Det er mange fordeler ved samarbeidslæring sammenlignet med tradisjonell undervisning. Studier viser at når studentene jobber som en gruppe, utvikler de positive holdninger, løser problemer mer effektivt og får en bedre mestringsfølelse.

Du kan organisere studenter i grupper, slik at de kan kommunisere med hverandre og vise hva de kan, samtidig som de lærer å tenke over andres synspunkter.

Du kan opprette emnegrupper enkeltvis eller i sett.


Tilgang til emnegrupper

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du får tilgang til grupper.

I Original-emnevisningen har hver gruppe sin egen startside med lenker til verktøy som kan hjelpe studentene med å samarbeide. Bare du og gruppemedlemmene dine har tilgang til gruppeverktøyene.

Utvid Brukere og grupper-delen på kontrollpanelet, og velg Grupper. På Grupper-siden kan du se og redigere eksisterende grupper samt opprette nye grupper og gruppesett.


Metoder for gruppetilknytning

Du kan knytte studenter til grupper på tre forskjellige måter. Studentene kan ikke melde seg selv ut av grupper.

 • Med Manuell tilknytning kan du tilordne hver student i emnet ditt til en gruppe. Manuell tilknytning er tilgjengelig både for enkeltgrupper og gruppesett.
 • Tilfeldig tilknytning er bare tilgjengelig for gruppesett. Med Tilfeldig tilknytning deles studentene inn i grupper basert på innstillingene for maksimalt antall medlemmer per gruppe eller det totale antallet grupper. Den tilfeldige fordelingen brukes bare for studentene som er tilknyttet emnet ditt på det aktuelle tidspunktet. Du kan tilknytte flere studenter manuelt.
 • Med Egentilknytning kan studentene selv legge seg til i grupper ved hjelp av et tilknytningsskjema. Egentilknytning er tilgjengelig for både enkeltgrupper og gruppesett.

Mer om valg av metoder for gruppetilknytning


Studenttilgang til emnegrupper

Studentene kan få tilgang til grupper på to måter:

 • Velg Grupper-lenken på emnemenyen i et nytt emne.
 • Gå til Verktøy > Grupper i emnemenyen.

Mer om anbefalte metoder for å presentere grupper


Opprett én emnegruppe

 1. Velg OpprettGrupper-siden.
 2. Velg Egentilknytning eller Manuell tilknytning i Enkeltgruppe-listen, .
 3. Skriv inn et navn og eventuelt en beskrivelse. Gjør gruppen synlig for studentene.
 4. Merk av for emneverktøyene du vil gjøre tilgjengelig for gruppen.
 5. Hvis du vil vurdere studentinnsendinger for blogger, wikier og dagbøker, kan du velge Vurdering-alternativet og skrive inn Mulige poeng.
 6. Merk av for Tillat personalisering for å la studenter legge til personlige moduler på gruppens startside. Moduler er bare synlige for gruppemedlemmene som legger dem til.
 7. Hvis du vil, kan du merke av for å opprette en smartvisning for denne gruppen.

Knytt studenter til en emnegruppe

 1. Hvis du velger Egenpåmelding, kan du skrive inn et navn og gi instruksjoner. Du kan fortelle studentene at de ikke kan melde seg selv ut av grupper. Skriv inn Maksimalt antall medlemmer, og velg de andre alternativene du vil ta med.

  –ELLER–

  Hvis du velger Manuell tilknytning, kan du søke etter og velge studenter fra Legg til brukere-popup-vinduet.

  De valgte gruppemedlemmene vises i området nederst med et tall som viser det det totale antallet. Velg Vis liste-ikonet – som vises som en fylt firkant – for å åpne Legg til brukere-området og se valgene dine. For å fjerne brukere, velg X ved deres navn.

 2. Velg Send.

Den nyopprettede gruppen vises på Grupper-oppføringssiden.


Opprett et gruppesett

 1. Velg OpprettGrupper-siden.
 2. Velg Egentilknytning, Manuell tilknytning eller Tilfeldig tilknytning i Gruppesett-listen.

Bruk den samme fremgangsmåten som når du oppretter enkeltgrupper. Deretter – avhengig av tilknytningsalternativene du valgte – kan du velge blant disse alternativene:

 • Egentilknytning: Skriv inn et navn og instruksjoner for gruppen. Skriv inn Maksimalt antall medlemmer, og velg de andre alternativene du vil ta med.
 • Tilfeldig tilknytning: Skriv inn Antall studenter per gruppe eller Antall grupper du vil opprette. Velg et alternativ for å Fastslå hvordan du melder på eventuelle resterende medlemmer i grupper.
 • Manuell tilknytning: Skriv inn Antall grupper for å opprette. På den neste siden kan du velge Legg til brukere for hver av gruppene for å gjøre valgene dine.

