Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. Lærere har alltid tilgang til vurderingsboken i Ultra-emnevisningen.

Gi vurderinger i vurderingssenteret

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om å gi vurderinger.

Nettbaserte prøver og spørreundersøkelser som ikke har spørsmål som krever manuell vurdering, får vurdering automatisk.. Du kan endre disse vurderingene manuelt.

Her ser du hvordan du kan gi vurderinger i vurderingssenteret:

 • Åpne elementer du vil vurdere, i vurderingssenteret eller på Ikke vurdert-siden. For enkelte elementer, for eksempel blogger eller diskusjoner som kan vurderes, åpnes verktøyet der du kan gi vurderingen.
 • Gi vurderinger manuelt i vurderingssenteret.
 • Last opp vurderinger fra en ekstern kilde, for eksempel fra CSV-filer (kommaseparerte verdier) eller Excel-regneark. Du kan jobbe uten nett og deretter laste opp vurderingene til vurderingssenteret.

Du kan gi vurderinger i alle celler i vurderingssenteret eller på Vurderingsgrunnlag-siden, som du kan åpne fra menyene for celler. Når du skriver i celler, kan vurderingen være en overstyrt vurdering. Trykk på Enter for å lagre oppføringen. Hvis ikke ser du en påminnelse.

Hvorfor inneholder vurderingsverdien desimaler?


Gi en vurdering på Vurderingsopplysninger-siden

Vurderingsgrunnlag-siden kan du se studenters forsøk og vurderingshistorikk, gi og redigere vurderinger og slette og frita vurderinger.

 1. Åpne menyen for en celle, og velg Se vurderingsgrunnlag.
 2. Velg Vurder forsøk under Forsøk-fanen på Vurderingsgrunnlag-siden, og skriv inn en vurdering.
 3. Velg Lagre og lukk for å gå tilbake til hovedsiden i vurderingssenteret.

  –ELLER–

  Velg Lagre og neste for å se det neste forsøket.

Mer om Vurderingsgrunnlag-siden


Send påminnelser om manglende emnearbeid

I kolonnene i vurderingssenteret kan du sende påminnelser på e-post til studenter og gruppemedlemmer som ikke har sendt inn emnearbeid. Studentene får en systemgenerert e-post som inneholder informasjon om emnet, emnearbeidet og eventuelt leveringsdatoen. Du mottar en melding om fullførelse øverst på skjermen når e-posten er sendt og en kopi for ditt register.

Du kan også sende påminnelser for oppgaver med anonym eller delegert vurdering. For å beskytte studentenes anonymitet vises ikke navn eller forsøksstatus.

Du ser ikke dette menyvalget hvis institusjonen bruker en eldre versjon av Blackboard Learn.


Kan jeg vurdere oppgaver direkte i nettleseren?

Du kan bruke Bb Annotate for direkte vurdering i både Original-emnet og Ultra-emnevisninger. Bb Annotate er et mer robust funksjonssett som gir tilpasset tilbakemelding til studenter. Funksjonene inkluderer en sammendragsvisning for sidepanel, verktøy for frihåndstegning, ulike fargevalg og mye mer.

Mer om direkte vurdering


Vurder og administrer flere forsøk

Du kan muliggjøre flere forsøk når du oppretter prøver og oppgaver. Du kan også velge hvilke forsøk du vil bruke for vurderingen som vises for studenter.

Mer om flere forsøk for oppgaver

På Vurderingsopplysninger-siden

Åpne Vurderingsgrunnlag-siden i menyen for en celle. På Forsøk-fanen ser du en liste med alle innsendte forsøk, slik at du kan vurdere og slette forsøk. Du kan også tillate flere forsøk. Vurderinger for alle forsøk spores på Vurderingshistorikk-fanen.

Du kan også ignorere forsøk for å ta vare på dem samtidig som de utelates fra beregninger i vurderingssenteret. Slike forsøk telles ikke for antall tillatte forsøk. Du kan også redigere vurderinger av oppgaver.

Bruk Slett-menyen for å velge ett forsøk eller alle forsøkene du vil slette.

I rutenettet i vurderingssenteret

Du kan se en liste over fullførte forsøk fra menyen for en celle i rutenettet i vurderingssenteret. Du kan frita vurderinger, men du kan ikke slette forsøk, fra menyen.

Eksempel:

Du tillater to forsøk for en oppgave. Etter at de er sendt inn, vises begge i menyen for cellen.

