Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. Lærere har alltid tilgang til vurderingsboken i Ultra-emnevisningen.

Åpne vurderingssenteret

Du får tilgang til vurderingssenteret via kontrollpanelet. Utvid Vurderingssenter-delen for å vise lenkene til Ikke vurdert-siden, hele vurderingssenteret og smartvisningene.

Mer om hvordan du kommer til vurderingssenteret med JAWS®

Du kan vurdere oppgaver, gruppeoppgaver, prøver, blogg- og dagbokinnlegg, wikiside- og diskusjonsinnlegg på Ikke vurdert-siden.

Mer om ikke vurdert-siden

Hele vurderingssenteret-lenken viser alle kolonnene og radene i vurderingssenteret og er standardvisningen til vurderingssenteret.

Lenkene til smartvisningen vises som en innrykket liste i Hele vurderingssenteret-delen. En smartvisning er en fokusert visning av vurderingssenteret og viser bare data som samsvarer med angitte kriterier. Du bruke smartvisninger for raskere å finne fram til data når vurderingssenteret inneholder et stort antall studenter og kolonner. Standard Prøver-smartvisningen viser som standard bare prøvekolonner.

Mer om smartvisninger

Du kan tilpasse visningen av vurderingssenteret og opprette vurderingsskjemaer, vurderingsperioder, kategorier og kolonner for å presentere og samle inn informasjonen du trenger.

Mer om tilpasning av visningen din


Vurderingssenterfunksjoner

Du kan utføre mange handlinger i vurderingssenteret med funksjonene som vises i to rader på toppen av siden.

Disse funksjonene vises i den første raden:

 • Opprett kolonne: Opprett en vurderingskolonne.
 • Opprett en beregnet kolonne: Åpne en meny med alternativer for å opprette en beregnet kolonne.
 • Administrer: Alternativene inkluderer vurderingsperioder, skjemaer, kategorier, fargekoding, vis/skjul student(er), e-post og kolonneorganisering.
 • Rapporter: Opprett rapporter fra vurderingssenterdata og åpne vurderingshistorikken for alle studentene.
 • Filter: Begrens visningen av dataene i vurderingssenter. Velg Filter for å utvide feltet og velge et alternativ fra disse menyene:
  • Gjeldende visning: Inkluderer visning av hele vurderingssenteret, smartvisninger og vurderingsperioder. Du kan velge en av visningene som skal brukes som standardvisning, med Angi gjeldende visning som standard-ikonet.
  • Kategori: Inkluderer alle standardkategoriene og de du har laget.
  • Status
  • Vis forsøk som ikke bidrar til brukerens vurdering: Standardvisningen i en vurderingscellemeny viser alle forsøkene som er gjort. Du kan tømme avmerkingsboksen og bare se forsøkene du må vurdere, i menyen for hver av vurderingscellene.

   Mer om filtrering av forsøk

 • Arbeid i frakoblet modus: Arbeid med vurderingssenterdata utenfor Blackboard Learn.

Disse funksjonene vises i den andre raden:

 • Flytt øverst: Velg én eller flere avmerkingsbokser for brukerne og velg Flytt øverst for å flytte radene til de første posisjonene i rutenettet.
 • E-post: Velg én eller flere av avmerkingsboksene for brukere, velg E-post og foreta et valg.
 • Sorter kolonner etter: Åpne en meny med alternativer for å organisere elementer i vurderingssenteret.
 • Rekkefølge: Sorter dataene i stigende eller synkende rekkefølge. Visningen forblir aktiv til du sorterer kolonnene på nytt eller logger ut.

Åpne vurderingssentermenyene

Gjennom hele Blackboard Learn kan elementer ha menyer med alternativer som er spesifikke for hvert element.

Alle celler og kolonneoverskriftene har en meny i vurderingssenteret. Menyene til prøvekolonne inkluderer for eksempel alternativer for Kolonnestatistikk og Vurderingsspørsmål. For kolonner som ikke kan vurderes – for eksempel Fornavn – har du bare muligheten til å skjule kolonnen og sortere cellene. Hvis et alternativ ikke vises i menyen, kan du ikke utføre handlingen på den kolonnen, raden eller cellen.

Pek på overskriften til en celle eller kolonne for å se Klikk for flere alternativer-ikonet. Velg ikonet for å åpne menyen.

