Denne funksjonen kontrolleres av en tjeneste som er tilgjengelig basert på området ditt. Institusjonen din kontrollerer også om denne funksjonen skal være tilgjengelig. Kontakt institusjonsadministratoren din hvis du trenger mer informasjon.

Med nettemner kan du raskt og enkelt kommunisere med studenter og andre emnemedlemmer – uten at dere må være fysisk til stede på samme sted. Selv om det er praktisk å bruke nettbasert påmelding, har undervisere ofte behov for å finne nye metoder for å øke studentenes engasjement rundt materialet uten å ha samtaler ansikt til ansikt. Hvis du ikke har anledning til fysisk å møte studentene i emnet ditt, kan du bruke lyd-/videoopptak til å bygge opp relasjoner og ha mer personlig kommunikasjon med dem.

Du finner opptaksalternativet i redigeringsverktøyet i Tilbakemelding-området for elementer med vurdering i begge emnevisningene. I dette emnet får du vite mer om hvordan du tar opp tilbakemelding i Blackboard Learn-emner.


Ta opp tilbakemelding

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du tar opp tilbakemelding.

Du kan legge inn lyd-/videoopptak med tilbakemelding når du vurderer forsøk. Studentene kan se eller høre på tilbakemeldingen din ved siden av eventuell tekst du legger inn.

Når du bruker opptak, kan du få bedre kontakt med studenter i emner hvor det bare er litt eller ingen kommunikasjon ansikt til ansikt. Når du kombinerer video- og lydopptak med tilbakemelding i tekstformat, blir det lettere å gi studentene nyttigere, mer praktisk og mer personlig tilbakemelding om innsendingene deres.

For øyeblikket støttes ikke tilbakemelding i lyd-/videoformat for vurdering med vurderingsmatriser. Denne funksjonen støttes ikke av alle nettlesere. Du bør bruke Chrome eller Firefox for å få den beste brukeropplevelsen.

Det er flere måter du kan begynne å vurdere forsøk på. Finn frem til et forsøk du vil vurdere, og åpne Vurderingsopplysninger-siden.

Gå til Tilbakemelding til studenten-området, og velg mikrofonikonet i den siste raden i redigeringsverktøyet. Den første gangen du åpner opptaksvinduet, må du gi nettleseren tillatelse til å bruke lyd og video.

I vinduet som åpnes, velger du kameraikonet i opptaksgrensesnittet for å aktivere kameraet. Hvis kameraet ikke er aktivert, tar verktøyet bare opp lyd når du begynner. Når du er klar, velger du Ta opp-knappen for å begynne å ta opp lyd- og videotilbakemelding.

Konfigurer kameraet og mikrofonen.

 1. Gjør deg klar til å ta opp mens verktøyet teller ned. Du kan ta opp opptil fem minutter av gangen.
 2. Velg Sett opptaket på pause for å stoppe og gjenoppta tilbakemeldingen, eller velg Stopp opptaket for å gå gjennom opptaket og lagre eller forkaste det. Hvis du vil spille inn tilbakemeldingen en gang til, kan du slette opptaket og begynne på nytt.
 3. Velg Lagre og lukk hvis du er fornøyd med opptaket og vil dele det med studenten.
 4. Gi deretter opptaket et nytt navn, og legg til alternativ tekst for å gjøre det tilgjengelig for alle brukere. Som standard bruker systemet tidspunktet og datoen for opptaket for disse feltene.
 5. Velg Sett inn opptak for å fullføre prosessen og sette inn tilbakemeldingen i redigeringsverktøyet.

Tilbakemeldingsopptak er unike for de ulike studentinnsendingene. Du kan ikke laste ned, dele eller gjenbruke opptak som er laget i redigeringsverktøyet for tilbakemelding.