Hvis du bare vurderer ett av forsøkene, vises poengsummen i cellen og menyen sammen med Ikke vurdert-ikonet for forsøket du ikke har vurdert.

Velg hvilket forsøk du vil vurdere

Når du tillater flere anonyme forsøk, trenger du kanskje ikke å vurdere alle. I menyen for vurderingscellen vises hvert forsøk med ett eller to ikoner. Hvis du velger å vurdere enten det første eller det siste forsøket, vises forsøket du må vurdere, med bare ett ikon – Ikke vurdert-ikonet. Hvis du har en stor klasse og mye som må vurderes, vet du hvilke forsøk du må fokusere på.

De andre forsøkene i menyen for vurderingscellen vises med Gjelder ikke for brukerens vurdering-ikonet og Ikke vurdert-ikonet.

Du ser ikke «Gjelder ikke for brukerens vurdering»-ikonet hvis institusjonen bruker en eldre versjon av Blackboard Learn.

Du kan også bruke Filter-funksjonen for å kontrollere hvilke forsøk som skal vises i menyen for hver av vurderingscellene. Med standardvisningen vises alle forsøk. Åpne Filter-feltet, og fjern avmerkingen for Vis forsøk som ikke gjelder for brukerens vurdering. Da ser du bare forsøkene du må vurdere, i menyen for hver av vurderingscellene.

Viktig: Hvis du tillater fire forsøk og velger å bruke det siste forsøket for vurderingen, vises bare Ikke vurdert-ikonet for forsøket som ble sendt inn sist. Så hvis en student har gjort tre forsøk, vises det bare ett ikon for det tredje forsøket – Ikke vurdert-ikonet. Hvis du vurderer det forsøket, kan studenten likevel gjøre et fjerde forsøk. Det neste forsøket vises bare med Ikke vurdert-ikonet fordi det er det fjerde og siste forsøket.

For enkelte elementer som kan vurderes, for eksempel oppgaver, kan du også velge Vurder forsøk i menyen for en vurderingskolonne og begynne å vurdere. Forsøk som ikke er en del beregningen for brukeres vurdering, vises med Gjelder ikke for brukerens vurdering-ikonet. Du kan navigere til forsøket som vises med bare Ikke vurdert-ikonet.

Du kan også filtrere det som skal vurderes for flere forsøk, på Ikke vurdert-siden, og du kan se forsøk på Vurderingsgrunnlag-siden. Hvis du har aktivert anonym eller delegert vurdering av oppgaver, administreres flere forsøk på samme måte. For å beskytte studentenes anonymitet vises ikke navn eller forsøksstatus.

Mer om flere forsøk og anonym vurdering

Mer om flere forsøk og delegert vurdering


Velg et forsøk du vil vurdere

Når du tillater flere forsøk, kan du velge hvilket forsøk du vil bruke for vurderingen. Du kan velge forsøket når du oppretter elementet som kan vurderes.

For å velge hvilket forsøk du vil bruke, må du åpne menyen for kolonnen og velge Rediger kolonneinformasjon. Velg blant de følgende alternativene i Gi poeng til forsøk ved bruk av-menyen:

 • Siste forsøk som er gitt en vurdering
 • Høyeste vurdering
 • Laveste vurdering
 • Første vurderingsforsøk
 • Gjennomsnitt for forsøk med tildelt vurdering

Ta med kommentarer

Du kan gi tilbakemeldinger når du vurderer. Du kan også gå tilbake til cellen for elementet og legge til kommentarer i eventuelle vurderingsoppføringer.

Kommentarer du legger inn i Tilbakemelding til studenten-delen, er synlige for studenter. Kommentarer du legger inn i Bemerkninger til vurderinger-delen, er bare synlige for deg.

Åpne menyen for cellen, og velg Hurtigkommentarer. Det er bare plass til tekstkommentarer i Tilbakemelding til studenten- og Bemerkninger til vurderinger-delene. Velg Tekstredigeringsprogram for å få tilgang til alle funksjoner, for eksempel for å legge ved filer.

Du kan også legge inn kommentarer på Manuell overstyring-fanen på Vurdreingsgrunnlag-siden når du overstyrer en vurdering.

Mer om hvordan du legger ved filer


Legg til tilbakemeldingsopptak

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du tar opp tilbakemelding.

Du kan legge inn et lyd- eller videoopptak med tilbakemelding når du vurderer forsøk. Studentene kan se eller høre på tilbakemeldingen din ved siden av eventuell tekst du legger inn.

