Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. Lærere har alltid tilgang til vurderingsmatriser i Ultra-emnevisningen.

Vurder med vurderingeringsmatriser

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpeinnholdet om hvordan du vurderer med vurderingsmatriser.

Når du har opprettet en vurderingsmatrise og knyttet den til et element, kan du bruke den til å vurdere.

Hvis du har flere vurderingsmatriser, kan du velge vurderingsmatrisens tittel for å begynne å vurdere. Når du er ferdig, kan du begynne å vurdere med en annen tilknyttet vurderingsmatrise.

Åpne et element som kan gis vurdering, i vurderingssenteret eller på Ikke vurdert-siden. I noen tilfeller kan du også begynne å vurdere fra innholdselementet, for eksempel en blogg. Velg Vis vurderingsmatrise eller vurderingsmatrisens tittel for å gå gjennom eller begynne å vurdere. Hvis du ser vurderingsmatrisen i et nytt vindu, kan du velge mellom to visninger: Rutenettvisning og Listevisning.

 • I Rutenettvisning kan du velge en celle for å legge til verdien i vurderingen. For vurderingsmatriser med poengområder kan du velge en verdi i menyen. For å endre valget kan du velge en annen celle i den samme raden. Hvis du vil, kan du skrive tilbakemeldinger til studenten i feltet som vises når du velger en celle.
 • Alternativt kan du velge Listevisning for å bytte visningen og velge et alternativ for hvert kriterium for å legge til den tilhørende verdien i vurderingen. Hvis du vil, kan du merke av for Vis beskrivelse for kriterier og Vis tilbakemelding.

Hvis du ikke velger noe alternativ for et kriterium i listevisningen og så legger inn tilbakemelding, lagres ikke tilbakemeldingen når du lagrer vurderingsmatrisen.

Vurder oppgaver med vurderingsmatriser

Begynn å vurdere i vurderingssenteret eller på Ikke vurdert-siden.

Du kan se, kommentere og bruke vurderingsmatriser for å vurdere studentenes innsendte oppgaver på Vurder oppgave-siden.

 1. Utvid vurderingspanelet for å åpne vurderingsmatrisen.
 2. Velg vurderingsmatrisens tittel for å åpne den i panelet. Hvis du vil, kan du merke av for Vis beskrivelse for kriterier og Vis tilbakemelding. Eller du kan velge Vis vurderingsmatrise i vindu-ikonet for å åpne vurderingsmatrisen i et eget vindu og vurdere derfra.
 3. Velg et prestasjonsnivå. Du ser en løpende Brutto-poengsum etter hvert som du velger poengsummer. Hvis du vil, kan du skrive en poengsum i Endre poengsum-feltet for å overstyre den valgte poengsummen.
 4. Velg Lagre vurderingsmatrise for å legge til poengsummen for vurderingsmatrisen i Forsøk-feltet.
 5. Hvis du vil, kan du skrive en generell tilbakemelding til studenten.
 6. Velg Send.

Når du overstyrer poengsummen for vurderingsmatrisen i Endre poengsum-feltet, vises en overstyringsmelding når du ser vurderingsmatrisen via studentens Vurderingsopplysninger-side.


Vurder prøvespørsmål med vurderingsmatriser

Du kan bruke vurderingsmatriser for å vurdere langsvar-, kortsvar og filopplastingsspørsmål Spørsmål du har knyttet til en vurderingsmatrise, vises med vurderingsmatriseikonet ved siden av poengsumfeltet på prøvelerretet.

Når du vurderer studentenes innsendte prøver, kan du velge Vis vurderingsmatrise for å åpne vurderingsmatrisen i et nytt vindu.

Studentvisning av prøvespørsmål med vurderingsmatrise

Før studentene svarer på spørsmål med en vurderingsmatrise, kan de velge Vis vurderingsmatrise for å se vurderingskriteriene.

Video: Grade Using a Rubric in the Original Course View


Watch a video about grading with rubrics

The following narrated |video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Grade using a rubric explains shows how to access a rubric that's been associated with a graded discussion and use it for grading in the Original Course View.


Kjør en rapport for vurdering med vurderingsmatriser

Hvis du vil vurdere vurderingsmatriser eller bruken av dem, kan du kjære en rapport for vurdering av vurderingsmatriser. Når du har brukt en vurderingsmatrise til å vurdere, kan du gå gjennom rapporten. Statistikken oppdateres etter hvert som vurderingsprosessen går fremover.

Kontrollpanel > Emneverktøy > Vurderingsmatriser

 1. Åpne menyen for vurderingsmatrisen, og velg Vis tilknyttet innhold.
 2. Hvis du allerede har vurdert et element, vises det en meny ved siden av elementets navn på Se alle elementer-siden. Åpne menyen for et element, og velg Vurderingsmatrisevurderingsrapport.
 3. Velg et Format, en Startdato og en SluttdatoKjør rapporter-siden.
 4. Velg Send.
 5. Du kan lagre rapporten i Mitt innhold hvis du har tilgang. Hvis ikke velger du Last ned rapport for å se rapporten eller Kjør en ny rapport for å endre formatet eller datokriteriene. Velg OK for å gå tilbake til hovedsiden for Vurderingsmatriser.

Rapporten består av tre deler:

 • Totale vurderingsmatriseresultater viser den gjennomsnittlige poengsummen for alle forsøk som er vurdert med vurderingsmatrisen.
 • Vurderingsmatriseanalyse viser gjennomsnittlige poengsummer, sammenlignet med mulige poeng, for hvert kriterium.
 • Frekvensdistribusjon viser hvordan poengsummene er distribuert på tvers av alle prestasjonsnivåer.

