Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

For å unngå risikoen for dupliserte data i vurderingssenteret kan du vurdere i frakoblet modus og importere vurderingene i vurderingssenteret. Du kan også laste opp vurderinger fra eksterne kilder, for eksempel Excel-regneark eller CSV-filer. Du må formatere dataene spesifikt for at de skal lastes opp riktig og synkroniseres med eksisterende data i vurderingssenteret.

Hvis institusjonen din bruker Grades Journey-funksjonen, kan du bruke den til å lagre og dele vurderingsinformasjon for enkeltemner og -oppgaver.

Formater eksterne filer

For å kunne synkronisere eksterne data med data i vurderingssenteret må du bruke unike identifikatorer for alle studenter og kolonner i vurderingssenteret. Den unike identifiatoren som brukes for hver student, er vedkommendes brukernavn. Den unike identifikatoren som brukes for hver kolonne, er kolonnens ID-nummer. Kolonners ID-numre genereres av systemet og bør ikke endres eller slettes. Kolonner som ikke har noe ID-nummer i en opplastet fil, fører til at det opprettes nye kolonner i vurderingssenteret.

Kolonner du legger til i vurderingssenteret fra en ekstern fil, legges til som tekstkolonner, og den mulige poengsummen er lik null (0). Tekstkolonner kan ikke inkluderes i beregnede kolonner, for eksempel vektet, total, gjennomsnittlig og minimum/maksimum. Etter opplastingen bør du konvertere tekstkolonnene til andre kolonnetyper og legge til mulige poeng.

Alle datafiler du laster opp i vurderingssenteret, krever en overskriftsrad med én oppføring per linje.

Formatet i datafilen som lastes opp i vurderingssenteret, avgjøres av hva slags skilletegn du bruker til å fordele dataene mellom kolonnene. Datafiler er tabulatorseparert når de slutter på XLS, og kommaseparert når de slutter på CSV.

Dataene i hver kolonne av kommaseparerte filer må være omsluttet av anførselstegn. Det vanligste er doble anførselstegn ( " " ). Dataene i hver kolonne av tabulatorseparerte filer krever ingen anførselstegn.


Tips ved bruk av eksterne data

Vi anbefaler at du bruker tabulatorseparerte filer når du laster opp data til vurderingssenteret. Når du bruker tabulatorseparerte filer, trenger du ikke anførselstegn, og du kan åpne dem direkte i Microsoft® Excel®.

For å få en fil som er formatert korrekt for opplasting, bør du først laste ned hele vurderingssenteret og åpne det i et tekstredigerings- eller regnearkprogram. Eksisterende kolonner har ID-numre som må inkluderes i fremtidige opplastinger.


Standarder for satsvise filer

Satsvise filer er TXT-filer som inneholder store mengder informasjon du kan laste opp til systemet. Hvert satsverktøy inneholder spesifikke instruksjoner om hvordan du lager den satsvise filen. Disse standardene for satsvise filer er universelle:

 • Hver av filene må være i én av de støttede filtypene: TXT eller CSV.

  Microsoft Excel versjon 2003 og nyere setter automatisk inn doble anførselstegn i alle felt hvis regnearket lagres som en CSV-fil.

 • Alle filene må være i DOS-format. Filer i MAC- eller UNIX-formatene må konverteres til DOS.
 • Alle feltene må omsluttes med doble anførselstegn. Eksempel: "ENG_201"
 • Hvis et felt inneholder anførselstegn, kan du bruke escape-kode for å indikere at det neste tegnet ikke markerer slutten på feltet. Escape-kodetegnet er en omvendt skråstrek (\). Eksempel: "\"ENG_201\""
 • Hvert enkelt felt må skilles med ett av disse skilletegnene: semikolon, kolon eller tabulator. Når du velger Automatisk, kan du bare bruke én type skilletegn i hver enkelt satsvise fil. Eksempel: "ENG_201”,"Engelsk litteratur" eller "ENG_201":"Engelsk litteratur"
 • Hver post må stå på en egen rad.
 • Ikke bruk tomme linjer mellom oppføringer. Den tomme linjen blir behandlet og returnerer en feil.
 • Vi anbefaler at satsvise filer ikke overstiger 500 poster, på grunn av tidsavbruddsrestriksjoner som gjelder for de fleste nettlesere.

Last opp en fil i vurderingssenteret

Eventuelle filer du laster opp, som inneholder «ufullstendig» som vurderingsoppføring, blir angitt som null, og ingen vurdering eller tekst blir vist. Eventuelle filer du laster opp, som inneholder «Fullstendig» som vurderingsoppføring, blir angitt til å overstyre vurderingen med maksimalt antall mulige poeng (100 % for et vurderingselement) i en kolonne som har hovedvisningen angitt som Fullført/ufullstendig. Eventuelle filer du laster opp, som inneholder en tallverdi, får tallverdien.