Når du bruker opptak, kan du få bedre kontakt med studenter i emner hvor det bare er litt eller ingen kommunikasjon ansikt til ansikt. Når du kombinerer video- og lydopptak med tilbakemelding i tekstformat, blir det lettere å gi studentene nyttigere, mer praktisk og mer personlig tilbakemelding om innsendingene deres.

For øyeblikket støttes ikke tilbakemelding i lyd- og videoformat for vurdering med vurderingsmatriser. Denne funksjonen støttes ikke av alle nettlesere. Du bør bruke Chrome eller Firefox for å få den beste brukeropplevelsen.

Mer om lyd- /videoopptak


Vurder med studentnavnene skjult

Du kan vurdere elementer uten å se studentinformasjon. Studenter vises i tilfeldig rekkefølge uten identifiserende informasjon. Med anonym vurdering reduserer du virkningen forutintatte meninger har på vurderingene.

 1. Åpne menyen for en kolonnetittel, og velg Gi vurdering med skjulte brukernavn.

  –ELLER–

  Åpne menyen for en vurderingscelle, og velg et forsøk. Velg Skjul brukernavnVurderingsgrunnlag-siden. Velg OK. Et nytt forsøk åpnes.

 2. Gi vurderinger.
 3. Velg Lagre og lukk for å gå tilbake til hovedsiden i vurderingssenteret.

  –ELLER–

  Velg Lagre og neste for å se neste student.

  –ELLER–

  Gå til neste eller forrige student med Vurder neste element- og Vurder forrige element-ikonene.

Mer om anonym vurdering av oppgaver


Slett en vurdering

Du kan slette vurderinger. Du kan angi vurderinger som null ved å skrive inn en bindestrek (-) i cellen eller trykke på Delete- eller Backspace-tasten for å slette vurderingen. Trykk på Enter for å lagre oppføringen. Hvis ikke ser du en påminnelse om å lagre vurderingsoppføringen.

Slett kolonner i vurderingssenteret

Du kan ikke slette standardkolonnene for fornavn, etternavn og brukernavn eller kolonner som er generert automatisk for vurderbare elementer. Du kan heller ikke slette kolonnen for ekstern vurdering. Hvis du har angitt en vurderingskolonne eller en beregnet kolonne som kolonnen for ekstern vurdering, må du velge en annen kolonne som kolonne for ekstern vurdering før du kan slette den første.

Mer om kolonnen for ekstern vurdering

Når du oppretter elementer som kan vurderes, i emnet ditt, opprettes følgende vurderingskolonner automatisk i vurderingssenteret:

 • Prøver, spørreundersøkelser og studentvurderinger.
 • Oppgaver
 • Diskusjonsinnlegg
 • Dagbok- og blogginnlegg
 • Wiki-bidrag

Den eneste måten å slette disse automatisk genererte kolonnene på, er ved først å slette det elementet som kan vurderes, i emnet ditt. I enkelte tilfeller – hvis det ikke finnes innsendinger når du sletter elementet – slettes kolonnen automatisk, eller du kan velge å slette den.

Før du sletter innhold som kan vurderes, fra emnet ditt, bør du tenke over hva det får innvirkning på. Hvis du sletter et innholdselement i emnet ditt, slettes studentarbeid, for eksempel innsendte oppgaver, sammen med det. Handlingen er endelig. I enkelte tilfeller kan du velge å lagre vurderingene i vurderingssenteret. Selv om du skulle ta vare på vurderingskolonnene, har du ikke tilgang til studentinnsendingene, fordi de ble slettet sammen med emneelementet.. Eventuelt kan du gjøre elementet som kan vurderes, utilgjengelig i emnet for å ta vare på alle innsendinger og poengsummer i vurderingssenteret.

Eksempel: Slett en oppgave

Når du sletter en oppgave som har innsendinger fra studenter, slettes også alle innsendingene. Du har to alternativer:

 • Bevar poengsummene i vurderingssenteret, men slett oppgaven og alle innsendingene. Selv om du poengsummene blir værende i vurderingssenteret, har du ikke tilgang til innsendingene lenger. Denne handlingen kan ikke angres.
 • Slett oppgaven, kolonnen i vurderingssenteret, alle vurderinger og alle innsendinger. Denne handlingen kan ikke angres.

