Du kan oppmuntre til gjennomtenkte bidrag med vurderte diskusjoner.

Diskusjoner styrke studentenes evne til å tenke kritisk, uttrykke tankene sine på en tydelig måte og kommunisere med andre. Med vurderte diskusjoner kan du vurdere disse evnene som en del av hver enkelt students emnevurdering. Du kan bruke vurderinger til å vise studentene hvor arbeidet deres utmerker seg, og hvor det er rom for forbedring.

Hvis emnet ditt bruker Original-emnevisningen, kan du tildele vurderinger til forum og tråder. I Ultra-emnevisningen kan du vurdere studenters overordnede diskusjonsbidrag.


Hvorfor bør du vurdere diskusjoner?

Du kan kanskje synes at det kan virke tvetydig å vurdere studentenes deltakelse i diskusjoner. Hvordan kan du skille mellom en student som er aktiv, men som ikke tilføyer diskusjonen noe, og en student som snakker sjeldnere, men med større innvirkning?

Studentenes interaksjoner i diskusjoner danner en permanent deltakelsesoversikt. Men før du begynner, må du ha rimelige forventninger til hva som kan utrettes med nettdiskusjoner. På grunn av hvordan nettmiljøer fungerer, kan det ta lengre tid før velformulerte poenger kommer fram i diskusjoner. Studentene trenger et praktisk antall diskusjonsmuligheter og betimelige og konstruktive tilbakemeldinger om kvaliteten på det de sier. Vurdering lar dem vite hvordan de presterte, og det kan hjelpe dem til å forbedre fremtidige interaksjoner.


Slå på diskusjonsvurdering

Ser dette ukjent ut? Gå til "Ultra"-hjelp med å opprette en vurdert diskusjon.

Du kan tildele diskusjonsvurderinger i forum eller tråder. Du kan tildele vurderinger basert på studentdeltakelse, på kvaliteten av innleggene dere eller på en kombinasjon av de to. Du kan opprette vurderingsmatriser på forhånd og bruke dem mens du vurderer forum og tråder.

Når du oppretter eller redigerer et forum, kan du aktivere vurderingsalternativer. En kolonne opprettes automatisk i vurderingssenteret når du aktiverer vurdering.

Vurderingsinnstillingene vises på Opprett forum og Rediger forum-sidene.

 1. Velg Vurder diskusjonsforum, og skriv inn en poengverdi for å vurdere deltakere basert på hvordan de presterer generelt i et forum.
 2. Hvis du ønsker å evaluere deltakere etter prestasjoner i hver enkelt tråd, velger du Vurder tråder.
 3. Du kan alternativt merke av for Vis deltakere med Ikke vurdert-statusen og velge antall innlegg som kreves for å vise deltakere i Ikke vurdert-statusen. Denne innstillingen viser Ikke vurdert-ikonet i vurderingssenteret etter at hver student har publisert det spesifiserte antallet innlegg. Innleggene settes også i køen på the Ikke vurdert-siden. Hvis du velger et vurderingsalternativ UTEN å merke av i avmerkingsboksen, vises ikke Ikke vurdert-ikonet i vurderingssenteret og heller ikke innlegg på Ikke vurdert-siden. Studentforsøk vises med Pågår-ikonet i vurderingssenteret når de legger ut.

  Hvis du velger tre innlegg fra listen og en student sender inn to, vises Pågår-ikonet i vurderingssentercellen og diskusjonstavlen til det spesifiserte antallet innlegg er oppfylt.

 4. Du kan eventuelt åpne Legg til vurderingsmatrise -menyen for å velge en vurderingsmatrise.

Slå av diskusjonsvurdering

Du kan slå av vurdering for vurderte forum og tråder selv om det finnes vurderinger.

 1. Endre vurderingsalternativet til Ingen vurdering i forumRediger forum.
 2. Velg Send. Hvis du allerede har tildelt vurderinger for et forum eller trådene i det, vises en advarsel som sier at alle eksisterende vurderinger kommer til å bli slettet. Denne handlingen er endelig.
 3. Velg OK for å fortsette eller velg Avbryt for å beholde vurderingssenterelementene.

