For å unngå risikoen for dupliserte data i vurderingssenteret kan du vurdere i frakoblet modus og importere vurderingene i vurderingssenteret. Du kan også laste opp vurderinger fra eksterne kilder, for eksempel Excel-regneark eller CSV-filer. Du må formatere dataene spesifikt for at de skal lastes opp riktig og synkroniseres med eksisterende data i vurderingssenteret.

Hvis institusjonen din bruker Grades Journey-funksjonen, kan du bruke den til å lagre og dele vurderingsinformasjon for enkeltemner og -oppgaver.

Mer om Grades Journey

Video: Work Offline with Grade Center Data

Watch a video about working offline with Grade Center data

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Work Offline with Grade Center Data shows how to set download options, download the Grade Center file, upload the new file, and select which grades to change.

Last ned vurderinger fra vurderingssenteret

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du laster ned vurderinger.

Du kan laste ned alle eller deler av dataene fra vurderingssenteret.

Elementer med anonym vurdering aktivert inkluderes ikke i den nedlastede filen.

 1. Åpne Arbeid i frakoblet modus-menyen, og velg Last ned.
 2. Velg dataene du vil laste ned, som beskrevet i denne tabellen.
  Data du vil laste ned
  AlternativBeskrivelse
  Hele vurderingssenteretInneholder alle kolonner og tilknyttede data. Kommentarer inkluderes ikke, og du kan ikke legge dem til uten nett.
  Valgt vurderingsperiodeVelg en vurderingsperiode i menyen. Du må opprette vurderingsperioder før du kan velge dem.
  Valgt kolonneVelg én kolonne og dataene i den, fra menyen. Merk av for Inkluder kommentarer for denne kolonnen. Kommentarer lastes ned fra Hurtigkommentar-funksjonen eller Manuell overstyring-fanen. Du kan redigere inkludert kommentartekst uten nett.
  BrukeropplysningerKolonner som inneholder studentdata som brukernavn, inkluderes.
 3. Velg skilletegnet i filen, Semikolon eller Tabulator.
 4. Velg om du vil bruke alternativet Inkluder skjult informasjon for de nedlastede dataene. Skjult informasjon er blant annet kolonner og studenter du har skjult fra visningen i den nedlastede filen.
 5. Velg hvor du vil lagre filen. Bla gjennom for å velge en mappe i Mitt innhold (hvis du har tilgang til det).
 6. Velg Send.
 7. Velg Last ned på den neste Last ned vurderinger-siden for å lagre filen.

Last ned vurderingshistorikk

 1. Åpne Rapporter-menyen, og velg Vis vurderingshistorikk.
 2. Vurderingshistorikk-siden kan du velge Last ned og velge Type skilletegn for filen.
 3. Velg Ja eller Nei for Inkluder kommentarer, avhengig av om du vil ha dem med i nedlastingen eller ikke.
 4. Velg Send.
 5. Velg Last ned for å lagre filen på datamaskinen.

Arbeid i frakoblet modus

Når du har lastet ned filen og åpnet den i et egnet redigeringsprogram, kan du gjøre endringer. Hvis du laster ned hele vurderingssenteret, kan du endre og legge til vurderinger og så lagre filen for å laste den opp. Hvis du har lastet ned én kolonne, kan du legge til eller endre vurderinger og kommentarer og så lagre filen for å laste den opp.

Rediger kommentarer

Kommentarer lastes bare ned når du velger ett enkelt vurderingssenterelement og alternativet for å inkludere alle tilknyttede kommentarer. Kommentarene som lastes ned og opp, er for vurderingen, som du får tilgang til ved å gå til Hurtigkommentar-funksjonen eller på Overstyr manuelt-fanen. Kommentarene er ikke for forsøket, som du får tilgang til på Vis forsøk- eller vurderingssidene.

Fire kommentarrelaterte kolonner inkluderes i filen som lastes ned. Hvis du har lagt til kommentarer på nettet, tas de med i nedlastingen. Ellers kan du legge til kommentarer i frakoblet modus og laste dem opp til hele vurderingssenteret. Da finner du dem i Hurtigkommentar-funksjonen eller på Overstyr manuelt-fanen.