Frita vurderinger

Du kan frita en vurdering fra en students journal, så den ignoreres i alle beregninger i vurderingssenteret. Vurderingscellen vises med Fritatt-ikonet. Du kan også frita elementer før de vurderes.

Hvis du fritar et element etter å ha vurdert det, er vurderingen fortsatt tilgjengelig på Vurderingsgrunnlag-siden. Du kan også frita vurderinger på Vurderingsgrunnlag-siden.

Åpne menyen for cellen, og velg Fritatt vurdering. Du kan fjerne fritaket med Fjern fritak-valget i cellens meny.


ULTRA: Hvor begynner jeg å vurdere?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om å få tilgang til vurdering.

Du kan velge hvor du vil begynne å vurdere.

Denne informasjonen gjelder også for organisasjoner.

Vil du se hvor mange elementer som er klare for vurdering i alle emnene dine? I listen med navnet ditt har du umiddelbar tilgang til alle vurderingsoppgavene dine på den globale Vurderinger-siden. Alle vurderingsoppgavene dine er organisert etter emne. Du kan raskt se fremgangen din, angi prioriteringer og begynne å vurdere. Du trenger altså ikke å navigere til hvert emne for å se hva som er klart for vurdering.

Siden inneholder bare informasjon hvis du må gjøre noe. Du ser elementer som er klare for vurdering, eller hvilke elementer som har forfalt, og antallet studenter de kommer fra.

Vil du snevre inn visningen? Åpne vurderingsboken for et emne i navigasjonsfeltet for emnet. Her ser du hvem som har sendt inn elementer, og du kan begynne å vurdere.

I aktivitetstrømmen blir du varslet når studenter har innsendinger som er klare for vurdering. Velg lenken for å gå til vurderingsboken. Eventuelt kan du velge elementet på Emneinnhold-siden for å se hvor mange studenter som har sendt inn elementer.


ULTRA: Tildel, rediger og publiser vurderinger.

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om å gi vurderinger.

Du kan gi, redigere og publisere vurderinger fra de tre følgende stedene:

 1. Siden med listen over innsendinger for et element
 2. Siden for studentens innsendinger
 3. Cellen i rutenettvisningen for studenten

ULTRA: Siden med listen over innsendinger for et element

Velg et element i vurderingsboken for emnet ditt for å begynne å vurdere det. Siden med listen over innsendinger åpnes sammen med en liste over alle tilknyttede studenter.

Du kan for øyeblikket bare gi vurdering til dagbokinnsendinger fra visningen for studentrutenett. Forbedringer i arbeidsflyt for dagbokvurdering pågår for øyeblikket.

Hvis du skjuler studentnavn for oppgaver uten spørsmål, vises det en melding om at anonym vurdering pågår. Innsendingslisten inneholder bare studenter som har sendt inn noe. All studentinformasjon er skjult, og en generell silhuett brukes i stedet for studentbilder.

Mer om anonym vurdering

Hvis du har aktivert parallellvurdering, ser du det når vurderere har forsøk å vurdere, og når du har vurderinger å fullføre.

Mer om parallellvurdering

Du kan søke etter studenter eller grupper og velge hvor mange elementer du vil vise på siden. Når du søker etter student, kan du legge til to eller flere bokstaver, fornavn eller etternavn. Systemet husker hva du velger, så hvis du lukker det og kommer tilbake senere, er innstillingen bevart til neste økt. Nederst på skjermen kan du velge hvilken side du vil se.

Bruk Filter-menyen for å vise kun de innsendinger som trenger vurdering. På dette tidspunktet, kan du filtrere etter Alle statuser og Trenger vurdering. Filter-menyen vises ikke for gruppe- og diskusjonselementer.

Hold orden på alle innsendinger på én og samme side. Se raskt hvilke forsøk som er klare til vurdering. Studentenes profilbilder vises med en rød sirkel når de har sene innleveringer eller når leveringsfristen er passert uten at de har sendt inn noe forsøk. For innleveringer som ikke samles inn via nettet, må du velge navnet til en student for å starte vurderingsprosessen.

Mer om innsamling av innleveringer utenfor nettet

Se detaljene. Du kan når som helst gå gjennom veiledningen og innstillingene. Du kan for eksempel velge Content and settings-lenken for å gå tilbake til oppgave- eller prøvesiden.

