Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. Lærere har alltid tilgang til vurderingsboken i Ultra-emnevisningen.

Gi vurderinger i vurderingssenteret

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om å gi vurderinger.

Nettbaserte prøver og spørreundersøkelser som ikke har spørsmål som krever manuell vurdering, får vurdering automatisk.. Du kan endre disse vurderingene manuelt.

Her ser du hvordan du kan gi vurderinger i vurderingssenteret:

 • Åpne elementer du vil vurdere, i vurderingssenteret eller på Ikke vurdert-siden. For enkelte elementer, for eksempel blogger eller diskusjoner som kan vurderes, åpnes verktøyet der du kan gi vurderingen.
 • Gi vurderinger manuelt i vurderingssenteret.
 • Last opp vurderinger fra en ekstern kilde, for eksempel fra CSV-filer (kommaseparerte verdier) eller Excel-regneark. Du kan jobbe uten nett og deretter laste opp vurderingene til vurderingssenteret.

Du kan gi vurderinger i alle celler i vurderingssenteret eller på Vurderingsgrunnlag-siden, som du kan åpne fra menyene for celler. Når du skriver i celler, kan vurderingen være en overstyrt vurdering. Trykk på Enter for å lagre oppføringen. Hvis ikke ser du en påminnelse.

Hvorfor inneholder vurderingsverdien desimaler?


Gi en vurdering på Vurderingsopplysninger-siden

Vurderingsgrunnlag-siden kan du se studenters forsøk og vurderingshistorikk, gi og redigere vurderinger og slette og frita vurderinger.

 1. Åpne menyen for en celle, og velg Se vurderingsgrunnlag.
 2. Velg Vurder forsøk under Forsøk-fanen på Vurderingsgrunnlag-siden, og skriv inn en vurdering.
 3. Velg Lagre og lukk for å gå tilbake til hovedsiden i vurderingssenteret.

  –ELLER–

  Velg Lagre og neste for å se det neste forsøket.

Mer om Vurderingsgrunnlag-siden


Send påminnelser om manglende emnearbeid

I kolonnene i vurderingssenteret kan du sende påminnelser på e-post til studenter og gruppemedlemmer som ikke har sendt inn emnearbeid. Studentene får en systemgenerert e-post som inneholder informasjon om emnet, emnearbeidet og eventuelt leveringsdatoen. Når e-poste er sendt, ser du en melding øverst på skjermen.

Du kan også sende påminnelser for oppgaver med anonym eller delegert vurdering. For å beskytte studentenes anonymitet vises ikke navn eller forsøksstatus.

Du ser ikke dette menyvalget hvis institusjonen bruker en eldre versjon av Blackboard Learn.


Kan jeg vurdere oppgaver direkte i nettleseren?

Hvis institusjonen din tillater det, kan du gi vurdering og skrive merknader for studentoppgaver direkte i nettleseren. Det innebygde visningsprogrammet er drevet av New Box View, som er en tredjeparts skybasert teknologi.

Mer om direkte vurdering


Vurder og administrer flere forsøk

Du kan muliggjøre flere forsøk når du oppretter prøver og oppgaver. Du kan også velge hvilke forsøk du vil bruke for vurderingen som vises for studenter.

Mer om flere forsøk for oppgaver

På Vurderingsopplysninger-siden

Åpne Vurderingsgrunnlag-siden i menyen for en celle. På Forsøk-fanen ser du en liste med alle innsendte forsøk, slik at du kan vurdere og slette forsøk. Du kan også tillate flere forsøk. Vurderinger for alle forsøk spores på Vurderingshistorikk-fanen.

Du kan også ignorere forsøk for å ta vare på dem samtidig som de utelates fra beregninger i vurderingssenteret. Slike forsøk telles ikke for antall tillatte forsøk. Du kan også redigere vurderinger av oppgaver.

Bruk Slett-menyen for å velge ett forsøk eller alle forsøkene du vil slette.

I rutenettet i vurderingssenteret

Du kan se en liste over fullførte forsøk fra menyen for en celle i rutenettet i vurderingssenteret. Du kan frita vurderinger, men du kan ikke slette forsøk, fra menyen.

Eksempel:

Du tillater to forsøk for en oppgave. Etter at de er sendt inn, vises begge i menyen for cellen.