Legg til eller rediger kommentarer i kolonnene Bemerkninger til vurderinger og Tilbakemelding til brukeren.

Lenker til rike medier i kommentarer, for eksempel til bilder eller lydfiler, bør settes inn og redigeres på nettet.

Når du er ferdig med å redigere vurderingene og kommentarene, bør du lagre filen, gå tilbake til hele vurderingssenteret og laste den opp.

Kommentarrelaterte kolonner

Kommentarrelaterte kolonner
KolonnenavnBeskrivelse
Bemerkninger til vurderingerKolonnespesifikke kommentarer i vurderingssenteret som bare er synlige for lærere og undervisningsassistenter.
NotatformatSmarttekst, ren tekst eller HTML
Tilbakemelding til brukeren Kolonnespesifikke kommentarer i vurderingssenteret som bare er synlige for studenter.
TilbakemeldingsformatSmarttekst, ren tekst eller HTML

Alternativer for tilbakemeldingsformat

Alternativer for tilbakemeldingsformat
FormattypeBeskrivelse
SmarttekstGjenkjenner lenker automatisk, bruker Enter-tasten som avsnittsmerke og godtar HTML-tagger.
Ren tekstViser tekst som den er skrevet i tekstfeltet. Ren tekst gjengir ikke HTML-kode. Eventuell HTML-kode fremstår som tekst.
HTMLViser tekst med HTML-tagger brukeren legger inn.

Formater eksterne filer

For å kunne synkronisere eksterne data med data i vurderingssenteret må du bruke unike identifikatorer for alle studenter og kolonner i vurderingssenteret. Den unike identifiatoren som brukes for hver student, er vedkommendes brukernavn. Den unike identifikatoren som brukes for hver kolonne, er kolonnens ID-nummer. Kolonners ID-numre genereres av systemet og bør ikke endres eller slettes. Kolonner som ikke har noe ID-nummer i en opplastet fil, fører til at det opprettes nye kolonner i vurderingssenteret.

Kolonner du legger til i vurderingssenteret fra en ekstern fil, legges til som tekstkolonner, og den mulige poengsummen er lik null (0). Tekstkolonner kan ikke inkluderes i beregnede kolonner, for eksempel vektet, total, gjennomsnittlig og minimum/maksimum. Etter opplastingen bør du konvertere tekstkolonnene til andre kolonnetyper og legge til mulige poeng.

Alle datafiler du laster opp i vurderingssenteret, krever en overskriftsrad med én oppføring per linje.

Formatet i datafilen som lastes opp i vurderingssenteret, avgjøres av hva slags skilletegn du bruker til å fordele dataene mellom kolonnene. Datafiler er tabulatorseparert når de slutter på XLS, og kommaseparert når de slutter på CSV.

Dataene i hver kolonne av kommaseparerte filer må være omsluttet av anførselstegn. Det vanligste er doble anførselstegn (" "). Dataene i hver kolonne av tabulatorseparerte filer krever ingen anførselstegn.


Tips ved bruk av eksterne data

Vi anbefaler at du bruker tabulatorseparerte filer når du laster opp data til vurderingssenteret. Når du bruker tabulatorseparerte filer, trenger du ikke anførselstegn, og du kan åpne dem direkte i Microsoft® Excel®.

For å få en fil som er formatert korrekt for opplasting, bør du først laste ned hele vurderingssenteret og åpne det i et tekstredigerings- eller regnearkprogram. Eksisterende kolonner har ID-numre som må inkluderes i fremtidige opplastinger.


Standarder for satsvise filer

Satsvise filer er TXT-filer som inneholder store mengder informasjon du kan laste opp til systemet. Hvert satsverktøy inneholder spesifikke instruksjoner om hvordan du lager den satsvise filen. Disse standardene for satsvise filer er universelle:

 • Hver av filene må være i én av de støttede filtypene: TXT eller CSV.

  Microsoft Excel versjon 2003 og nyere setter automatisk inn doble anførselstegn i alle felt hvis regnearket lagres som en CSV-fil.