Du kommer ikke til å se enkelte menyvalg hvis institusjonen din bruker en eldre versjon av Blackboard Learn eller deaktiverer enkelte funksjoner.


Menyalternativer for kolonner

Menyene til kolonnene viser valg som er spesifikke for den kolonnen. Disse alternativene kan være tilgjengelige.

Kolonnealternativer
Alternativ Beskrivelse
Hurtigkolonneinformasjon Viser informasjon om kolonnen i et popup-vindu.
Send purring Du kan sende e-postpurringer fra vurderingssenterkolonnene til studenter og gruppemedlemmer som har manglende emnearbeid.
Vurderingsforsøk Gi vurderinger for forsøk for dette elementet.
Vurder med skjulte brukernavn Gi vurderinger for dette elementet uten å se studentenes identitet.
Elementanalyse Gir statistikk over totalt prestasjonsnivå for prøver og individuelle prøvespørsmål. Med denne informasjonen kan du gjenkjenne spørsmål som kanskje ikke representerer studentenes prestasjoner på en god måte. Bruk denne informasjonen til å forbedre spørsmål for fremtidig administrering av prøver eller for å justere studiepoeng for nåværende forsøk.
Forsøksstatistikk Viser Statistikk-siden for prøver og spørreundersøkelser. Hvert spørsmål for en prøve eller undersøkelse vises, sammen med spørsmålets poengsuminformasjon for prøver eller prosent som svares for spørreundersøkelser. På Spørreundersøkelsesstatistikk-siden kan du se resultatene for spørreundersøkelser. Prosentverdien av studentene som valgte hvert svar, vises. Du kan se individuelle resultater for spørreundersøkelser.
Last ned resultater Last ned vurderingssenterdata for denne kolonnen som en avgrenset fil som brukes i andre programmer, for eksempel regneark eller statistiske analyseprogrammer.
Vis alle forsøk Viser Vis alle forsøk-siden for prøver. Fra denne siden kan du vurdere forsøkene, vurdere dem anonymt eller vurdere etter spørsmål.
Vurder spørsmål Gi vurderinger for alle svarene på et spesifikt spørsmål på én gang.
Last ned oppgavefil Velg og last ned filer studenter har knyttet til oppgavene sine.
Rydd opp i oppgavefil Velg og slett filvedleggene til en oppgave.
Rediger kolonneinformasjon Viser Rediger kolonne-siden for denne kolonnen.
Kolonnestatistikk Viser Kolonnestatistikk-siden for denne kolonnen. Statistikken omfatter kolonneinformasjon, statusdistribusjon, vurderingsdistribusjon og grunnleggende statistikk – for eksempel område, gjennomsnitt, median og varians.
Angi som ekstern vurdering Resultatene i Ekstern vurdering-kolonnen deles med institusjonen din som studentenes endelige vurderinger for emnet ditt. Du bestemmer hvilken kolonne som angis som den eksterne vurderingen. I nye emner er standard Total-kolonne angitt som standard ekstern vurderingskolonne, og Ekstern vurdering-ikonet vises i kolonneoverskriften.
Skjul for studenter (på/av) Skjul denne kolonnen for brukere. Hvis du skjuler kolonnen, vises den fortsatt i rutenettet for vurderingssenteret, men studentene ser den ikke i Mine vurderinger. I rutenettet vises Kolonne ikke synlig for brukere-ikonet i kolonneoverskriften for alle kolonner som skjules for studenter. Velg igjen for å vise kolonnen til brukerne.
Fjern forsøk for alle brukere Viser et eget vindu der du kan fjerne forsøk for alle brukere. Du kan fjerne forsøk basert på kriterier eller datoområder.
Sorter stigende/Sorter synkende Vis elementene i kolonnen i en stigende eller synkende rekkefølge.
Skjul fra Lærervisning Skjuler kolonnen fra visningen i vurderingssenteret. For å vise kolonnen må du velge Administrer-menyen og deretter velge Kolonneorganisering.

Menyvalg for celler

Pek på cellen i vurderingssenterrutenettet for å se Klikk for flere alternativer-ikonet. Velg ikonet for å åpne menyen.

