Du kan oppmuntre til gjennomtenkte bidrag med vurderte diskusjoner.

Diskusjoner styrke studentenes evne til å tenke kritisk, uttrykke tankene sine på en tydelig måte og kommunisere med andre. Med vurderte diskusjoner kan du vurdere disse evnene som en del av hver enkelt students emnevurdering. Du kan bruke vurderinger til å vise studentene hvor arbeidet deres utmerker seg, og hvor det er rom for forbedring.

Hvis emnet ditt bruker Original-emnevisningen, kan du tildele vurderinger til forum og tråder. I Ultra-emnevisningen kan du vurdere studenters overordnede diskusjonsbidrag.


Hvorfor bør du vurdere diskusjoner?

Du kan kanskje synes at det kan virke tvetydig å vurdere studentenes deltakelse i diskusjoner. Hvordan kan du skille mellom en student som er aktiv, men som ikke tilføyer diskusjonen noe, og en student som snakker sjeldnere, men med større innvirkning?

Studentenes interaksjoner i diskusjoner danner en permanent deltakelsesoversikt. Men før du begynner, må du ha rimelige forventninger til hva som kan utrettes med nettdiskusjoner. På grunn av hvordan nettmiljøer fungerer, kan det ta lengre tid før velformulerte poenger kommer fram i diskusjoner. Studentene trenger et praktisk antall diskusjonsmuligheter og betimelige og konstruktive tilbakemeldinger om kvaliteten på det de sier. Vurdering lar dem vite hvordan de presterte, og det kan hjelpe dem til å forbedre fremtidige interaksjoner.


Slå på diskusjonsvurdering

Ser dette ukjent ut? Gå til "Ultra"-hjelp med å opprette en vurdert diskusjon.

Du kan tildele diskusjonsvurderinger i forum eller tråder. Du kan tildele vurderinger basert på studentdeltakelse, på kvaliteten av innleggene dere eller på en kombinasjon av de to. Du kan opprette vurderingsmatriser på forhånd og bruke dem mens du vurderer forum og tråder.

Når du oppretter eller redigerer et forum, kan du aktivere vurderingsalternativer. En kolonne opprettes automatisk i vurderingssenteret når du aktiverer vurdering.

Vurderingsinnstillingene vises på Opprett forum og Rediger forum-sidene.

 1. Velg Vurder diskusjonsforum, og skriv inn en poengverdi for å vurdere deltakere basert på hvordan de presterer generelt i et forum.
 2. Hvis du ønsker å evaluere deltakere etter prestasjoner i hver enkelt tråd, velger du Vurder tråder.
 3. Du kan alternativt merke av for Vis deltakere med Ikke vurdert-statusen og velge antall innlegg som kreves for å vise deltakere i Ikke vurdert-statusen. Denne innstillingen viser Ikke vurdert-ikonet i vurderingssenteret etter at hver student har publisert det spesifiserte antallet innlegg. Innleggene settes også i køen på the Ikke vurdert-siden. Hvis du velger et vurderingsalternativ UTEN å merke av i avmerkingsboksen, vises ikke Ikke vurdert-ikonet i vurderingssenteret og heller ikke innlegg på Ikke vurdert-siden. Studentforsøk vises med Pågår-ikonet i vurderingssenteret når de legger ut.

  Hvis du velger tre innlegg fra listen og en student sender inn to, vises Pågår-ikonet i vurderingssentercellen og diskusjonstavlen til det spesifiserte antallet innlegg er oppfylt.

 4. Du kan eventuelt åpne Legg til vurderingsmatrise -menyen for å velge en vurderingsmatrise.

Slå av diskusjonsvurdering

Du kan slå av vurdering for vurderte forum og tråder selv om det finnes vurderinger.

 1. Endre vurderingsalternativet til Ingen vurdering i forumRediger forum.
 2. Velg Send. Hvis du allerede har tildelt vurderinger for et forum eller trådene i det, vises en advarsel som sier at alle eksisterende vurderinger kommer til å bli slettet. Denne handlingen er endelig.
 3. Velg OK for å fortsette eller velg Avbryt for å beholde vurderingssenterelementene.