 • Alle filene må være i DOS-format. Filer i MAC- eller UNIX-formatene må konverteres til DOS.
 • Alle feltene må omsluttes med doble anførselstegn. Eksempel: "ENG_201"
 • Hvis et felt inneholder anførselstegn, kan du bruke escape-kode for å indikere at det neste tegnet ikke markerer slutten på feltet. Escape-kodetegnet er en omvendt skråstrek (\). Eksempel: "\"ENG_201\""
 • Hvert enkelt felt må skilles med ett av disse skilletegnene: semikolon, kolon eller tabulator. Når du velger Automatisk, kan du bare bruke én type skilletegn i hver enkelt satsvise fil. Eksempel: "ENG_201”,"Engelsk litteratur" eller "ENG_201":"Engelsk litteratur"
 • Hver post må stå på en egen rad.
 • Ikke bruk tomme linjer mellom oppføringer. Den tomme linjen blir behandlet og returnerer en feil.
 • Vi anbefaler at satsvise filer ikke overstiger 500 poster, på grunn av tidsavbruddsrestriksjoner som gjelder for de fleste nettlesere.

Last opp en fil i vurderingssenteret

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du laster opp filer med vurderinger.

Eventuelle filer du laster opp, som inneholder «ufullstendig» som vurderingsoppføring, blir angitt som null, og ingen vurdering eller tekst blir vist. Eventuelle filer du laster opp, som inneholder «Fullstendig» som vurderingsoppføring, blir angitt til å overstyre vurderingen med maksimalt antall mulige poeng (100 % for et vurderingselement) i en kolonne som har hovedvisningen angitt som Fullført/ufullstendig. Eventuelle filer du laster opp, som inneholder en tallverdi, får tallverdien.

 1. Åpne Arbeid i frakoblet modus-menyen, og velg Last opp.
 2. Bla gjennom for å finne filen på datamaskinen eller i Mitt innhold hvis du har tilgang til det.
 3. Velg typen skilletegn: Semikolon, Tabulator eller Automatisk. Hvis du velger Automatisk, prøver systemet å oppdage hva slags skilletegn som brukes i den valgte filen.
 4. Velg Send for å laste opp filen.
 5. Gå til Last opp vurderingsbekreftelse-siden, og gå gjennom listen med data fra filen du vil laste opp. Fjern avmerkingen for eventuelle data du vil ekskludere fra opplastingen. Med denne metoden kan du laste opp bare de datakolonnene du vil ha med fra filen.

  Gå gjennom Forhåndsvisning av data-kolonnen for å sjekke at de riktige dataene lastes opp. Data som ikke ser riktig ut, kan skyldes at filen er formatert feil. Forhåndsvisningen av data viser bare et utvalg av dataene i hver kolonne av filen.

 6. Det tar lang tid å behandle store filer, og du ser en advarselsmelding for filer systemet trenger ekstra tid på å behandle. For å unngå lang behandlingstid bør du dele opp store filer i flere opplastinger.
 7. Velg Send for å bekrefte og laste opp filen.

Om Grades Journey

Fra og med Blackboard Learn 9.1-versjonen fra 4. kvartal i 2015 kan institusjoner bruke Grades Journey for enkelt å overføre data om studentvurderinger fra Blackboard Learn til studentinformasjonssystemene (SIS) deres. Hvis institusjonen din bruker denne funksjonen, kan du bruke Grade Journey til å lagre og dele vurderingsinformasjon for enkeltemner og -oppgaver.

Er du klar til å eksportere vurderinger? Det er lett å starte overføringer i vurderingssenteret. Før du begynner, bør du være klar over at du bare kan overføre vurderinger hvis administratoren din har gitt rollen din tillatelse til å gjøre det i Grades Journey. Hvis du støter på problemer, bør du kontakte administratoren din for å sikre at du har tillatelse du trenger for å bruke denne funksjonen.

Du kan begynne å hente ut vurderingsinformasjon ved å gå til vurderingssenteret for emnet og velge Godkjenning og overføring av vurderinger i Administrer-menyen. Hva du ser, avhenger av innstillingene administratoren din har valgt.

Lås ved godkjenning

Administratorer kan aktivere en innstilling i Grades Journey som låser vurderingssenteret når du begynner å overføre vurderingsinformasjon. Denne innstillingen sikrer at vurderingsdataene i Blackboard Learn er de samme som i filen med de uthentede vurderingene.