 1. Åpne Arbeid i frakoblet modus-menyen, og velg Last opp.
 2. Bla gjennom for å finne filen på datamaskinen eller i Mitt innhold hvis du har tilgang til det.
 3. Velg typen skilletegn: Semikolon, Tabulator eller Automatisk. Hvis du velger Automatisk, prøver systemet å oppdage hva slags skilletegn som brukes i den valgte filen.
 4. Velg Send for å laste opp filen.
 5. Gå til Last opp vurderingsbekreftelse-siden, og gå gjennom listen med data fra filen du vil laste opp. Fjern avmerkingen for eventuelle data du vil ekskludere fra opplastingen. Med denne metoden kan du laste opp bare de datakolonnene du vil ha med fra filen.

  Gå gjennom Forhåndsvisning av data-kolonnen for å sjekke at de riktige dataene lastes opp. Data som ikke ser riktig ut, kan skyldes at filen er formatert feil. Forhåndsvisningen av data viser bare et utvalg av dataene i hver kolonne av filen.

 6. Det tar lang tid å behandle store filer, og du ser en advarselsmelding for filer systemet trenger ekstra tid på å behandle. For å unngå lang behandlingstid bør du dele opp store filer i flere opplastinger.
 7. Velg Send for å bekrefte og laste opp filen.

Last ned vurderinger fra vurderingssenteret

Du kan laste ned alle eller deler av dataene fra vurderingssenteret.

 1. Åpne Arbeid i frakoblet modus-menyen, og velg Last ned.
 2. Velg dataene du vil laste ned, som beskrevet i denne tabellen.
  Data du vil laste ned
  AlternativBeskrivelse
  Hele vurderingssenteretInneholder alle kolonner og tilknyttede data. Kommentarer inkluderes ikke, og du kan ikke legge dem til uten nett.
  Valgt vurderingsperiodeVelg en vurderingsperiode i menyen. Du må opprette vurderingsperioder før du kan velge dem.
  Valgt kolonneVelg én kolonne og dataene i den, fra menyen. Merk av for Inkluder kommentarer for denne kolonnen. Kommentarer lastes ned fra Hurtigkommentar-funksjonen eller Manuell overstyring-fanen. Du kan redigere inkludert kommentartekst uten nett.
  BrukeropplysningerKolonner som inneholder studentdata som brukernavn, inkluderes.
 3. Velg skilletegnet i filen, Semikolon eller Tabulator.
 4. Velg om du vil bruke alternativet Inkluder skjult informasjon for de nedlastede dataene. Skjult informasjon er blant annet kolonner og studenter du har skjult fra visningen i den nedlastede filen.
 5. Velg hvor du vil lagre filen. Bla gjennom for å velge en mappe i Mitt innhold (hvis du har tilgang til det).
 6. Velg Send.
 7. Velg Last ned på den neste Last ned vurderinger-siden, og lagre filen. Ikke endre filnavnet når du lagrer filen. Vurderingssenteret trenger nemlig opplysningene i navnet for å plassere informasjonen i riktig kolonne når du laster opp filen.

Last ned vurderingshistorikk

 1. Åpne Rapporter-menyen, og velg Vis vurderingshistorikk.
 2. Vurderingshistorikk-siden kan du velge Last ned og velge Type skilletegn for filen.
 3. Velg Ja eller Nei for Inkluder kommentarer, avhengig av om du vil ha dem med i nedlastingen eller ikke.
 4. Velg Send.
 5. Velg Last ned for å lagre filen på datamaskinen.

Arbeid i frakoblet modus

Når du har lastet ned filen og åpnet den i et egnet redigeringsprogram, kan du gjøre endringer. Hvis du laster ned hele vurderingssenteret, kan du endre og legge til vurderinger og så lagre filen for å laste den opp. Hvis du har lastet ned én kolonne, kan du legge til eller endre vurderinger og kommentarer og så lagre filen for å laste den opp.

Rediger kommentarer

Kommentarer lastes bare ned når du velger ett enkelt vurderingssenterelement og alternativet for å inkludere alle tilknyttede kommentarer. Kommentarene som lastes ned og opp, er for vurderingen, som du får tilgang til ved å gå til Hurtigkommentar-funksjonen eller på Overstyr manuelt-fanen. Kommentarene er ikke for forsøket, som du får tilgang til på Vis forsøk- eller vurderingssidene.