Slå på vurdering av tråder

Hvis du velger å vurdere tråder i et forum, avgjør du på en tråd-for-tråd-basis om du skal vurdere en tråd eller ikke. Hvis du velger Vurder tråder-alternativet, kan ikke studentene opprette nye tråder.

 1. Opprett tråder-siden kan du merke av for Vurder tråder og skrive inn mulige poeng. Du bestemmer selv når innleggene går inn i Ikke vurdert-statusen. Merk av for Vis deltakere med Ikke vurdert-statusen og velg antall innlegg fra listen.
 2. VelgSend.
 3. I forumet vises Vurder tråd-alternativet i Vurdering-kolonnen for de ulike trådene.

Du kan også aktivere vurdering av tråder direkte fra trådlisten i et forum.

 1. Velg Vurdering i Vurdering-kolonnen til en tråd.
 2. Skriv inn Mulige poeng.
 3. Velg Send. Vurder tråd-alternativet vises i trådenes Vurdering-kolonne.

Vurder forumdeltakelse

Ser dette ukjent ut? Gå til "Ultra"-hjelp med å vurdere diskusjoner.

Du kan tildele diskusjonsvurderinger for å evaluere deltakere basert på prestasjonene i et forum. Kun brukere med leder- eller sensorrollen kan tilordne vurderinger for innlegg. Sensorer kan ikke se sine egne oppgaver.

 1. I forumet du aktiverte vurdering i, velger du Vurder diskusjonsforum.
 2. Vurder brukere av diskusjonsforumet-siden velger du Vurdering i raden til en student. Studentens innlegg telles i Innlegg-kolonnen.
 3. Vurder diskusjonsforum-siden vises studentens innlegg for dette forumet. Siden du kan tildele forumvurderinger basert på flere tråder, legges alle meldingene en student har publisert, inn for gjennomgang. Evaluer innleggene til den valgte studenten i innholdsrammen. Skriv inn en vurdering i sidepanelet for vurderinger. Hvis du har tilknyttet en vurderingsmatrise til dette forumet, kan du utvide og fullføre vurderingsmatrisen.

  Sidepanelet for vurderinger inneholder disse områdene:

  • Forumstatistikk: Vis informasjon om innleggene til en student, for eksempel Innlegg totalt, Dato for siste innlegg, Gjennomsnittlig lengde på innlegg og Gjennomsnittlig innleggsplassering.
  • Velg ned-pilen ved siden av navnet til den valgte studenten for å vise en liste og velge en student med innlegg som er klare for vurdering. Innleggene til den valgte studenten vises i innholdsrammen. Bruk pil venstre og pil høyre til å navigere til forrige eller neste student.
  • Legg til en vurdering i Vurdering-feltet.
  • Du kan skrive inn tilbakemelding for studenten i Tilbakemelding-tekstfeltet. Du kan legge inn lyd-/videoopptak i tilbakemelding i redigeringsverktøyet når du vurderer. I Legg til bemerkninger-delen kan du legge til bemerkninger som bare vises for deg – forumadministratoren – og personer med sensorrollen. De to ikonene etter Tillbakemelding-boksen lar deg åpne redigeringsprogrammet og stavekontrollen.
 4. Velg Forhåndsvisning av utskrift for åpne siden i et nytt vindu i et format som kan skrives ut. Innlegg skrives ut i rekkefølgen de vises i på siden. Du kan velge hvilke innlegg som vises – og i hvilken rekkefølge – ved å filtrere og sortere innlegg med Filter-, Sorter etter- og Rekkefølge-alternativene.
 5. Velg Vurdering-boksen og endre vurderingen for å redigere en eksisterende vurdering.
 6. Velg Sendfor å legge til vurdering, tilbakemeldinger og vurderingsbemerkninger i vurderingssenteret. Vurderingssenteret vises på Vurder brukere av diskusjonsforumet-siden.