Eksempel:

Når du åpner menyen for navnecellen til en bruker, kan du skjule brukerens rad, skjule andre rader for å fokusere oppmerksomheten på én rad eller sende e-post til brukeren. Du kan se hvilke elementer som er synlige for brukere basert på tilgjengelighet og regler for tilpasset visning eller hvilke elementer en bruker har merket som gjennomgått.

Du kan også se Brukerstatistikk-siden som gir statistisk informasjon tilknyttet prestasjonen til en bruker.

Mer informasjon om brukerstatistikk

Open and see the student's statistics page

Kan jeg vise raden for bare én student?

Du kan snevre inn visningen til bare å vise raden for én student og fokusere på den aktuelle studentens forsøk og vurderinger. Du kan også dele vurderinger med studenten i personlige møter med vedkommende. Andre studenters vurderinger er beskyttet, og personvernet er ivaretatt. Når du skjuler brukerrader, beholdes dataene og du kan se dem når som helst.

Åpne menyen for navnecellen til en student, og velg Skjul andre rader.

Vis/skjul student(er)-siden kan du skjule og vise brukerrader. Kun din visning av rutenettet i vurderingssenteret blir påvirket. Studenttilgjengelighet påvirkes ikke. Åpne siden fra Administrere-menyen.

Hvis du har gjort en bruker utilgjengelig på Brukere-siden i kontrollpanelet, vises Bruker utilgjengelig-ikonet i brukerens første celle i vurderingssenteret. Men raden er ikke skjult i rutenettet. Utilgjengelige brukere får ikke tilgang til emnet.

Du kan også filtrere, ordne og sortere vurderingsboken.


Symbolforklaring for vurderingssenteret

Nederst til høyre i vurderingssenteret kan du velge Symbolforklaring for å se forklaringer om ikoner. Ikoner kan vises i vurderingssenterceller, forsøksmenyer, kolonneoverskrifter, på Vurderingsgrunnlag-siden og på Ikke vurdert-siden.

Du ser ikke «Gjelder ikke for brukerens vurdering»-ikonet hvis institusjonen bruker en eldre versjon av Blackboard Learn. Finn ut mer om hvordan du velger hvilket forsøk som skal vurderes.


Få tilgang til vurderingsboken

Se hva du trenger for å vurdere i alle dine emner. Du kan eventuelt gå nedover i et emne og komme i gang.

Den globale Vurderinger-siden

Vil du se alt som må vurderes i samtlige av emnene dine?

Denne informasjonen gjelder også for organisasjoner.

I listen hvor navnet ditt vises, har du tilgang til alle dine vurderingsoppgaver i den globale Vurderinger-siden Velg tittelen for et element for å åpne det i et lag. Velg en innsending, og begynn å vurdere.

Alle vurderingsoppgavene dine er organisert etter emne. Du trenger altså ikke å navigere til hvert emne for å se hva som er klart for vurdering. Vil du ha flere detaljer? Velg en tittel, og se alle funksjonene for arbeid og administrasjon.

Grades link on the left hand side navigation bar to access all gradable items from your current courses.

Du ser elementer som er klare for vurdering, eller hvilke oppgaver, prøver og vurderte diskusjoner som ikke er levert, samt hvor mange studenter de kommer fra.

Hvis du deltar i emner som både underviser og student, ser du her informasjon for begge rollene.

Emner vises sammen i alfabetisk rekkefølge.

I Original-emnevisningen kan du fullføre vurderingsoppgaver i det originale grensesnittet for vurderingssenteret.

Vurderingsbok for emner

Er du klar til å vurdere?

Når du er i et emne, kan du åpne emnets vurderingsbok fra navigasjonsfeltet. Velg Vurderingsbok -fanen for å se alt emnearbeid som er tilknyttet emnet du er i.

Gradebook tab from the top navigation menu from each particular course.

Studenter føres opp i vurderingsboken når de tilknyttes emnet ditt. Du kan vurdere emnearbeid, administrere elementer og publisere vurderinger fra to steder:

 • Liste over vurderbare elementer
 • Rutenettet for studenter

Liste over elementer som kan vurderes

Listen over elementer som kan vurderes er standardvisning for emnets vurderingsbok. Her kan du se alt amnearbeid du har tilordnet, samt hvor langt du har kommet i vurderingsarbeidet. Du har også tilgang til administreringsfunksjoner.