Se studenter med tilpasninger. Du kan angi tilrettelegginger for enkeltstudenter og frita dem fra krav som leveringsfrister og tidsbegrensninger. Tilrettelegginger kan brukes for å hjelpe studenter som har vanskeligheter med å klare visse krav, med å oppnå fremgang i emnet ditt. Det vises ikoner ved siden av navnene til studenter med tilpasninger.

Mer om justering av leveringsfrister

Følg med på samtalen. Hvis du har tillatt samtaler om dette innholdet, kan du velge Åpne klassesamtalen-ikonet. Studentene kan diskutere innholdet med deg og de andre i klassen. Samtalen vises bare sammen med det relevante elementet.

Det vises en liten sirkel sammen med ikonet for å indikere ny aktivitet.

Mer om samtaler

Last ned innsendinger. For å akselerere vurderingsprosessen kan du laste ned studentenes oppgaveinnsendinger og se dem i frakoblet modus. Du kan laste ned alle eller en utvalgt innsending som en ZIP-fil.

Mer om nedlasting av innsendinger

Begynn å vurdere. Velg studenters navn for å gå til innsendingene deres og gi vurderinger og tilbakemelding. Skriv inn en tallverdi med maksimalt fem sifre. Du kan ta med to sifre til etter desimaltegnet. Du kan også gi vurderinger direkte fra denne siden. Slike vurderinger er overstyringsvurderinger. En overstyringsetikett vises ved siden av vurderingene. Når du har tildelt en verdi, kan du klikke hvor som helst utenfor vurderingsområdet for å lagre.

Mer om overstyrte oppgaver

Mer om for flere forsøk

Er du klar til å publisere vurderinger? Du ser Publiser ved siden av hver vurdering du ikke har publisert ennå. Du kan velge hvilke vurderinger du vil publisere, og når du vil gjøre det. Vurderinger som er publisert, vises med en Publisert-melding i kolonnen. Du kan også vurdere alle innsendinger for et element og så velge Publiser alle vurderinger for å legge ut alle vurderingene samtidig.

Hvis du valgte å ikke vise riktige svar for automatiske poengsummerte spørsmål, går du tilbake til vurderingsinnstillinger-panelet og velger Vis riktige svar-avkryssingsruten.

Mer om visning av riktige svar

Det finnes ingen innsendinger for elementer som legges til manuelt. Du gir bare vurderinger direkte på siden for innsendingslisten. Når du har skrevet inn en verdi, kan du klikke hvor som helst utenfor vurderingsområdet for å lagre den. Du kan også gi tilbakemelding. Manuelt tilføyde elementer med vurdering publiseres umiddelbart. Hvis du har gjort elementet synlig for studentene, kan de se vurderingene sine.

Gå til en students innsendingsside, og åpne menyen ved siden av vurderingspillen for å legge til et unntak for en oppgave eller prøve. Unntak inkluderer flere forsøk eller utvidet tilgang – selv om den aktuelle oppgaven eller prøven er skjult for andre studenter. Du kan også legge til unntak etter å ha publisert vurderinger.

Mer om unntak for oppgaver eller prøver

Se tidsstempler for innsendinger

Når du starter eller gjennomgår vurderinger, kan du holde markøren over et tidsstempel for innsendinger for å se mer informasjon. Tidsstempler vises på sidene for studentenes innsendinger samt på forsøkspanelene deres når du har tillatt flere forsøk for en oppgave.

Eksempel: På siden for en students innsending kan du se når studenten sendte innsendingen, samt når du publiserte vurderingen. Tidsstempelet vises i rødt og er merket med «sen» når leveringsfristen er overskredet.

For flere forsøk kan du velge navnet på en student på siden med Innsendinger-listen for å åpne forsøkspanelet. Hold markøren over et tidsstempel for å se mer informasjon.


ULTRA: Tilbakemeldingspanel

Åpne et forsøk. På Innsending -siden velger du tilbakemeldings-ikonet for å åpne tilbakemeldings-panelet. Panelet forblir på samme sted mens du blar gjennom oppgaven og legger til overordnet tilbakemelding og en vurdering.

Når du legger ut vurderinger, kan studentene se dem og eventuelle tilbakemeldinger du har gitt. All tilbakemelding for alle forsøk, til og med ikke vurderte forsøk, vises for studentene.

Mer om å legge til tilbakemeldinger og vurderinger for gruppeoppgaver


ULTRA: Sett inn tilbakemeldingsopptak i redigeringsverktøyet

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du tar opp tilbakemeldinger.