Hvis du bare vurderer ett av forsøkene, vises poengsummen i cellen og menyen sammen med Ikke vurdert-ikonet for forsøket du ikke har vurdert.

Velg hvilket forsøk du vil vurdere

Når du tillater flere anonyme forsøk, trenger du kanskje ikke å vurdere alle. I menyen for vurderingscellen vises hvert forsøk med ett eller to ikoner. Hvis du velger å vurdere enten det første eller det siste forsøket, vises forsøket du må vurdere, med bare ett ikon – Ikke vurdert-ikonet. Hvis du har en stor klasse og mye som må vurderes, vet du hvilke forsøk du må fokusere på.

De andre forsøkene i menyen for vurderingscellen vises med Gjelder ikke for brukerens vurdering-ikonet og Ikke vurdert-ikonet.

Du ser ikke «Gjelder ikke for brukerens vurdering»-ikonet hvis institusjonen bruker en eldre versjon av Blackboard Learn.

Du kan også bruke Filter-funksjonen for å kontrollere hvilke forsøk som skal vises i menyen for hver av vurderingscellene. Med standardvisningen vises alle forsøk. Åpne Filter-feltet, og fjern avmerkingen for Vis forsøk som ikke gjelder for brukerens vurdering. Da ser du bare forsøkene du må vurdere, i menyen for hver av vurderingscellene.

Viktig: Hvis du tillater fire forsøk og velger å bruke det siste forsøket for vurderingen, vises bare Ikke vurdert-ikonet for forsøket som ble sendt inn sist. Så hvis en student har gjort tre forsøk, vises det bare ett ikon for det tredje forsøket – Ikke vurdert-ikonet. Hvis du vurderer det forsøket, kan studenten likevel gjøre et fjerde forsøk. Det neste forsøket vises bare med Ikke vurdert-ikonet fordi det er det fjerde og siste forsøket.

For enkelte elementer som kan vurderes, for eksempel oppgaver, kan du også velge Vurder forsøk i menyen for en vurderingskolonne og begynne å vurdere. Forsøk som ikke er en del beregningen for brukeres vurdering, vises med Gjelder ikke for brukerens vurdering-ikonet. Du kan navigere til forsøket som vises med bare Ikke vurdert-ikonet.

Du kan også filtrere det som skal vurderes for flere forsøk, på Ikke vurdert-siden, og du kan se forsøk på Vurderingsgrunnlag-siden. Hvis du har aktivert anonym eller delegert vurdering av oppgaver, administreres flere forsøk på samme måte. For å beskytte studentenes anonymitet vises ikke navn eller forsøksstatus.

Mer om flere forsøk og anonym vurdering

Mer om flere forsøk og delegert vurdering


Velg et forsøk du vil vurdere

Når du tillater flere forsøk, kan du velge hvilket forsøk du vil bruke for vurderingen. Du kan velge forsøket når du oppretter elementet som kan vurderes.

For å velge hvilket forsøk du vil bruke, må du åpne menyen for kolonnen og velge Rediger kolonneinformasjon. Velg blant de følgende alternativene i Gi poeng til forsøk ved bruk av-menyen:

 • Siste forsøk som er gitt en vurdering
 • Høyeste vurdering
 • Laveste vurdering
 • Første vurderingsforsøk
 • Gjennomsnitt for forsøk med tildelt vurdering

Ta med kommentarer

Du kan gi tilbakemeldinger når du vurderer. Du kan også gå tilbake til cellen for elementet og legge til kommentarer i eventuelle vurderingsoppføringer.

Kommentarer du legger inn i Tilbakemelding til studenten-delen, er synlige for studenter. Kommentarer du legger inn i Bemerkninger til vurderinger-delen, er bare synlige for deg.

Åpne menyen for cellen, og velg Hurtigkommentarer. Det er bare plass til tekstkommentarer i Tilbakemelding til studenten- og Bemerkninger til vurderinger-delene. Velg Tekstredigeringsprogram for å få tilgang til alle funksjoner, for eksempel for å legge ved filer.

Du kan også legge inn kommentarer på Manuell overstyring-fanen på Vurdreingsgrunnlag-siden når du overstyrer en vurdering.

Mer om hvordan du legger ved filer


Legg til tilbakemeldingsopptak

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du tar opp tilbakemelding.

Du kan legge inn lyd-/videoopptak med tilbakemelding når du vurderer forsøk. Studentene kan se eller høre på tilbakemeldingen din ved siden av eventuell tekst du legger inn.

