Hvis du bruker grupper i emnet ditt for å oppfordre til samarbeid om emnearbeid, kan du også ta med lenker til gruppeverktøy for å hjelpe studentene med å kommunisere. For eksempel, kan du opprette en spesial gruppediskusjonstavle som er kun tilgjengelig for medlemmer av en emnegruppe.

I Original-emnevisningen er diskusjonstavler for grupper atskilt fra de vanlige diskusjonstavlene for emner. Gruppemedlemmer kan opprette og administrere sine egne forumer.

Eksempel: Du velger grupper og gir hver gruppe et problem eller en situasjon de må undersøke og bruke som grunnlag for en presentasjon for klassen. Gruppene kan bruke chatteverktøyet og diskusjonstavlene sine for å utveksle ideer og diskutere valg av tema. De kan også bruke deres gruppediskusjonstavler for å publisere nettlenker og medlemmer kan publisere svar på deres verdi. I tillegg kan de bruke gruppediskusjonstavlen for å dele opp oppgaver og finpusse disposisjonen. De ulike medlemmene publiserer deler av presentasjonen, og alle medlemmene publiserer innlegg om nytteverdi, grammatikk og språklig flyt, samt blir enige om sluttproduktet.

Aktiver gruppediskusjoner

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om oppretting av gruppediskusjoner.

Når du oppretter en emnegruppe, aktiver verktøyet for diskusjonstavle for å hjelpe grupper å samarbeide og kommunisere.

 1. Merk av for Diskusjonstavle i Verktøytilgjengelighet-delen på Opprett gruppe-siden. Du kan tillate medlemmer å opprette forumer.
 2. Velg Send.

For studenter, Gruppediskusjonstavle-verktøyet vises i Mine grupper-delen og på gruppens hjemmeside.

Deaktiver gruppediskusjoner

Du kan ikke slette en gruppediskusjonstavle uten å slette den tilhørende gruppen, men du kan gjøre verktøyet utilgjengelig. Eksisterende innlegg fjernes ikke – de gjøres bare utilgjengelige for medlemmene i gruppen.

Når du gjør en diskusjonstavle som kan gis vurdering, utilgjengelig, bevares vurderingskolonnen som er tilknyttet diskusjonstavlen for gruppen, i vurderingssenteret.

 1. Utvid Brukere og grupper-delen i Kontrollpanel, og velg Grupper.
 2. Endre Redigeringsmodus til . Velg Rediger i menyen for gruppen på Grupper-siden.
 3. Fjern avmerkingen for Diskusjonstavle i Verktøytilgjengelighet-delen på Rediger gruppe-siden.
 4. Velg Send.

Når medlemmene åpner startsiden for gruppen eller Mine grupper-delen, kan de ikke se lenken til diskusjonstavlen deres lenger. Du kan når som helst gjøre verktøyet tilgjengelig igjen.


Rediger innstillingene for gruppediskusjoner

Som standard bruker hver nye gruppediskusjonstavle gruppens navn som tittel. Du og alle gruppemedlemmene kan redigere navnet på forumet og skrive en beskrivelse.

Hvis du vil vurdere deltakelsen i en gruppediskusjonstavle, kan du redigere et forums innstillinger og aktivere vurdering i forumet eller trådene. Når du angir at gruppediskusjonstavler skal vurderes, vurderes hvert medlem uavhengig av andre gruppemedlemmer – i motsetning til andre vurderte gruppeaktiviteter. Hvert gruppemedlem må oppfylle det oppgitte antallet innlegg for å få en vurdering. Du gir ikke gruppevurderinger for bidrag til gruppediskusjontavlen.

 1. Utvid Emneverktøy-delen i Kontrollpanel, og velg Diskusjon.
 2. Diskusjonstavlene for emnet og alle gruppene vises på Diskusjonstavle-siden. Velg diskusjonstavlen for en gruppe.
 3. Velg Rediger i menyen for forumet på Diskusjonstavle-siden.
 4. Rediger forum-siden kan du endre alle innstillingene, deriblant navn og beskrivelse, som vises i Beskrivelse-kolonnen på siden for gruppediskusjonstavlen. Du kan redigere forumets tilgjengelighet og aktivere vurdering av forumet eller trådene.

Du og gruppemedlemmene kan opprette flere forumer i en diskusjonstavle for grupper.


ULTRA: Opprett gruppediskusjoner

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du aktiverer gruppediskusjoner.

Når du oppretter en diskusjon, kan du tilordne grupper for å hjelpe studentene til å føle seg mer behagelig, fordi færre personer er involvert. Du kan også tilordne et spesifikt tema til hver gruppe.

