Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Du kan legge til lenker til grupper i emnet ditt, sånn at studentene lett kan få tilgang til gruppene sine.

Legg til gruppelenker i emnemenyen

Alle nye emner har en standard gruppelenke i emnemenyen. Hvis du har slettet gruppelenken, kan du legge den til på nytt. Du kan også tilpasse navnet på lenken.

  1. Velg Legg til menyelement-ikonet over emnemenyen for å gå til menyen.
  2. Velg Verktøyslenke, og skriv inn et navn.
  3. Velg Grupper i Type-menyen.
  4. Merk av for Tilgjengelig for brukere hvis du er klar for å vise modulsiden til studentene.
  5. Velg Send.

Den nye verktøylenken vises nederst i emnemenyen. Trykk på og dra ikonet med piler for å flytte lenken til et nytt sted. Du kan dra den til et nytt sted eller bruke verktøyet for omorganisering via tastaturet.


Legg til gruppelenker i emneområder

Du kan manuelt legge til lenker til individuelle grupper og tilknytningskjemaer i emneområder – for eksempel i innholdsområder og mapper.

Du kan for eksempel konfigurere et innholdsområde sånn at det inneholder alt innholdet og alle verktøyene studentene dine trenger denne uken. Når de har lest ukens leksjon og sett lysbildepresentasjonen, kan studentene bruke gruppeverktøyet til å fullføre gruppeoppgaven. Da trenger ikke studentene gå til andre emneområder for å kunne gjennomføre alle de obligatoriske aktivitetene for uken.

Når du legger til lenker til en bestemt gruppe i innholdsområder, kan alle studenter se lenken. Men studenter som ikke er med i gruppen, kan ikke gå til gruppestartsiden.

Sånn legger du til gruppelenker i emneområder:

  1. Gå til emneområdet hvor du vil legge til en gruppelenke – for eksempel Uke 2-innholdsområdet.
  2. Velg Verktøy > Grupper.
  3. Opprett lenke: Gruppe-siden: gruppeside, til en gruppe eller til et gruppesett. Hvis du vil legge til en lenke til en gruppe eller et gruppesett, velger du gruppen eller gruppesettet fra listen før du velger Neste.
  4. På neste Opprett lenke: på den neste Opprett Lenke: Gruppe-siden for å spesifisere hvordan lenken skal vises i innholdsområdet. Velg alternativene du vil bruke, og velg deretter Send.
  5. Lenken til gruppesiden vises i innholdsområdet.