Aktivitetsoversikten er et flott verktøy du kan bruke til å overvåke studentfremgang i løpet av emnet. På denne siden ser du en tabell med et sammendrag over hver students tilgang- og fremgangshistorikk. Et stykke ut i semesteret kan du raskt se om studentene åpner emnet ditt regelmessig, går gjennom emneinnhold og bidrar på diskusjonstavlen. Du kan bruke denne informasjonen til å identifisere studenter som deltar mindre enn gjennomsnittet eller som trenger hjelp og oppmuntring.

Institusjonen din kontrollerer om Aktivitetsoversikt er tilgjengelig. Institusjonen din kan deaktivere verktøyet for diskusjonstavler, noe som påvirker informasjonen som vises aktivitetsoversikten.

Se diskusjonsstatistikk

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om diskusjonsanalyse.

Kontrollpanel > Vurdering > Aktivitetsoversikt

 1. Aktivitetsoversikt-siden kan du se hvor mange forumer en bruker har publisert i. Velg en nummerert lenke for å se informasjon i Diskusjonstavle-kolonnen.
 2. Denne informasjonen vises på Diskusjonstavle-siden:

  Velg kolonneoverskriften for å sortere oppføringer etter kolonne.

  • Forum: Viser alle forumene en bruker har publisert i.
  • Totalt antall innlegg: Velg lenken for å åpne en side som viser en brukers innlegg i dette forumet.
  • Dato for siste innlegg: Se når en bruker sist åpnet forumet.
  • Gjennomsnittlig lengde på innlegg: Viser gjennomsnittlig lengde på innlegg i antall tegn.
  • Minimumslengde på innlegg: Viser minimumslengde på innlegg i antall tegn.
  • Maksimumslengde på innlegg: Viser maksimumslengde på innlegg i antall tegn.
  • Gjennomsnittlig innleggsplassering: Se en representasjon av en brukers deltakelse i trådene.
  • Vurdering: Velg lenken i kolonnen for å få tilgang til kolonnen i vurderingssenteret – hvis det vises en vurdering.
 3. I Forum-kolonnen velger du en forumtittel for å åpen samleside med alle innleggene til en bruker i forumet.

Du kan også kommunisere med klassemedlemmer fra denne siden. Velg Send e-post til bruker for å sende en e-post fra Diskusjonstavle-siden.


ULTRA: Se diskusjonsstatistikk

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om diskusjonsstatistikk.

Med diskusjonsanalyse får du en oversikt over deltakelse og aktivitet i forumer. Du kan bruke denne informasjonen til å identifisere studenter som deltar eller kanskje trenger hjelp og oppmuntring. Du kommer til diskusjonsanalysen via Diskusjoner- eller Emneinnhold-siden.

 1. Velg Flere alternativer-ikonet og deretter Vis analyse.
 2. Du ser denne informasjonen om diskusjonen:
  • Antall studenter som deltar
  • Gjennomsnittlig antall innlegg per student
  • Gjennomsnittlig antall ord per innlegg
  • Gjennomsnittlig diskusjonsvurdering
  • Deltakelse: Viser hvor mange studenter i prosent som har deltatt, og hvor mange i prosent som har åpnet diskusjonen.
  • Studenter som ikke har deltatt
  • Svar med flest svar
  • Mest aktive deltakere: Studentene som har publisert flest svar.

Se på analysen

Diskusjonsanalyse-siden kan du ta en nærmere titt på ett og ett diskusjonsinnlegg og deltakelsen i diskusjonen.

Med deltakelsesfeltet blir det lettere å visualisere deltakelsen i diskusjonen. Feltet viser prosentandelen av studenter som har åpnet diskusjonen og deltatt, i blått. Studenter som har åpnet, men ikke har deltatt, vises med en lysere blåfarge, og studenter som ikke har åpnet diskusjonen, vises i grått.

Velg en kommentar i Kommentarer med flest svar-delen for å se den aktuelle diskusjonen.

Velg en student i Mest aktive deltakere-delen for å åpne diskusjonsinnlegget fra den aktuelle studenten. Her kan du ta en titt på Diskusjonsanalyse-panelet for å finne informasjon om hver student på individuelt nivå.

Engasjer studenter som ikke deltar

Du kan sende en melding til studenter som ikke har deltatt i diskusjonen. Velg en student som ikke har deltatt, for å sende vedkommende en e-post direkte.

Slik sender du en melding til alle som ikke har deltatt:

 1. Velg Flere alternativer-knappen i hjørnet av delen med navnene på de som ikke har deltatt.
 2. Meldingspanelet åpnes, og mottakerne fylles ut automatisk. Skriv en melding, og trykk på Send.
 3. Av hensyn til personvernet sendes meldingen til studentene enkeltvis. Navnene til de andre studentene som har mottatt meldingen, vises ikke.

Se statistikk for gruppediskusjoner

Du kan også se diskusjonsstatistikk for tilordnede grupper. I menyen øverst i Diskusjonsanalyse-vinduet kan du gå til Totalt-fanen for å se diskusjonsstatistikk for hele klassen. Velg en fane med et gruppenavn for å se analyse for den aktuelle gruppen.


ULTRA: Diskusjonsanalyse for enkeltstudenter

Mange studenter har sagt at hvor fornøyde de blir med nettbaserte emner, har mye å gjøre med i hvilken grad underviseren er til stede. Med diskusjoner er det lett å engasjere studentene i emnene dine. Diskusjoner legger til rette for mer variert kommunikasjon og sterke relasjoner innad i gruppen – og med deg.

Når du legger til diskusjonsaktivitet, kan du ha som mål

 • å oppmuntre til deltakelse
 • å skape engasjement hos studentene
 • å lese alle svar
 • å gi vurderinger

Hvis du har mange studenter, kan dette være en utfordring. I emner med mange diskusjoner eller høy diskusjonsdeltakelse kan det være vanskelig å måle studenters deltakelse eller samle inn nok detaljer. Noen undervisere velger å gi poeng for å fullføre oppgaver i stedet for detaljerte vurderinger. Med diskusjonsanalysen i Blackboard Learn blir det lettere å gi vurdering, slik at du har mer tid til å kommunisere med studentene.

Med diskusjonsanalyse får du omfattende innsikt i hver students diskusjonsdeltakelse gjennom flere måleverdier. Med denne prestasjonsbaserte informasjonen ser du hvilke studenter som kanskje trenger hjelp eller har et unormalt deltakelsesnivå. Algoritmen vi bruker til diskusjonsanalyse fokuserer på studenters innhold og gir deg detaljer du kan bruke som et hjelpemiddel for å evaluere deltakelse. Vi har automatisert ordtellingen og introdusert funksjoner som analyserer om teksten har mening.

Diskusjonsanalyse vises bare for diskusjoner med vurdering. Diskusjonsanalyse er bare tilgjengelig for emner som avholdes på engelsk.