Vurder tråder

Du kan tildele diskusjonsvurderinger for å evaluere deltakelsen til deltakere i hver enkelt tråd.

 1. Åpne forumet som inneholder tråden du vil vurdere.
 2. Bytt til Listevisning og velg Vurder tråder i trådraden.
 3. Velg Vurdering i raden til en student på Vurder brukere av diskusjonstråden-siden.
 4. Evaluer og vurder studentens tråddeltakelse med de samme trinnene som brukes for vurdering av forumdeltakelse.

Send studenter e-post mens du vurderer diskusjoner

Mens du tildeler vurderinger, kan du bruke e-postverktøyet i diskusjoner til å kontakte studenter.

 1. Åpne et forum eller en tråd
 2. Merk av for studentene du har lyst til å sende e-post til, på Vurder brukere av diskusjonstråden-siden eller Vurder brukere av diskusjonsforumet-siden.
 3. Velg E-post.
 4. Rediger emnetSend e-post til forumbruker om nødvendig.
 5. Skriv inn et spørsmål eller tilbakemelding i Melding-boksen.
 6. Velg Send.

Mer om e-post i Blackboard Learn


Vurder gruppediskusjoner

Når du angir at gruppediskusjonstavler skal vurderes, vurderes hvert medlem uavhengig av andre gruppemedlemmer – i motsetning til andre vurderte gruppeaktiviteter. Hvert gruppemedlem må oppfylle det oppgitte antallet innlegg for å få en vurdering. Du gir ikke gruppevurderinger for bidrag til gruppediskusjontavlen.

Mer om gruppediskusjoner


ULTRA: Innstillinger for vurderte diskusjoner

Ser dette ukjent ut? Gå til “Original"-hjelp med å slå på diskusjonsvurdering.

Trenger du en ny oppdatering om hvordan du oppretter en diskusjon? Gå til emnetOpprett diskusjoner .

Du kan motivere studentene til å komme med nyttige bidrag ved å la diskusjonen telle for en vurdering.

Velg ikonet Diskusjonsinnstillinger for å åpne et panel med alternativer for diskusjonen din. I Detaljer og informasjon-delen kan du krysse av i avkryssingsruten Vurder diskusjon og flere alternativer vises, for eksempel leveringsfrist og maksimalt antall poeng. De maksimale poengsummene gjelder for én eller flere innlegg fra en student. Når du aktiverer vurdering for en diskusjon, opprettes en kolonne automatisk i vurderingsboken.

Oppmuntre til originale ideer. Noen studenter kan stole for mye på andres tanker når de har utkast til svar. Når svarene er skjult, kan det bli lettere for studentene å dyrke frem sine egne ideer forbundet med det opprinnelige diskusjonstemaet. Velg Publiser først for å gjøre aktiviteten i diskusjonen skjult for studentene frem til de publiserer et svar. Hvis du vil bruke både «Publiser først» og grupper, må du velge Publiser først før du tilordner gruppene.

Angi leveringsfrist for deltakelse. Du kan skjule diskusjonen etter innleveringsfristen, så studentene kan ikke lenger legge til responser og svar eller redigere tidligere innlegg.

Tilrettelegginger av tidsfrister gjelder ikke for diskusjoner.

Velg vurderingsenhet. Du kan velge poeng, prosentverdier eller bokstav. Angi maksimalt antall poeng mulig for den vurderte diskusjonen.

Tilordne en vurderingsmatrise. Etter du har valgt Vurder diskusjon, kan du opprette eller legge til en eksisterende vurderingsmatrise sånn at studenter kan se kravene for det vurderte arbeidet. Med vurderingsmatriser kan du enklere vurdere studentenes innsendinger basert på nøkkelkriteriene du definerer. Du kan bare tilknytte én vurderingsmatrise per diskusjon.

