Opprett og administrer grupper

På denne siden

  Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

  Du kan opprette grupper enkeltvis eller i sett i Original-emnet. Når du har opprettet en gruppe, kan du redigere gruppens verktøy, navn, tilgjengelighet og medlemmer.

  Du kan ikke lage grupper i Ultra-emnevisningen, men du kan lage gruppeoppgaver.

  Hver gruppe har sin egen startside med lenker til verktøy som kan hjelpe dem med å samarbeide. Bare du og gruppemedlemmene dine har tilgang til gruppeverktøyene.

  Du kan opprette grupper, knytte studenter til grupper og redigere og slette grupper.


  Metoder for gruppetilknytning

  Du kan knytte studenter til grupper på tre forskjellige måter. Studentene kan ikke melde seg selv ut av grupper.

  • Med Manuell tilknytning kan du tilordne hver student i emnet ditt til en gruppe. Manuell tilknytning er tilgjengelig både for enkeltgrupper og gruppesett.
  • Tilfeldig tilknytning er bare tilgjengelig for gruppesett. Med Tilfeldig tilknytning deles studentene inn i grupper basert på innstillingene for maksimalt antall medlemmer per gruppe eller det totale antallet grupper. Tilfeldig distribuering brukes bare for studentene som er tilknyttet emnet ditt for øyeblikket. Du kan tilknytte flere studenter manuelt.
  • Med Egentilknytning kan studentene selv legge seg til i grupper ved hjelp av et tilknytningsskjema. Egentilknytning er tilgjengelig for både enkeltgrupper og gruppesett.

  Mer om valg av metoder for gruppetilknytning


  Tilgang til grupper

  Studentene kan få tilgang til grupper på to måter:

  • Velg Grupper-lenken på emnemenyen i et nytt emne.
  • Gå til Verktøy > Grupper i emnemenyen.

  Mer om anbefalte metoder for å presentere grupper


  Opprett én gruppe

  1. Velg OpprettGrupper-siden.
  2. Velg Egentilknytning eller Manuell tilknytning i Enkeltgruppe-listen, .
  3. Skriv inn et navn og eventuelt en beskrivelse. Gjør gruppen synlig for studentene.
  4. Merk av for emneverktøyene du vil gjøre tilgjengelig for gruppen.
  5. Hvis du vil vurdere studentinnsendinger for blogger, wikier og dagbøker, kan du velge Vurdering-alternativet og skrive inn Mulige poeng.
  6. Merk av for Tillat personalisering for å la studenter legge til personlige moduler på gruppens startside. Moduler er bare synlige for gruppemedlemmene som legger dem til.
  7. Hvis du vil, kan du merke av for å opprette en smartvisning for denne gruppen.

  Knytt studenter til en gruppe

  1. Hvis du velger Egentilknytning, kan du skrive inn et navn og gi instruksjoner. Du kan fortelle studentene at de ikke kan melde seg selv ut av grupper. Skriv inn Maksimalt antall medlemmer, og velg de andre alternativene du vil ta med.

   –ELLER–

   Hvis du velger Manuell tilknytning, kan du søke etter og velge studenter fra Legg til brukere-popup-vinduet.

   De valgte gruppemedlemmene vises i området nederst med et tall som viser det det totale antallet. Velg Vis liste-ikonet – som vises som en fylt firkant – for å åpne Legg til brukere-området og se valgene dine. Velg X ved siden av navnet på en bruker for å fjerne vedkommende.

  2. Velg Send.

  Den nyopprettede gruppen vises på Grupper-oppføringssiden.


  Opprett et gruppesett

  1. Velg OpprettGrupper-siden.
  2. Velg Egentilknytning, Manuell tilknytning eller Tilfeldig tilknytning i Gruppesett-listen.

  Bruk den samme fremgangsmåten som når du oppretter enkeltgrupper. Deretter, avhengig av tilknytningsalternativene du valgte, kan du velge blant disse:

  • Egentilknytning: Skriv inn et navn og instruksjoner for gruppen. Skriv inn Maksimalt antall medlemmer, og velg de andre alternativene du vil ta med.
  • Tilfeldig tilknytning: Skriv inn Antall studenter per gruppe eller Antall grupper du vil opprette. Velg et alternativ for å Fastslå hvordan du melder på eventuelle resterende medlemmer i grupper.
  • Manuell tilknytning: Skriv inn Antall grupper for å opprette. På den neste siden kan du velge Legg til brukere for hver av gruppene for å gjøre valgene dine.

   De valgte gruppemedlemmene vises i området nederst med et tall som viser det det totale antallet. Velg Vis liste-ikonet – som vises som en fylt firkant – for å åpne Legg til brukere-området og se valgene dine. Velg X ved siden av navnet på en bruker for å fjerne vedkommende.


  Fjern et gruppemedlem

  Du kan fjerne medlemmer fra emnegrupper.

  Det er bare emnelærere og administratorer som kan fjerne gruppemedlemmer. Studenter kan ikke fjerne seg selv fra grupper eller andre studenter fra studentopprettede grupper.

  1. Velg Rediger gruppe i gruppens meny på Grupper-siden.
  2. Rediger gruppe-siden kan du velge X i raden for et medlem for å fjerne brukeren fra gruppen. Velg Fjern alle brukere for å slette alle medlemmer i en gruppe.
  3. Velg Send.

  Gruppemedlemmet er nå fjernet fra gruppen. For å få bekreftet at en bruker er fjernet, kan du gå til gruppens startside og sjekke medlemslisten.


  Administrer grupper

  Du kan opprette, redigere og administrere grupper på Grupper-oppføringssiden.

  Hver gruppes meny gir deg kjapp tilgang til gruppens startside og e-post. Du har også tilgang til valgene for å redigere gruppeegenskaper, slette grupper og opprette smartvisninger.

  En smartvisning er en fokusert titt på vurderingssenteret. Den viser bare kolonnene som samsvarer med et sett av kriterier, og visningen lagres for videre bruk. Når vurderingssenteret inneholder et stort antall studenter og kolonner, kan du bruke smartvisninger for å finne data raskere.

  Mer om smartvisninger

  Når du redigerer grupper, kan du legge til og fjerne medlemmer samt endre gruppenes navn, tilgjengelighet og verktøy.

  Du kan tillate at studenter oppretter sine egne egentilknytningsgrupper. Velg GruppeinnstillingerGrupper-siden, og gjør valgene dine.


  Slett en gruppe

  Du kan slette grupper du ikke trenger lenger.

  Du kan beholde alle grupperelaterte vurderingskolonner i vurderingssenteret, for eksempel gruppeblogger, -dagbøker og -wikier som kan gis vurdering. Ikke merk av for kolonner du vil ta vare på, på Slett bekreftelse-siden.