Når du bruker opptak, kan du få bedre kontakt med studenter i emner hvor det bare er litt eller ingen kommunikasjon ansikt til ansikt. Når du kombinerer video- og lydopptak med tilbakemelding i tekstformat, blir det lettere å gi studentene nyttigere, mer praktisk og mer personlig tilbakemelding om innsendingene deres.

For øyeblikket støttes ikke tilbakemelding i lyd-/videoformat for vurdering med vurderingsmatriser. Denne funksjonen støttes ikke av alle nettlesere. Du bør bruke Chrome eller Firefox for å få den beste brukeropplevelsen.

Mer om lyd- /videoopptak


Vurder med studentnavnene skjult

Du kan vurdere elementer uten å se studentinformasjon. Studenter vises i tilfeldig rekkefølge uten identifiserende informasjon. Med anonym vurdering reduserer du virkningen forutintatte meninger har på vurderingene.

 1. Åpne menyen for en kolonnetittel, og velg Gi vurdering med skjulte brukernavn.

  –ELLER–

  Åpne menyen for en vurderingscelle, og velg et forsøk. Velg Skjul brukernavnVurderingsgrunnlag-siden. Velg OK. Et nytt forsøk åpnes.

 2. Gi vurderinger.
 3. Velg Lagre og lukk for å gå tilbake til hovedsiden i vurderingssenteret.

  –ELLER–

  Velg Lagre og neste for å se neste student.

  –ELLER–

  Gå til neste eller forrige student med Vurder neste element- og Vurder forrige element-ikonene.

Mer om anonym vurdering av oppgaver


Slett en vurdering

Du kan slette vurderinger. Du kan angi vurderinger som null ved å skrive inn en bindestrek (-) i cellen eller trykke på Delete- eller Backspace-tasten for å slette vurderingen. Trykk på Enter for å lagre oppføringen. Hvis ikke ser du en påminnelse om å lagre vurderingsoppføringen.

Slett kolonner i vurderingssenteret

Du kan ikke slette standardkolonnene for fornavn, etternavn og brukernavn eller kolonner som er generert automatisk for vurderbare elementer. Du kan heller ikke slette kolonnen for ekstern vurdering. Hvis du har angitt en vurderingskolonne eller en beregnet kolonne som kolonnen for ekstern vurdering, må du velge en annen kolonne som kolonne for ekstern vurdering før du kan slette den første.

Mer om kolonnen for ekstern vurdering

Når du oppretter elementer som kan vurderes, i emnet ditt, opprettes følgende vurderingskolonner automatisk i vurderingssenteret:

 • Prøver, spørreundersøkelser og studentvurderinger.
 • Oppgaver
 • Diskusjonsinnlegg
 • Dagbok- og blogginnlegg
 • Wiki-bidrag

Den eneste måten å slette disse automatisk genererte kolonnene på, er ved først å slette det elementet som kan vurderes, i emnet ditt. I enkelte tilfeller – hvis det ikke finnes innsendinger når du sletter elementet – slettes kolonnen automatisk, eller du kan velge å slette den.

Før du sletter innhold som kan vurderes, fra emnet ditt, bør du tenke over hva det får innvirkning på. Hvis du sletter et innholdselement i emnet ditt, slettes studentarbeid, for eksempel innsendte oppgaver, sammen med det. Handlingen er endelig. I enkelte tilfeller kan du velge å lagre vurderingene i vurderingssenteret. Selv om du skulle ta vare på vurderingskolonnene, har du ikke tilgang til studentinnsendingene, fordi de ble slettet sammen med emneelementet.. Eventuelt kan du gjøre elementet som kan vurderes, utilgjengelig i emnet for å ta vare på alle innsendinger og poengsummer i vurderingssenteret.

Eksempel: Slett en oppgave

Når du sletter en oppgave som har innsendinger fra studenter, slettes også alle innsendingene. Du har to alternativer:

 • Bevar poengsummene i vurderingssenteret, men slett oppgaven og alle innsendingene. Selv om du poengsummene blir værende i vurderingssenteret, har du ikke tilgang til innsendingene lenger. Denne handlingen kan ikke angres.
 • Slett oppgaven, kolonnen i vurderingssenteret, alle vurderinger og alle innsendinger. Denne handlingen kan ikke angres.