Hvis denne innstillingen er aktivert for institusjonen din, ser du en advarsel om at vurderingssenteret låses hvis du går videre med overføringen. Du kan fortsatt se vurderingene for det aktuelle emnet, men i skrivebeskyttet modus, og du kan ikke endre noe.

Ser du noe som ser rart ut, når du har hentet ut vurderingsinformasjonen? Hvis du oppdager feil informasjon eller av andre grunner må gjøre oppdateringer, bør du kontakte administratoren og be vedkommende om å låse opp vurderingssenteret for det aktuelle emnet.

Historikk for vurderingsuthenting

Hvis ikke administratoren din har aktivert innstillingen for lås ved godkjenning, tas du til en Historikk for vurderingsuthenting-side når du velger Godkjenning og overføring av vurderinger. På denne siden ser du informasjon om vurderingsuthenting for emnet.

Handling-kolonnen beskriver hva som skjedde med vurderingsdataene, det vil si om de ble Hentet ut, Planlagt eller Ulåst. I hver av radene kan du også se hvem som utførte handlingen, når den ble utført, og om den var vellykket eller ikke.

Du kan fortsette prosessen med vurderingsuthenting ved å velge Planlegg uthenting nederst på siden. Det vises en melding som ber deg bekrefte at du vil gjøre det mulig å overføre vurderingene. Velg OK for å fortsette eller Avbryt for å gå tilbake. Uthentingen skjer ved neste planlagte intervall, som også er en innstilling administratoren velger.


ULTRA: Last ned vurderinger fra vurderingsboken

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du laster ned vurderinger.

Du kan laste ned hele vurderingsboken eller velge kolonner fra Ultra-emnene dine. Men elementer med anonym vurdering kan ikke velges og inkluderes ikke i den nedlastede filen.

Du kan eksportere filen i kommaseparert (CSV) eller tabulatorseparert (XLS) format. Velg om du vil lagre filen på enheten du bruker, eller i Mitt innhold.

Du kan importere den nedlastede filen i et program som Microsoft® Excel® for å kjøre statistisk analyse eller andre beregninger.

Disse kolonnene inkluderes i nedlastede filer:

 • Etternavn, fornavn og brukernavn
 • Student-ID, forrige tilgang og tilgjengelighet
 • Vurderingskolonner
 • Deltakelse
 • Manuelt inkluderte elementer
 • Beregninger

Arbeidsflyten for nedlasting

Velg ikonet med nedoverpilen i vurderingsboken for å åpne Last ned vurderingsbok-panelet.

Velg det du vil:

 • Last ned hele vurderingsboken eller utvalgte kolonner.
 • Velg filtype for filen du laster ned. Datafiler er kommaseparert (CSV) eller tabulatorseparert (XLS).
 • Velg hvor du vil lagre filen. Du kan lagre filen på enheten du bruker, eller velge Bla gjennom for å velge en mappe i Mitt innhold.

Mer om hvordan du lagrer filer i Mitt innhold

Når du velger Velg kolonner, vises det en liste med kolonner. Merk av for kolonnene du vil laste ned. Velg Vis mer-lenken for å se alle kolonnene i vurderingsboken.

Du kan også inkludere tilbakemelding i den nedlastede filen når du velger en enkeltkolonne. Merk av for Inkluder tilbakemelding for den valgte kolonnen. Hvis enkeltelementet du valgte, er en oppgave eller prøve, vises det bare tilbakemelding hvis du har publisert vurderingen. For vurderte diskusjoner og elementer som er lagt til manuelt, vises det tilbakemelding for alle vurderingsstatusene: publisert, klar for publisering og ikke vurdert.

Hvis du har tilordnet en vurdering og lagt til tilbakemelding, men senere har overstyrt den aktuelle vurderingen, vises ikke tilbakemeldingen i den nedlastede filen for enkeltkolonnen.

Vurderingsstatuser

Når du laster ned hele vurderingsboken, inkluderer filen vurderinger du har publisert eller er klar til å publisere. Tilbakemelding inkluderes ikke. Totalvurderinger inkluderes hvis du har konfigurert dem i vurderingsboken.

Vurderinger du har gitt, vises som poeng, bokstaver eller prosentverdier, avhengig av hvordan du har valgt å vise hvert vurdert element i vurderingsboken. Kolonneoverskriften inneholder vurderingsvisningen.