Du kan legge inn lyd- eller videoopptak med tilbakemelding i redigeringsverktøyet når du vurderer forsøk. Opptaksalternativet vises i redigeringsverktøyet for tilbakemelding for de fleste elementer med vurderinger i emnet ditt. Studentene kan se eller høre på tilbakemeldingen din ved siden av eventuell tekst du legger inn.

Denne funksjonen støttes ikke av alle nettlesere. Du bør bruke Chrome eller Firefox for å få den beste brukeropplevelsen.

Mer om hvordan du legger til tilbakemelding i lyd-/videoformat

ULTRA: Siden for studentens innsendinger

Åpne studentinnsendinger fra siden med innsendingslisten i vurderingsboken for emnet.

Vurder, gi tilbakemelding og publiser. Velg en vurdering og så tilbakemeldingsikonet for å legge til en kommentar med forslag, oppmuntring og generell tilbakemelding om innsendingen. Åpne menyen for å publisere vurderingen eller slette innsendingen. Du kan også gi studenten et unntak for denne oppgaven eller prøven. Unntak inkluderer flere forsøk eller utvidet tilgang – selv om den aktuelle oppgaven eller prøven er skjult for andre studenter. Hvis studenter laster opp filer, kan du gi merknader direkte på filene med Bb Annotate.

Hvis du har tilknyttet en vurderingsmatrise, viser vurderingspillen vurderingsmatriseikonet.

Mer om hvordan du vurderer med vurderingsmatriser

Hvis du har inkludert spørsmål i en oppgave eller prøve, kan du åpne menyen for et spørsmål og velge Rediger / gi ny vurdering for å gjøre endringer som får innvirkning på alles oppgaver/prøver. Hvis det finnes studentvurderinger og endringene fører til ny vurdering, ser du en advarsel når du lagrer.

Mer om hvordan du redigerer og gir ny vurdering for spørsmål

Publiser nå eller senere. Du kan gjøre vurderinger og tilbakemeldinger tilgjengelig for studentene etter hvert som du vurderer innsendingene. Åpne menyen og velg Publiser. På siden med innsendingslisten ser du Publiser ved siden av vurderingene du ikke har publisert ennå. Du kan velge hvilke vurderinger du vil publisere, og når du vil gjøre det.

Husk: Når du legger ut vurderinger, kan studentene se dem og eventuelle tilbakemeldinger du har gitt. All tilbakemelding for alle forsøk, til og med ikke vurderte forsøk, vises for studentene.

Hva ser studentene? Når du har vurdert oppgaver og publisert resultatene, kan studentene se poengsummene sine på vurderingssidene eller i aktivitetsstrømmen. De kan også se oppgaver, innsendinger, tilbakemelding og vurderinger på Emneinnhold-siden.

Om Bb Annotate

Bb Annotate

Du kan bruke Bb Annotate for direkte vurdering i både Original-emnet og Ultra-emnevisninger. Bb Annotate er et mer robust funksjonssett som gir tilpasset tilbakemelding til studenter. Funksjonene inkluderer en sammendragsvisning for sidepanel, verktøy for frihåndstegning, ulike fargevalg og mye mer.


Bb Annotate arbeidsflyt for vurdering

På siden Oppgaveinnsending, åpnes støttede filtyper i nettleseren. Du kan se og legge inn merknader i de følgende dokumenttypene i nettleseren:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint®(PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel® (XLS, XLSX)
 • OpenOffice®-dokumenter (ODS, ODT, ODP)
 • Digitale bilder (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, BMP, HEIC)
 • Kildekode (Java, PY, C, CPP, osv.)
 • Helsebilder (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • TXT
 • WPD

Office Suite-makroer, som Visual Basic støttes ikke.

Merknadsøkter varer bare en time Du får en advarsel før økten utløper. Merknader, tilbakemeldinger og filer lagres på siden. Når du kommer tilbake, kan du fortsette der du slapp.

Animerte GIF-filer viser bare den første rammen i PDF-visningsprogrammet for merknadsformål. Last ned innsendingen for å se den animerte GIF-filen.

Den opprinnelige formateringen og innebygde bilder beholdes. Hvis en student har sendt inn en fil som ikke støttes, får du en melding om at du kan laste den ned. Oppgaveinnsendinger opprettet via redigeringsprogrammet, er ikke kompatible med direktevurdering.

