Om profiler

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du får tilgang til profilen din.

En profil viser hvordan du vil presentere deg selv til kollegaene og studentene dine. I Blackboard-profilen din bestemmer du hva du vil bli kalt, du kan dele de faglige interessene dine, et profilbilde med mer.

Profiler lagres i Blackboard-skyen – ikke på institusjonen. Du kan beholde profilen gjennom hele arbeidslivet. Hvis du underviser på en annen institusjon, kan du opprettholde de akademiske forholdene dine og det akademiske nettverket ditt med den samme profilen.

Hvis det er tillatt, kan du redigere den personlige informasjonen din som er lagret i brukerkontoen din ved institusjonen.

Mer om personlig informasjon


Bruker institusjonen min den optimaliserte profilen?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om profiler.

Optimalisert profil: En Blackboard- + MyEdu-velkomstskjerm eller en profilside der du kan legge til arbeidserfaring

Mer om den optimaliserte profilen

Grunnleggende profil: En profilside med et område for innlegg

Mer om den grunnleggende profilen


Samtykke i tjenestevilkårene

Hvis du blir bedt om det, må du godta tjenestevilkårene før du får tilgang til noen av skyprofilene og de sosiale funksjonene for første gang. Disse funksjonene inkluderer Rediger profil, Vis profil (din egen eller andre brukeres), Personer, Meldinger og Områder.

Institusjonen din kan også ha en erklæring om retningslinjer. Men vilkårene i kontrakten er mellom deg og Blackboard.

Hva om jeg allerede har en profil?

Hvis du blir bedt om det, må du godta tjenestevilkårene før du kan bruke profilen du allerede har. Du må også godta dem for å fortsette å bruke Personer, Meldinger og Områder. Du blir bedt om å godta tjenestevilkårene den første gangen du bruker noen av disse verktøyene.

Hvis du godtar tjenestevilkårene, endres ikke profilinformasjonen eller aktiviteten din. Hvis du ikke godtar tjenestevilkårene, blir den eksisterende profilen din og all aktivitet i de sosiale verktøyene (for eksempel meldinger) slettet permanent.


Primær e-postadresse

Når du konfigurerer profilen din, blir du automatisk bedt om å oppgi en primær e-postadresse. Den primære e-postadressen brukes for å identifisere deg i Blackboard Learn ved enhver institusjon.

Sørg for å bruke en personlig e-postadresse i profilen din. Du mister sannsynligvis tilgangen til e-postadressen som er tildelt av institusjonen din, når du er ferdig utdannet. Når du mister tilgang til profilen din, mister du alle kontakter du har knyttet via nettverket.

Systemet sender en bekreftelse via e-post. Når du har bekreftet at det er du som eier e-postadressen, knyttes profilen din til denne e-postadressen.


Legg til et profilbilde

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om profilbilder.

Hvis det er tillatt, kan du laste opp et profilbilde som vises i hele systemet, samt i det utvidede akademiske Blackboard-nettverket.

Det personlige bildet ditt vises i sidetoppteksten, Personer-verktøyet, blogger, dagbøker, diskusjoner, wikier og deltakerlister. Profilbildet ditt vises også i varslingsmoduler, for eksempel Siste endringer Modulene kan vises i Min institusjon-fanen eller på emners startsider.

Mer om varslingsmoduler

Bildet du laster opp på profilsiden din, overskriver eventuelle andre profilbilder du har i brukerkontoen din.

Bilder må være mindre enn 5 MB og ha en dimensjon på minst 50 x 50 piksler. GIF, PNG og JPEG er godtatte filformater.

Det vises ikke noe profilikon i menyen

Hvis du ikke ser det tomme profilikonet i menyen, har ikke institusjonen din slått på profilverktøyet.

 1. Velg pilen ved siden av navnet ditt i sidetoppteksten for å åpne menyen.
 2. Velg Verktøy nederst i panelet.
 3. Velg Personlig informasjon.
 4. Personlig informasjon-siden velger du Tilpass mine innstillinger.
 5. Tilpass mine innstillinger-siden velger du Bruk egendefinert avatar-bilde. Se deretter etter bilder på datamaskinen din.
 6. Velg Send. Profilbildet vises over sidetoppteksten ved siden av navnet ditt

Optimalisert profil

 1. Velg pilen ved siden av navnet ditt i sidetoppteksten for å åpne menyen.
 2. Velg det tomme profilbildet eller det eksisterende bildet ditt for å få tilgang til profilen din.
 3. Profil-siden velger du Innstillinger og personvern-lenken.
 4. Innstillinger og personvern-delen vises i panelet til høyre. Velg Endre bilde for å laste opp et bilde fra datamaskinen.
 5. Velg Lagre.

Grunnleggende profil

 1. På siden Rediger profilen min i Mitt Blackboard i panelet til høyre velger du Endre bilde for å laste opp et bilde fra datamaskinen.
 2. Velg Send.

Slett profilen din

Du kan ikke angre sletting av profiler. Du kan opprette en ny profil, men den kommer ikke til å inneholde noen av de tidligere dataene dine, for eksempel innlegg i områder.

