Gruppearbeid forbedrer evnene til å tenke kritisk, løse problemer, tilpasse seg og kommunisere.

Du kan opprette grupper av studenter i emnet ditt i Original-emnevisningen. Disse emnegruppene har sine egne områder, hvor de kan samarbeide om gruppearbeid. Disse områdene er utstyrt med verktøy som kan være til hjelp i samarbeidsprosessen.

Emnegrupper kan bare møtes i gruppeområdene sine for å diskutere emneinnhold eller dele filer. Men du kan også opprette oppgaver som du vil at studentene skal samarbeide om. Studentene har tilgang til alle gruppeoppgavene sine på startsidene for gruppene deres.

Det finnes ikke noe eget område for grupper i Ultra-emnevisningen. Men du kan lage gruppeoppgaver for samarbeid.

Du og studentene dine kan også opprette samarbeidsområder. Områdene kan åpnes i Mitt Blackboard-menyen. Du kan opprette et område for en studiegruppe, et idrettslag eller en gruppe som deler filmanmeldelser.

Mer om hvordan du oppretter gruppeoppgaver i begge emnevisningene

Mer informasjon om vurdering av gruppeoppgaver


Hvordan er gruppearbeid til nytte for studentene?

Forskning1 har vist at studenter kan ha nytte av gruppearbeid på mange måter:

  • Studentene husker informasjonen lengre enn ved bruk av andre undervisningsmetoder.
  • Med synspunkter fra gruppemedlemmer får studentene nye måter å lære nytt materiell på.
  • Studentene har en god følelse når det gjelder emnemateriellet.
  • Studenter som danner gode relasjoner med andre studenter, har en mer positiv læreopplevelse.
  • Vellykket gruppearbeid fører til at studentene føler seg bra.
  • Studentenes sosiale evner og kommunikasjonsferdigheter forbedres.
  • Studentene blir bedre på kritisk tenkning.

Åpne studenttemaer

Du kan åpne temaer i studentdelen av Blackboard-hjelpen og se gruppene slik studentene ser dem. Studentens synspunkter kan påvirke hvordan du angir gruppeinnstillingene, og hva du tar med i instruksjonene. Bruk tilbake-funksjonen i nettleseren for å komme tilbake hit.

______________

Kilde: 1 «44 Benefits of Collaborative Learning.» gdrc.org Ingen dato. Internett. 12 november 2009.