Oppslag er ideelle når du vil publisere tidssensitiv informasjon som er viktig for å oppnå gode resultater i et emne. Du kan legge til kunngjøringer for disse typene emneaktiviteter:

 • Leveringsfrister for oppgaver og prosjekter
 • Endringer i pensum
 • Rettelser/presiseringer av materiell
 • Eksamensplaner

Du kan legge til, redigere og slette oppslag på Kunngjøringer-siden. Når du legger til et oppslag, kan du også sende det som en e-post til studentene i emnet ditt. Studentene får kunngjøringen selv om de ikke logger på i emnet.

Hvis du ser en liste med navnet ditt, har du tilgang til aktivitetsstrømmen. Kunngjøringer fra Original-emnevisningen vises i strømmen. Studentene ser kunngjrøinger i I dag- eller Nylig-delen av strømmen.

Video: Create Announcements in the Original Course View


Watch a video about creating announcements

Doesn't seem familiar? Jump to the "Ultra" video about creating announcements.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create announcements shows how to create an announcement in Blackboard Learn.


Opprett et oppslag

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du oppretter kunngjøringer.

Kunngjøringer vises i rekkefølgen du publiserer dem. Den nyeste kunngjøringen vises først.

 1. Gå til Emneverktøy > Kunngjøringer i kontrollpanelet.
 2. Velg Opprett kunngjøring.
 3. Skriv inn en tittel. Denne vises som tittelen for kunngjøringen på Kunngjøringer-siden.
 4. Skriv inn meldingen din.
 5. Velg om du vil begrense kunngjøringen med dato eller ikke i Alternativer for webkunngjøringer-delen.
  • Hvis du velger Ingen datobegrensning, er oppslaget synlig helt til du fjerner det.
  • Hvis du velger Dato begrenset, merker du av for Vis etter og Vis til for å gjøre det mulig å velge dato og klokkeslett. Angi innstillinger for dato og klokkeslett. Hvis du vil vise en kunngjøring fra en dato fremover, merker du av Vis etter-avmerkingsruten og oppgir en dato og et klokkeslett, men uten å merke av Vis til .
 6. Velg E-postkunngjøring-avmerkingsboksen for å sende en e-post med kunngjøringen til alle emne medlemmer, som omfatter studenter, undervisere og undervisningsassistenter. Dette alternativet vises bare hvis du har en gyldig e-postadresse i systemet.

  Velg dette alternativet hvis kunngjøringen har innebygde filer eller bilder.

  Brukere som velger å ikke motta kunngjøringsvarslinger via e-post vil motta denne e-postmeldingen. Institusjonen din kontrollerer om dette alternativet skal være tilgjengelig. Kunngjøringer for e-post viser navnet ditt, men det sendes fra en automatisert konto som ikke svarer.

  Dette alternativet fungerer ikke hvis du velger å publisere kunngjøringen i fremtiden. Du får en feil og må fjerne avmerkingen for e-postkunngjøring.

 7. Hvis du vil, kan du velge Bla gjennomIntern lenke-delen for å opprette en lenke til et innholdsområde, verktøy eller element.

  En emnelenke vises ikke i e-postkunngjøringer om du velger å sende en.

 8. Velg Send.

Mer om e-postkunngjøringer

Når du og studentene ser kunngjøringene dine i et emne, vises alle innebygde bilder, videoer, lenker, formatering og vedlagte filer på riktig måte. I en e-postkunngjøring kan det hende at noe innhold ikke vises eller fungerer som du har tenkt. I denne tabellen kan du gå gjennom innholdet eller formateringen i kombinasjon med Send kunngjøringen på e-post (går til alle deltakere i emnet)-alternativet for å se resultatene.

Husk: Institusjonen din kontrollerer om dette alternativet for e-postkunngjøringer skal være aktivert.

Funksjoner som vises i e-postkunngjøringer
Type innhold eller formatering som er lagt tilVises med e-postkunngjøring aktivert?Vises i en e-post hvis studentene velger alternativet, men når e-postkunngjøringen er deaktivert?
All formatering i den første raden i redigeringsprogrammet, for eksempel skrift formatering, nummererte lister og overskrifterJaJa
BildeJaNei
LenkeJa, og lenken åpnesJa, og lenken åpner
FilvedleggJa, og en bruker kan åpne eller laste ned filenVises, men en bruker kan ikke åpne eller laste ned filen
YouTube-video, innebygdNeiNei
YouTube-video, miniatyrbilderJaJa
EmnelenkeNeiNei

Hvis du oppretter en kunngjøring i et utilgjengelig emne og velger å sende en e-postkunngjøring, sendes e-posten til alle brukerne i emnet. Hvis du oppretter en kunngjøring i et utilgjengelig emne og ikke velger å sende en e-postkunngjøring, blir kunngjøringen ikke sendt som e-post senere når du åpner emnet til studentene.


Endre rekkefølgen på kunngjøringer

Bruk feltet på Kunngjøringer-siden til å flytte og prioritere kunngjøringene dine. Dra i feltet for å flytte kunngjøringene rundt på siden. Flytt prioriterte oppslag over feltet for å feste dem til toppen av listen og forhindre at nye oppslag vises før dem.

Studentene ser oppslagene i den rekkefølgen du velger å vise dem i. Studenter ser ikke feltet og kan ikke endre rekkefølgen på kunngjøringer.


Rediger og slett kunngjøringer

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du redigerer kunngjøringer.

Velg Rediger eller Slett i kunngjøringsmenyen for å redigere eller slette en kunngjøring. Du kan ikke angre slettinger.

Hvis du velger å sende en e-postkunngjøring og redigere kunngjøringen etter at du har publisert den, en annen e-post sendes.