Det tas med mer informasjon:

 • Pågår: En student har åpnet elementet, men har ikke fullført det.
 • Ikke vurdert: Du har et forsøk du kan vurdere.
 • Ikke vurdert (vurdering): Du har gitt og publisert en vurdering, og ett eller flere forsøk er klare for vurdering.
 • Klar til publisering (vurdering): Du har gitt en vurdering, men har ikke publisert den.

Du kan laste ned vurderingsboken selv om du ikke har opprettet noen elementer med vurdering. Hvis du fullfører et emne, kan du ikke laste ned vurderingsboken lenger.


ULTRA: Last opp en fil til vurderingsboken

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du laster opp filer med vurderinger.

Du kan laste opp vurderingsfiler du har arbeidet med utenfor nettet, og oppdatere vurderingsboken. For å laste opp en korrekt formatert fil bør du først laste ned vurderingsboken. Deretter kan du redigere filen med dataene du vil laste opp.

I den nedlastede filen må du sørge for at du tømmer eventuelle celler du vil legge til en ny vurdering i. Hvis for eksempel «Klar til publisering» vises med en vurdering, må du fjerne teksten og vurderingen.

Mer om formatering av filer

Velg ikonet med oppoverpilen i vurderingsboken for å åpne Last opp vurderingsbok-panelet.

Du kan dra en fil fra datamaskinen og slippe den på opplastingsområdet på opplastingspanelet. Du kan også bla gjennom filene dine eller bruke en du har lagret i Mitt innhold.

På dette panelet kan du gå gjennom listen over kolonner du har endret i filen du vil laste opp. Fjern avmerkingen for eventuelle data du vil ekskludere fra opplastingen.

I rutenettvisningen er kolonner med vurderingsendringer fremhevet i noen sekunder for å vise hvor det er gjort endringer.

Eventuelle tillegg eller endringer du har gjort i ikke-publiserte vurderinger i filen, vises som overstyringer i vurderingsboken. I studentlistevisningen kan du åpne innsendingen for en student og eventuelt velge Angre overstyringen. Hvis du endrer en publisert vurdering i filen, må du publisere vurderingen på nytt.

Hvis du fullfører et emne, kan du ikke laste opp filer til vurderingsboken lenger.

Retningslinjer for filformater

Du kan bare laste opp filer i kommaseparert (CSV) eller tabulatorseparert (XLS) format. Husk: For å laste opp en korrekt formatert fil bør du først laste ned vurderingsboken. Deretter kan du redigere filen med dataene du vil laste opp.

For å kunne synkronisere eksterne data med data i vurderingsboken må du bruke unike identifikatorer for alle studenter og kolonner i vurderingsboken. Den unike identifiatoren som brukes for hver student, er vedkommendes brukernavn. Den unike identifikatoren som brukes for hver kolonne, er kolonnens ID-nummer. Kolonners ID-numre genereres av systemet og bør ikke endres eller slettes.

Du kan legge til kolonner uten kolonne-ID i filen du laster opp, for å lage nye kolonner i vurderingsboken. Men du må legge til en vurdering for minst én student, slik at kolonnen blir gjenkjent og lastet opp. Systemet legger til en kolonne-ID. Du kan redigere kolonnen etter at den vises i vurderingsboken, for å legge til den totale poengsummen.

Se feil

Når du har lastet opp en fil, vises det en liste over feil hvis du har gjort endringer som får negativ innvirkning på vurderingsboken. Du blir også varslet om ugyldige brukernavn. Velg Se feildetaljer-lenken for å finne ut mer.

For enkelte feil hvor du har fjernet vurderinger, må du velge et resultat.

Eksempler:

Du er i ferd med å fjerne noen vurderinger med forsøk. Velg et resultat:

 • Bevar vurderingen
 • Alle forsøk vises som innsendt, men ikke vurdert.

Du er i ferd med å fjerne noen overstyrte vurderinger med forsøk. Velg et resultat:

 • Bruk forsøksvurderingene
 • Alle forsøk vises som innsendt, men ikke vurdert.

For enkelte feil kan kan du fortsette å laste opp elementer med en advarsel om at enkelte data med feil kan føre til uønskede virkninger.