Frita vurderinger

Du kan frita en vurdering fra en students journal, så den ignoreres i alle beregninger i vurderingssenteret. Vurderingscellen vises med Fritatt-ikonet. Du kan også frita elementer før de vurderes.

Hvis du fritar et element etter å ha vurdert det, er vurderingen fortsatt tilgjengelig på Vurderingsgrunnlag-siden. Du kan også frita vurderinger på Vurderingsgrunnlag-siden.

Åpne menyen for cellen, og velg Fritatt vurdering. Du kan fjerne fritaket med Fjern fritak-valget i cellens meny.


ULTRA: Hvor begynner jeg å vurdere?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om å få tilgang til vurdering.

Du kan velge hvor du vil begynne å vurdere.

Vil du se hvor mange elementer som er klare for vurdering i alle emnene dine? I listen med navnet ditt har du umiddelbar tilgang til alle vurderingsoppgavene for emnene dine på den globale Vurderinger-siden. Alle vurderingsoppgavene dine er organisert etter emne. Du kan raskt se fremgangen din, angi prioriteringer og begynne å vurdere. Du trenger altså ikke å navigere til hvert emne for å se hva som er klart for vurdering.

Siden inneholder bare informasjon hvis du må gjøre noe. Du ser elementer som er klare for vurdering, eller hvilke elementer som har forfalt, og antallet studenter de kommer fra.

Vil du snevre inn visningen? Åpne vurderingsboken for et emne i navigasjonsfeltet for emnet. Her ser du hvem som har sendt inn elementer, og du kan begynne å vurdere.

I aktivitetstrømmen blir du varslet når studenter har innsendinger som er klare for vurdering. Velg lenken for å gå til vurderingsboken. Eventuelt kan du velge elementet på Emneinnhold-siden for å se hvor mange studenter som har sendt inn elementer.


ULTRA: Tildel, rediger og publiser vurderinger.

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om å gi vurderinger.

Du kan gi, redigere og publisere vurderinger fra de tre følgende stedene:

 1. Siden med listen over innsendinger for et element
 2. Siden for studentens innsendinger
 3. Cellen i rutenettvisningen for studenten

1. Siden med listen over innsendinger for et element

Velg et element i vurderingsboken for emnet ditt for å begynne å vurdere det. Siden med listen over innsendinger åpnes sammen med en liste over alle tilknyttede studenter.

Hvis du skjuler studentnavn for oppgaver uten spørsmål, vises det en melding om at anonym vurdering pågår. Innsendingslisten inneholder bare studenter som har sendt inn noe. All studentinformasjon er skjult, og en generell silhuett brukes i stedet for studentbilder.

Mer om anonym vurdering

Hvis du har aktivert parallellvurdering, ser du det når vurderere har forsøk å vurdere, og når du har vurderinger å fullføre.

Mer om parallellvurdering

Du kan søke etter studenter eller grupper og velge hvor mange elementer du vil vise på siden. Systemet husker hva du velger, så hvis du lukker det og kommer tilbake senere, er innstillingen bevart i neste økt. Nederst på skjermen kan du velge hvilken side du vil se.

Hold orden på alle innsendinger på én og samme side. Se raskt hvilke forsøk som er klare til vurdering. Studentenes profilbilder vises med en rød sirkel når de har sene innleveringer eller når leveringsfristen er passert uten at de har sendt inn noe forsøk. For innleveringer som ikke samles inn via nettet, må du velge navnet til en student for å starte vurderingsprosessen.

Mer om innsamling av innleveringer utenfor nettet

Se detaljene. Du kan når som helst gå gjennom veiledningen og innstillingene. Du kan for eksempel velge Content and settings-lenken for å gå tilbake til oppgave- eller prøvesiden.

Se studenter med tilpasninger. Du kan angi tilrettelegginger for enkeltstudenter og frita dem fra krav som leveringsfrister og tidsbegrensninger. Tilrettelegginger kan brukes for å hjelpe studenter som har vanskeligheter med å klare visse krav, med å oppnå fremgang i emnet ditt. Det vises ikoner ved siden av navnene til studenter med tilpasninger.

Mer om justering av leveringsfrister

Følg med på samtalen. Hvis du har tillatt samtaler om dette innholdet, kan du velge Åpne klassesamtalen-ikonet. Studentene kan diskutere innholdet med deg og de andre i klassen. Samtalen vises bare sammen med det relevante elementet.

