Oppslag er ideelle når du vil publisere tidssensitiv informasjon som er viktig for å oppnå gode resultater i et emne. Du kan legge til kunngjøringer for disse typene emneaktiviteter:

 • Leveringsfrister for oppgaver og prosjekter
 • Endringer i pensum
 • Rettelser/presiseringer av materiell
 • Eksamensplaner

Du kan legge til, redigere og slette oppslag på Kunngjøringer-siden. Når du legger til et oppslag, kan du også sende det som en e-post til studentene i emnet ditt. Studentene får kunngjøringen selv om de ikke logger på i emnet.

Hvis du ser en liste med navnet ditt, har du tilgang til aktivitetsstrømmen. Kunngjøringer fra Original-emnevisningen vises i strømmen. Studentene ser kunngjrøinger i I dag- eller Nylig-delen av strømmen.

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-videoen om hvordan du lager kunngjøringer.


Opprett et oppslag

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du oppretter kunngjøringer.

Kunngjøringer vises i rekkefølgen du publiserer dem. Den nyeste kunngjøringen vises først.

 1. Gå til Emneverktøy > Kunngjøringer i kontrollpanelet.
 2. Velg Opprett kunngjøring.
 3. Skriv inn en tittel. Denne vises som tittelen for kunngjøringen på Kunngjøringer-siden.
 4. Skriv inn meldingen din.
 5. Velg om du vil begrense oppslaget med datoer eller ikke i Alternativer for nettoppslag-delen.
  • Hvis du velger Ingen datobegrensning, er oppslaget synlig helt til du fjerner det.
  • Hvis du velger Dato begrenset, merker du av for Vis etter og Vis til for å gjøre det mulig å velge dato og klokkeslett. Angi innstillinger for dato og klokkeslett.
 6. Merk av for E-postkunngjøring for å sende en e-post med oppslaget til studenter. E-posten sendes til alle studenter – også de som har valgt at de ikke vil motta oppslagsvarslinger på e-post. Institusjonen din kontrollerer om dette alternativet skal være tilgjengelig.
 7. Hvis du vil, kan du velge Bla gjennomIntern lenke-delen for å opprette en lenke til et innholdsområde, verktøy eller element.

  Lenker til emneinnhold vises ikke i eventuelle kunngjøringer du sender på e-post.

 8. Velg Send.

Endre rekkefølgen på kunngjøringer

Bruk feltet på Kunngjøringer-siden til å flytte og prioritere kunngjøringene dine. Dra i feltet for å flytte kunngjøringene rundt på siden. Flytt prioriterte oppslag over feltet for å feste dem til toppen av listen og forhindre at nye oppslag vises før dem.

Studentene ser oppslagene i den rekkefølgen du velger å vise dem i. Studenter ser ikke feltet og kan ikke endre rekkefølgen på kunngjøringer.


Rediger og slett kunngjøringer

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du redigerer kunngjøringer.

Velg Rediger eller Slett i kunngjøringsmenyen for å redigere eller slette en kunngjøring. Du kan ikke angre slettinger.


ULTRA: Finn kunngjøringer fra institusjonen din

Hvis institusjonen din bruker Ultra-opplevelsen, vises kunngjøringer i I dag-delen av aktivitetsstrømmen. Kunngjøringer kan også vises på påloggingssiden.


ULTRA: Emneoppslag

Du kan bruke kunngjøringer for å dele viktig informasjon med andre i emnet ditt. I motsetning til emner vises kunngjøringer med en gang når studenter åpner et emne. Det er mindre sannsynlig at studenter ignorerer informasjon du deler i emnekunngjøringer, fordi disse krever at studentene gjør noe. De må lukke de aktuelle varslene før de kan se emneinnholdet.

Emnekunngjøringer-siden

Du finner emnekunngjøringer i Detaljer og handlinger-området på Emneinnhold-siden.

