Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Du bruker Blackboard Learn til å gi og beregne vurderinger for vanlige oppgave- og prøveaktiviteter, slik at du kan ta i bruk vurderingsskalaer og rapportere sluttvurderinger. Retningslinjene for rapportering av vurderinger varierer voldsomt fra institusjon til institusjon, og dette gjelder særlig for regler om avrunding, bruk av skalaer og hva som skjer ved stoppunkter i skalaer.

Det er viktig at du forstår hva som skjer i vurderingsboken når flere regler og beregninger tas i bruk, slik at det blir mulig å overholde institusjonens retningslinjer. For studenter er det viktig å ha klarhet rundt poengsummer, skalaer og vurderinger. Derfor har vi tatt i bruk en helhetlig praksis for håndtering av numre i hele Blackboard Learn, for å ta hånd om slike varierte retningslinjer og praksiser samtidig som brukerne får mer innsyn i beregningene.

Eksempler på brukstilfeller

Noen institusjoner har som retningslinjer at ingenting skal avrundes – spesielt ved start- og sluttpunktene for skalaer som brukes.

Eksempel: Hvis B+ starter på 87,125 %, må en student ha 87,1250 % for å oppnå B+. Det holder ikke med 87,1249 %.

Hvis skalaen for A starter på 90 %, tilsier retningslinjene for mange institusjoner at studentene må oppnå 90,00 % – ikke 89,99 %.

Blackboard Learn bruker et helhetlig programvarebibliotek for å beregne alt i vurderingsboken til 15 desimaltegn. Ved å bruke dette presisjonsnivået sikrer vi at de endelige beregningene kommer så nære som mulig det som kan beregnes på nytt manuelt ved bruk av verdiene som vises i vurderingsboken.

Beregningsmetoder i Blackboard Learn

For å løse utfordringene med ulike retningslinjer og praksiser for vurderingsrapportering har Blackboard Learn en tilnærming som fungerer for både enkle retningslinjer og mer komplekse scenarioer. Ta en titt på listen nedenfor for å forstå hvordan og hvorfor vurderinger kan vises som de gjør i de ulike delene av Blackboard Learn, deriblant Mine resultater, vurderingssenteret og frakoblede versjoner av vurderingsdata.

Merk: Denne funksjonaliteten er forventet i hele appen fra og med Learn 9.1 Q4 2017 Cumulative Update 1, Q2 2017 Cumulative Update 3 og Q4 2016 Cumulative Update 4.

 1. Alle tallene vises med minst to desimaler – også heltall. Dette er gjort for klart og tydelig å vise at et tall er helt og ikke avrundet.
  • Eksempler:
   • 100 % vises som 100,00 %
   • 5 poeng vises som 5,00 poeng
 2. Beregninger som inkluderer tall etter desimaltegnet, vises. Men eventuelle nuller etter den andre desimalplassen vises ikke.
  • Eksempler:
   • 81 % vises som 81,00 %
   • 83,3 % vises som 83,30 %
   • 85,12500 % vises som 85,125 %
 3. Beregninger som resulterer i tall etter desimaltegnet – inkludert repeterende tall – avkortes etter den femte desimalplassen. Denne avkortingen brukes bare for visningens skyld, og verdiene blir aldri rundet opp. Videre beregninger bruker hele tallet med opptil 15 desimalplasser.
  • Eksempler på avkorting:
   • 83,333333333333333 … % vises som 83,33333 %
   • 75,13792864928 … % vises som 75,13792%

    Hvis eksemplene ovenfor brukes i videre beregninger, brukes hele verdien (med opptil 15 desimalplasser).

Du har en større grad av presisjon og klarhet i beregningene, slik at du kan velge å runde opp etter behov når du gir sluttvurderinger – eller for å overholde institusjonsretningslinjer som oppfordrer til å runde opp.