  De valgte gruppemedlemmene vises i området nederst med et tall som viser det det totale antallet. Velg Vis liste-ikonet – som vises som en fylt firkant – for å åpne Legg til brukere-området og se valgene dine. For å fjerne brukere, velg X ved deres navn.

Deaktiverte brukere telles med i totalantallet for gruppepåmeldinger inntil informasjonen om brukeren eller medlemskapet i gruppen slettes.


Fjern et gruppemedlem

Du kan fjerne medlemmer fra emnegrupper.

Det er bare emnelærere og administratorer som kan fjerne gruppemedlemmer. Studenter kan ikke fjerne seg selv fra grupper eller andre studenter fra studentopprettede grupper.

 1. Velg Rediger gruppe i gruppens meny på Grupper-siden.
 2. Rediger gruppe-siden kan du velge X i raden for et medlem for å fjerne brukeren fra gruppen. Velg Fjern alle brukere for å slette alle medlemmer i en gruppe.
 3. Velg Send.

Gruppemedlemmet er nå fjernet fra gruppen. For å få bekreftet at en bruker er fjernet, kan du gå til gruppens startside og sjekke medlemslisten.

Mer om hvordan du administrerer og sletter svar


Send e-post til en emnegruppe

Du kan bruke gruppe-e-postverktøyet for å kommunisere effektivt med andre medlemmer eller hele gruppen. Når du er klar til å sende en melding, fyller verktøyet automatisk mottakerlisten med gruppemedlemmer, sånn at du fort kan velge alle eller bare noen av dem. E-postmeldingen sendes til mottakernes eksterne e-postadresser. Blackboard Learn holder ikke oversikt over disse e-postene.

Hvis gruppene helst vil holde kommunikasjonen innad i emnet, kan de bruke emnemeldinger, som er det interne e-postverktøyet i Blackboard Learn. Siden emnemeldinger ikke er tilgjengelig som et gruppeverktøy, må studentene velge mottakere i listen over alle medlemmene i emnet. En oversikt over alle sendte meldinger lagres i verktøyet for emnemeldinger.

Mer om hvordan du bruker e-post i emnet ditt


Presenter gruppene til studentene

Måten studentene får tilgang til gruppene på, avhenger av hvordan du har konfigurert emnet. Det finnes tre alternativer for å konfigurere grupper, avhengig av hvilke læringsmål du vil oppnå.

Alternativ A: Mine grupper

Slik ser det ut:

Som standard vises hver students grupper i Mine grupper.

Slik fungerer det:

Når du har opprettet grupper og lagt til brukere, er gruppene tilgjengelige for tilknyttede medlemmer under Mine grupper, der brukerne kan utvide hver gruppetittel for å få rask tilgang til verktøyene sine. Siden Mine grupper fylles ut automatisk når studenter legges til i grupper, er dette det enkleste alternativet å implementere. Velg pilen for å utvide gruppestartsiden i innholdsrammen.


Alternativ B: Emnemenylenke

Slik ser det ut:

En emnemenylenke til Grupper-oppføringssiden viser alle gruppene en student er tilknyttet, sammen med tilgjengelige påmeldingsark.

Slik fungerer det:

Siden Mine grupper ikke inneholder påmeldingsark, må du lage en lenke til Grupper-oppføringssiden hvis du vil bruke grupper med egentilknytning. Emnemenyen inneholder en lenke til gruppene for å gjøre det lett og beleilig for studentene. Bruk Legg til menyelementer-listen i emnemenyen, og opprett en verktøylenke eller en emnelenke. Velg deretter Grupper-oppføringslisten i popup-emnekartet.


Alternativ C: Legg inn lenker i emneområdet

Slik ser det ut:

Det vises en lenke til Grupper-oppføringssiden, en gruppestartside eller et tilknytningsskjema i et innholdsområde, en mappe, læremodul eller læreplan i nærheten av relatert innhold.

Slik fungerer det:

Opprett grupper med gruppeverktøyet. Gå deretter til emneområdet du vil legge til gruppelenken i. Åpne Verktøy-menyen og velg Grupper. Utfør valget ditt på Opprett lenke: Gruppe-siden.


