Gruppearbeid forbedrer evnene til å tenke kritisk, løse problemer, tilpasse seg og kommunisere.

Du kan opprette grupper med studenter i emner slik at de kan samhandle med hverandre og demonstrere kunnskapen sin.

Mer om hvordan du oppretter gruppeoppgaver i begge emnevisningene

Mer informasjon om vurdering av gruppeoppgaver


Hvordan er gruppearbeid til nytte for studentene?

Forskning har vist at studenter kan ha nytte av gruppearbeid på mange måter:

  • Studentene husker informasjonen lengre enn ved bruk av andre undervisningsmetoder.
  • Med synspunkter fra gruppemedlemmer får studentene nye måter å lære nytt materiell på.
  • Studentene har en god følelse når det gjelder emnemateriellet.
  • Studenter som danner gode relasjoner med andre studenter, har en mer positiv læreopplevelse.
  • Vellykket gruppearbeid fører til at studentene føler seg bra.
  • Studentenes sosiale evner og kommunikasjonsferdigheter forbedres.
  • Studentene blir bedre på kritisk tenkning.

Kilde: «44 Benefits of Collaborative Learning.» gdrc.org Ingen dato. Internett. 3. januar 2020.


Utforsk alle