Du tilordner grupper til en diskusjon i Diskusjonsinnstillinger:

Diskusjonsinnstillinger-ikon & gt; Diskusjonsinnstillinger-panel & gt; Tilordne til grupper & gt; grupper-siden

Du kan innrette mål med gruppediskusjoner. Hvis du vil bruke både «Publiser først» og grupper, må du velge Publiser først før du tilordner gruppene. Hvis du krysser av Vurder diskusjon-avkryssingsruten , ser du flere innstillinger.

Opprette grupper

På grupper-siden, ser du en ufullstendig liste over studentene dine i Studenter uten tilordning-delen. Velg Vis alle for å se hele listen. Du kan opprette flere grupper å levere diskusjonen til. Du kan også velge plusstegnet under grafikken for å opprette en egendefinert gruppe og legge til studenter.

Studenter som ikke er tilordnet noen gruppe, har ikke tilgang til gruppediskusjonen, fordi den ikke vises på studentenes sider for Emneinnhold. Hvis du ber studentene om å melde seg på en gruppe, får de ikke tilgang til oppgaven før de blir med i en gruppe.

Hvis du vil publisere gruppediskusjonen i fremtiden, har ikke studentene tilgang til innholdet, men de kan bli med i en gruppe.

Du kan oppdele dine studenter blant grupper på disse måtene:

 • Egendefinert
 • Tilordne tilfeldig
 • Egenpåmelding
 • Bruk grupper på nytt

Lær om gruppetyper og arbeidsflyter i hovedemnet om gruppeoppgaver. Bruk tilbakefunksjonen i nettleseren for å komme tilbake til dette teamet.

For å fjerne alle studentene fra gruppene kan du velge Fjern alle øverst på siden. Fjern alle blir borte når gruppene starter diskusjoner.

Du kan ikke flytte individuelle studenter ut av grupper etter at de har startet diskusjonene sine. Du kan imidlertid flytte ikke-tilordnede studenter inn i grupper etter at diskusjoner er startet.


ULTRA: Se grupper

Etter du har opprettet en gruppediskusjon, kan du se grupper fra Emneinnhold eller Diskusjoner-siden. Velg gruppelenken under diskusjonstittelen for å åpne grupper-siden.

Vurder gruppediskusjoner

Velg en tittel for gruppediskusjoner på Emneinnhold eller Diskusjoner-siden. For å se hver gruppes diskusjon, velg et gruppenavn fra menyen på toppen av siden.


ULTRA: Vurder gruppediskusjoner

Når gruppediskusjoner vurderes, kan studentene få trening i taktfullt og tydelig å uttrykke sine egne synspunkter blant en gruppe medstudenter. Vurderinger kan også føre til at studentene føler ansvar for å fremme gruppens samtale og utvikling av diskusjonsideer.

Hvis du vil aktivere vurdering på en gruppediskusjon, kan du krysse av Diskusjon med vurdering-avmerkingsruten i Diskusjonsinnstillinger-panelet. Velg vurderingsinnstillingene dine og en frist for deltakelse.

Du kan når som helst aktivere eller deaktivere vurdering – selv etter at gruppene har startet diskusjonen. Hvis du fjerner vurderingsalternativet fra diskusjonen etter å ha gitt vurderinger, blir alt diskusjonsinnhold værende, men vurderingene blir borte.

Velg Tilordne til grupper og tilordne studenters grupper for diskusjonen

Vurder fra en diskusjon

I gruppediskusjoner tilordner du hvert gruppemedlem en individuell vurdering. Du kan ikke tildele en vurdering til en diskusjonsgruppe som helhet. Enhver tilbakemelding du tar med o en vurderingvises bare for den studenten.

Fra en gruppediskusjon, velg Vurderinger og deltakelse for å vise hvem som har deltatt.

Vurderinger og deltakelse-siden er studentene oppført gruppen de er i. Du kan se en annen gruppe ved å velge et gruppenavn i menyen øverst på siden.

Velg studentenes navn i listen for å se innleggene sine. Tilordne en vurdering og inkluder valgfri tilbakemelding. Når du er ferdig, velg Publiser for å legge ut vurderinger og tilbakemeldinger til studenter.

Vurder fra vurderingsboken

Du kan også gå til gruppediskusjoner fra vurderingsboken. Gå til rutenettvisningen, finn studentens gruppediskusjons-celle. Når du velger en gruppemedlems celle, så fremheves alle de andre gruppemedlemmene i rutenettet. Åpne menyen for cellen, og velg Vis for å åpne studentenes bidrag, sammen med responser og svar. Tilordne en vurdering og tilbakemelding. Du kan publisere vurderingen eller gå tilbake til rutenettet.

Mer om hvordan du vurderer diskusjoner


ULTRA: Se statistikk for gruppediskusjoner

Du kan også se diskusjonsstatistikker for grupper. Åpne en meny for gruppediskusjonen og velg Vis analyser. Samlet-fanen ved toppen av siden viser diskusjonstatistikker for hele klassen. Du kan også åpne faner med detaljer for hver gruppe.

Mer informasjon om diskusjonsstatistikk