Emnekunngjøringer-siden inneholder en liste over alle kunngjøringer i emnet ditt, deriblant statusen for og antallet brukere som har sett hver kunngjøring. Du kan opprette, kopiere, redigere og slette kunngjøringer på denne siden.

 • Søk i eller sorter listen. Du kan sortere kunngjøringene etter tittel, status eller antall brukere som har sett dem. Hvis du ser etter noe mer spesifikt, kan du bruke søkefunksjonen til å finne kunngjøringer etter tittel eller innhold.
 • Opprett en ny kunngjøring. Du kan opprette en tom kunngjøring eller kopiere en eksisterende kunngjøring og bruke den som mal.
 • Se statusen. Kunngjøringer har tre statuser: Publisert, planlagt og utkast. Statusen for en kunngjøring vises ved siden av innholdet i den. Du kan også se antall emnekunngjøringer med forskjellige statuser øverst på siden.
 • Administrer kunngjøringer. Du kan redigere og slette kunngjøringer på denne siden.

ULTRA: Opprett en kunngjøring

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du oppretter kunngjøringer.

Velg Opprett kunngjøringEmneinnhold-siden for å komme i gang. Siden Ny kunngjøring vises.

Skriv inn en tittel og meldingstekst for kunngjøringen. Velg Lagre for å lagre utkastet av kunngjøringen. Velg Publiser i Status-kolonnen på Emnekunngjøringer-siden for å publisere kunngjøringen med en gang. Du kan også planlegge kunngjøringer, så de starter og stopper på bestemte tidspunkter.

Når du har opprettet og publisert kunngjøringer i emnet ditt, vises antallet publiserte kunngjøringer og den totale mengden kunngjøringer på Emneinnhold-siden.


ULTRA: Planlegg en kunngjøring

Kanskje du vil opprette kunngjøringer for fremtidige aktiviteter, for eksempel påminnelser om emneaktiviteter eller eksamener. Du kan planlegge at kunngjøringer skal publiseres automatisk i emnet ditt på en dato og et tidspunkt du velger. Du kan også bruke planleggingsfunksjonen for å få kunngjøringer til å bli borte når de ikke er relevante lenger.

Velg Planlegg kunngjøring når du oppretter en kunngjøring. Velg en dato og et klokkeslett når visningen av kunngjøringen skal starte og stoppe.


ULTRA: Rediger eller slett kunngjøringer

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du redigerer kunngjøringer.

Du kan redigere alle kunngjøringer i emnet ditt – inkludert tidligere, aktive og planlagte kunngjøringer. Gå til Emnekunngjøringer-siden, og velg Flere alternativer-menyen for å administrere en kunngjøring.

Velg Rediger for å endre tittelen eller meldingen til kunngjøringen. Du kan også redigere når det er planlagt at kunngjøringen skal vises.

Velg Slett for å fjerne kunngjøringen fra emnet permanent.

Velg Kopier for å duplisere en kunngjøring. Du kan lage en mal for kunngjøringer, og så duplisere den for kunngjøringer som bruker et lignende format.


ULTRA: Hvor vises kunngjøringer?

Aktive emnekunngjøringer vises for studentene den første gangen de åpner emnet etter at de aktuelle kunngjøringene er publisert. Kunngjøringer vises før studentene kan gå til Emneinnhold-siden. Når en student har lukket en kunngjøring, vises den ikke med en gang studenten åpner emnet senere.

Aktive kunngjøringer vises også i I dag- og Nylig-delene av aktivitetsstrømmen. Kunngjøringer blir borte fra aktivitetsstrømmen når studentene lukker dem i emnet.

Studenter kan åpne kunngjøringer de har lukket, hvis de aktuelle kunngjøringene fortsatt er aktive. Studentene kan gå til Emneinnhold-siden og velge Se arkivet for å lese tidligere og aktive kunngjøringer i emnet.

Planlagte kunngjøringer vises bare på Emneinnhold-siden og i arkivet på datoene og tidspunktene du har valgt.