Du kan bytte til Students-fanen for å vise et samlet bilde av hver students oppgave.

The Gradable Items list is your default view of your Gradebook. Next to it, Students tab gives you an overall picture of each student’s engagement and performance.

Bestem hvilken visning du vil bruke. Bytte fra listevisning til visningen for studentrutenett.

List or grid view options

Åpne elementer. Velg tittelen for et element for å åpne et nytt lag. Se hvem som har innsendinger som ikke er vurdert, samt hvem som ikke har fått vurderinger ennå. Bruk Filter-menyen for å vise kun de innsendinger som trenger vurdering. På dette tidspunktet, kan du filtrere etter Alle statuser og Trenger vurdering. Filter-menyen vises ikke for gruppe- og diskusjonselementer. Du kan for øyeblikket bare gi vurdering til dagbokinnsendinger fra visningen for studentrutenett. Forbedringer i arbeidsflyt for dagbokvurdering pågår for øyeblikket.

Mer om innsendingslisten

Sjekk hvor langt du har kommet. Se hvor mange innsendinger du må vurdere, og hvilke vurderinger du må publisere. Fullført indikerer at du ikke har noen flere vurderingsoppgaver for det aktuelle elementet. Alt er gitt vurdering vises når alle innsendte forsøk er vurdert og publisert, men det kan hende at enkelte studenter ikke har sendt inn noe ennå og derfor ikke har vurdering.

Administrer vurderinger. Velg menyen for et element for å åpne administreringsfunksjonene, for eksempel Rediger og Slett.

Legg til rader Velg plussikonet der du vil legge til en rad:

 • Legg til elementer Legg til rader for emnearbeid, for eksempel vurderinger for deltakelse. Tittelen er begrenset til 255 tegn. Velg en vurderingsenhet, for eksempel poeng eller bokstaver.
 • Legg til beregninger: Legg til en rad for en beregning, for eksempel en gjennomsnittlig vurdering for oppgaven.
 • Legg til deltakelse: Legg til en rad for deltakelse. Når du har lagt til deltakelse, vises ikke «legg til»-alternativet i menyen igjen.

  Hvis du vil fjerne deltakelsen fra elementene som kan vurderes, kan du gjøre det fra deltakelsesinnstillingene eller rutenett i vurderingsboken.

  Mer om deltakelsesfunksjonen

Endre rekkefølge på elementer. Trykk på Flytt-ikonet i raden for et element du vil flytte.  Flytt -ikonet er det samme som med de to parvise pilene. Den blir ikke synlig med mindre du holder markøren over den ønskede element raden helt til høyre. Elementraden flyttes ikke med mindre du velger den ved å trykke på det tilhørende pilikonet. Bare da kan du dra og slippe det på den nye plasseringen.

Dra elementet til den nye plasseringen, og slipp det. Rekkefølgen du velger, vises også i rutenettvisningen og på studentenes Vurderinger-sider. Det er for øyeblikket ikke mulig å flytte elementer i rutenettvisningen.

Mer om hvordan du endrer rekkefølge på listevisningen i vurderingsboken


Studenter-fane

Se informasjon om studentene og engasjementet deres i emnet ditt fra Studenter-fanen.

Gradebook Students tab view
 1. Endre visning. Enkelt navigere mellom fanene Elementer som kan vurderes og Studenter for å se vurderingsoppgavene og oppdatert informasjon om studentene dine.
 2. Se studentinformasjon. Se en liste over studentene dine sammen med kolonnene for Student-ID, Brukernavn, Sist åpnet og Totalvurdering. For kolonnen Totalvurdering, må du konfigurere totalvurderingen for å få vurderinger som kan vises i vurderingspillene. Totalvurderingen vises som en vurdering eller prosent; du kan velge hvordan den skal vises. Du kan sortere listen i stigende, synkende eller standard rekkefølge ved å klikke på det tilsvarende kolonneoverskrift-ikonet.
 3. Søk etter en student. Begrens søket til noen få bokstaver eller til forrnavn eller etternavn for å få best resultat. Du kan også søke etter student-ID og brukernavn hvis det sistnevnte er gjort synlig for institusjonen din.
 4. Angi visningen din. Bruk elementer per side-menyen til å velge hvor mange studentrader som skal vises på en side.
 5. Naviger i listen. Bruk menyen øverst eller nederst på siden for å flytte til de forrige og neste sidene i studentlisten.
 6. Tilrettelegginger og meldinger: Velg menyen med tre prikker ved slutten av hver studentrad for å vise eller opprette tilrettelegginger for en spesifikk student, eller for å sende direkte meldinger. 

