Hvis du bruker grupper i emnet ditt for å oppfordre til samarbeid om emnearbeid, kan du også ta med lenker til gruppeverktøy for å hjelpe studentene med å kommunisere. Du kan for eksempel opprette en spesiell diskusjonstavle, som bare er tilgjengelig for medlemmene i en emnegruppe.

I Original-emnevisningen er diskusjonstavler for grupper atskilt fra de vanlige diskusjonstavlene for emner. Gruppemedlemmer kan opprette og administrere sine egne forumer.

Eksempel: Du velger grupper og gir hver gruppe et problem eller en situasjon de må undersøke og bruke som grunnlag for en presentasjon for klassen. Gruppene kan bruke chatteverktøyet og diskusjonstavlene sine for å utveksle ideer og diskutere valg av tema. De kan også legge ut nettlenker på gruppediskusjonstavlene sine, og medlemmer kan publisere svar basert på verdiene. I tillegg kan de bruke gruppediskusjonstavlen for å dele opp oppgaver og finpusse disposisjonen. De ulike medlemmene publiserer deler av presentasjonen, og alle medlemmene publiserer innlegg om nytteverdi, grammatikk og språklig flyt, samt blir enige om sluttproduktet.

Aktiver gruppediskusjoner

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du lager gruppediskusjoner.

Når du oppretter emnegrupper, kan du aktivere verktøyet for diskusjonstavler for å hjelpe gruppene med å samarbeide og kommunisere.

 1. Merk av for Diskusjonstavle i Verktøytilgjengelighet-delen på Opprett gruppe-siden.
 2. Velg Send.

Gruppediskusjonstavle-verktøyet vises i Mine grupper-delen og på startsiden for gruppen.

Deaktiver gruppediskusjoner

Du kan ikke slette en gruppediskusjonstavle uten å slette den tilhørende gruppen, men du kan gjøre verktøyet utilgjengelig. Eksisterende innlegg fjernes ikke – de gjøres bare utilgjengelige for medlemmene i gruppen.

Når du gjør en diskusjonstavle som kan gis vurdering, utilgjengelig, bevares vurderingskolonnen som er tilknyttet diskusjonstavlen for gruppen, i vurderingssenteret.

 1. Utvid Brukere og grupper-delen i Kontrollpanel, og velg Grupper.
 2. Endre Redigeringsmodus til . Velg Rediger i menyen for gruppen på Grupper-siden.
 3. Fjern avmerkingen for Diskusjonstavle i Verktøytilgjengelighet-delen på Rediger gruppe-siden.
 4. Velg Send.

Når medlemmene åpner startsiden for gruppen eller Mine grupper-delen, kan de ikke se lenken til diskusjonstavlen deres lenger. Du kan når som helst gjøre verktøyet tilgjengelig igjen.


Rediger innstillingene for gruppediskusjoner

Som standard bruker hver nye gruppediskusjonstavle gruppens navn som tittel. Du og alle gruppemedlemmene kan redigere navnet på forumet og skrive en beskrivelse.

Hvis du vil vurdere deltakelsen i en gruppediskusjonstavle, kan du redigere et forums innstillinger og aktivere vurdering i forumet eller trådene. Når du angir at gruppediskusjonstavler skal vurderes, vurderes hvert medlem uavhengig av andre gruppemedlemmer – i motsetning til andre vurderte gruppeaktiviteter. Hvert gruppemedlem må oppfylle det oppgitte antallet innlegg for å få en vurdering. Du gir ikke gruppevurderinger for bidrag til gruppediskusjontavlen.

 1. Utvid Emneverktøy-delen i Kontrollpanel, og velg Diskusjon.
 2. Diskusjonstavlene for emnet og alle gruppene vises på Diskusjonstavle-siden. Velg diskusjonstavlen for en gruppe.
 3. Velg Rediger i menyen for forumet på Diskusjonstavle-siden.
 4. Rediger forum-siden kan du endre alle innstillingene, deriblant navn og beskrivelse, som vises i Beskrivelse-kolonnen på siden for gruppediskusjonstavlen. Du kan redigere forumets tilgjengelighet og aktivere vurdering av forumet eller trådene.