Det vises en lilla sirkel sammen med ikonet for å indikere ny aktivitet.

Mer om samtaler

Begynn å vurdere. Velg studenters navn for å gå til innsendingene deres og gi vurderinger og tilbakemelding. Skriv inn en tallverdi med maksimalt fem sifre. Du kan ta med to sifre til etter desimaltegnet. Du kan også gi vurderinger direkte fra denne siden. Slike vurderinger er overstyringsvurderinger. En overstyringsetikett vises ved siden av vurderingene. Når du har tildelt en verdi, kan du klikke hvor som helst utenfor vurderingsområdet for å lagre.

Mer om overstyrte oppgaver

Mer om for flere forsøk

Er du klar til å publisere vurderinger? Du ser Publiser ved siden av hver vurdering du ikke har publisert ennå. Du kan velge hvilke vurderinger du vil publisere, og når du vil gjøre det. Vurderinger som er publisert, vises med en Publisert-melding i kolonnen. Du kan også vurdere alle innsendinger for et element og så velge Publiser alle vurderinger for å legge ut alle vurderingene samtidig.

Hvis du valgte å ikke vise riktige svar for automatiske poengsummerte spørsmål, går du tilbake til vurderingsinnstillinger-panelet og velger Vis riktige svar-avkryssingsruten.

Mer om visning av riktige svar

Det finnes ingen innsendinger for elementer som legges til manuelt. Du gir bare vurderinger direkte på siden for innsendingslisten. Når du har skrevet inn en verdi, kan du klikke hvor som helst utenfor vurderingsområdet for å lagre den. Du kan også gi tilbakemelding. Manuelt tilføyde elementer med vurdering publiseres umiddelbart. Hvis du har gjort elementet synlig for studentene, kan de se vurderingene sine.

Gå til en students innsendingsside, og åpne menyen ved siden av vurderingspillen for å legge til et unntak for en oppgave eller prøve. Unntak inkluderer flere forsøk eller utvidet tilgang – selv om den aktuelle oppgaven eller prøven er skjult for andre studenter. Du kan også legge til unntak etter å ha publisert vurderinger.

Mer om unntak for oppgaver eller prøver

Se tidsstempler for innsendinger

Når du starter eller gjennomgår vurderinger, kan du holde markøren over et tidsstempel for innsendinger for å se mer informasjon. Tidsstempler vises på sidene for studentenes innsendinger samt på forsøkspanelene deres når du har tillatt flere forsøk for en oppgave.

Eksempel: På siden for en students innsending kan du se når studenten sendte innsendingen, samt når du publiserte vurderingen. Tidsstempelet vises i rødt og er merket med «sen» når leveringsfristen er overskredet.

For flere forsøk kan du velge navnet på en student på siden med Innsendinger-listen for å åpne forsøkspanelet. Hold markøren over et tidsstempel for å se mer informasjon.

Tilbakemeldingspanelet vises ved siden av innsendingen

Tilbakemeldingsikonet vises ved siden av hvert forsøk. Velg ikonet for å åpne tilbakemeldingspanelet, som blir værende på siden av skjermen. Du kan bla gjennom oppgaven og legge til overordnet tilbakemelding.

Mer om å legge til tilbakemeldinger og vurderinger for gruppeoppgaver

Sett inn tilbakemeldingsopptak i redigeringsverktøyet

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du tar opp tilbakemeldinger.

Du kan legge inn lyd-/videoopptak med tilbakemelding i redigeringsverktøyet når du vurderer forsøk. Opptaksalternativet vises i redigeringsverktøyet for tilbakemelding for de fleste elementer med vurdering i emnet ditt. Studentene kan se eller høre på tilbakemeldingen din ved siden av eventuell tekst du legger inn.

Denne funksjonen støttes ikke av alle nettlesere. Du bør bruke Chrome eller Firefox for å få den beste brukeropplevelsen.

Mer om hvordan du legger til tilbakemelding i lyd-/videoformat

2. Siden for studentens innsendinger

Få tilgang til studentinnsendinger fra siden med innsendingslisten i vurderingsboken for emnet.

Hvis institusjonen din tillater det, kan du vurdere og skrive merknader i studentfiler direkte i nettleseren. Det innebygde visningsprogrammet er drevet av New Box View, som er en tredjeparts skybasert teknologi. New Box View støttes i de samme nettleserne Blackboard Learn støtter.

