Engasjer studentene dine og gjør det lett å kommunisere med nettdiskusjoner.

Diskusjoner er et godt virkemiddel for å få studenter til å tenke kritisk i forbindelse med emnearbeidet ditt og samhandle med hverandres ideer. Du kan opprette diskusjoner for individuelle emneleksjoner eller for emnet ditt som et hele. Som lærer eier du diskusjonene. Når du har startet en diskusjon, kan du selv publisere kommentarer for å veilede studentene.

Mer om diskusjoner, forumer og tråder med JAWS®

Den vanligste formen for kommunikasjon i nettemner er diskusjoner som startes av en lærer. Deltakelse og kommunikasjon i diskusjoner skjer ikke av seg selv. Du må bevisst gjøre det til en del av emnet ditt. For å fremme engasjerende kvalitetsdiskusjoner bør du tenke nøye over diskusjonsspørsmålene du lager, og be om informasjon.

I Original-emnevisningen inneholder diskusjoner forumer og tråder. I Ultra-emnevisningen foregår diskusjoner på ett sted.


Legg til rette for gode resultater i nettdiskusjoner

Hjelp studentene med å føle seg komfortable, og gi dem retningslinjer når de begynner å delta i diskusjoner.

Her er fire generelle trinn du kan følge for å utvikle vellykkede nettdiskusjoner, noe som kan styrke fellesskapet og være til hjelp under oppgaver.

 1. Spesifiser kravene til deltakelse.
  • Fortell hva du forventer. Opprett en diskusjon hvor studenter kan lese om etikette og se vurderingsinformasjon.
  • Legg opp til god nettkommunikasjon, og forsterk god oppførsel med offentlig anerkjennelse.
 2. Utform effektive spørsmål.
  • Bruk multiemedieressurser i spørsmålene dine for å redusere ensformigheten av kommunikasjon med bare tekst. Du kan be studentene dine se et klipp på populære tjenester som YouTube™, og deretter spørre om hva de synes.
 3. Oppmuntre til nye ideer.
  • Hvis diskusjonsinnleggene inneholder for mye enighet og for få stiller spørsmål ved ideer, kan du be studentene med etternavn som starter på A–M, støtte én side av saken, og de med etternavn som starter på N–Z, støtte den andre.
 4. Moderer.
  • Gjør det klart at du er til stede. Be om oppklaring, ressurser eller innspill fra tilbakeholdne deltakere.

Åpne diskusjoner

Ser dette ukjent ut? Gå til "Ultra"-hjelp med diskusjoner.

Du kan la studentene få tilgang til diskusjoner på flere måter. Du kan legge til en tilpasset lenke i emnemenyen og i et emneområde. Når du legger til en lenke til diskusjoner i et emneområde, kan studentene bruke verktøyet samtidig som de bruker annet innhold.

Logg på som lærer, gå til kontrollpanelet, utvid Emneverktøy-delen, og velg Diskusjonstavle. Åpne emnediskusjonstavlen og gruppediskusjonstavlene for gruppene i emnet ditt via denne lenken.

Struktur på diskusjonstavlen

Hvis du bruker Ultra-emnevisningen, ser du ikke forumer eller tråder. Gå til «Ultra»-hjelpen om diskusjoner.

På samme måte som det er viktig å planlegge og strukturere emneinnhold, bør du opprette en struktur for nettdiskusjoner.

På hovedsiden for diskusjonstavlen vises det en liste over forumer. Et forum er et sted hvor deltakerne diskuterer ett eller flere relaterte temaer. Brukerne kan lage flere tråder i hvert forum. Tråder inneholder det opprinnelige innlegget og alle svarene på det. Du kan opprette forumer og tråder for å dele diskusjoner inn i mindre deler eller temaer som er knyttet til emnet ditt.

Mer om forumer

Mer om tråder

Diskusjoner vises sekvensielt, slik at alle emnemedlemmene kan følge samtalen.


Diskusjonstavle-siden

Ser dette ukjent ut? Gå til "Ultra"-hjelp med Diskusjoner-siden.

Det er vanligst å gå til diskusjonstavlen fra emnemenyen, men du kan opprette en lenke dit fra andre emneområder også – for eksempel fra innholdsområder.

Diskusjonstavle-siden inneholder en liste over alle forumer du har opprettet. Du må opprette ett eller flere forumer før brukerne kan starte meldingstråder. Du kan også søke etter diskusjonsinnhold. Søkefeltet er skjult som standard, for å spare skjermplass.

 1. Hvis du vil sortere listen basert på en kolonne, velger du kolonneoverskriften.
 2. Hvis du vil se innleggene i et forum, velger du forumtittelen. Forumtitler med fet skrift inneholder uleste innlegg.
 3. Du kan se det totale antallet innlegg, antallet uleste innlegg, antallet svar til deg og antallet deltakere for hvert forum. Velg lenken i Uleste innlegg-kolonnen for raskt å se de uleste meldingene i forumet.

ULTRA: Diskusjonssiden

Ser dette ukjent ut? Gå til "Original"-hjelp med diskusjoner.

Med diskusjoner er det lett å kommunisere med studentene i emnene dine. De legger til rette for mer differensiert kommunikasjon og sterke relasjoner innad i gruppen.

Plasser interaksjonsmuligheter der du trenger dem. På Emneinnhold-siden trenger du bare å velge plussikonet eller Diskusjoner-ikonet for å legge til en diskusjon.

Bruk aktivitetsstrømmen effektivt. Du kan se gjennom studentbidrag og svare direkte fra aktivitetsstrømmen. Eventuelt kan du gå fra aktivitetsstrømmen til hele emnediskusjonen.