ULTRA: Vurder med vurderingeringsmatriser

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du vurderer med vurderingsmatriser.

Når du har opprettet en vurderingsmatrise og knyttet den til en oppgave eller diskusjon, kan du bruke den til å vurdere. På siden for oppgaven eller diskusjonen ser du den valgte vurderingsmatrisen. Du kan bare tilknytte én vurderingsmatrise per element.

Hvis du har aktivert parallellvurdering, kan verken du eller studentene se vurderernes vurderingsmatriser og merknader i studentfilene. Studentene ser bare vurderingsmatrisene og merknadene den overordnede vurdereren – fullføreren – legger inn.

Velg Innsendinger-lenken for å begynne å vurdere. Velg studenters nav på Innsendinger-siden for å se de ulike studentenes innsendinger samt vurderingsmatrisen.

På siden med studentens innsendinger viser vurderingspillen et ikon for vurderingsmatrisen. Velg vurderingspillen for å åpne vurderingsmatrisen i et panel ved siden av det studenten har levert. Det første kriteriet i vurderingsmatrisen åpnes, slik at du kan velge poengsummen for et prestasjonsnivå.

Når du har valgt prestasjonsnivå, oppdateres vurderingspillen for vurderingsmatrisen, kriteriet lukkes og det neste kriteriet åpnes.

Velg Velg en verdi-lenken for å lukke det åpne kriteriet og åpne et annet. Når det vises en poengsum for et kriterium, kan du velge den tilhørende vurderingspillen for å åpne det aktuelle kriteriet på nytt.

Mer om vurderingspiller

Poengsummen for vurderingsmatrisen lagres automatisk når du gjør valg. Velg X for å lukke panelet for vurderingsmatrisen. Vurderingen du tilordner med vurderingsmatrisen, vises på siden for studentens innsendinger samt i vurderingsboken.

For vurderingsmatriser med prosentområder har hvert prestasjonsnivå en serie med verdier. Når du vurderer, velger du det rette prosentnivået for et bestemt prestasjonsnivå. Systemer beregner hvor mange poeng som skal gis, ved å gange vekten med prestasjonsprosenten og elementpoengene.

På siden for studentens innsendinger kan du velge tilbakemeldingsikonet for å åpne Tilbakemelding-panelet og skrive inn merknader og tilbakemelding til studenten. Når du er klar til å vise studenten vurderingen, kan du åpne menyen og velge Publiser. Hvis du vil la studenten prøve på nytt, kan du velge Slett, så slettes innsendingen permanent.

Du kan når som helst gå tilbake til vurderingen for å endre den, også etter at du har publisert den.

Når du har brukt en vurderingsmatrise til å vurdere, kan du ikke redigere den, men du kan lage en kopi, som du kan redigere og gi et annet navn.


ULTRA: Studentvisning av vurderingsmatrise

Når du har vurdert elementer og publisert resultatene, kan studentene se poengsummene sine på vurderingssidene eller i aktivitetsstrømmen. De kan også åpne et vurdert element på Emneinnhold-siden for å gå gjennom innsendinger, vurderingsmatrisen, tilbakemeldingene dine og sine egne vurderinger.

Mer om oppgaver og aktivitetsstrømmen

Når studenter ser deres vurderte innsendinger, kan de velge vurderingspilen for å åpne vurderingsmatrisen sammens med arbeidet deres. Studentene kan utvide individuelle kriterier for å gå gjennom prestasjonsnivåene. De tildelte prestasjonsnivåene er fremhevet.


ULTRA: Overstyr vurderinger som er gitt ved hjelp av vurderingsmatriser

Overstyrte vurderinger er vurderinger du gir manuelt, for eksempel hvis du skriver i vurderingspillen i vurderingsboken. En overstyringsetikett vises ved siden av vurderingene.

Du kan skrive en numerisk verdi med maksimalt fem sifre i vurderingspillen. Du kan ta med to ekstra sifre etter desimaltegnet.

På studentens Innsendinger-side, kan du velge Angre overstyring ved siden av vurderingspillen, så fjernes overstyringsetiketten. Den forrige vurderingen vises, eller du kan bruke vurderingsmatrisen til å gi vurdering.

Publiserte vurderinger

Hvis du velger å publisere vurderinger og deretter overstyrer dem, vises de endrede vurderingene for studentene. Hvis du fjerner en vurdering du har publisert fullstendig, kan ikke studentene se vurderingen lenger. Elementet går tilbake til å stå «uten vurdering». Når du gir nye vurderinger, må du publisere dem på nytt.


ULTRA: Tilknytt en vurderingsmatrise etter at vurderingen har begynt.

Hvis du har gitt vurderinger og deretter bestemmer deg for å tilknytte en vurderingsmatrise, regnes alle vurderinger du allerede har gitt, som overstyringsvurderinger. En overstyringsetikett vises ved siden av vurderingene i vurderingsboken.

I Detaljer-panelet kan du velge å gi vurderte innsendinger en ny vurdering med den nye vurderingsmatrisen. Når du velger vurder på nytt med vurderingsmatrisen, aktiveres vurderingsmatrisen, og du kan velge å bruke den for å gi vurderinger. Den nye vurderingen vises i vurderingsboken, og overstyringsetiketten fjernes.