Fire kommentarrelaterte kolonner inkluderes i filen som lastes ned. Hvis du har lagt til kommentarer på nettet, tas de med i nedlastingen. Ellers kan du legge til kommentarer i frakoblet modus og laste dem opp til hele vurderingssenteret. Da finner du dem i Hurtigkommentar-funksjonen eller på Overstyr manuelt-fanen.

Legg til eller rediger kommentarer i kolonnene Bemerkninger til vurderinger og Tilbakemelding til brukeren.

Lenker til rike medier i kommentarer, for eksempel til bilder eller lydfiler, bør settes inn og redigeres på nettet.

Når du er ferdig med å redigere vurderingene og kommentarene, bør du lagre filen, gå tilbake til hele vurderingssenteret og laste den opp.

Kommentarrelaterte kolonner

Kommentarrelaterte kolonner
KolonnenavnBeskrivelse
Bemerkninger til vurderingerKolonnespesifikke kommentarer i vurderingssenteret som bare er synlige for lærere og undervisningsassistenter.
NotatformatSmarttekst, ren tekst eller HTML
Tilbakemelding til brukeren Kolonnespesifikke kommentarer i vurderingssenteret som bare er synlige for studenter.
TilbakemeldingsformatSmarttekst, ren tekst eller HTML

Alternativer for tilbakemeldingsformat

Alternativer for tilbakemeldingsformat
FormattypeBeskrivelse
SmarttekstGjenkjenner lenker automatisk, bruker Enter-tasten som avsnittsmerke og godtar HTML-tagger.
Ren tekstViser tekst som den er skrevet i tekstfeltet. Ren tekst gjengir ikke HTML-kode. Eventuell HTML-kode fremstår som tekst.
HTMLViser tekst med HTML-tagger brukeren legger inn.

Om Grades Journey

Fra og med Blackboard Learn 9.1-versjonen fra 4. kvartal i 2015 kan institusjoner bruke Grades Journey for enkelt å overføre data om studentvurderinger fra Blackboard Learn til studentinformasjonssystemene (SIS) deres. Hvis institusjonen din bruker denne funksjonen, kan du bruke Grade Journey til å lagre og dele vurderingsinformasjon for enkeltemner og -oppgaver.

Er du klar til å eksportere vurderinger? Det er lett å starte overføringer i vurderingssenteret. Før du begynner, bør du være klar over at du bare kan overføre vurderinger hvis administratoren din har gitt rollen din tillatelse til å gjøre det i Grade Journey. Hvis du støter på problemer, bør du kontakte administratoren din for å sikre at du har tillatelse du trenger for å bruke denne funksjonen.

Du kan begynne å hente ut vurderingsinformasjon ved å gå til vurderingssenteret for emnet og velge Godkjenning og overføring av vurderinger i Administrer-menyen. Hva du ser, avhenger av innstillingene administratoren din har valgt.

Lås ved godkjenning

Administratorer kan aktivere en innstilling i Grades Journey som låser vurderingssenteret når du begynner å overføre vurderingsinformasjon. Denne innstillingen sikrer at vurderingsdataene i Blackboard Learn er de samme som i filen med de uthentede vurderingene.

Hvis denne innstillingen er aktivert for institusjonen din, ser du en advarsel om at vurderingssenteret låses hvis du går videre med overføringen. Du kan fortsatt se vurderingene for det aktuelle emnet, men i skrivebeskyttet modus, og du kan ikke endre noe.

Ser du noe som ser rart ut, når du har hentet ut vurderingsinformasjonen? Hvis du oppdager feil informasjon eller av andre grunner må gjøre oppdateringer, bør du kontakte administratoren og be vedkommende om å låse opp vurderingssenteret for det aktuelle emnet.

Historikk for vurderingsuthenting

Hvis ikke administratoren din har aktivert innstillingen for lås ved godkjenning, tas du til en Historikk for vurderingsuthenting-side når du velger Godkjenning og overføring av vurderinger. På denne siden ser du informasjon om vurderingsuthenting for emnet.

Handling-kolonnen beskriver hva som skjedde med vurderingsdataene, det vil si om de ble Hentet ut, Planlagt eller Ulåst. I hver av radene kan du også se hvem som utførte handlingen, når den ble utført, og om den var vellykket eller ikke.

Du kan fortsette prosessen med vurderingsuthenting ved å velge Planlegg uthenting nederst på siden. Det vises en melding som ber deg bekrefte at du vil gjøre det mulig å overføre vurderingene. Velg OK for å fortsette eller Avbryt for å gå tilbake. Uthentingen skjer ved neste planlagte intervall, som også er en innstilling administratoren velger.