Det er du som bestemmer over diskusjonene. Vil du ikke dele en ny diskusjon ennå? Skjul den. Vil du forenkle oppsettet? Opprett mapper for å organisere diskusjoner. Du kan også endre rekkefølgen på eller slette hele diskusjoner eller spesifikke svar. Som standard skjules nye diskusjoner fra studentene. Når du er klar, kan du gjøre diskusjonene dine synlige for å få samtalen i gang blant studentene.

Du trenger ikke grave – alt ligger på overflaten. Vil du finne ut hvor mange ganger en student har deltatt i en spesifikk diskusjon? Du kan filtrere etter deltakernavn, se hvor mange innlegg hver deltaker har skrevet, og bli med i diskusjonen.


ULTRA: Diskusjoner eller samtaler?

Du kan riktignok bruke klassediskusjoner til å utvikle eller dele ideer, men du kan også bruke samtaler til raskt å dele tanker om spesifikt innhold. Du kan for eksempel muliggjøre samtaler når du lager en oppgave. Alle kan være med i oppgavesamtalen, for eksempel for å be om hjelp, dele kilder eller svare på spørsmål fra andre. Alle kan lese slike samtaler når de ser på oppgaven.

Samtaler vises bare sammen med det relevante innholdselementet – de vises ikke på diskusjonssiden.

Video: Create a Discussion in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about discussions

Doesn't seem familiar? Watch a video about discussions in the Original Course View.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a discussion shows how you can easily create and manage a discussion.


ULTRA: Sånn finner du diskusjoner

Ser dette ukjent ut? Gå til "Original"-hjelp med å opprette diskusjoner.

Det er du som bestemmer – velg hvor diskusjonen skal vises, og hvilke studenter som skal ha tilgang. Alle nye diskusjoner er til å begynne med skjult. Du kan fritt redigere dem og gjøre dem synlige når du vil at studentene skal kunne delta.

Det finnes to steder i emner hvor du kan opprette diskusjoner.

 • Du kan opprette en diskusjon direkte på Emneinnhold-siden, slik at den vises sammen med resten av materiellet.
 • Eller du kan gå til diskusjonssiden for emnet og konfigurere den der. Bare velg Diskusjoner-ikonet i navigasjonsfeltet. Deretter kan du velge om du vil inkludere diskusjonen på Emneinnhold-siden.

Når du konverterer emnet ditt fra den Original-emnevisningen til Ultraemnevisningen, slås noen diskusjoner sammen, og enkelte innstillinger fjernes. Les mer om konverteringsprosessen.


ULTRA: Opprett diskusjoner

Emneinnhold-siden kan du velge plusstegnet der du vil legge til en diskusjon. Velg Opprett > Deltakelse og engasjement > Diskusjon.

Legg inn en tittel som gjør det lett for studentene å finne riktig diskusjon i innholdslisten. Hvis du ikke legger til noen tittel, vises «Ny diskusjon» og datoen i innholdslisten.

Skriv et innledende innlegg for å få diskusjonen i gang. Inkluder retningslinjer og forventninger, så det blir lett for studentene å komme godt i gang. Du kan bruke alternativer i redigeringsprogrammet for å formatere tekst, vedlegge filer og bygg inn multimedieinnhold.

Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.

Du kan gjøre diskusjonen synlig for studentene eller skjule den. Dette kan du endre når som helst. Som standard skjules nye diskusjoner .

Velg Rediger diskusjonsinnstillinger-ikonet for å åpne innstillingspanelet. Velg alternativene som fungerer best for diskusjonen din.

 • Fremhev diskusjonen. Merk av for Vis på Emneinnhold-siden for å inkludere diskusjonen sammen med andre innholdselementer på Emneinnhold-siden.
 • Vurder diskusjonen. Du kan motivere studentene til å komme med nyttige bidrag ved å la diskusjonen telle for en vurdering.
 • Tilordne en vurderingsmatrise. Når du velger Diskusjon med vurdering, kan du velge mellom å opprette en vurderingsmatrise eller legge til en som finnes allerede. Du kan bare tilknytte én vurderingsmatrise per diskusjon.
 • Krev at studenter publiserer noe først. Diskusjoner kan være nyttige for å få samtaler i gang, men det kan hende enkelte studenter legger for mye vekt på andres tanker når de skriver svar. Du kan oppfordre til kritisk og original tenking ved å kreve at studentene legger ut et svar før de kan se aktiviteten i diskusjonen. Når svarene er skjult, kan det bli lettere for studentene å dyrke frem sine egne ideer forbundet med det opprinnelige diskusjonstemaet. Velg Publiser først for å gjøre aktiviteten i diskusjonen skjult for studentene frem til de publiserer et svar. Hvis du vil bruke både «Publiser først» og diskusjonsgrupper, må du velge Publiser først før du lager gruppene.
 • Innrett mål med diskusjonen. Du og institusjonen din kan bruke mål for å måle studentprestasjoner på tvers av programmer og emneplaner. Når du oppretter diskusjoner, kan du innrette ett eller flere mål. Velg Innstillinger-ikonet og deretter Innrett med mål for å lete etter tilgjengelige mål som kan innrettes med diskusjonen. Når du har gjort diskusjonen tilgjengelig, kan studentene se informasjon om målene du innretter med diskusjonen, så de vet hva du forventer.

  Mer om hvordan du tilpasser mål til emneinnhold

 • Gi samtalen et fokus. Du kan tilordne studenter til diskusjonsgrupper, så hver person har færre deltakere å svare, eller for å gi samtalen et mer spesifikt fokus.