Velg profilbildet ditt for å åpne Rediger profilbilde-siden, hvor du kan slette profilen. Når du velger Slett profilen min i Mitt Blackboard, skjer følgende:

 • Profilen din slettes. All profilinformasjonen, profilkortet, bildet ditt og profilveggen med alle innlegg og kommentarer fra andre brukere slettes.
 • Du får kanskje ikke tilgang til visst innhold i emnene dine lenger. Du har ikke lenger tilgang til elementer som tidligere ble vist i brukerinnlegg fra skytjenester.
 • Personer-verktøyet gjøres utilgjengelig. Du har ikke tilgang til personer-verktøyet, og du kan ikke se andre brukeres fullstendige profiler, selv om du fortsatt kan se profilkort. Profilen din er ikke synlig , siden den ikke eksisterer lenger. Eventuelle kommentarer på andre brukeres profilvegger vises som Slettet bruker.
 • Meldingsverktøyet gjøres utilgjengelig. Du har ikke tilgang til meldingsverktøyet i Mitt Blackboard, og bidragene dine i eksisterende meldinger vises som Slettet bruker. Emnemeldinger og e-post fungerer som normalt i emnene dine.
 • Verktøyet for områder gjøres utilgjengelig. Du har ikke tilgang til verktøyet for områder. Eventuelle tidligere bidrag i områder vises som Slettet bruker.
 • Du vises som anonym i Blackboard Open Content. Eventuelle bidrag i Blackboard Open Content-forumer eller innsendinger for Blackboard Open Content-oppgaver og -prøver vises om Slettet bruker.
 • MyEdu-profilen din slettes. Hvis du har en optimalisert profil, slettes MyEdu-profilen din også.

Ny institusjon – ny profil

Du kan knytte flere Blackboard Learn-kontoer til én Blackboard-profil. Du kan beholde den samme profilen – og alle akademiske kontakter du har knyttet – ved flere institusjoner og gjennom hele utdanningsløpet ditt.

Hvis du foretrekker å bruke separate profiler, kan du gjøre det også. Du kan bruke forskjellige e-postadresser som primær e-postadresse for hver profil.

Hver gang du oppretter en profil i en unik Blackboard Learn-forekomst, blir du bedt om å oppgi en primær e-postadresse. Hvis du bruker samme e-postadresse for alle forekomstene, spør skytjenesten om du vil bruke den forrige profilen du opprettet.

Hvis du velger å bruke den forrige profilen, sender systemet en ny bekreftelse på e-post. Velg lenken i e-posten for å bekrefte at du er eieren. En skjerm for bekreftelse av sammenslåingen forklarer hva som skjer når du knytter sammen kontoene dine. Du kan ikke angre sammenslåing av profiler

Når profilene er slått sammen, har du én Blackboard-profil som er tilknyttet begge Blackboard Learn-kontoene dine.


Slå sammen eksisterende profiler

Hvis du har to eller flere eksisterende profiler, kan du slå dem sammen til én profil.

 1. Gjør en profil til målprofilen din. For å angi en profil som målprofil skriver du inn e-postadressen din der først. Når du redigerer andre profiler for å bruke den samme primære e-postadressen, blir disse profilene slått sammen med den første profilen denne e-postadressen er brukt for. Vi anbefaler at du velger en profil hvor samme e-postadresse brukes som både personlig og primær e-postadresse.
 2. Rediger feltet for primær e-postadresse for hver av de gjenstående profilene for å bruke samme e-postadresse som brukes for målprofilen. Nå har du satt i gang sammenslåingen.
 3. Eventuell eksisterende aktivitet og eventuelle eksisterende forhold – for eksempel innlegg, kommentarer, områdemedlemskap og følgeforhold – blir slått sammen i målprofilen. Bare profilbildet, «om meg» og fagområdet blir beholdt fra målprofilen.

ULTRA: Profil

Er du lærer? Da er du på riktig sted!
Er du student? Se profilinformasjonen som er spesifikk for studenter.
Hvis du er administrator, bør du ta en titt på profilinformasjonen som er spesifikk for administratorer.

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om profiler.

Velg navnet ditt i listen der det vises, for å gå til profilen din. Profilen din vises med litt informasjon, og du kan ikke slette profilen. Institusjonen din avgjør hva du kan tilpasse.

Brukernavn vises i hele systemet hvis institusjonen din tillater det.

Last opp bildet ditt

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om profilbilder.

Du kan lagre filer i profilen din.

 1. Hold markøren over den generiske silhuetten eller bildet ditt, og velg blyantikonet for å laste opp, endre eller fjerne et bilde.
 2. Velg Last opp nytt profilbilde på panelet for å finne et bilde på datamaskinen. Eventuelt kan du dra en fil til Last opp-området.
 3. Bildet ditt lagres automatisk. Lukk panelet for å gå tilbake til profilen din.

Fjern eller bytt ut bildet ditt: Last opp eller dra inn et annet bilde. Du kan få tilbake den generiske silhuetten ved å velge Slett dette bildet-ikonet.

Rediger informasjonen din og innstillingene dine

På profilen din kan du redigere informasjonen som er knyttet til deg som person.

 1. Dra markøren over en detalj, for eksempel Fullt navn og velg blyant-ikonet.
 2. Gjør endringer i panelet.
 3. Velg Ferdig når du er ferdig.

Video: Edit Your Profile


ULTRA: Watch a video about editing your profile

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Edit your profile shows how to edit information attached to your profile and add a profile picture.


ULTRA: Hvor vises bildet mitt?

Profilbildet ditt vises på sider for emneinnhold, på emnekort og i deltakerlister, samt ved siden av aktiviteten din i samtaler, diskusjoner og meldinger. Du ser studenters profilbilder i emnene dine på de samme stedene, samt i vurderingsboken.