Denne funksjonen kontrolleres av en tjeneste som er tilgjengelig basert på området ditt. Institusjonen din kontrollerer også om denne funksjonen skal være tilgjengelig. Kontakt institusjonsadministratoren din hvis du trenger mer informasjon.

Med nettemner blir det lett å holde kontakten med studentene og andre emnemedlemmer – selv om de befinner seg på forskjellige steder. Selv om det er praktisk å bruke nettbasert påmelding, har undervisere ofte behov for å finne nye metoder for å øke studentenes engasjement rundt materialet uten ha samtaler ansikt til ansikt. Hvis du ikke har anledning til fysisk å møte studentene i emner ditt, kan du bruke lyd-/videoopptak til å bygge opp relasjoner og ha mer personlig kommunikasjon med dem.

Du finner opptaksalternativet i redigeringsverktøyet i Tilbakemelding-området for elementer med vurdering i begge emnevisningene. I dette emnet får du vite mer om hvordan du tar opp tilbakemelding i Blackboard Learn-emner.


Ta opp tilbakemelding

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du tar opp tilbakemelding.

Du kan legge inn lyd- eller videoopptak med tilbakemelding når du vurderer forsøk. Studentene kan se eller høre på tilbakemeldingen din ved siden av eventuell tekst du legger inn.

Når du bruker opptak, kan du få bedre kontakt med studenter i emner hvor det bare er litt eller ingen kommunikasjon ansikt til ansikt. Når du kombinerer video- og lydopptak med tilbakemelding i tekstformat, blir det lettere å gi studentene nyttigere, mer praktisk og mer personlig tilbakemelding om innsendingene deres.

For øyeblikket støttes ikke tilbakemelding i lyd- og videoformat for vurdering med vurderingsmatriser. Denne funksjonen støttes ikke av alle nettlesere. Du bør bruke Chrome eller Firefox for å få den beste brukeropplevelsen.

Det er flere måter du kan begynne å vurdere forsøk på. Finn frem til et forsøk du vil vurdere, og åpne Vurderingsdetaljer-siden.

Du kan også begynne å vurdere fra et forsøk. Velg nedoverpilen for å utvide panelet i vurderingsside-panelet. Velg redigerings ikonet som er representert av bokstaven A nederst på Tilbakemelding til studenter-boksen. Redigeringsprogrammet åpnes i et popup-vindu.

I Tilbakemelding til lærende-vinduet velger du Legg til innhold-ikonet i den siste raden av redigeringsprogrammet. Denne handlingen åpner et nytt vindu hvor du må velge Sett inn fra webkamera-alternativet.

Denne funksjonen  er bare synlig for ikke-automatisert tilbakemelding. Alternativet Sett inn fra webkamera vises bare i Legg til innhold-vinduet for å gi personlig tilpasset, individuell tilbakemelding.

Den første gangen du åpner opptaksvinduet, må du gi nettleseren tillatelse til å bruke lyd og video.

I vinduet som åpnes, velger du kameraikonet i opptaksgrensesnittet for å aktivere kameraet. Hvis kameraet ikke er aktivert, tar verktøyet bare opp lyd når du begynner. Når du er klar, velger du Ta opp-knappen for å ta opp lyd- og videotilbakemelding.

Konfigurer kameraet og mikrofonen.

 1. Gjør deg klar til å ta opp mens verktøyet teller ned. Opptak kan ha en varighet på opptil fem minutter.
 2. Velg Sett opptaket på pause for å stoppe og gjenoppta tilbakemeldingen, eller velg Stopp opptaket for å gå gjennom opptaket og lagre eller forkaste det. Hvis du vil spille inn tilbakemeldingen en gang til, kan du slette opptaket og begynne på nytt.
 3. Velg Lagre og lukk hvis du er fornøyd med opptaket og vil dele det med studenten.
 4. Gi deretter opptaket et nytt navn, og legg til alternativ tekst for å gjøre det tilgjengelig for alle brukere. Som standard bruker systemet tidspunktet og datoen for opptaket for disse feltene.
 5. Velg Sett inn opptak for å fullføre prosessen og sette inn tilbakemeldingen i redigeringsverktøyet.

Tilbakemeldingsopptak er unike for de ulike studentinnsendingene. Du kan ikke laste ned, dele eller gjenbruke opptak som er laget i redigeringsverktøyet for tilbakemelding.

Vil du se et opptak du har sendt til en student? Gå til cellen for den aktuelle studenten i vurderingssenteret, og velg Vis vurderingsopplysninger.

Ta opp filer

Innspilte filer inkluderes ikke i emnearkiver eller sikkerhetskopier – selv om filtilordningen beholdes. Men opptakene bør vises i dataretensjonsvinduet når de relaterte emnene gjenopprettes på samme Blackboard Learn-system. Hvis du vil ha mer spesifikk informasjon om databevaring ved institusjonen din, bør du kontakte administratoren din.