Hvis du har aktivert parallellvurdering, kan verken du eller studentene se vurderernes vurderingsmatriser og merknader i studentfilene. Studentene ser bare vurderingsmatrisene og merknadene den overordnede vurdereren – fullføreren – legger inn.

Du kan for øyeblikket ikke se forhåndsvisninger av eller skrive kommentarer i filer som sendes inn i standardformatene til Google Disk, for eksempel .gdoc (Google Dokumenter), .gsheets (Google Regneark) og .gslides (Google Presentasjoner).

Velg Se en forhåndsvisning av filen i menyen for støttede filer for å åpne dem i nettleseren.

Chrome har ikke fullstendig støtte for New Box View. Du bør bruke Safari eller Firefox for å få den beste brukeropplevelsen.

Se hvor mange du har vurdert. Du kan se fremgangen din øverst til høyre.

Legg til kommentarer, fremhev tekst og tegn på dokumentet. Merknader lagres mens du jobber.

 1. Kommentarer: Velg ikonet for modusen for punktmerknader, og trykk der du vil legge til en kommentar. Velg Publiser. Du kan legge til flere kommentarer etter hverandre. Åpne en kommentar på nytt, og velg Slett-ikonet i det høyre hjørnet for å slette den.
 2. Fremhev tekst: Trykk og dra markøren for å fremheve tekst, og velg Fremhev tekst. Velg Add comment to highlighted text for å legge til en kommentar i et fremhevet område. Velg Fremhev tekst på nytt for å fjerne fremhevingen av området.
 3. Tegn: Velg ikonet for modusen for tegnemerknader. Trykk deretter på museknappen, og dra markøren for å tegne på dokumentet. Lagre eller Slett tegningen. Du kan legge til flere tegninger etter hverandre og lagre eller slette alle tegninger samtidig. Du kan ikke redigere eller slette tegninger etter å ha lagret dem.
 4. Flere handlinger: Hold markøren over den nederste delen av skjermen for å bruke ulike funksjoner. Du kan zoome inn og ut samt navigere til andre sider i en students fil.

Velg filalternativer. Når du har åpnet en fil for direktevisning, lagt til merknader og lagt til en vurdering, oppdateres filmenyen. Du kan laste ned den originale studentfilen eller en PDF-fil med merknadene dine. Hvor lang tid det tar å opprette PDF-filen, avhenger hovedsakelig av hvor stor den originale filen er.

Mer om hvordan flere kommentarer vises i PDF-filer med merknader

Bruk nettleserens utskriftsfunksjon til å skrive ut den nedlastede filen.

Et kjent problem med det innebygde verktøyet for PDF-visning i Chrome er at det muligens ikke viser alle merknader. Du bør åpne PDF-filer med merknader i et eget PDF-visningsprogram, for eksempel Adobe Acrobat. Studenter ser ikke merknader i filene sine før du publiserer vurderingene.

Vurder, gi tilbakemelding og publiser. Velg en vurdering og så tilbakemeldingsikonet for å legge til en kommentar med forslag, oppmuntring og generell tilbakemelding om innsendingen. Åpne menyen for å publisere vurderingen eller slette innsendingen. Du kan også gi studenten et unntak for denne oppgaven eller prøven. Unntak inkluderer flere forsøk eller utvidet tilgang – selv om den aktuelle oppgaven eller prøven er skjult for andre studenter.

Hvis du har tilknyttet en vurderingsmatrise, viser vurderingspillen vurderingsmatriseikonet.

Mer om hvordan du vurderer med vurderingsmatriser

Hvis du har inkludert spørsmål i en oppgave eller prøve, kan du åpne menyen for et spørsmål og velge Rediger / gi ny vurdering for å gjøre endringer som får innvirkning på alles oppgaver/prøver. Hvis det finnes studentvurderinger og endringene fører til ny vurdering, ser du en advarsel når du lagrer.

Mer om hvordan du redigerer og gir ny vurdering for spørsmål

Publiser nå eller senere. Du kan gjøre vurderinger og tilbakemeldinger tilgjengelig for studentene etter hvert som du vurderer innsendingene. På siden med innsendingslisten ser du Publiser ved siden av vurderingene du ikke har publisert ennå. Du kan velge hvilke vurderinger du vil publisere, og når du vil gjøre det.