ULTRA: Om emnegrupper

Opprett grupper basert på de praktiske samarbeidsgruppene i sanntid.

Det er mange fordeler ved samarbeidslæring sammenlignet med tradisjonell undervisning. Studier viser at når studentene jobber som en gruppe, utvikler de positive holdninger, løser problemer mer effektivt og får en bedre mestringsfølelse.

Du kan organisere studenter i grupper, slik at de kan kommunisere med hverandre og vise hva de kan, samtidig som de lærer å tenke over andres synspunkter.

Du kan opprette gruppesett som skal brukes for oppgaver, prøver og diskusjoner som har fått vurdering. Du kan også opprette grupper for aktiviteter som ikke bare er vurdert arbeid, som frivilighetsarbeid eller turer.

Mer om de beste fremgangsmåtene for gruppemedlemskap

Mer om hvordan du oppretter gruppeoppgaver og prøver

Mer om hvordan du oppretter gruppediskusjoner

Du kan også opprette samarbeidsgrupper i Collaborate Dermed kan studentene holde virtuelle møter med gruppemedlemmene sine.

På nåværende tidspunkt kan studenter bruke emnegrupper på Emneinnhold-siden i Detaljer og handlinger-panelet, de kan ikke se medlemskapet på Grupper-siden. Hvis du vil bruke emnegrupper for andre aktiviteter enn det vurderte arbeidet, kan du sende ut en startmelding til hver gruppe. Medlemmene kan se gruppens medlemskap og sende meldinger. Du er med i gruppemeldingene.


ULTRA: Opprett emnegrupper

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du får tilgang til grupper.

Prosessen for å opprette grupper startes på Emneinnhold-siden. Gå til Detaljer og handlinger-delen under Emnegrupper, og velg Opprett og administrer grupper. Hvis du allerede har konfigurert emnegrupper, kan du velge Se sett og grupper lenke.

Ny gruppesettside

Hvis du har emnegrupper allerede, kan du velge Nytt gruppesettEmnegruppe-siden.

Du kan opprette så mange emnegrupper du vil, med alle antall studenter i hver gruppe. Du kan også opprette nye emnegrupper eller fjerne emnegrupper.

Fra menyen Gruppestudenter, kan du dele studentene dine i grupper på følgende metoder:

Du kan også velge plusstegnet under grafikken for å opprette så mange grupper du trenger og legge til studenter.

Opprett egendefinerte grupper

Du kan opprette så mange egendefinerte grupper du vil, med et hvilket som helst antall studenter i hver gruppe.

 1. I Grupper studenter-menyen, velg Egendefinert og skriv inn et navn på toppen av siden.
 2. Velg navnet på hver student etter hverandre for å velge dem som en gruppe. Velg ulike studenters navn en gang til for å oppheve valget.
 3. Etter du velger studentene, åpne menyen ved navnene deres og velg Opprett en ny gruppe. Du kan også flytte studenter til grupper som er oppført i menyen.
 4. Endre gruppenavnet hvis du ikke vil bruke det som angis som standard.
 5. Hvis du vil, kan du legge inn en gruppebeskrivelse som også vises for medlemmene i gruppen. Du har ingen grense for antall tegn.
 6. Velg plussikonet hvis du vil legge til flere grupper. Du kan også gjenta trinn 2-5.

Hvis du for øyeblikket lagrer et egendefinert gruppesett, går du tilbake til gruppesettet og velger tilpass på nytt, blir gruppene dine slettet.

Opprett tilfeldig tilordnede grupper

Studentene tilordnes tilfeldig til antallet grupper du velger. Du trenger minst fire studenter, så systemet kan tilordne studentene til minst to grupper.

Tilfeldig oppgave fungerer muligens best for undervisere som underviser i emner med mange studenter, der underviseren ikke kjenner studentene. Du kan tilordne studenter til grupper raskt og uten forberedelser.

 1. I Grupper studenter-menyen, velg Tilordne tilfeldig og skriv inn et navn på toppen av siden.
 2. I Antall grupper-menyen velg hvor mange grupper du vil opprette. Du må opprette minst to. Studentene fordeles likt mellom antallet grupper du velger.

  For å fjerne alle studentene fra det aktuelle gruppesettet kan du velge Fjern alle øverst på siden. Menyalternativet endres til Tilpasset hvis du flytter studenter til forskjellige grupper etter at de er gruppert, og før du lagrer.

 3. Endre gruppenavnene hvis du ikke vil bruke de som angis som standard.
 4. Hvis du vil, kan du oppgi gruppebeskrivelser som vises for gruppe medlemmene. Du har ingen grense for antall tegn.