Opptaksfilers adferd

Opptaksfiler inkluderes ikke i emnearkiver eller -sikkerhetskopier, men filtilknytningen bevares, og opptaket bør vises som forventet når emnet gjenopprettes i løpet av databevaringsvinduet på det samme Blackboard Learn-systemet. Hvis du vil ha mer spesifikk informasjon om databevaring ved institusjonen din, bør du kontakte administratoren din. Når et emne kopieres, kopieres både opptaksfiler og tilknytninger til det nye emnet.

Hva ser studentene?

Studenter har tilgang til opptak med vurderingsdetaljer og eventuell annen tilbakemelding du legger inn. Opptak strømmes til studentenes enheter, så de trenger ikke å laste ned noe. De fleste moderne nettlesere støtter avspilling av opptak uten behov for programtillegg eller utvidelser. Studentene kan ikke laste ned eller lagre opptakene.


ULTRA: Ta opp tilbakemeldinger

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du tar opp tilbakemeldinger.

Du kan inkludere et opptak av tilbakemeldingen din, så det vises sammen med eventuell tekst du har lagt inn til studenten. Legg til tilbakemelding når du begynner å vurdere. Velg Sett inn / rediger opptak i redigeringsverktøyet for å komme i gang.

I vinduet som åpnes, velger du kameraikonet i opptaksgrensesnittet for å aktivere kameraet. Hvis kameraet ikke er aktivert, tar verktøyet bare opp lyd når du begynner. Når du er klar, velger du Ta opp-knappen for å begynne å ta opp lyd- og videotilbakemelding.

Når mikrofonen og kameraet er konfigurert, er det bare å sette i gang.

 1. Velg den røde opptaksknappen, så ser du at det startes en nedtelling i verktøyet. Du kan ta opp opptil fem minutter av gangen.
 2. Velg Sett opptaket på pause for å stoppe og gjenoppta tilbakemeldingen, eller velg Stopp opptaket for å gå gjennom opptaket og lagre eller forkaste det. Hvis du vil spille inn tilbakemeldingen en gang til, kan du slette opptaket og begynne på nytt.
 3. Gå gjennom opptaket, og velg Lagre og lukk hvis du er fornøyd og vil dele opptaket med studenten.
 4. Opptaket settes automatisk inn i redigeringsverktøyet.

Endre navn på opptaket

Det kan være lurt å endre visningsnavnet for opptaket og legge til alternativ tekst, slik at det blir tilgjengelig for alle brukere. Som standard bruker systemet tidspunktet og datoen for opptaket for disse feltene. Velg opptaket i redigeringsverktøyet, og velg Sett inn / rediger opptak på nytt i menyen. Endre visningsnavnet og den alternative teksten. Som standard brukes visningsnavnet automatisk som alternativ tekst, men du kan redigere den alternative teksten separat hvis du vil.

Velg Lagre når du er ferdig med å redigere.

Hva ser studentene?

Studenter har tilgang til opptak med vurderingsdetaljer og eventuell annen tilbakemelding du legger inn. Opptak strømmes til studentenes enheter, så de trenger ikke å laste ned noe. Studentene kan spille av opptakene på de fleste moderne nettlesere uten ekstra programtillegg eller utvidelser. Studentene kan ikke laste ned eller lagre opptakene.


ULTRA: Konfigurer mikrofonen og kameraet

Velg tannhjulikonet for å konfigurere og teste mikrofonen og kameraet.

 • Konfigurer mikrofonen: Har du problemer med å ta opp lyd? Bruk dette alternativet for å teste lyden og velge inngangskilde. Hvis du ser bevegelser i volumnivået, registreres lyden fra enheten, og den bør tas opp som forventet. Velg Ja – det funker for å avslutte testen.
 • Konfigurer kameraet: Velg en inngangskilde for kameraet. Hvis du ser deg selv på skjermen, er alt klart. Velg Ja – det funker for å avslutte testen.

Problemer med lyd eller video?

 • Har nettleseren tillatelse til å bruke kameraet og mikrofonen?
 • Er lyd-eller videokontrollene aktivert? En strek gjennom ikonene betyr at enheten ikke er aktivert.
 • Har du installert den nyeste versjonen av nettleseren din?