Du og gruppemedlemmene kan opprette flere forumer i en diskusjonstavle for grupper.


ULTRA: Opprett gruppediskusjoner

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du aktiverer gruppediskusjoner.

Når du oppretter diskusjoner, kan du lage grupper for å gjøre samtalen mer fokusert. Det kan være lurt å bruke diskusjonsgrupper hvis du vil hjelpe studentene til å føle seg mer komfortable når de snakker i emnet ditt, siden det er færre personer involvert. Med gruppediskusjoner kan det også bli lettere for studentene å si det de tenker.

Du kan lage grupper i en diskusjon ved å gå til Diskusjonsinnstillinger. Velg tannhjulikonet og deretter Tilordne til grupper. Dette tar deg til Opprett grupper-siden.

Du kan innrette mål med gruppediskusjoner. Publiser først-innstillingen er for øyeblikket ikke tilgjengelig for gruppediskusjoner.

Tilordne grupper-siden kan du lage grupper manuelt eller velge hvordan du vil at det skal gjøres automatisk:

 • Tilordne tilfeldig: Studentene tilordnes tilfeldig til det antallet grupper du vil opprette. Velg hvor mange grupper du vil opprette, i Antall grupper-menyen. Studentene fordeles mellom antallet grupper du vil opprette.
 • Tilpasset: Du kan opprette så mange grupper du vil, med et hvilket som helst antall studenter i hver gruppe. Du kan også opprette nye eller fjerne grupper basert på hvor mange du vil ha i diskusjonen. Innstillingen endres til Tilpasset hvis du flytter studenter til forskjellige grupper etter at de er gruppert automatisk eller med tilfeldig tilordning.
 • Bruk arbeidsgrupper på nytt: Vil du bruke grupper fra en tidligere diskusjon på nytt? Velg navnet på diskusjonen for å bruke de forrige gruppene for den nye diskusjonen. Du kan flytte studenter til andre grupper uten at det påvirker gruppene for den forrige diskusjonen. De eneste gruppene som endres, er de som gjelder for den aktuelle diskusjonen.

For å fjerne alle studentene fra gruppene kan du velge Fjern alle øverst på siden. Fjern alle blir borte når gruppene starter diskusjonene. Studenter som ikke er tilordnet noen gruppe, har ikke tilgang til gruppediskusjonen, fordi den ikke vises på de aktuelle studentenes Emneinnhold-side.

Se grupper

Når du har opprettet en gruppediskusjon, kan du enkelt se gruppene på Emneinnhold- eller Diskusjoner-siden. Velg gruppelenken under diskusjonstittelen for å åpne Tilordne grupper-siden.

Flytt studenter til andre grupper

Flytt studenter til grupper som ikke har startet diskusjonen.

Du kan ikke flytte studenter inn i eller ut av grupper som har begynt å publisere svar.

Du kan flytte studenter mellom grupper enkeltvis på Tilordne grupper-siden. Velg ellipse-ikonet ved siden av et navn for å åpne disse valgene:

 • Start en ny gruppe for denne eleven.
 • Hvis du vil tilordne studenten til en annen gruppe som allerede finnes, velger du gruppens navn i listen.
 • Velg Fjern for å fjerne studenten fra gruppen.

Du kan også flytte flere studenter til en annen gruppe eller opprette en ny gruppe for dem. For å fjerne alle studentene fra gruppene kan du velge Fjern alle øverst på siden. Fjern alle blir borte når gruppene starter diskusjonene.

Velg flere studenter

For å spare tid kan du velge mer enn én student og endre gruppene deres. Du kan velge flere studenter og flytte dem hvis alle er i den samme gruppen eller ikke tilhører noen gruppe.

 1. Velg studentenes navn for å velge dem samtidig. Studentene du har valgt, fremheves med en lilla kant.
 2. Velg navnet til en student en gang til for å fjerne valget.
 3. Når du har valgt studentene, kan du velge ellipse-ikonet ved siden av navnene deres for å åpne alternativene. Du kan starte en ny gruppe, flytte dem til en eksisterende gruppe eller fjerne dem fra en gruppe.