Slå på vurdering av tråder

Hvis du velger å vurdere tråder i et forum, avgjør du på en tråd-for-tråd-basis om du skal vurdere en tråd eller ikke. Hvis du velger Vurder tråder-alternativet, kan ikke studentene opprette nye tråder.

 1. Opprett tråder-siden kan du merke av for Vurder tråder og skrive inn mulige poeng. Du bestemmer selv når innleggene går inn i Ikke vurdert-statusen. Merk av for Vis deltakere med Ikke vurdert-statusen og velg antall innlegg fra listen.
 2. Velg Send.
 3. I forumet vises Vurder tråd-alternativet i Vurdering-kolonnen for de ulike trådene.

Du kan også aktivere vurdering av tråder direkte fra trådlisten i et forum.

 1. Velg Vurdering i Vurdering-kolonnen til en tråd.
 2. Skriv inn Mulige poeng.
 3. Velg Send. Vurder tråd-alternativet vises i trådenes Vurdering-kolonne.

Vurder forumdeltakelse

Ser dette ukjent ut? Gå til "Ultra"-hjelp med å vurdere diskusjoner.

Du kan tildele diskusjonsvurderinger for å evaluere deltakere basert på prestasjonene i et forum. Kun brukere med leder- eller sensorrollen kan tilordne vurderinger for innlegg. Sensorer kan ikke se sine egne oppgaver.

 1. I forumet du aktiverte vurdering i, velger du Vurder diskusjonsforum.
 2. Vurder brukere av diskusjonsforumet-siden velger du Vurdering i raden til en student. Studentens innlegg telles i Innlegg-kolonnen.
 3. Vurder diskusjonsforum-siden vises studentens innlegg for dette forumet. Siden du kan tildele forumvurderinger basert på flere tråder, legges alle meldingene en student har publisert, inn for gjennomgang. Evaluer innleggene til den valgte studenten i innholdsrammen. Skriv inn en vurdering i sidepanelet for vurderinger. Hvis du har tilknyttet en vurderingsmatrise til dette forumet, kan du utvide og fullføre vurderingsmatrisen.

  Sidepanelet for vurderinger inneholder disse områdene:

  • Forumstatistikk: Vis informasjon om innleggene til en student, for eksempel Innlegg totalt, Dato for siste innlegg, Gjennomsnittlig lengde på innlegg og Gjennomsnittlig innleggsplassering.
  • Velg ned-pilen ved siden av navnet til den valgte studenten for å vise en liste og velge en student med innlegg som er klare for vurdering. Innleggene til den valgte studenten vises i innholdsrammen. Bruk pil venstre og pil høyre til å navigere til forrige eller neste student.
  • Legg til en vurdering i Vurdering-feltet.
  • Du kan skrive inn tilbakemelding for studenten i Tilbakemelding-tekstfeltet. Du kan legge inn lyd-/videoopptak i tilbakemelding i redigeringsverktøyet når du vurderer. I Legg til bemerkninger-delen kan du legge til bemerkninger som bare vises for deg – forumadministratoren – og personer med sensorrollen. De to ikonene etter Tillbakemelding-boksen lar deg åpne redigeringsprogrammet og stavekontrollen.
 4. Velg Forhåndsvisning av utskrift for åpne siden i et nytt vindu i et format som kan skrives ut. Innlegg skrives ut i rekkefølgen de vises i på siden. Du kan velge hvilke innlegg som vises – og i hvilken rekkefølge – ved å filtrere og sortere innlegg med Filter-, Sorter etter- og Rekkefølge-alternativene.
 5. Velg Vurdering-boksen og endre vurderingen for å redigere en eksisterende vurdering.
 6. Velg Sendfor å legge til vurdering, tilbakemeldinger og vurderingsbemerkninger i vurderingssenteret. Vurderingssenteret vises på Vurder brukere av diskusjonsforumet-siden.

Vurder tråder

Du kan tildele diskusjonsvurderinger for å evaluere deltakelsen til deltakere i hver enkelt tråd.

 1. Åpne forumet som inneholder tråden du vil vurdere.
 2. Bytt til Listevisning og velg Vurder tråder i trådraden.
 3. Velg Vurdering i raden til en student på Vurder brukere av diskusjonstråden-siden.
 4. Evaluer og vurder studentens tråddeltakelse med de samme trinnene som brukes for vurdering av forumdeltakelse.