Hva ser studentene? Når du har vurdert oppgaver og publisert resultatene, kan studentene se poengsummene sine på vurderingssidene eller i aktivitetsstrømmen. De kan også se oppgaver, innsendinger, tilbakemelding og vurderinger på Emneinnhold-siden.

3. Celle i rutenettvisningen for studenter

I rutenettvisningen for studenter ser du poengsummen studentene har fått. Velg en celle for å begynne å vurdere. Slike vurderinger er overstyringsvurderinger. En overstyringsetikett vises ved siden av vurderingen i listevisningen.

Hvis mer enn én student har samme navn, blir navnene ordnet etter student-ID-er. Profilkortene viser brukernavn hvis institusjonen din tillater det.

Tilordne og administrere vurderinger. Ny innsending vises i cellene når studentene har sendt inn oppgaver. Klikk hvor som helst i en kolonne for å åpne administreringsfunksjonene og gi vurderinger. Velg en velle eller vurderingsverdi for å redigere en eksisterende vurdering eller legge til en ny oppføring. Når du har tildelt en verdi, kan du klikke hvor som helst utenfor vurderingsområdet for å lagre.

Se innsendinger. Hvis det finnes innsendinger, kan du velge Vis i menyen for å se studentens arbeid. Vis-alternativet er deaktivert hvis det ikke finnes innleveringer, for eksempel ved innleveringer som ikke samles inn via nettet. Vi anbefaler at du gir vurdering til innsendinger som ikke samles inn via nettet, fra listevisningen.

Publiser vurderinger. Når du er klar til å publisere vurderingene til studentene, kan du velge Publiser-alternativet i kolonnetoppteksten. Alle vurderinger du har gitt i denne kolonnen, publiseres, så studentene kan se dem. Hvis du vil publisere én vurdering om gangen, kan du klikke i en students celle og velge Publiser i menyen. Vurderinger som er publisert, vises med en Publisert-melding i kolonnen.

Legg til elementer eller beregninger. Velg plusstegnet der du vil legge til et element eller en beregning.

Se total poengsum. I toppteksten for hver kolonne kan du se den totale poengsummen for hvert element eller hver beregning og enkelt se hvilken vurdering hver student har oppnådd.

Se hvor langt du har kommet i vurderingsprosessen. I toppteksten for hver kolonne ser du antallet vurderte innsendinger sammen med antallet vurderinger du har publisert. Når du har vurdert og publisert alle innsendingene, ser du Fullført sammen med en grønn hake.


ULTRA: Gi null poeng automatisk

På panelet Vurderingsbokinnstillinger kan du velge å gi null poeng automatisk til oppgaver som ikke er levert til leveringsfristen. Studenter og grupper kan fortsatt sende inn arbeid etter at det er gitt null poeng automatisk, og du kan vurdere det som vanlig.

Merk av for Gi null poeng til sene leveringer automatisk.

Innstillingen for automatisk tildeling av null poeng er aktivert som standard i nye Ultra-emner.

Når du aktiverer denne innstillingen, trenger du ikke å gå gjennom vurderingsboken for å gi null poeng automatisk. Innstillingen for automatisk tildeling av null poeng gjelder for disse vurderte elementene:

 • Oppgaver og gruppeoppgaver
 • Prøver og gruppeprøver
 • Vurderte individuelle diskusjoner og gruppediskusjoner

Mer om automatisk tildeling av null poeng

Innstillingen for automatisk tildeling av null poeng gjelder ikke når du samler inn innleveringer utenfor nettet. Som underviser kan du legge inn datoer og tidspunkter for studentforsøk og -innleveringer manuelt.

Mer om innsamling av innleveringer utenfor nettet


ULTRA: Vurderingspiller

I innstillingspanelet for de ulike vurderte elementene kan du velge hvordan studentene skal se vurderingen:

 • Bokstavvurdering
 • Poeng
 • Prosent

Vurderingspillene for de ulike oppgavespørsmålene og vurderte elementene vises i fem farger. Det høyeste poengområdet er grønt, og det laveste er rødt.

Du kan ikke tilpasse fargene for prosentverdiene.

Fargene tilordnes til disse prosentverdiene i emnet og vurderingsboken:

 • > 90 % = grønn
 • 89–80 % = gul/grønn
 • 79–70 % = gul
 • 69–60 % = oransj
 • 59–50 % = rød