 

Du kan også sortere listen etter kolonne ved å velge pilikonet ved siden av kolonnenavnet. Hver gang du velger et pilikon, endres den for å vise studentlisten i stigende, synkende eller standard rekkefølge.

Hvis du ikke ser noen informasjon under brukernavnkolonnen, kan du be administratoren om hjelp. Institusjonen din kan ha retningslinjer for personvern.

 

Velg studentnavn for å vise innsendingene deres på deres individuelle Studentkarakterer-side. I kolonnen Status kan du se det ferdige arbeidet ditt, elementer som må vurderes, og vurderinger du må publisere. Du kan også se vurderinger og tilbakemeldinger du har gitt, opprette tilrettelegginger og sende direkte meldinger.

List of all gradeable items assigned to a particular student.

Du kan velge elementer som må vurderes, og innsendingen åpnes.

Hvis du gir en vurdering direkte på studentvurderinger-siden, vises ikke overstyringsetiketten i denne visningen. Overstyringsetiketten vises på elementets innsendingsside.


Send meldinger fra studentlistevisninen

Fra studentlisten kan du sende en melding til alle i emnet ditt.

Select the three dot options menu at the right end of a student row. Select the Message Student option. The Message panel will open at the right side of the screen.

Velg menyen med tre prikker til høyre for en studentrad. Velg Send melding til student-alternativet. Meldingspanelet åpnes på høyre side av skjermen.

Meldinger du sender fra studentlistevisningen vises også på Meldinger-siden.

Du kan sende e-postkopier av emnemeldinger. Studenter kan se, lese, og handle etter viktige kunngjøringer og emnemeldinger når de mottar en kopi i deres innboks. E-postkopier blir bare levert til mottakere som har en gyldig e-postadresse i Blackboard Learn-profilen sin. Når du velger dette alternativet, får alle mottakerne av meldingen en e-postkopi.

Mottakerne kan se meldingen i e-postboksen sin, men kan ikke sende svar via e-post.

Hvis du velger navnet på en student fra listen, kommer du til Studentkarakterer-siden. Øverst til høyre kan du velge Send melding -knappen hvor du også kan sende en melding til den aktuelle studenten.

Mer om hvordan du sender meldinger


Legg til tilrettelegginger fra studentlistevisningen

Du kan angi tilrettelegginger for studenter på individuelt basis. Du kan frita studenter fra leveringsfrister eller tidsbegrensninger for oppgaver. Tilrettelegginger kan brukes for å hjelpe studenter som har vanskeligheter med å klare visse krav, med å oppnå fremgang i emnet ditt.

Velg menyen med tre prikker til høyre for en studentrad. Velg Tilrettelegginger-alternativet. Tilrettelegginger-panelet åpnes på høyre side av skjermen.

Select the three dot options menu at the right end of a student row. Select the Accommodations option. The Accommodations panel will open at the right side of the screen.

 

Hvis du velger navnet på en student fra listen, kommer du til Studentkarakterer-siden. Ved siden av navnet på studenten kan du velge menyen med tre prikk hvor du også kan åpne tilretteleggijgspanelet for den aktuelle studenten.

Select the three dot options menu at the right end of a student name. Select the Accommodations option. The Accommodations panel will open at the right side of the screen.

Når du har opprettet tilrettelegginger for en student, vises det et lilla merke foran studentens navn for å indikere at studenten har tilrettelegginger.

A purple flag followed by a student's name indicates accomodations.

Du kan også gi enkeltstudenter unntak for spesifikke prøver eller oppgaver. Unntak inkluderer flere forsøk eller utvidet tilgang – selv om den aktuelle oppgaven eller prøven er skjult for andre studenter. Unntak overstyrer de to innstillingene som gjelder for alle andre, men bare for den aktuelle oppgaven eller prøven.