Du kan kopiere emner med brukere og beholde vurderinger og opptaksfiler. Gå til Kopier emne-siden og velg Kopier emne med brukere (nøyaktig kopi). Da blir alle brukeroppføringer – inkludert innspilte filer og tilordninger – kopiert til det nye emnet.

Mer om hvordan du kopierer emner


Hva ser studentene?

Studenter har tilgang til opptak med vurderingsdetaljer og eventuell annen tilbakemelding du legger inn, fra elementet eller Mine vurderinger. Opptak strømmes til studentenes enheter, så de trenger ikke å laste ned noe. Studentene kan spille av opptakene på de fleste moderne nettlesere uten ekstra programtillegg eller utvidelser. Studentene kan ikke laste ned eller lagre opptak.

Video: Feedback Recording in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about recording feedback

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Feedback recording explains how you can include a recording of your feedback so it appears with any text you've added for a student.


ULTRA: Ta opp tilbakemeldinger

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du tar opp tilbakemeldinger.

Du kan inkludere et opptak av tilbakemeldingen din, slik at det vises sammen med eventuell tekst du har lagt inn til studenten. Legg til tilbakemelding når du begynner å vurdere. Velg Sett inn / rediger opptak i redigeringsverktøyet for å komme i gang.

Denne funksjonen støttes ikke av alle nettlesere. Du bør bruke Chrome eller Firefox for å få den beste brukeropplevelsen.

I vinduet som åpnes, velger du kameraikonet i opptaksgrensesnittet for å aktivere kameraet. Hvis kameraet ikke er aktivert, tar verktøyet bare opp lyd når du begynner. Når du er klar, velger du Ta opp-knappen for å å ta opp lyd- og videotilbakemelding.

Når mikrofonen og kameraet er konfigurert, er det bare å sette i gang.

 1. Velg den røde opptaksknappen, så ser du at det startes en nedtelling i verktøyet. Opptak kan ha en varighet på opptil fem minutter.
 2. Velg Sett opptaket på pause for å stoppe og gjenoppta tilbakemeldingen, eller velg Stopp opptaket for å gå gjennom opptaket og lagre eller forkaste det. Hvis du vil spille inn tilbakemeldingen en gang til, kan du slette opptaket og begynne på nytt.
 3. Gå gjennom opptaket, og velg Lagre og lukk hvis du er fornøyd og vil dele opptaket med studenten.
 4. Opptaket settes automatisk inn i redigeringsverktøyet.

Endre navn på opptaket

Du kan endre visningsnavnet for opptaket og legge til alternativ tekst, slik at det blir tilgjengelig for alle brukere. Som standard bruker systemet tidspunktet og datoen for opptaket for disse feltene. Velg opptaket i redigeringsverktøyet, og velg Sett inn / rediger opptak på nytt i menyen. Endre visningsnavnet og den alternative teksten. Som standard brukes visningsnavnet automatisk som alternativ tekst, men du kan redigere den alternative teksten separat hvis du vil.

Velg Lagre når du er ferdig med å redigere.

Ta opp filer

Innspilte filer inkluderes ikke i emnearkiver eller sikkerhetskopier – selv om filtilordningen beholdes. Men opptakene bør vises i dataretensjonsvinduet når de relaterte emnene gjenopprettes på samme Blackboard Learn-system. Hvis du vil ha mer spesifikk informasjon om databevaring ved institusjonen din, bør du kontakte administratoren din.

Administratoren kan kopiere emner med brukere og beholde vurderinger og opptaksfiler..


ULTRA: Hva ser studentene?

Studenter har tilgang til opptak med vurderingsdetaljer og eventuell annen tilbakemelding du legger inn. Opptak strømmes til studentenes enheter, så de trenger ikke å laste ned noe. Studentene kan spille av opptakene på de fleste moderne nettlesere uten ekstra programtillegg eller utvidelser. Studentene kan ikke laste ned eller lagre opptak.


ULTRA: Konfigurer mikrofonen og kameraet

Velg tannhjulikonet for å konfigurere og teste mikrofonen og kameraet.

 • Konfigurer mikrofonen: Har du problemer med å ta opp lyd? Bruk dette alternativet for å teste lyden og velge inngangskilde. Hvis du ser bevegelser i volumnivået, registreres lyden fra enheten, og den bør tas opp som forventet. Velg Ja – det funker for å avslutte testen.
 • Konfigurer kameraet: Velg en inngangskilde for kameraet. Hvis du ser deg selv på skjermen, er alt klart. Velg Ja – det funker for å avslutte testen.

Problemer med lyd eller video?

 • Har leseren tillatelse til å bruke kameraet og mikrofonen?
 • Er lyd-eller videokontrollene aktivert? En strek gjennom ikonene betyr at enheten ikke er aktivert.
 • Har du installert den nyeste versjonen av nettleseren din?