Send studenter e-post mens du vurderer diskusjoner

Mens du tildeler vurderinger, kan du bruke e-postverktøyet i diskusjoner til å kontakte studenter.

 1. Åpne et forum eller en tråd
 2. Merk av for studentene du har lyst til å sende e-post til, på Vurder brukere av diskusjonstråden-siden eller Vurder brukere av diskusjonsforumet-siden.
 3. Velg E-post.
 4. Rediger emnetSend e-post til forumbruker om nødvendig.
 5. Skriv inn et spørsmål eller tilbakemelding i Melding-boksen.
 6. Velg Send.

Mer om e-post i Blackboard Learn


Vurder gruppediskusjoner

Når du angir at gruppediskusjonstavler skal vurderes, vurderes hvert medlem uavhengig av andre gruppemedlemmer – i motsetning til andre vurderte gruppeaktiviteter. Hvert gruppemedlem må oppfylle det oppgitte antallet innlegg for å få en vurdering. Du gir ikke gruppevurderinger for bidrag til gruppediskusjontavlen.

Mer om gruppediskusjoner


ULTRA: Opprett diskusjoner med vurdering

Ser dette ukjent ut? Gå til "Ultra"-hjelp med å slå på diskusjonsvurdering.

Du kan opprette diskusjoner på to måter. Både vurderte og ikke-vurderte diskusjoner opprettes på samme måte.

 • Emneinnhold-siden kan du velge plusstegnet der du vil opprette en diskusjon. Deretter kan du velge Opprett > Deltakelse og engasjement > Diskusjon.
 • Du kommer til Diskusjoner-siden i emner via navigasjonfeltet øverst på emnesiden. Velg plusstegnet og deretter Diskusjon.

Ny diskusjon-siden må du legge inn et navn og en beskrivelse for diskusjonen, slik at studentene vet hva de bør snakke om. Hvis du vil at diskusjonen skal telle for en vurdering, kan du velge Diskusjonsinnstillinger-ikonet for å åpne innstillingspanelet. Gå til Detaljer og informasjon-delen, og merk av for Diskusjon med tildelt vurdering. Da ser du flere vurderingsinnstillinger.

Angi en tidsfrist for deltakelse. Studentene kan publisere og redigere innlegg så snart du gjør diskusjonen tilgjengelig, men innsendingene anses ikke for å være fullført før etter datoen og klokkeslettet du angir. De kan fortsatt se diskusjonsinnleggene etter tidsfristen, men de kan ikke publisere noe nytt i diskusjonen eller redigere tidligere innsendinger.

Tilrettelegginger av tidsfrister gjelder ikke for diskusjoner.

Velg vurderingsenhet. Du kan velge poeng, prosentverdier eller bokstaver. Hvis du velger poeng, må du angi hvor mange poeng det maksimalt skal være mulig å oppnå for den vurderte diskusjonen.

Du kan også krysse av for Vis på Emneinnhold-siden for å få denne diskusjonen til å vises i samme liste som annet emnemateriell.

Oppmuntre til originale ideer. Du kan velge at studentene ikke skal kunne se diskusjonsaktiviteten før de legger ut et svar på hovedemnet. Diskusjonsaktiviteten blir i så fall synlig når studentene publiserer et svar. Velg Publiser først for en diskusjon for å oppmuntre studentene til å tenke selv.

Legg til vurderingsmatriser. Du kan tilordne en vurderingsmatrise du vil bruke når du vurderer diskusjonsinnlegg. Velg Legg til vurderingsmatrise for å opprette en ny vurderingsmatrise eller søke etter noen som finnes allerede. Når du har tilordnet en vurderingsmatrise til diskusjonen, kan studentene se den før de svarer. Du kan bare tilknytte én vurderingsmatrise per diskusjon.

Legg til mål og standarder. Du og institusjonen din kan bruke mål for å måle studentprestasjoner på tvers av programmer og emneplaner. Når du oppretter diskusjoner, kan du innrette ett eller flere mål. Velg Innrett med mål for å søke etter tilgjengelige mål som kan innrettes med diskusjonen. Når du har gjort diskusjonen tilgjengelig, kan studentene se informasjon om målene du innretter med diskusjonen, sånn at de vet hva du forventer.

