Hva er forskjellen på prøver, spørsmålsbanker og spørreundersøkelser?

Prøver er oppgaver som gis en vurdering.

Spørreundersøkelser er anonyme og vurderes ikke. Du kan se om en student har gjennomført en spørreundersøkelse, og du kan se en samling av resultatene fra spørreundersøkelsen.

Spørsmålsbanker er grupper av spørsmål som du kan inkludere i prøver og spørreundersøkelser.


Hva bør jeg vite før jeg oppretter en prøve?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om det grunnleggende om prøver.

Når du har opprettet en prøve eller spørreundersøkelse, kan du lage spørsmål eller legge til eksisterende spørsmål fra andre prøver, spørreundersøkelser og spørsmålsbanker. På Spørsmålsinnstillinger-siden kan du justere innstillingene.

Mer om spørsmålsinnstillinger

Deretter velger du alternativer før du distribuerer prøven eller spørreundersøkelsen i et innholdsområde eller en mappe. Når du legger til en prøve eller spørreundersøkelse i et innholdsområde, blir den «distribuert».

Mer om alternativer for prøver og spørreundersøkelser

Mer om hvordan du distribuerer prøver

Spørsmål legges til i prøver og spørreundersøkelser på samme måte, men det er ikke mulig å legge til poeng for spørreundersøkelser – siden de ikke vurderes.

Mer om resultater fra prøver og spørreundersøkelser


Hvordan oppretter jeg prøver?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du lager prøver.

Kontrollpanel > Emneverktøy > Prøver, undersøkelser og spørsmålsbank > Prøver eller Spørreundersøkelser

 1. Velg Opprett prøvePrøver-siden.
 2. Skriv inn et navn på Informasjon-siden. Hvis du vil, kan du skrive instruksjoner eller en beskrivelse.
 3. Velg Send.
 4. Velg en spørsmålstype i Opprett spørsmål-menyen på prøvelerretet.
 5. Oppgi den nødvendige informasjonen på Lag eller rediger-siden for å lage et spørsmål.
 6. Velg Send.
 7. Når du har lagt til alle spørsmålene du trenger, velger du OK. Prøven legges til på listen på Prøver-siden og er klar for å gjøres tilgjengelig for studenter.

Mer om hvordan du legger til og endrer rekkefølgen på spørsmålULTRA: Hva bør jeg vite før jeg oppretter prøver?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om det grunnleggende om prøver.

 • Vis/skjul: Studenter kan ikke se prøver før du velger å vise dem. På Emneinnhold-siden kan studentene se når du har angitt at prøven skal bli tilgjengelig. Du kan konfigurere regler for betinget tilgjengelighet for å gjøre prøven tilgjengelig basert på dato/klokkeslett og resultatene studentene oppnår for annet emneinnhold.
 • Prøveinnstillinger: Velg Åpne prøveinnstillinger-ikonet for å legge inn detaljer og informasjon for prøven.
 • Leveringsfrister: Innleveringsfrister vises i kalenderen og aktivitetsstrømmen. Innsendinger som kommer inn for sent, vises med Sen-etiketter i vurderingsboken for emnet.
 • Klassesamtaler: Du kan tillate samtaler i en prøve, og alle kan bidra.
 • Vurderingsskjema: Velg et eksisterende vurderingsskjema, for eksempel Poeng i Vurder med-menyen. Poengsummen for en prøve består av den totale mengden poeng for alle spørsmålene. Du kan når som helst endre vurderingsskjemaet.
 • Mål og standarder: Du kan innrette prøver med ett eller flere mål.
 • Alternativ beskrivelse: Beskrivelsen vises sammen med prøvetittelen på Emneinnhold-siden.

ULTRA: Hvordan oppretter jeg en prøve?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du oppretter prøver.

Du kan opprette prøver sammen med annet innhold. Når du oppretter prøver, opprettes det automatisk elementer i vurderingsboken.

Emneinnhold-siden kan du velge plusstegnet der du vil legge til prøver. I menyen velger du Opprett for å åpne Opprett element-panelet. Velg Prøve. Ny prøve-siden åpnes.

Du kan også utvide eller opprette mapper eller læringsmoduler og legge til prøver.

Mer om hvordan du oppretter prøver i Ultra