Velg plussikonet hvis du vil opprette flere grupper enn de systemet har opprettet. Når du legger til eller sletter grupper, endres menyalternativet til Tilpasset og eventuelle berørte studenter blir ikke distribuert på nytt.

Opprett grupper med egenpåmelding

Du kan be studentene om å melde seg på i emnegrupper. Bare studenter kan bli med. Studentene får en emnekunngjøring og en varsling om aktivitetsstrømmen om grupper de trenger for å bli med.

Studenter ser Bli med en gruppe og Ny i Detaljer og handlinger-panelet på Emneinnhold-siden. Du kan også legge til en påmeldingsperiode. Studentene varsles når påmeldingsfristen nærmer seg. Når påmeldingsperioden er avsluttet, kan ikke studentene lenger bli med i grupper, og de er påmeldt automatisk.

Hvis du la til en eksempelbrukerblir den brukeren også tilknyttet automatisk i en gruppe. Du kan fjerne eksempelbrukeren før eller etter at du har opprettet egenpåmeldingsgrupper.

 1. I Grupper studenter-menyen velg Egenpåmelding.
 2. Studentene dine er jevnt inndelt blant gruppene som er oppført ved siden av Antall grupper. Du må opprette minst to egenpåmeldingsemnegrupper.
 3. Velg plussikonet hvis du vil legge til flere grupper. Antall grupper oppdateres automatisk. Du kan legge til og slette grupper selv etter at studentene har begynt å bli med. Hvis du sletter en gruppe studentene allerede har blitt med i, flyttes de til listen som ikke er tilordnet. Du må varsle dem om å bli med i en av de resterende gruppene, eller legge dem til i en gruppe. Husk: Hvis du legger til en påmeldingsperiode, blir studenter som ikke er tilordnet, registrert automatisk når perioden slutter.
 4. Hvis du vil, kan du legge til en start- og sluttdato for påmelding Velg pilen ved siden av Avanserte alternativer for å skjule påmelding-delen.
 5. Alternativt kan du endre eller fjerne det maksimale antallet medlemmer per gruppe som vises som standard. Den valgfrie maksimale verdien må være 2 eller større. Hvis du har lagt til eller slettet grupper, oppdateres ikke det maksimale antallet.

  Vær oppmerksom på maksimalt antall medlemmer per gruppe og antall grupper. Hvis du for eksempel reduserer det maksimale antallet, blir det noen studenter som ikke får lov til å melde seg inn i en gruppe på slutten av påmeldingsperioden. Du må opprette nye grupper og melde på studentene.

  Hvis du vil tillate ubegrenset antall medlemmer per gruppe, kan du la det stå tomt. Studentene ser det maksimale antallet som er tillatt når de velger sine gruppevalg. Hvis du tillater et ubegrenset antall per gruppe, ser studentene det totale antallet studenter i klassen deres.

  Du kan overstyre det maksimale medlemskapet for en gruppe. Du kan for eksempel legge til en nylig registrert student til en gruppe.

 6. Kryss av Skjul påmeldte medlemmer -avmerkingsruten hvis du ikke vil at studentene skal se hvem som allerede er med.
 7. Endre gruppenavnene hvis du ikke vil bruke de som angis som standard.
 8. Legg til valgfri gruppebeskrivelse Du kan legge til informasjon for å hjelpe studentene med å velge en gruppe. Du har ingen grense for antall tegn.
 9. Åpne menyen ved siden av en gruppe for å få tilgang til administrasjonsalternativene.

Lær om studentvisningen av egenpåmelding i emnegrupper—bruk tilbake-funksjonen i nettleseren for å gå tilbake til dette temaet

Bruk grupper på nytt

Du kan bruke en emnegruppe eller et gruppesett som finnes allerede.

Hvis du gjør endringer i et gruppesett du har brukt på nytt, påvirker disse endringene eventuelle gruppeoppgaver og diskusjoner basert på det aktuelle gruppesettet. Les mer om hvordan gruppesettendringer påvirker de koblede innholdselementene.

 1. I Grupper studenter-menyen velg en tittel i Bruk grupper på nytt-delen. Grupper uten medlemmer vises også i listen.
 2. Skriv inn et navn på toppen av siden, redigere individuelle gruppenavn og legge til ytterligere gruppebeskrivelser som vises for gruppemedlemmer. Du har ingen grense for antall tegn.