Vil du sende en melding til en gruppe? Gå til Flere alternativer-menyen ved siden av navnet på en gruppe, og velg Ny gruppemelding for å starte en emnemelding med studentene som er tilknyttet den aktuelle gruppen.

Slett en gruppe

Du kan slette grupper ved å åpne Flere alternativer-menyen for de aktuelle gruppene og velge Slett gruppen. Studentene i gruppen fjernes automatisk fra gruppen, og Grupper studenter-innstillingen angis som Tilpasset.

Du kan manuelt tilordne disse studentene til nye grupper. Eller du kan velge Tilordne tilfeldig for å tilordne studentene jevnt mellom gruppene automatisk.

Vurder gruppediskusjoner

Når du ser på diskusjoner, kan du velge hvilken gruppes svar du vil vise på skjermen. Velg navnet på en gruppe for å se diskusjonsinnleggene deres.


ULTRA: Vurder gruppediskusjoner

Du kan vurdere gruppediskusjoner hvis du vil at studentenes bidrag skal ha inntelling på emnevurderingen deres. Når gruppediskusjoner vurderes, kan studentene få trening i taktfullt og tydelig å uttrykke sine egne synspunkter blant en gruppe medstudenter. Vurderinger kan også bidra til at studentene føler ansvar for å fremme gruppens samtale og utvikling av diskusjonsideer.

Hvis du vil aktivere vurdering for en gruppediskusjon, må du velge Diskusjon med vurderingDiskusjonsinnstillinger-panelet og deretter velge vurderingsinnstillinger og en tidsfrist for å delta. Velg deretter Tilordne til grupper og tilordne studenter til grupper for diskusjonen.

Du kan når som helst aktivere eller deaktivere vurdering – selv etter at gruppene har startet diskusjonen. Hvis du fjerner vurderingsalternativet fra diskusjonen etter å ha gitt vurderinger, blir alt diskusjonsinnhold værende, men vurderingene blir borte.

Når du er ferdig med å tilordne grupper, kan du angi synligheten for diskusjonen. Studentene kan starte gruppediskusjonen så snart den er tilgjengelig for dem. Du kan begynne å vurdere når du er klar.

Vurder fra en diskusjon

Er du klar til å vurdere? I gruppediskusjoner tilordner du hvert gruppemedlem en individuell vurdering. Det er ikke mulig å tilordne en vurdering til en hel diskusjonsgruppe, noe du kan ved gruppeoppgaver. Eventuell tilbakemelding du tar med i en vurdering, vises bare for den aktuelle studenten.

Du kan begynne å vurdere fra vurderingsboken eller fra diskusjonen. Velg Vurderinger og deltakelse for å se hvem som har deltatt.

Vurderinger og deltakelse-siden er studentene oppført etter gruppen de er i. Du kan se en annen gruppe ved å velge et gruppenavn i menyen øverst på siden.

Velg navnet på en student i listen for å se vedkommendes innlegg. Skriv en vurdering og inkluder eventuelt tilbakemelding. Når du er ferdig, kan du velge Publiser for å gjøre vurderingen og tilbakemeldingen synlig for studenten.

Vurder fra vurderingsboken

Du kan også gi vurderinger i vurderingsboken. Velg diskusjonen, og finn frem til en students navn i innsendingslisten. Velg cellen til et gruppemedlem, så fremheves alle de andre gruppemedlemmene i rutenettet. Skriv inn en vurdering for studentens bidrag.

Du kan enkelt gå tilbake til studentens innsendinger igjen hvis du bruker rutenettvisningen i vurderingsboken. Velg cellen for en students vurdering og så Vis for å se vedkommendes bidrag i diskusjonen sammen med svar.

Mer om hvordan du vurderer diskusjoner


ULTRA: Se statistikk for gruppediskusjoner

Du kan også se diskusjonsstatistikk når du lager grupper. Velg Flere alternativer-ikonet og deretter Vis analyse. I hovedmenyen finner du en Totalt-fane som inneholder diskusjonsstatistikk for hele klassen, samt faner med detaljer for hver gruppe. Velg et gruppenavn fra menyen for å vise spesifikk analyse for den aktuelle gruppen.

Mer informasjon om diskusjonsstatistikk