Mer om hvordan du tilpasser mål til emneinnhold

Tilordne grupper. Du kan vurdere gruppediskusjoner hvis du vil at studentenes bidrag skal ha inntelling på emnevurderingene deres. Når gruppediskusjoner vurderes, kan studentene få trening i taktfullt og tydelig å uttrykke sine egne synspunkter blant en gruppe medstudenter.

Mer om vurderte gruppediskusjoner

Er du ferdig? Velg Lagre. Du kan endre disse vurderingsinnstillingene frem til du begynner å vurdere.

Husk å gjøre diskusjonen tilgjengelig for studentene, slik at de kan komme med egne bidrag!

Varsler

Studentene ser tidsfristen for deltakelse for vurderte diskusjoner på samme sted som andre tidsfrister eller aktiviteter. Slike varsler vises i aktivitetsstrømmen, den globale kalenderen og emnekalenderen, både i Plan- og Innleveringsfrister-visningen.

Tilpasninger

Studenter med tilrettelegginger vises med et ikon ved siden av profilbildet sitt i vurderingsboken og på deltakerlisten. Studenter ser ikke tilrettelegginger du legger til. Ikonet vises også ved siden av navn i diskusjoner. Tilretteleggingen av innleveringsfrist er den eneste som gjelder. Tilretteleggingen for tidsbegrensning gjelder ikke.

ULTRA: Vurder diskusjoner

Ser dette ukjent ut? Gå til "Original"-hjelp med å vurdere et forum.

Når studentene har kommet med tankene sine, kan du tildele vurderinger. I vurderte diskusjoner er vurderingene basert på studentenes samlede bidrag, ikke på hvert enkelt innlegg.

Du kan begynne å vurdere fra flere steder:

 • Diskusjon-siden kan du velge Deltakelse og vurderinger.
 • Du kan velge Vurderinger-ikonet i navigasjonsfeltet øverst på emnesiden og velge en vurdert diskusjon i listen.
 • I listen med navnet ditt kan du velge Vurderinger. Du ser et varsel når det finnes nye innsendinger. Bare velg tallet for antallet nye innsendinger for å begynne å vurdere dem.

Deltakelse og vurderinger-siden kan du velge studenters navn for se diskusjonsaktiviteten deres. Studentenes bidrag er fremhevet på innsendingssidene deres.

Ta en titt på diskusjonsanalysen for å se en omfattende oversikt over de ulike studentenes diskusjonsdeltakelse, evne til kritisk tenkning og setningskompleksitet. Disse prestasjonsbaserte opplysningene kan være nyttige når det gjelder å finne ut hvilke studenter som kanskje trenger hjelp eller har et uvanlig deltakelsesnivå.

Mer informasjon om diskusjonsanalyse

Du kan legge inn en vurdering og tilbakemelding for studenten øverst på denne siden. Skriv inn en tallverdi med maksimalt fem sifre. Du kan ta med to sifre til etter desimaltegnet. Tilbakemeldingsikonet vises ved siden av vurderingspillen. Velg ikonet for å åpne tilbakemeldingspanelet, som blir værende på siden av skjermen. Du kan rulle gjennom diskusjonsaktiviteten og legge til overordnet tilbakemelding. Du kan også bygge inn lyd-/videoopptak i tilbakemeldingen din i redigeringsverktøyet når du vurderer. Studentene kan se eller høre på tilbakemeldingen din ved siden av eventuell tekst du legger inn.

Når du er klar til å publisere en vurdering, kan du åpne menyen og velge Publiser.

Hvis du har tilordnet en vurderingsmatrise til diskusjonen, kan du velge vurderingspillen for å åpne panelet for vurderingsmatrisen. Du kan skrive inn en vurdering direkte eller velge verdier fra vurderingsmatrisen for å legge dem til i vurderingen. Du kan publisere vurderingen på Vurderinger og deltakelse-siden.

Gi vurderinger i vurderingsboken

Du kan også gi vurderinger i vurderingsboken. Ny innsending vises i cellene når studentene har sendt inn oppgaver. Velg Vis i menyen for å se studentens bidrag til diskusjonen sammen med svar og svar.

Mer om tilordning av vurderinger i Ultra-emnevisningen