Fra 10. des 2020: Hvis den innsendte filen (ikke konvertert) er større enn 300 MB, vil behandlingen stoppes, for å garantere å unngå datatap og for å sikre god ytelse.

Bb Annotate støttes på nåværende versjoner av Firefox, Chrome, og Safari.

Som en del av den endrede svarutformingen, vises menyen på bakgrunn av skjermstørrelsen. På middels og liten skjerm, Dokumentvisning-innstillinger viser sidetallet du ser på. Merknadsverktøy stables under Vis merknadsverktøy-Ikonet. På små skjermer er innholdsbiblioteket skjult.

Innstillinger for dokumentvisning

A. Sidepanel: Se miniatyr bilder-, kontur-, eller Merknad visninger for innsendingen.

B. Sider: Bruk pilene til å gå til forskjellige sider i innsendingen.

C. Panorer Flytt innsendingen på siden.

D. Zoom og Tilpass: Zoom inn og ut av innsendingen, eller tilpass visningen til å passe til siden, tilpass bredden, eller velg den beste tilpasningen.

Merknader

E. Merknadsverktøy: Velg hvert verktøy for å se verktøyegenskapene.

 • Tegning, Penselog Viskelær: Tegn frihåndsform på innsendingen med forskjellige farger, tykkelse og tetthet. Velg viskelæret for å fjerne merknader. Du kan slette deler av frihåndstegninger med viskelæret eller velge Slette-ikonet for å slette hele tegningen.
 • Bilde Eller Stempel: Velg et forhåndsdefinert stempel eller opprett ditt eget tilpassede stempel eller bilde som skal legges til i innsendingen.
 • Tekst: Legg til tekst direkte i innsendingen. Du kan flytte, redigere og endre teksten og velge skrift, størrelse, tilpasning og farge for teksten.
 • Former: Velge Linje, Pilen, Rektangel, Ellipse, PolygonOg Polylinje. Hver figur har egne innstillinger for å endre farge, bredde, tetthet og mer.

F. Kommentar: Gi tilbakemelding i kommentarer. Kommentarene dine vises i en panel ved siden av innsendingen.

Studentene har tilgang til de kommenterte filene, men de kan ikke legge til merknader i innsendingene sine.

G. Skriv ut eller Last ned: Skriv ut eller last ned innsendingen med merknadene.

Et kjent problem med noen nettleseres innebygde PDF-visningsprogram er at de ikke viser alle merknadene dine. Du bør åpne PDF-filer med merknader i et eget PDF-visningsprogram, for eksempel Adobe Acrobat.

H. Søk Søk etter spesifikk tekst i innsendingen.

I. Innholdsbibliotek: Opprett en bank med gjenbrukbare kommentarer. Du kan legge til, redigere, slette og søke etter kommentarer i biblioteket. Du kan også legge til kommentarer direkte på innsendingssiden fra menyen. Velg plusstegnet for å legge til en ny kommentar i innholdsbiblioteket. Du kan  plassere kommentarer, kopiere til utklippstavle, redigere eller slette innhold fra biblioteket. Skriv inn nøkkelord eller fraser for å søke etter lagrede kommentarer.

Innholdsbiblioteket er bare tilgjengelig i SaaS-miljøer.

Merkepenn: Velg spesifikke deler av innsendingen som skal utheves. Når du fremhever tekst i innsendingen, åpnes det en ekstra meny. Du kan fremheve, gjennomstreke, understreke, ujevne eller kommentere i den uthevede delen.

Video: Bb Annotate Overview


Watch a video about Bb Annotate

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Bb Annotate overview provides a tour of the Bb Annotate tools available for inline grading in both the Original and Ultra Course Views.

ULTRA: Legg til vurderinger i rutenettvisning for studenter

I rutenettvisningen for studenter ser du poengsummen studentene har fått. Velg en celle for å begynne å vurdere. Slike vurderinger er overstyringsvurderinger. En overstyringsetikett vises ved siden av vurderingen i listevisningen.

Hvis mer enn én student har samme navn, blir navnene ordnet etter student-ID-er. Profilkortene viser brukernavn hvis institusjonen din tillater det.

Tilordne og administrere vurderinger. Ny innsending vises i cellene når studentene har sendt inn oppgaver. Klikk hvor som helst i en kolonne for å åpne administreringsfunksjonene og gi vurderinger. Velg en velle eller vurderingsverdi for å redigere en eksisterende vurdering eller legge til en ny oppføring. Når du har tildelt en verdi, kan du klikke hvor som helst utenfor vurderingsområdet for å lagre.