Mer om unntak for oppgaver eller prøver


Rutenettet for studenter

I rutenettvisningen for studenter ser du poengsummen studentene har fått. Velg en celle for å begynne å vurdere.

Hvis det finnes mer enn én student med samme navn, kan du velge en av studentenes profilbilde. Det åpnes et profilkort hvor du ser studentens ID. Dupliserte navn sorteres etter ID.

Hvis du skjuler studentnavn for oppgaver uten spørsmål, ser du Anonym i alle studentenes celler. Du kan ikke gi eller redigere vurderinger.

Mer om anonym vurdering

Gradebook grid view.

Administrer kolonner. Velg en kolonnetittel for å få tilgang til administreringsfunksjonene, for eksempel Rediger og Slett.

Tilordne og administrere vurderinger. Ny innsending vises i cellene når studentene har sendt inn oppgaver. Klikk hvor som helst i en celle for å åpne administreringsfunksjonene eller gi vurderinger. Velg en celle eller vurderingsverdi for å redigere en eksisterende vurdering eller legge til en ny oppføring. Når du har tildelt en verdi, kan du klikke hvor som helst utenfor vurderingsområdet for å lagre.

Se innsendinger. Hvis det finnes innsendinger, kan du velge Vis i menyen for å se studentens arbeid. Vis-alternativet er deaktivert hvis det ikke finnes innsendinger.

Publiser vurderinger. Når du er klar til å publisere vurderingene til studentene, kan du velge Publiser-alternativet i kolonnetoppteksten. Alle vurderinger du har gitt i denne kolonnen, publiseres, så studentene kan se dem. Hvis du vil publisere én vurdering om gangen, kan du klikke i en students celle og velge Publiser i menyen. Vurderinger som er publisert, vises med en Publisert-melding i kolonnen.

Legg til elementer eller beregninger. Velg plusstegnet der du vil legge til et element eller en beregning.

Se total poengsum. I toppteksten for hver kolonne kan du se den totale poengsummen for hvert element eller hver beregning og enkelt se hvilken vurdering hver student har oppnådd.

Se hvor langt du har kommet i vurderingsprosessen. I toppteksten for hver kolonne ser du antallet vurderte innsendinger sammen med antallet vurderinger du har publisert. Når du har vurdert og publisert alle innsendingene, ser du Fullført.


Søk i vurderingsboken

I rutenettvisningen kan du snevre inn visningen til bare å vise raden for én student, én kolonne eller en hel kategori, for eksempel oppgaver.

Du kan for eksempel søke etter en spesifikk student etter navn eller ID og fokusere på den aktuelle studentens forsøk og vurderinger. Du kan også dele vurderinger med studenten i personlige møter med vedkommende. Andre studenters vurderinger er beskyttet, og personvernet er ivaretatt.

Skriv inn ett eller flere tegn i søkefeltet. Søkeresultatene inneholder alle studenter, kolonner og kategorier det finnes treff for (i denne rekkefølgen). Velg noe i listen, eller snevre inn søket.

Search field in the Gradebook grid view.

Når du har valgt noe, vises studentraden, kolonnen eller kategorien med kolonner. Velg X i søkefeltet for å gå tilbake til rutenettvisningen i den fullstendige vurderingsboken.

This is how Gradebook search results look like.

Du kan også søke etter spesifikke studenter eller grupper i innsendingslisten for et element.

Filtrer etter sammenslåtte emner

Du kan filtrere Vurderingsbok-visningen basert på sammenslåtte emner. I studentrutenettvisningen velger du filter for å åpne panelet Filterkriterier. Filter vises bare hvis du har slått sammen emner. Alle studentene fra sammenslåtte emner vises i det aktive filterområdet.

This is how results from a filter selection in the Gradebook filter panel look like.

Når du velger underordnede emner i panelet, endres listen over studenter for å samsvare med registreringen i de underordnede emnene. Du kan velge ett eller flere underordnede emner.

Informasjonen øverst i panelet viser hvor mange emner du velger. Velg X for å skjule panelet og øke plassen du har til å se studentrutenettet. Velg Fjern alt for å fjerne avmerkingene.

Etter du har filtrert visningen, kan du bruke søkefunksjonen til å begrense resultatene.


