ikonet vises når en bruker har noe aktivitet, men ikke har oppfylt minimumsmengden som er nødvendig for å aktivere Ikke vurdert-statusen.
 5. I sidepanelet for vurdering kan du legge inn vurderinger og tilbakemeldinger for studenten. I Tilbakemelding til studenter-boksen, kan du velge redigeringsprogrammets ikon som er representert av bokstaven A, for å åpne vinduet for pop-up-redigeringsprogrammet.
 6. Indeksen viser titlene på innleggene en forfatter har opprettet i den valgte tidsperioden. Velg minustegnet for å skjule tittellisten.

Opprett dagbokinnlegg

Du og studentene dine kam opprette dagbokinnlegg. Du er den eneste som kan kommentere studenters private innlegg. Du og gruppemedlemmer kan kommentere på gruppeinnlegg. På Dagbøker-oppføringssiden finner du informasjon om hver dagbok. Studenter kan se om innleggene deres er private – bare delt mellom deg og studenten – eller offentlige.

 1. På siden for dagbokinnlegg velger du en dagboktittel.
 2. På dagbokens temaside kan du velge Opprett dagbokoppføring.
 3. Skriv inn et navn og et innlegg.
 4. Velg Bla gjennom min datamaskin for å laste opp en fil fra datamaskinen du bruker. Du kan også legge ved filer fra repositoriet: Emnefiler eller Mitt innhold.

  –ELLER–

  Dra filer fra datamaskinen til «hotspot-området» i Legg ved filer-området. Hvis nettleseren din tillater det, kan du også dra en mappe med filer. Filene lastes opp enkeltvis. Hvis ikke nettleseren tillater at du sender inn oppgaven din etter at du har lastet opp en mappe, kan du velge Ikke legg ved i mapperaden for å fjerne den. Du kan dra filene enkeltvis og sende inn på nytt.

  Du kan ikke dra filer for å laste dem opp hvis institusjonen din bruker en eldre versjon av Blackboard Learn.

  Du kan bruke filnavnet eller gi filen et annet navn.

 5. Select Post Entry to submit the journal entry or select Save Entry as Draft to add the entry later.

Se dagbokutkast

For å se eller redigere lagrede utkast velger du Vis utkastDagbøker-oppføringssiden.


Kommenter på et dagbokinnlegg

Dagbøker kan være viktig for kommunikasjonen mellom deg og studentene dine – spesielt i nettbasert emner. Studentenes innlegg og kommentarene dine kan bidra til å bygge tillit og skape en sunn og intellektuell meningsutveksling.

Studenter kan kommentere etter at du har kommentert et innlegg, for å fortsette samtalen. Studenter kan ikke legge inn kommentarer på andre studenters dagbokinnlegg – selv om du har gjort dagboken offentlig. Studenter kan bare legge inn kommentarer på andre studenters innlegg hvis de er medlemmer av samme gruppe. Med gruppedagbøker kan du og alle gruppemedlemmene kommentere enkeltinnlegg.

 1. På siden for dagbokinnlegg velger du en dagboktittel.
 2. Velg dagbokinnlegget du vil se, ved å velge brukerens navn på listen i sidepanelet. Brukerens dagbokinnlegg åpnes i innholdsrammen.
 3. Velg Kommentar under innlegget til brukeren og skriv en kommentar.
 4. Velg Legg til.
 5. Hvis du vil vise alle kommentarene, velger du den nummererte Kommentarer-lenken.

Rediger og administrer dagbøker

Du kan redigere de grunnleggende egenskapene til dagboktemaer – inkludert navnet, instruksjonene, tilgjengeligheten og andre innstillinger. Du kan også redigere alle brukernes dagbokinnlegg samt slette dagboktema og -kommentarer.

Åpne menyen for en dagbok på Dagbøker-siden, og velg Rediger. Gjør endringene og velg Send.

Slett dagbøker

Hvis du ikke trenger en dagbok lenger, kan du slette den. Du kan ikke angre dette.

 1. Åpne menyen for en dagbok på Dagbøker-oppføringssiden, og velg Slett.
 2. Velg OK i advarselsvinduet. Hvis dagboken kan vurderes, vises Slett bekreftelse-siden, hvor du blir spurt om du også vil slette kolonnen som er tilknyttet dagboken i vurderingssenteret:
  • Behold kolonnen i vurderingssenteret (ikke merk av i noen bokser): Dagboken slettes, men kolonnen i vurderingssenteret samt poengsummene du har tildelt, beholdes. For eksempel: Alle studentinnleggene er vurdert og du vil beholde Vurderingssenter-kolonnen for å beregne den endelige vurderingen. Hvis du sletter en dagbok og beholder kolonnen i vurderingssenteret, kan du slette kolonnen fra vurderingssenteret når som helst.
  • Slett kolonner fra vurderingssenteret (velg hvilke du vil slette med avmerkingsboksene) Både vurderingskolonnen i vurderingssenteret og dagboken slettes. Hvis du for eksempel ikke vil ta med vurderingskolonnen for dagbokinnleggene i den endelige vurderingen, kan du trygt slette alt.
 3. Velg Fjern for å fullføre slettingen.

Legg til en dagboklenke i emnemenyen

Du kan legge til en lenke i emnemenyen for å gi umiddelbar tilgang til dagbokverktøyet. Du kan også tilpasse navnet på lenken.

 1. Velg plusstegnet over emnemenyen. Legg til menyelementer-menyen vises.
 2. Velg Verktøyslenke og skriv inn et navn for lenken.
 3. Velg Dagbøker fra Type-listen.
 4. Velg Tilgjengelig for brukere-boksen.
 5. VelgSend.

Feilsøk dagbokadministrering

 • Hvis du sletter en dagbok mens brukere publiserer innhold, blir dagboken og alle kommentarene slettet.
 • Hvis du gjør en dagbok utilgjengelig mens brukere publiserer innhold, er dagboken fortsatt synlig for deg i Redigeringsmodus, men den vises ikke for brukerne.
 • Hvis du endrer Tillat brukerne å redigere og slette oppføringer-innstillingen, beholdes innleggene, men brukerne kan ikke redigere dem.
 • Hvis du endrer Tillat brukerne å slette kommentarer-innstillingen, beholdes kommentarene, men brukerne kan ikke slette dem.
 • Hvis du aktiverer vurdering av dagbøker, kan du ikke endre denne innstillingen. Slett dagboken og kolonnen i vurderingssenteret for å fjerne den. Hvis du trenger dagbokinnleggene, men ikke vurderingene, kan du velge å ikke ta med vurderingssenterkolonnen for dagboken i beregningene i vurderingssenteret.