Se innsendinger. Hvis det finnes innsendinger, kan du velge Vis i menyen for å se studentens arbeid. Vis-alternativet er deaktivert hvis det ikke finnes innleveringer, for eksempel ved innleveringer som ikke samles inn via nettet. Vi anbefaler at du gir vurdering til innsendinger som ikke samles inn via nettet, fra listevisningen.

Publiser vurderinger. Når du er klar til å publisere vurderingene til studentene, kan du velge Publiser-alternativet i kolonnetoppteksten. Alle vurderinger du har gitt i denne kolonnen, publiseres, så studentene kan se dem. Hvis du vil publisere én vurdering om gangen, kan du klikke i en students celle og velge Publiser i menyen. Vurderinger som er publisert, vises med en Publisert-melding i kolonnen.

Legg til elementer eller beregninger. Velg plusstegnet der du vil legge til et element eller en beregning.

Se total poengsum. I toppteksten for hver kolonne kan du se den totale poengsummen for hvert element eller hver beregning og enkelt se hvilken vurdering hver student har oppnådd.

Se hvor langt du har kommet i vurderingsprosessen. I toppteksten for hver kolonne ser du antallet vurderte innsendinger sammen med antallet vurderinger du har publisert. Når du har vurdert og publisert alle innsendingene, ser du Fullført sammen med en grønn hake.


ULTRA: Gi null poeng automatisk

På panelet Vurderingsbokinnstillinger kan du velge å gi null poeng automatisk til oppgaver som ikke er levert til leveringsfristen. Studenter og grupper kan fortsatt sende inn arbeid etter at det er gitt null poeng automatisk, og du kan vurdere det som vanlig.

Merk av for Gi null poeng til sene leveringer automatisk.

Innstillingen for automatisk tildeling av null poeng er aktivert som standard i nye Ultra-emner.

Når du aktiverer denne innstillingen, trenger du ikke å gå gjennom vurderingsboken for å gi null poeng automatisk. Innstillingen for automatisk tildeling av null poeng gjelder for disse vurderte elementene:

 • Oppgaver og gruppeoppgaver
 • Prøver og gruppeprøver
 • Vurderte individuelle diskusjoner og gruppediskusjoner

Mer om automatisk tildeling av null poeng

Innstillingen for automatisk tildeling av null poeng gjelder ikke når du samler inn innleveringer utenfor nettet. Som underviser kan du legge inn datoer og tidspunkter for studentforsøk og -innleveringer manuelt.

Mer om innsamling av innleveringer utenfor nettet


ULTRA: Vurderingspiller

I innstillingspanelet for de ulike vurderte elementene kan du velge hvordan studentene skal se vurderingen:

 • Bokstavvurdering
 • Poeng
 • Prosent

Vurderingspillene for de ulike oppgavespørsmålene og vurderte elementene kan vises i farger eller med mørk bakgrunn.

Som standard vises vurderingspillen i fem farger. De fem fargene representerer ytelsen og vises for alle rollene. Det høyeste poengområdet er grønt, og det laveste er rødt. Du kan ikke tilpasse fargene for prosentverdiene.

Fargene tilordnes til disse prosentverdiene i emnet og vurderingsboken:

 • > 90 % = grønn
 • 89–80 % = gul/grønn
 • 79–70 % = gul
 • 69–60 % = oransj
 • 59–50 % = rød

Institusjonen din kan deaktivere fargevalget for alle emner. Institusjonen din kan ikke deaktivere eller aktivere farger på en emne-for-emne-basis. I deaktivert tilstand vises vurderingspillen med mørke bakgrunner og hvite vurderinger. Farger brukes ikke til å formidle prestasjon.


ULTRA: Laste ned og laste opp vurderinger

Du kan laste ned hele vurderingsboken eller velge kolonner fra Ultra-emnene dine. Du kan eksportere filen i kommaseparert (CSV) eller tabulatorseparert (XLS) format. Velg om du vil lagre filen på enheten du bruker, eller i Mitt innhold.

Du kan importere din nedlastede fil inn i en applikasjon slikt som Microsoft ® Excel® for å kjøre statistisk analyse eller andre ad hoc-beregningsmessig arbeid.

Du kan laste opp en vurderingsfil du har arbeidet med frakoblet og oppdatere din vurderingsbok.

Mer om å jobbe i frakoblet modus med vurderinger