Innstillinger for vurderingsbok

Gradebook settings icon highlighted on the far right of the gradebook options

I vurderingsboken for emnet kan du legge til eller gjøre endringer i eksisterende innstillinger, så de passer til vurderingsmetodene dine. Velg Innstillinger-ikonet for å åpne Vurderingsbokinnstillinger.

Panelet Vurderingsbokinnstillinger

Fra feltet Innstillinger for vurderingsboken-panelet kan du administrere vurderingsskjemaer og vurderingskategorier, legge til automatisk null poeng og opprette innstillinger for studentenes prestasjoner.

Studentresultater

Fra denne delen kan du justere aktivitetsprestasjonskriteriene som kreves for å motta varsler i aktivitetsstrømmen din som dager uten aktivitet eller begrense prosentkarakterer og deretter sender du disse varslene til studentene. Lenken til Vis klassens resultater-atferdsgrafikken er bare synlig for de aktuelle emnene med nok data til å fylle dem ut.

Gradebook panel with a particular student's performance section highlighted.

Velg Vis klassens resultater for å åpne den tilhørende grafikken og listen over studenter i emnet. Du kan velge en hvilken som helst student for å sjekke en individuell prestasjon.

Course activity related to grades with My Class panel open.
This is a how a particular student's course activity per week performance looks like.

Karakterskjemaer

Du kan gjøre endringer i standard karakterskjema. Du kan også se kategoriene i vurderingsboken og opprette og administrere vurderingsmatriser. Sist men ikke minst kan du opprette og administrere karakterbetegnelser for å overstyre en students samlede karakterer og gi automatiske nuller.

Gradebook settings panel showing your current letter grading schema, and its corresponding percentage grade range.

Kategorier

Når du oppretter elementer som kan vurderes, vises de automatisk i vurderingsboken, og de tilknyttes riktig kategori. Du kan bruke kategorier når du oppretter beregnede elementer, for eksempel gjennomsnitt for oppgaver.

Du kan opprette nye kategorier for å tilpasse hvordan emnearbeid grupperes i emnet ditt. Du kan bruke egendefinerte kategorier når du setter opp en samlet vurdering.

For å opprette en vurderingsbok-kategori, velg Innstillinger-ikonet. I Vurderingsbokinnstillinger-panelet, velg Legg til ny kategori og skriv inn et navn.

Add new category button in the gradebook settings panel.

Hver gang du oppretter et vurdert element i emnet ditt, kan du endre vurderingskategorien, slik at elementet grupperes i en av de egendefinerte kategoriene i vurderingsboken. På Vurderingsbokinnstillinger-panelet velger du den egendefinerte kategorien i Vurderingskategori-menyen.

Mer om hvordan du oppretter prøver

Mer om hvordan du oppretter oppgaver

Notasjoner for totalvurderinger

Du kan opprette og administrere vurderingsnotasjoner for å overstyre studenters totalvurdering hvis prestasjonene deres faller utenfor det definerte skjemaet. Hvis du for eksempel har en student som har trukket seg fra emnet ditt midt i semesteret, kan du bruke en vurderingsnotasjon til å nevne studentens omstendigheter eller situasjon uten å tilordne noen faktisk vurdering.

Du kan opprette vurderingsnotasjoner på Vurderingsbokinnstillinger-panelet. For å ta i bruk en vurderingsnotasjon kan du gå tilbake til rutenettet i vurderingsboken og velge cellen med totalvurderingen for en student. Velg notasjonen i menyen. Cellen blir grå for å vise at du har overstyrt totalvurderingen.

Hvis du vil fjerne en overstyring, kan du velge cellen for den aktuelle studentens totalvurdering og deretter velge Angre overstyringen. Totalvurderingen tilbakestilles til beregningen av totalvurderingen som er angitt for emnet.


Last ned og last opp vurderinger

Du kan laste ned hele vurderingsboken eller velge kolonner fra Ultra-emnene dine. Du kan eksportere filen i kommaseparert (CSV) eller tabulatorseparert (XLS) format. Velg om du vil lagre filen på enheten du bruker, eller i Mitt innhold.

Du kan importere din nedlastede fil inn i en applikasjon slikt som Microsoft ® Excel® for å kjøre statistisk analyse eller andre ad hoc-beregningsmessig arbeid.

Du kan laste opp en vurderingsfil du har arbeidet med frakoblet og oppdatere din vurderingsbok.

