Oppslag er ideelle når du vil publisere tidssensitiv informasjon som er viktig for å oppnå gode resultater i et emne. Du kan legge til kunngjøringer for disse typene emneaktiviteter:

 • Leveringsfrister for oppgaver og prosjekter
 • Endringer i pensum
 • Rettelser/presiseringer av materiell
 • Eksamensplaner

Du kan legge til, redigere og slette oppslag på Kunngjøringer-siden. Når du legger til et oppslag, kan du også sende det som en e-post til studentene i emnet ditt. Studentene får kunngjøringen selv om de ikke logger på i emnet.

Hvis du ser en liste med navnet ditt, har du tilgang til aktivitetsstrømmen. Kunngjøringer fra Original-emnevisningen vises i strømmen. Studentene ser kunngjrøinger i I dag- eller Nylig-delen av strømmen.


Opprett et oppslag

Kunngjøringer vises i rekkefølgen du publiserer dem. Den nyeste kunngjøringen vises først.

 1. Gå til Emneverktøy &gt Kunngjøringer i kontrollpanelet.
 2. Velg Opprett kunngjøring i handlingsfeltet.
 3. Skriv inn en tittel. Denne vises som tittelen for kunngjøringen på Kunngjøringer-siden.
 4. Skriv inn meldingen din.
 5. Velg om du vil begrense oppslaget med datoer eller ikke i Alternativer for nettoppslag-delen.
  • Hvis du velger Ingen datobegrensning, er oppslaget synlig helt til du fjerner det.
  • Hvis du velger Dato begrenset, merker du av for Vis etter og Vis til for å gjøre det mulig å velge dato og klokkeslett. Angi innstilinger for dato og klokkeslett.
 6. Merk av for E-postkunngjøring for å sende en e-post med oppslaget til studenter. E-posten sendes til alle studenter – også de som har valgt at de ikke vil motta oppslagsvarslinger på e-post. Institusjonen din kontrollerer om dette alternativet skal være tilgjengelig.
 7. Hvis du vil, kan du velge Bla gjennomIntern lenke-delen for å opprette en lenke til et innholdsområde, verktøy eller element.

  Lenker til emneinnhold vises ikke i eventuelle kunngjøringer du sender på e-post.

 8. Velg Send.

Endre rekkefølgen på kunngjøringer

Bruk feltet på Kunngjøringer-siden til å flytte og prioritere kunngjøringene dine. Dra i feltet for å flytte kunngjøringene rundt på siden. Flytt prioriterte oppslag over feltet for å feste dem til toppen av listen og forhindre at nye oppslag vises før dem.

Studenter ser oppslag i rekkefølgen du velger å vise dem i. Studenter ser ikke feltet og kan ikke endre rekkefølgen på kunngjøringer.


Rediger og slett kunngjøringer

Velg Rediger eller Slett i menyen for et oppslag for å redigere eller slette det. Du kan ikke angre slettinger.


ULTRA: Finn kunngjøringer fra institusjonen din

Hvis institusjonen din bruker Ultra-opplevelsen, vises kunngjøringer i I dag-delen av aktivitetsstrømmen. Kunngjøringer kan også vises på påloggingssiden.