Når en annen person, for eksempel gjør endringer i en kunngjøring du har publisert, erstattes navnet ditt.

Hvis du redigerer en kunngjøring uten datobegrensninger, endres den publiserte datoen og tiden til gjeldende dato og klokkeslett etter at du har sendt inn. Hvis du vil beholde opprinnelig publisert dato og klokkeslett, velger du Dato begrenset og opprinnelig dato og klokkeslett vises under Vis etter.


ULTRA: Finn kunngjøringer fra institusjonen din

Hvis institusjonen din bruker Ultra-opplevelsen, vises kunngjøringer i I dag-delen av aktivitetsstrømmen. Kunngjøringer kan også vises på påloggingssiden.


ULTRA: Emneoppslag

Du kan bruke kunngjøringer for å dele viktig informasjon med andre i emnet ditt. I motsetning til emner vises kunngjøringer med en gang når studenter åpner et emne.

Det er mindre sannsynlig at studenter ignorerer informasjon du deler i emnekunngjøringer, fordi disse krever at studentene gjør noe. De må lukke de aktuelle varslene før de kan se emneinnholdet.

Emnekunngjøringer-siden

Du finner emnekunngjøringer i Detaljer og handlinger-området på Emneinnhold-siden.

Emnekunngjøringer-siden inneholder en liste over alle kunngjøringer i emnet ditt, deriblant statusen for og antallet brukere som har sett hver kunngjøring. Du kan opprette, kopiere, redigere og slette kunngjøringer på denne siden.

 • Søk i eller sorter listen. Du kan sortere kunngjøringer etter tittelen, statusen, eller antall visninger. Du kan bruke søkefunksjonen for å finne kunngjøringer etter tittel eller meldingsinnhold.
 • Opprett en ny kunngjøring. Du kan opprette en blank kunngjøring eller kopiere en eksisterende kunngjøring for å bruke som mal.
 • Se statusen. Kunngjøringer har tre statuser: Publisert, Planlagt, og Utkast. Statusen til en kunngjøring vises sammen med innholdet. Du kan også se antall emnekunngjøringer med forskjellige statuser øverst på siden.
 • Administrer kunngjøringer. Du kan redigere og slette kunngjøringer på denne siden.

Video: Create Announcements in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about creating announcements

Doesn't seem familiar? Jump to the "Original" video about creating announcements.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create announcements shows how to create an announcement in Blackboard Learn in the Ultra Course View.


ULTRA: Opprett en kunngjøring

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du oppretter kunngjøringer.

Velg Opprett kunngjøringEmneinnhold-siden for å komme i gang. Siden Ny kunngjøring vises.

Skriv inn en tittel og meldingstekst for kunngjøringen. Du kan ta med opptil 256 tegn i tittelen. Velg Lagre for å lagre utkastet av kunngjøringen. Velg Publiser i Status-kolonnen på Emnekunngjøringer-siden for å publisere kunngjøringen med en gang.

Du kan også planlegge kunngjøringer, så de starter og stopper på bestemte tidspunkter.

Når du har opprettet og publisert kunngjøringer i emnet ditt, vises antallet publiserte kunngjøringer og den totale mengden oppdateringer på Emnekunngjøringer-siden og på Emneinnhold-siden.

Studentene får en emnekunngjøring og en varsling om en aktivitetsstrøm om emnerupper som de må bli med.


ULTRA: Planlegg en kunngjøring

Du kan opprett en kunngjøring for en fremtidige aktivitet, for eksempel påminnelser om emneaktiviteter eller eksamener. Du kan planlegge at kunngjøringer skal publiseres automatisk i emnet ditt på en dato og et tidspunkt du velger. Du kan også bruke planleggingsfunksjonen for å skjule en kunngjøring når den ikke lenger er relevant.

Velg Planlegg kunngjøring når du oppretter en kunngjøring. Velg en dato og et klokkeslett for å starte og stoppe visningen av kunngjøringen til studenter.

Bruk datovelgeren for å planlegge kunngjøringer. Hvis du skriver inn en dato, blir den tilbakestilt til standarddatoen når du lagrer kunngjøringen.


ULTRA: Rediger eller slett kunngjøringer

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du redigerer kunngjøringer.

Du kan redigere alle kunngjøringer i emnet ditt – inkludert tidligere, aktive og planlagte kunngjøringer. Gå til Emnekunngjøringer-siden, og velg menyen for å administrere en kunngjøring.

 • Velg Rediger for å endre tittelen eller meldingen til kunngjøringen. Du kan også redigere når det er planlagt at kunngjøringen skal vises.
 • Velg Slett for å fjerne kunngjøringen fra emnet permanent.
 • Velg Kopier for å kopiere kunngjøringen. Du kan lage en mal for kunngjøringer, og så kopiere den for kunngjøringer som bruker et lignende format.

ULTRA: Hvor vises kunngjøringer?

Aktive emnekunngjøringer vises for studentene den første gangen de åpner emnet etter at de aktuelle kunngjøringene er publisert. Kunngjøringer vises før studentene kan gå til Emneinnhold-siden. Når en student har lukket en kunngjøring, vises den ikke med en gang studenten åpner emnet senere.

Aktive kunngjøringer vises også i I dag- og Nylig-delene av aktivitetsstrømmen. Kunngjøringer blir borte fra aktivitetsstrømmen når studentene lukker dem i emnet.

Studenter kan åpne kunngjøringer de har lukket, hvis de aktuelle kunngjøringene fortsatt er aktive. Studentene kan gå til Emneinnhold-siden og velge Se arkivet for å lese tidligere og aktive kunngjøringer i emnet.

Planlagte kunngjøringer vises bare på Emneinnhold-siden og i arkivet på datoene og tidspunktene du har valgt.