Oppslag

På denne siden

  Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

  Oppslag er ideelle når du vil publisere tidssensitiv informasjon som er viktig for å oppnå gode resultater i et emne. Du kan legge til kunngjøringer for disse typene emneaktiviteter:

  • Leveringsfrister for oppgaver og prosjekter
  • Endringer i pensum
  • Rettelser/presiseringer av materiell
  • Eksamensplaner

  Du kan legge til, redigere og slette oppslag på Kunngjøringer-siden. Når du legger til et oppslag, kan du også sende det som en e-post til studentene i emnet ditt. Studentene får kunngjøringen selv om de ikke logger på i emnet.

  Hvis du ser en liste med navnet ditt, har du tilgang til aktivitetsstrømmen. Kunngjøringer fra Original-emnevisningen vises i strømmen. Studentene ser kunngjrøinger i I dag- eller Nylig-delen av strømmen.


  Opprett et oppslag

  Kunngjøringer vises i rekkefølgen du publiserer dem. Den nyeste kunngjøringen vises først.

  1. Gå til Emneverktøy &gt Kunngjøringer i kontrollpanelet.
  2. Velg Opprett kunngjøring i handlingsfeltet.
  3. Skriv inn en tittel. Denne vises som tittelen for kunngjøringen på Kunngjøringer-siden.
  4. Skriv inn meldingen din.
  5. Velg om du vil begrense oppslaget med datoer eller ikke i Alternativer for nettoppslag-delen.
   • Hvis du velger Ingen datobegrensning, er oppslaget synlig helt til du fjerner det.
   • Hvis du velger Dato begrenset, merker du av for Vis etter og Vis til for å gjøre det mulig å velge dato og klokkeslett. Angi innstilinger for dato og klokkeslett.
  6. Merk av for E-postkunngjøring for å sende en e-post med oppslaget til studenter. E-posten sendes til alle studenter – også de som har valgt at de ikke vil motta oppslagsvarslinger på e-post. Institusjonen din kontrollerer om dette alternativet skal være tilgjengelig.
  7. Hvis du vil, kan du velge Bla gjennomIntern lenke-delen for å opprette en lenke til et innholdsområde, verktøy eller element.

   Lenker til emneinnhold vises ikke i eventuelle kunngjøringer du sender på e-post.

  8. Velg Send.

  Endre rekkefølgen på kunngjøringer

  Bruk feltet på Kunngjøringer-siden til å flytte og prioritere kunngjøringene dine. Dra i feltet for å flytte kunngjøringene rundt på siden. Flytt prioriterte oppslag over feltet for å feste dem til toppen av listen og forhindre at nye oppslag vises før dem.

  Studenter ser oppslag i rekkefølgen du velger å vise dem i. Studenter ser ikke feltet og kan ikke endre rekkefølgen på kunngjøringer.


  Rediger og slett kunngjøringer

  Velg Rediger eller Slett i menyen for et oppslag for å redigere eller slette det. Du kan ikke angre slettinger.