Innrett mål med diskusjonen. Du og institusjonen din kan bruke mål for å måle studentprestasjoner på tvers av programmer og emneplaner. Når du oppretter diskusjoner, kan du innrette ett eller flere mål. Velg Innrett med mål for å søke etter tilgjengelige mål. Når du gjør slike oppgaver synlige, kan studentene se informasjon om målene, slik at de vet hva du forventer.

Mer om hvordan du tilpasser mål til emneinnhold

Bruk grupper. Du kan opprette diskusjonsgrupper og vurder bidragene deres.

Er du ferdig? Velg Lagre. Du kan endre disse vurderingsinnstillingene frem til du begynner å vurdere.

Husk å gjøre diskusjonen tilgjengelig for studentene, slik at de kan komme med egne bidrag!

Varsler

Studentene ser tidsfristen for deltakelse for vurderte diskusjoner på samme sted som andre tidsfrister eller aktiviteter. Disse varslene vises i aktivitetsstrømmen, globale kalender og emnekalenderen.

Tilrettelegging

Studenter med tilrettelegginger vises med et ikon ved siden av navnet sitt i vurderingsboken, diskusjoner og på deltakerlisten. Studenter ser ikke tilrettelegginger du legger til. Bare tilrettelegging av leveringsfrist gjelder for diskusjoner.

ULTRA: Vurder diskusjoner

Ser dette ukjent ut? Gå til "Original"-hjelp med å vurdere et forum.

I vurderte diskusjoner er vurderingene basert på studentenes samlede bidrag, ikke for hvert enkelt innlegg. Husk: Studentene kan bidra med og redigere innleggene sine frem til leveringsfristen.

Du kan gå til vurderingsarbeidsflyten fra disse områdene:

 • I listen med navnet ditt kan du velge Vurderinger.
 • Velg Vurderingsbok-ikonet i navigasjonsfeltet øverst på emnesiden din. Velg den vurderte diskusjonen fra listen. Vurderinger og deltakelse-siden vises.
 • Velg Diskusjoner-ikonet i navigasjonsfeltet øverst på emnesiden din. Velg den vurderte diskusjonen fra listen. Velg Vurderinger og deltakelse-lenken.

Vurderinger og deltakelse-siden kan du velge studentenes navn for å åpne sider med bidragene sine. Studentenes respons og svar er uthevet på innsendingssidene.

Ta en titt på diskusjonsanalysen for en omfattende oversikt over de ulike studentenes diskusjonsdeltakelse, setningskompleksitet, nivå for kritisk tankegang. Denne prestasjonsbaserte innsiktvisningen har lite deltakelse eller trenger hjelp.

Mer informasjon om diskusjonsanalyse

Du kan legge inn en vurdering og tilbakemelding for studenten øverst på denne siden. Du kan legge til en numerisk verdi på fem eller færre sifre og to sifre etter desimaltegn. Velg tilbakemeldingsikonet ved siden av vurderingspillen for å åpne tilbakemeldingspanelet. Tilbakemeldingspanelet er fortsatt på siden av skjermen, så du kan bla gjennom siden og legge til samlet tilbakemelding. Du kan også bygge inn lyd-/videoopptak i tilbakemeldingen din q i redigeringsverktøyet når du vurderer. Studentene kan se eller høre på tilbakemeldingen din ved siden av eventuell tekst du legger inn.

Hvis du har tilordnet en vurderingsmatrise til diskusjonen, kan du velge vurderingspillen for å åpne panelet for vurderingsmatrisen. Du kan skrive inn en vurdering direkte eller velge verdier fra vurderingsmatrisen for å legge dem til i vurderingen.

Når du er klar til å publisere en vurdering til studenten, kan du åpne menyen og velge Publiser.

Gi vurderinger i vurderingsboken

Du kan også gi vurderinger i vurderingsboken. Ny innsending vises i cellene når studentene har sendt inn oppgaver. Velg Vis i menyen for å åpne studentens bidrag i diskusjonen.

Mer om tilordning av vurderinger i Ultra-emnevisningen