Mer om å jobbe i frakoblet modus med vurderinger


Gi automatisk null poeng

Du kan velge å gi null poeng automatisk til oppgaver som ikke er levert til leveringsfristen. Studenter og grupper kan fortsatt sende inn arbeid etter at det er gitt null poeng automatisk. Deretter kan du gi vurderinger som vanlig.

Når du aktiverer denne innstillingen, trenger du ikke å gå gjennom vurderingsboken for å gi null poeng manuelt. Innstillingen for automatisk tildeling av null poeng gjelder for disse vurderte elementene:

 • Oppgaver og gruppeoppgaver
 • Prøver og gruppeprøver
 • Vurderte individuelle diskusjoner og gruppediskusjoner

Innstillingen for automatisk tildeling av null poeng gjelder ikke når du samler inn innleveringer utenfor nettet. Du legger inn datoer og tidspunkter for studentforsøk og -innleveringer manuelt.

Mer om innsamling av innleveringer utenfor nettet

I vurderingsboken kan du velge Innstillinger-ikonet for å gå til Vurderingsbokinnstillinger. Merk av for Gi null poeng til sene leveringer automatisk. Denne innstillingen aktiveres som standard i nye emner.

Automatic zeros section highlighted in the Gradebook settings panel.

Velg deretter Gi null poeng. Alt sent arbeid får automatisk null poeng. Den totale poengsummen for de berørte studentene oppdateres.

Automatisk tildeling av null poeng på vurderingsboksiden

I listevisningen viser studentenes vurderingspiller «0» når de ikke har sendt inn noe og leveringsfristen er passert. Automatisk null-etiketten vises ved siden av vurderingspillene. Fullført-etiketten vises også, siden du ikke har noe å vurdere. Automatisk tildeling av null publiseres automatisk.

This is how the automatic zeros function look like.

Vurderingsbok-siden i rutenettvisningen vises kolonnetitler i rødt når leveringsfristen er passert. «0» og Automatisk null vises i studentenes celler.

This is how automatic zeros look like in the Gradebook grid view.

Studentene kan sende inn arbeid sent for å få oppdatert vurderingene sine. Det kan være lurt å ta med informasjon om hvordan sene innsendinger vurderes, i instruksjonene for elementet eller i emneplanen. Når en student sender inn noe etter leveringsfristen, blir den automatiske tildelingen av null poeng fjernet. Det vises en etikett om sen levering sammen med datoen og tidspunktet for innsendingen.

Example of a late submission.

Denne innstillingen får ingen innvirkning for studenter med tilrettelegging av leveringsfrist. Du kan legge til tilrettelegging av leveringsfrister for å fjerne en automatisk tildeling av null poeng. Null poeng gis automatisk for arbeid hvor leveringsfristen er passert, når du legger til nye studenter eller grupper i emnet ditt.

Hvis et gruppemedlem har en tilrettelegging av leveringsfristen, gjelder den for hele gruppen. Ingen i gruppen får null poeng automatisk når leveringsfristen er passert.

Mer om tilrettelegging av leveringsfrister

Deaktiver automatisk tildeling av null poeng

Du kan når som helst deaktivere innstillingen for automatisk tildeling av null poeng. Fjern avmerkingen for automatisk tildeling av null poeng på panelet Vurderingsbokinnstillinger. Velg deretter et alternativ:

 • Behold eksisterende forekomster av null poeng som er gitt automatisk
 • Fjern eksisterende forekomster av null poeng som er gitt automatisk

Null poeng gis ikke automatisk lenger. Hvis du har fjernet alle forekomster av null poeng som er gitt automatisk, oppdateres de berørte studentenes totale poengsum.

Don't assign automatic zeros confirmation panel.

Endre leveringsfristen

Du kan endre leveringsfristen for elementer som allerede har blitt automatisk tildelt null poeng, i vurderingsboken. Du får en melding om konsekvensene:

 • Hvis du flytter leveringsfristen til en dato i fremtiden: Eksisterende forekomster av null poeng som er gitt automatisk, fjernes.
 • Hvis du endrer leveringsfristen til en dato i fortiden: Nå er elementet sent, og null poeng blir gitt automatisk.

Hvis du velger Avbryt, brukes den originale leveringsfristen.