De samme studentene legges til i den nye gruppen eller det nye gruppesettet. Det kan hende du må legge til nye studenter som er lagt til i emnet ditt, i de nye gruppene dine.


ULTRA: Administrer enkeltgrupper

Når du har opprettet en gruppe eller et gruppesett, kan du legge til eller slette enkeltgrupper og administrere studentmedlemskap. Du kan også redigere gruppenavn, legge til eller redigere gruppebeskrivelser, og sende meldinger til dine grupper for å sparke igang samarbeidet!

Husk: Hvis du for øyeblikket lagrer en Egendefinert gruppesett, gå tilbake til gruppesettet og velg Egendefinert gruppene dine slettes ikke.

Legg til og slett grupper

Velg plussikonet hvis du vil legge til grupper.

Hvis du ikke lenger trenger en gruppe, åpne gruppens meny og velgSlett gruppe. Studentene i grupper du sletter, blir automatisk fjernet fra dem, og de vises øverst på siden. Du kan tilordne disse studentene til nye grupper manuelt. Eventuelt kan du fordele alle studenter tilfeldig – ikke bare studentene som er fjernet fra andre grupper – mellom antallet grupper du velger.

Konsekvenser

 • Hvis du legger til eller sletter en gruppe i et gruppesett brukt for å opprette et nytt gruppesett, påvirkes ikke det nye gruppesettet.
 • Hvis du legger til eller sletter en gruppe i et gruppesett du brukte til å opprette en gruppevurdering eller diskusjon, oppdateres innholdselementets grupper. Endringer i gruppetitler og -beskrivelser påvirker også innholdselementene.
 • Hvis du legger til eller sletter en gruppe i en gruppeoppgave eller diskusjon som er basert på et emnegruppesett, oppdateres gruppesettet for emnet. Endringer i gruppetitler og -beskrivelser påvirker også emnegruppesettet.
 • Hvis du sletter et gruppesett brukt for å opprette et nytt gruppesett, påvirkes ikke det nye gruppesettet.
 • Hvis du sletter et helt gruppesett du brukte til å opprette en gruppevurdering eller diskusjon, fjernes innholdselementets grupper.
 • Hvis du legger til en gruppeoppgave eller diskusjon som er basert på et emnegruppesett, påvirkes ikke gruppesettet.

Administrer studentmedlemskap

Åpne menyen ved en students navn for å åpne disse alternativene:

 • Start enn ny gruppe med studenten som medlem.
 • Velg Fjern for å fjerne studenten fra gruppen. Studenter som ikke er tilordnet noen gruppe, vises øverst på siden.
 • Tilordne studenten til en annen gruppe som finnes allerede. Velg gruppenavnet i menyen. Grupper uten medlemmer vises ikke.

Du kan også flytte flere studenter til en annen gruppe samtidig, opprette en ny gruppe for dem eller fjerne dem fra gruppen.

For å fjerne alle studenter fra alle grupper kan du velge Fjern alle øverst på siden.

Konsekvenser

 • Endringer i medlemskap i gruppesett påvirker hvor innholdsnivåelementene, der gruppene brukes, som i gruppediskusjoner og vurderinger.
 • Endringer i medlemskap i et innholdsnivåelement basert på emnegruppesett påvirker emnegruppesettet.
 • Medlemskapsendringer i et gruppesett påvirker ikke andre gruppesett som er basert på gruppesettet.

ULTRA: Emnegrupper-siden

Alle grupper du har opprettet, vises på Emnegrupper-siden. Gruppesett uten medlemmer vises også. Øverst på siden ser du antallet gruppesett og enkeltgrupper.

Du kan også opprette nye gruppesett.

 1. Velg en overskrift for å sortere gruppene eller antallet medlemmer i stigende eller synkende rekkefølge.
 2. Vis eller skjul gruppene i et gruppesett.
 3. Åpne gruppens settmeny for å redigere eller slette gruppen.
 4. Du ser antallet medlemmer i hver gruppe og det totale antallet studenter i emnet.

ULTRA: Emnegrupper og samtaler

Hvis du har emnegrupper og gruppesett i Original-emnevisningen og konverterer til Ultra-emnevisningen, vises de aktuelle gruppesettene på Emnegrupper-siden. Grupper som ikke inngår i et gruppesett, vises ikke i Emnegrupper-sidene. Registreringsark for påmelding konverteres dessuten ikke

Hvis du har brukt emnegruppesettene til å opprette gruppeoppgaver i original-emnet ditt, konverteres disse gruppeinndelingene.